İlaç Ara

ADVATE 250 IU/5 ml IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon { Eczacibasi-Baxalta }

Firma Bilgileri
Nycomed İlaç Sanayi Ve Tic. Ltd Şti. [ Eski Ünvanı ]
Satış Fiyatı
881.1 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Turuncu Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ADVATE 250 IU/5 mL IV Enjeksiyon İçin Liyofilize Toz İçeren Flakon

Etken Madde

   Her bir flakonda 250 IU Oktokog alfa (rekombinant insan pıhtılaşma

faktörü VIII)

Yardımcı maddeler

Mannitol, Sodyum klorür, Histidin, Trehaloz, Kalsiyum klorür,

Trometamol, Polisorbat 80, Glutatyon (indirgenmiş) ve çözücü olarak steril enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ADVATE nedir ve ne için kullanılır?

2. ADVATE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ADVATE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ADVATE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ADVATE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ADVATE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • ADVATE’in içerdiği etkin madde olan Oktokog alfa’ya ya da yardımcı maddelerine aleıjiniz varsa,
 • Fare veya hamster proteinlerine aleıjiniz varsa,
 • ADVATE’i kullanmayınız.

  Aleıjiniz olup olmadığından emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

  ADVATE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer aşağıdaki durumlar sizde varsa, doktorunuz size ADVATE uygularken özel önlemler alacaktır:

  Önceden Faktör VIII ürünleriyle tedavi edildiyşeniz, özellikle inhibitörler geliştirdiyşeniz, bu olayın tekrarlanma riski yüksek olabileceğinden doktorunuza söylemelisiniz. İnhibitörler, kanamayı önlemek ve kontrol altına almak için ADVATE’in etkililiğini azaltan faktör VlII’e karşı gelişen antikorlardır. İnhibitörlerin gelişmesi, hemofili A tedavisinde görülen bir komplikasyon olarak bilinmektedir. Kanamanız ADVATE ile kontrol altına alınmıyorsa, acilen doktorunuza söyleyiniz.

  Nadiren ADVATE kullanırken sizde anafılaktik bir reaksiyon (şiddetli ve ani bir aleıjik reaksiyon) oluşabilir. Döküntü, bölgesel ya da yaygın kaşıntı, dil ve dudaklarda şişme, soluk almada zorluk, soluk alıp vermede ıslık çalar gibi sesler çıkması, göğüste sıkışma, genel bir hastalık hali ile sersemlik hali gibi aleıjik tepkinin erken belirtilerini tanıyor olmanız önemlidir. Bu belirtiler, aralarında aşın sersemlik hali, bilincin bulanması ve soluk alıp vermenin ileri derecede zorlaşması gibi ek belirtileri bulunan anafılaktik şokun erken belirtileri olabilir.

  Bu belirtilerin herhangi birinin sizde görülmesi durumunda damar yoluyla uygulamaya hemen son vererek doktorunuza başvurunuz. Soluk alıp vermede zorluk ve neredeyse bayılma olacakmış gibi sersemlik halinin de aralarında olduğu bu tür ağır belirtiler, uygun bir şekilde acilen tedavi edilmelidir.

  Çocuklar

  Yukarıda sıralanmış bu uyarı ve önlemler hem erişkinler hem de çocuklar için geçerlidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ADVATE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ADVATE’nın yiyecek ve içecek ile kullanılmasıyla ilgili herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, hamilelik sırasında ADVATE kullanıp kullanamayacağınıza karar verecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız, bu durumu doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz, emzirme sırasında ADVATE kullanıp kullanamayacağınıza karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  ADVATE’in araç ya da makine kullanımı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

  ADVATE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her flakon başına 0.45 mmol sodyum (10 mg) içermektedir. Kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar bunu dikkate almalıdırlar.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  5.ADVATE’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVATE’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:    Eczacıbaşı Baxalta Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Sanyer/İSTANBUL

  Üretim Yeri:    Baxter AG. Industriestrasse 67 A-1221 Viyana, AVUSTURYA ve

  Baxalta Manufacturing Sari, Neuchatel /İSVİÇRE

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR

  Çözeltinin hazırlanması ve uygulanması sırasında aseptik (her türlü mikroptan arındırılmış)

  teknik kullanılmalıdır.

  Sulandırma için yalnızca steril enjeksiyonluk su ve her bir ADVATE ambalajından çıkan

  sulandırma cihazını kullanınız. ADVATE başka ilaç ya da çözücülerle karıştınlmamalıdır.

  Her ADVATE uygulamasında, ürünün adı ve parti numarasının kaydedilmesi önerilir.

  Sulandırma için talimatlar:

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ADVATE’i kullanmayınız.

 • Steril bariyer sistemi veya ambalajı hasar görmüşse ya da (D işaretiyle görülen herhangi bir bozulma belirtisi varsa BAXJECT II Cihazı’nı kullanmayınız.
 • Sulandırma sonrasında çözeltiyi buzdolabına koymayınız.
 • 1. Ürün buzdolabında saklanıyorsa, ADVATE toz ve çözücü flakonlarmı buzdolabından çıkartınız ve oda sıcaklığına erişmelerini sağlayınız (15-25°C arasında).

  2. Ellerinizi sabun ve ılık suyla iyice yıkayınız.

  3. Toz ve çözücü flakonlarının kapaklannı açınız.

  4. Tıpaları alkollü bezle temizleyin. Flakonları düz ve temiz bir yüzeye koyunuz.

  5. Ambalajın içine dokunmadan kağıt filmi çıkartarak BAXJECT II cihazının ambalajını açınız (Şekil a). Cihazı ambalajdan çıkarmayınız. BAXJECT II cihazı, steril bariyer sistemi veya ambalajı hasar görmüş veya bozulma belirtileri gösteriyorsa kullanmayınız.

  6.    Ambalajı ters çeviriniz ve şeffaf plastik ucu çözücü içeren flakonun tıpasına uygulayınız. Ambalajı ucundan tutarak BAXJECT II cihazının ambalajını çıkartınız (Şekil b). Mavi kapağı BAXJECT II cihazından ayırmayınız.

  7.    Sulandırma için yalnız enjeksiyon için su ve ambalajdan çıkan sulandırma cihazını kullanınız. BAXJECT II çözücü flakonuna takılıyken, sistemi ters çevirerek çözücü flakon cihazın üstünde kalacak şekilde tutunuz. Beyaz plastik ucu ADVATE kuru toz içeren flakonun tıpasına uygulayınız. Vakum sayesinde çözücü, ADVATE flakonuna çekilecektir (Şekil c).

  8.    Tüm malzeme çözülene kadar hafifçe karıştınnız. ADVATE’in tamamen çözüldüğünden emin olunuz, aksi takdirde sulandırılmış çözeltinin tamamı cihazın filtresinden geçemez.

  Ürün hızlıca çözünmektedir (genellikle 1 dakikadan az sürede). Sulandırma sonrasında çözelti berrak, renksiz ve yabancı partiküllerden annmış olmalıdır.

  Şekil a    Şekil b    Şekil c

  Enjeksiyon için talimatlar:

  Uygulama için luer kilitli bir enjektör gerekmektedir.

  Önemli not:

 • Doktorunuz ya da hemşireniz tarafından bu iş için özel eğitim almamışsanız kendi kendinize enjeksiyon uygulamayınız.
 • Uygulama öncesinde hazırlanmış çözeltinin herhangi bir parçacık içerip içermediği ya da renk değişikliği olup olmadığını gözle kontrol ediniz (çözelti berrak, renksiz olmalı ve yabancı parçacıklar içermemelidir). Çözelti tam olarak berrak değilse ya da tümüyle çözülmediyse ADVATE’i kullanmayınız.
 • 1. Mavi kapağı BAXJECT II cihazından ayınnız. ENJEKTÖRE HAVA ÇEKMEYİNİZ. Enjektörü BAXJECTII cihazına bağlayınız (Şekil d).

  2. Sistemi ters çeviriniz (sulandırılmış çözeltinin bulunduğu flakon üstte olmalıdır). Pistonu yavaşça geri çekerek enjektöre sulandınlmış çözeltiyi çekiniz (Şekil e).

  3. Enjektörü ayırınız.

  4. Enjektöre kelebek iğne takınız. İntravenöz olarak enjekte ediniz. Çözelti hastanın konfor seviyesine göre, dakikada 10 mL seviyesini geçmeyecek şekilde, yavaşça uygulanmalıdır. ADVATE uygulaması öncesinde ve sonrasında nabız ölçülmelidir. Önemli bir artış meydana gelirse uygulama hızının düşürülmesi veya enjeksiyona geçici olarak ara verilmesi genellikle semptomların hızlıca giderilmesini sağlamaktadır (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8).

  Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

  Kanadıkça tedavi

  Faktör VIII (FVIII) dozu, faktör VIII ürünleri için geçerli WHO standardına uygun olarak Uluslararası Birimlerde (IU) ifade edilmektedir. Plazmada Faktör VIII dozu yüzde (normal insan plazmasına göre) veya IU (plazmada faktör VIII için uluslararası standart) olarak ifade edilmektedir.

  Bir IU faktör VIII aktivitesi bir mİ normal insan plazmasındaki faktör VIII miktarına karşılık gelmektedir. Gerekli faktör VIII dozunun hesaplaması bir kilo vücut ağırlığı başına 1 IU faktör VlII’ün plazma faktör VIII aktivitesini 2 IU/dL arttırdığı yönündeki gözlemsel bulguya dayanmaktadır. Doz aşağıdaki formüle göre belirlenir:

  Gerekli doz (IU) = vücut ağırlığı (kg) x istenen faktör VIII artışı (%) x 0.5

  Aşağıdaki hemorajik olayların gerçekleşmesi durumunda, faktör VIII aktivitesi ilgili dönemde belirtilen plazma aktivitesi seviyesinin (normal seviyenin %’si veya IU/dl) altına düşmemelidir. Aşağıda sunulan Tablo, kanama episodları ve cerrahide dozaj belirlenmesinde kullanılabilir:

  Daha yaygın hemartroz, kas içi kanama ya da hematom

  Hayatı tehdit eden kanama

  30-60

  60-100

  Ağnyla beliren kanama episodu bitene veya iyileşme sağlanana kadar en az 1 gün boyunca her 12-24 saatte bir enjeksiyonlan tekrar edin (6 yaşından küçük hastalar için 8-24 saatte bir)

  3-4 gün veya daha uzun süre boyunca veya ağn ve akut disabilite kaybolana kadar her 12-24 saatte bir enjeksiyonlan tekrar edin (6 yaşından küçük hastalar için 8-24 saat).

  Tehlike ortadan kaybolana kadar her 8-24 saatte bir enjeksiyonlan tekrar edin (6

  Tablo Kanama episodlan ve cerrahide dozaj kılavuzu

  Hemoraji derecesi/cerrahi prosedür tipi

  Gerekli Faktör VIII seviyesi (% veya IU/dL)

  Doz sıklığı (saat)/ terapi süresi (gün)

  Hemoraji

  Erken dönem hemartroz, kas içi kanama ya da ağız içi kanama

  20-40

  Cerrahi

  yaşından küçük hastalar için 6-12 saat).

  Minör

  30-60

  En az bir gün boyunca, iyileşme

  Diş çekimi dahil

  sağlanana kadar her 24 saatte bir enjeksiyonlan tekrar edin (6 yaşından küçük hastalar için 12-24 saat).

  Majör

  80-100

  Yaranın yeterince iyileşmesi sağlanana

  (cerrahi işlem

  kadar her 8-24 saatte bir enjeksiyonları

  öncesi ve

  tekrar edin (6 yaşından küçük hastalar

  sonrası)

  için 6-24 saatte bir), sonra faktör VIII aktivitesini %30-%60 (IU/dl) seviyesinde korumak için 7 gün daha tedaviye devam edin.

  DEVAMINI OKU

  2.ADVATE nedir ve ne için kullanılır?

  • ADVATE etken maddesi Oktokog alfa rekombinant DNA teknolojisi kullanılarak üretilmiş insan pıhtılaşma faktörü VlII’dir. Faktör VIII, kan pıhtısı oluşturmak ve kanamayı durdurmak için gereklidir. Hemofili A (doğuştan gelen faktör VIII eksikliği) hastalarında, Faktör VIII bulunmaz veya düzgün çalışmaz.
  • ADVATE hemofili A hastalannda, kendiliğinden gerçekleşen veya ameliyat kaynaklı kanamaların önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.ADVATE nasıl kullanılır ?

  ADVATE ile tedavi, hemofdi A hastalarının bakımında deneyimli olan doktorlar tarafından başlatılacaktır.

  ADVATE dozunu (uluslararası birimler veya IU) doktorunuz, sizin durumunuza ve vücut ağırlığınıza ve kanamanın tedavisi veya kanamayı önleme amaçlı kullanılıp kullanılmadığına göre hesaplayacaktır. Uygulama sıklığı ADVATE’in sizin üzerinizde ne kadar işe yaradığına bağlı olacaktır. Genellikle, ADVATE ile yerine koyma terapisi uzun süreli bir tedavidir.

  Bu ilacı her zaman için doktorunuzun size anlattığı şekilde kullanınız. Emin değilseniz, doktorunuza danışınız.

  Kanamanın önlenmesi

  Olağan oktokog alfa dozu her 2-3 günde bir, bir kg vücut ağırlığı başına 20-40 IU'dur. Ancak bazı durumlarda, özellikle küçük yaştaki hastalarda daha sık enjeksiyonlar veya daha yüksek dozlar gerekebilir.

  Kanamanın tedavisi

  Oktokog alfa dozu vücut ağırlığına ve elde edilecek faktör VIII seviyelerine bağlı olarak hesaplanmaktadır. Hedef faktör VIII seviyeleri kanamanın ciddiyeti ve yerine bağlı olacaktır.

  Doz (IU) = vücut ağırlığı (kg) x istenen Faktör VIII artışı (normale göre %) x 0.5

  ADVATE'in etkisinin yetersiz olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuza danışın.

  Doktorunuz yeterli Faktör VIII seviyelerine sahip olmanızı sağlamak için uygun laboratuar testleri gerçekleştirecektir. Bu durum özellikle büyük bir ameliyat geçiriyorsanız önemlidir.

  Faktör VIII inhibitörleri geliştiren hastalar

  ADVATE ile beklenen faktör VIII plazma aktivitesi seviyelerine ulaşılamazsa veya kanama yeteri kadar kontrol edilemiyorsa, bu durum faktör VIII inhibitörünün mevcut olmasına bağlı olabilir. Doktorunuz bu olasılığı kontrol edecektir. Kanamaların kontrolü için daha yüksek dozlarda ADVATE ve hatta başka bir ürüne ihtiyaç duyabilirsiniz. Doktorunuza danışmadan kanamayı kontrol etmek için ADVATE’in toplam dozunu arttırmayın.

  Uygulama yolu ve metodu

  ADVATE genellikle doktorunuz veya hemşireniz tarafından damar içine (intravenöz) enjekte edilir. ADVATE'i başka biri veya kendiniz enjekte edecekseniz, önce yeterli eğitimin alınmış olması gerekmektedir. Ürünü kendi kendinize uygulamanız için gerekli talimatlar, bu kullanma talimatının sonunda verilmektedir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ADVATE’in çocuklardaki kanamanın tedavisi için uygulanacak dozu erişkinlerdeki doz ile aynıdır. Altı yaşından küçük çocuklarda kanamalann önlenmesi için haftada 3 ila 4 defa, vücut ağırlığının her bir kg'ı başına 20-50 IU dozunda uygulanması önerilir. ADVATE’in çocuklarda uygulaması (intravenöz yoldan) yetişkinlerdeki uygulamadan farklı değildir. Faktör VIII ürünlerinin sık infüzyonuna olanak vermek için bir Santral Venöz Kateter (SVK) gerekli olabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanımı yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek ve karaciğer yetmezliği:

  Özel kullanımı yoktur.

  Eğer ADVATE’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ADVATE kullanırsanız

  ADVATE’i her zaman doktorunuzun tam olarak size söylediği gibi alınız. Eğer emin değilseniz doktorunuzla kontrol etmelisiniz.

  ADVATE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ADVATE'i kullanmayı unuttuysanız

  ADVATE’i kullanmayı unutursanız, unuttuğunuz doz için çift doz enjekte etmeyiniz. Planlanmış bir sonraki enjeksiyonla tedavinize yeniden başlayarak, doktorunuzun önerileri doğrultusunda devam ediniz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ADVATE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ADVATE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, ADVATE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  -    Döküntü, kurdeşen, vücutta kabarcıklar, yaygın kaşıntı,

  -    Dudaklarda ve dilde şişme,

  -    Solunum sıkıntısı, hırıltılı solunum, göğüste sıkışma hissi,

  -    Genel olarak keyifsiz hissetme,

  -    Sersemlik / baş dönmesi ve bilinç kaybı.

  Solunum sıkıntısı ve kendinizi bayılacakmış gibi hissetme gibi ağır belirtilerin, acilen tedavi edilmesi gerekir.

  Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ADVATE’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir. Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1000 hastanın birinden az görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın:

  -    Faktör VIII inhibitörü gelişimi,

  -    Baş ağnsı,

  -    Ateş.

  Yaygın olmayan:

  -    Sersemlik hali,

  -    Nezle / grip hali,

  -    Bayılma,

  -    Anormal kalp atışlan,

  -    Ciltte kızarık ve kaşıntılı kabarcıklar,

  -    Göğüste rahatsızlık hissi,

  -    Enj eksiyon yapılan yerde morarma,

  -    Enj eksiy on yapılan yerde reaksiyon,

  -    Kaşıntı,

  -    Terlemede artış,

  -    Ağızda farklı tat,

  -    Ateş basması,

  -    Migren,

  -    Unutkanlık,

  -    Üşüme / titreme,

  -    İshal,

  -    Mide bulantısı,

  -    Kusma,

  -    Nefes darlığı,

  -    Boğaz ağnsı,

  -    Lenf damarlannda enfeksiyon,

  -    Ciltte beyazlama,

  -    Göz iltihaplanması,

  -    Döküntüler,

  -    Aşın terleme,

  -    Ayak ve kolda şişkinlik,

  -    Kırmızı kan hücreleri yüzdesinde azalma,

  -    Beyaz kan hücrelerinin bir türünde (monosit) artış,

  -    Kamın üst kısmı veya göğsün aşağı kısmında ağn.

  Ameliyat ile ilgili

  -    Kateterle ilişkili enfeksiyon,

  -    Kırmızı kan hücreleri sayısında azalma,

  -    Kol ve eklemlerde şişkinlik,

  -    Diren çekme işleminden sonra kanama süresinde uzama,

  -    Faktör VIII seviyesinde azalma,

  -    Operasyon sonrası morarma.

  Santral Venöz Kateter (SVK) ile ilgili

  -    Kateterle ilişkili enfeksiyon,

  -    Sistemik (vücutta birden fazla bölgesinde olan) enfeksiyon,

  -    Kateter bölgesinde yerel pıhtı oluşumu.

  Bilinmiyor:

  -    Potansiyel olarak hayatı tehdit edici reaksiyonlar (anafılaksi),

  -    Diğer aleıjik reaksiyonlar (aşın duyarlılık),

  -    Genel rahatsızlıklar (yorgunluk, eneıji eksikliği).

  Çocuklarda görülen ek yan etkiler:

  - Klinik çalışmalarda daha önceden tedavi görmemiş çocuk hastalarda inhibitör gelişmesi ve uygulamanın yapıldığı kateterle ilişkili komplikasyonlar dışında, yan etkilerde yaşa özgü farklılıklar görülmemiştir.

  Yan etkilerin ranorlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Aynca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da O 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU