İlaç Ara

ALBAREN %1 jel 50 gr { KentFarma }

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Kentfarma İlaç A.Ş
Satış Fiyatı
18.98 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ALBAREN %1 jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer 11.6 mg diklofenak dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler

Carbopol 974P, izopropil alkol, propilen glikol, likit vazelin, cetomacrogol 1000, cetiol LC, trietanolamin, mentol esansı, lavanta esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ALBAREN nedir ve ne için kullanılır?

2. ALBAREN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ALBAREN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ALBAREN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ALBAREN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALBAREN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Diklofenaka veya ALBAREN’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,

• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa

 • Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
 • • ALBAREN’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.

 • 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.
 • ALBAREN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

  • Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.

  • ALBAREN yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.

  • ALBAREN’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

 • ALBAREN kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
 • ALBAREN kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır.
 • Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  ALBAREN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALBAREN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • ALBAREN’i gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle

  kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza

  danışınız.

  2/5

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ALBAREN’i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  ALBAREN’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

  ALBAREN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  ALBAREN propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

  Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

  5.ALBAREN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALBAREN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALBAREN’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi : Kentfarma İlaç A Ş.

  Kavacık Mah. Şehit Albay Suat Karadağ Sok. No.:9/2 Beykoz – İstanbul Üretim Yeri :    Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Karaağaç Mah., Fatih Blv., No:32 ÇOSB- Kapaklı/Tekirdağ

  DEVAMINI OKU

  2.ALBAREN nedir ve ne için kullanılır?

     ALBAREN etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

  • ALBAREN topikal kullanılan non-steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.
  • • ALBAREN 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulan, beyaz renkli opak homojen jeldir.

  • ALBAREN yetişkinlerde
  • o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede, o Yumuşak doku iltihaplanmalarında, o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.ALBAREN nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  ALBAREN’i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram. ALBAREN (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

  ALBAREN’i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  ALBAREN’in çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

  3/5

  Yaş

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda ALBAREN’in yetişkin dozları kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer ALBAREN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALBAREN kullanırsanız

  ALBAREN’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALBAREN'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer ALBAREN’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ALBAREN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ALBAREN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
 • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
 • • Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ALBAREN’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
 • Döküntü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  4/5

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Işığa hassasiyet
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Bunlar ALBAREN’in hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU