İlaç Ara

ALVASTIN 20 mg 30 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Ali Raif İlaç San. A.Ş.
Satış Fiyatı
42.56 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ALVASTİN20 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etken Madde

  Her bir film tablet, etkin madde olarak 21,7 mg Atorvastatin kalsiyum içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Kalsiyum karbonat, laktoz monohidrat (inek sütü kaynaklı), kroskarmelloz sodyum, avicel PH 101, tween 80, magnezyum stearat, hidroksipropil selüloz, hipromelloz (hidroksi propil metil selüloz), titanyum dioksit, triasetin, deiyonize su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. ALVASTIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. ALVASTIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. ALVASTIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. ALVASTIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.ALVASTIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  ALVASTIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  ALVASTIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ALVASTİN kullanırken, günde bir ya da iki küçük bardak greyfurt suyundan fazlasını içmeyiniz. Çünkü yüksek miktarda greyfurt suyu içmek ALVASTİN’in etkilerini değiştirebilir.

  Bu ilacı alırken çok fazla alkol almaktan kaçınınız.

  5.ALVASTIN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ALVASTIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ALVASTIN’i kullanmayınız.

  Orijinal ambalajında saklayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Ali Raif İlaç San. A.Ş.

  Yeşilce Mahallesi

  Doğa Sokak No:4

  34418 Kağıthane/İstanbul

  Üretim yeri:

  Ali Raif İlaç Sanayi A.Ş.

  İkitelli OSB Mahallesi

  10. Cadde No:3/1A

  Başakşehir/İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.ALVASTIN nedir ve ne için kullanılır?

  Her bir film kaplı tablet, 20 mg atorvastatine eşdeğer atorvastatin kalsiyum ve boyar madde olarak titanyum dioksit içeren 30 ve 90 tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur. ALVASTİN beyaz, yuvarlak, bir tarafında "20" baskılı diğer tarafı çentikli film kaplı tablettir.

  ALVASTİN statinler olarak da bilinen lipid (yağ) düzenleyiciler isimli ilaç grubuna aittir. Kolesterol ve trigliserid olarak bilinen yağ kökenli maddelerin düşürülmesinde kullanılır. Normal büyüme süreci için gerekli olan kolesterol doğal olarak oluşan bir maddedir. Ancak kandaki kolesterol çok arttığında, kan damarlarının duvarlarında depolanarak damarların daralmasına ve sonuçta tıkanmasına yol açabilir. Bu da kalp hastalığının en yaygın sebeplerinden biridir. Yüksek kolesterol seviyelerinin kalp hastalığı riskini arttırdığı kabul edilmektedir.

  DEVAMINI OKU

  3.ALVASTIN nasıl kullanılır ?

  •  ALVASTİN ’in yetişkinler, 10 yaş ve üzeri çocuklar için günlük başlama dozu 10 mg’dır.

  Bu doz ihtiyacınız olan miktarı aldığınız belirlenene kadar doktorunuz tarafından arttırılabilir. Doktorunuz 4 hafta veya daha uzun aralıklarla kontrol ederek dozu size uygun hale getirecektir. ALVASTİN’in en yüksek dozu günde bir kez 80 mg’dır.

 • •  ALVASTİN tedavisine başlamadan önce standart kolesterol düşürücü bir diyete girilmelidir ve bu diyet ALVASTİN tedavisi sırasında da devam ettirilmelidir.

 • •  ALVASTİN’i doktorunuzun söylediği gibi alınız. Emin değilseniz doktorunuzla ve eczacınızla kontrol ediniz.

 • Uygulama yolu ve metodu

 • •  ALVASTİN tabletler bütün olarak su ile yutulmalıdır.

 • •  Dozlar günün herhangi bir saatinde, yemekle birlikte veya ayrı olarak alınabilir.

 • •  Buna rağmen, dozunuzu günün aynı saatlerinde almayı deneyiniz.

 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  10 yaş ve üzeri çocuklarda tavsiye edilen başlangıç dozu 10 mg, tavsiye edilen maksimum doz ise günde 80 mg'dır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalar ile tüm popülasyon arasında ALVASTİN’in güvenliliği, etkililiği ve lipid tedavi amaçlarına ulaşılması arasında hiçbir farklılık gözlenmemiştir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Karaciğer yetmezliği:

  ALVASTİN aktif karaciğer hastalığı olan hastalarda kullanılmamalıdır. Karaciğer hastalığı hikayesi olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. ALVASTİN ile tedaviye başlamadan önce ve başladıktan sonra periyodik olarak karaciğer fonksiyon testleri yapılmalıdır.

  Eğer ALVASTİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla ALVASTIN kullanırsanız

  ALVASTİN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  ALVASTIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Bir dozunuzu almayı unutursanız, bir sonraki zamanlanmış dozunuzu doğru zamanda alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  ALVASTIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi ALVASTIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa ALVASTIN’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •  Anjiyonörotik ödem (yüzde, dilde ve soluk borusunda nefes almayı zorlaştırabilecek şişlik). Bu çok ciddi yan etki çok seyrek görülür. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise hemen doktorunuza bildiriniz.

 • •  Ciltte, ağızda, gözlerde, cinsel organ çevresinde; cilt soyulması, şişmesi, kabarcıklanması ve ateş ile seyreden ciddi hastalık hali.

 • •  Ayak tabanı ve avuçlarda su toplayabilen, pembe-kırmızı lekelerle karakterize cilt döküntüsü.

 • •  Nadiren, hastalarda kas zayıflığı ya da iltihabı görülmüştür ve çok seyrek olarak ciddi, yaşamı tehdit eden potansiyel bir duruma dönüşebilir (rabdomiyoliz). Halsizlik ve ateş ile beraber kas zayıflığı, hassasiyeti veya ağrısı olması durumunda ALVASTİN’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz.

 • Doktorunuz ALVASTİN kullanmayı kesmenizi önerdikten sonra kas problemleriniz devam ediyorsa derhal doktorunuza bildiriniz. Bu durumda doktorunuz kas problemlerinizin nedenini bulmak için daha fazla test yapabilir.

  Çok seyrek durumlar ALVASTİN kullanan 10.000 hastada 1'den azını etkiler (Bu da ALVASTİN kullanan 10.000 hastadan 9.999'unda bu yan etkilerin görülmesinin beklenmemesi anlamına gelir).

 • •  Beklenmedik veya olağandışı kanama yaşarsanız ya da çürük oluşursa bu karaciğer şikayetine yorulabilir. Doktorunuz siz ALVASTİN almaya başlamadan önce veya ALVASTİN alırken karaciğer problemi belirtileriniz varsa karaciğerinizi kontrol etmek için kan testleri yapmalıdır. Karaciğer problemini gösteren aşağıda sıralanan belirtileriniz varsa en yakın zamanda doktorunuza bildiriniz:

 • o Yorgunluk ya da zayıflık hissi

  o İştah kaybı

  o Üst karın ağrısı

  o Koyu amber renkli idrar

  o Cildiniz veya gözlerinizdeki beyaz bölgenin sararması

 • •  Stevens-Johnson sendromu (deri, ağız, göz ve cinsel organlarda ciddi su toplama), eritema mültiforme (lekeli kırmızı döküntü), görme bozukluğu, bulanık görme, duyma kaybı, tendon (kasları kemiklere bağlayan bağlar) yaralanmaları, karaciğer yetmezliği, tat almada değişiklik, erkeklerde meme büyümesi.

 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır.

  Çok yaygın : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek : 1000 hastanın birinden az fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Diğer olası yan etkiler:Yaygın
 • Burun yollarında iltihap, boğaz ağrısı, burun kanaması

 • Alerjik reaksiyonlar

 • Kan şeker seviyelerinde artış (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz), kan kreatin kinaz seviyelerinde artış

 • Baş ağrısı

 • Mide bulantısı, kabızlık, gaz, hazımsızlık, ishal

 • •  Eklem ağrısı, kas ağrısı ve sırt ağrısı

 • Karaciğer fonksiyonunuzun anormal olabileceğine işaret eden kan testi sonuçları

 • Yaygın olmayan
 • İştah kaybı (anoreksiya), kilo alımı, kan şekeri seviyesinde düşüş (şeker hastalığınız varsa, kan şeker seviyelerinizi dikkatle izlemeye devam ediniz)

 • Kabus görme, uykusuzluk

 • Sersemlik, keçeleşme veya el ve ayak parmaklarında karıncalanma, ağrı veya dokunmaya karşı duyarlılıkta azalma, tat duyusunda değişiklik, hafıza kaybı

 • Bulanık görme

 • Kulaklarda ve/veya kafada çınlama

 • Kusma, geğirme, alt ve üst mide ağrısı, pankreatit (karın ağrısına yol açan pankreas iltihabı)

 • •  Hepatit (karaciğer iltihabı)

 • Deri döküntüsü ve kaşınma, kurdeşen, saç dökülmesi

 • Boyun ağrısı, kas yorgunluğu

 • Yorgunluk, iyi hissetmeme, güçsüzlük, göğüs ağrısı, özellikle ayak bileğinde olmak üzere şişme (ödem), artmış sıcaklık

 • İdrar testinde beyaz kan hücrelerinin tespit edilmesi

 • Seyrek
 • Görme bozukluğu

 • Beklenmeyen kanama veya morarma

 • •  Sarılık (deri ve göz aklarının sararması)

 • Tendon zedelenmesi

 • Çok seyrek
 • Bir alerjik reaksiyon – belirtiler; ani hırıltılı solunum ve göğüs ağrısı veya darlık, göz kapakları, yüz, dudaklar, ağız, dil ve boğazda şişme, nefes almada zorluk, kolaps (ani dolaşım yetmezliği)

 • İşitme kaybı

 • Jinekomasti (erkek ve bayanlarda meme büyümesi)

 • Bilinmiyor
 • Devamlı kas zayıflığı

 • Statinlerle (ALVASTİN ile aynı tip ilaçlarla) bildirilen diğer yan etkiler:

 • Uykusuzluk ve kabus görmeyi içeren uyku bozuklukları, hafıza kaybı, kafa karışıklığı (konfüzyon)

 • Cinsel zorluklar

 • Depresyon

 • Sürekli öksürük ve/veya nefes darlığı veya ateş içeren solunum problemleri,

 • •  Şeker hastalığı (diyabet). Kanınızda yüksek şeker ve yağ seviyeleriniz varsa, fazla kilolu iseniz ve yüksek kan basıncınız varsa; şeker hastalığı görülmesi daha olasıdır. Doktorunuz bu

 • ilacı kullanırken sizi izleyecektir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU