İlaç Ara

AMOKLAVIN IV 1.2 gr 1 flakon

Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
22.96 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AMOKLAVIN IV nedir ve ne için kullanılır?

2. AMOKLAVIN IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AMOKLAVIN IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AMOKLAVIN IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.AMOKLAVIN IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AMOKLAVIN IV’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Beta laktam antibiyotiklerine (penisilin ve sefalosporinler gibi) karşı aşırı duyarlı (aleıjik) iseniz
 • Geçmişte, AMOKLAVİN veya penisilin tedavisine bağlı sarılık/karaciğer yetmezliği geçirdiyseniz.
 • AMOKLAVIN IV’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Eğer geçmişte, penisilin, sefalosporin ve diğer alerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayeniz varsa bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.
 • Eğer enfeksiyöz mononükleoza (bir enfeksiyon hastalığı) ilişkin bir şüpheniz varsa, (AMOKLAVİN kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyon mononükleoz ile ilişkili olabilir).
 • AMOKLAVİN’i doktorunuzun tavsiye ettiği süre boyunca kullanınız. Uzun süreli kullanımı zamanla AMOKLAVİN’den etkilenmeyen organizmaların aşırı çoğalmasına neden olur (örn; mantar).
 • AMOKLAVİN uygulanan bazı hastalarda kanama ve pıhtılaşma süresinde uzama rapor edilmiştir. Eğer kanın pıhtılaşmasını önleyen bir ilaç ile birlikte kullanacaksanız uygun şekilde izlenmeniz gerekir.
 • Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa.
 • Seyrek olarak şiddetli olabilen, genellikle geriye dönüşlü safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık bildirilmiştir. Tedavi sona ermesinden sonra 6 haftaya kadar belirti ve semptomları görünmeyebilir.
 • Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, alacağınız doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre ayarlanmalıdır.
 • Çıkan idrar miktarı azalmış hastalarda kristalüri (kum dökmek) görülmüştür. Bu durumu azaltmak için uygun miktar sıvı alınmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  AMOKLAVIN IV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AMOKLAVIN IV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Doktorunuz tarafından gerekli görülmediği takdirde, gebelik esnasında özellikle gebeliğin ilk üç ayında kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  AMOKLAVİN’in iki etkin maddesi de anne sütüne geçer. Dolayısıyla emzirilen bebeklerde ishal ve mukoz membranlarda mantar enfeksiyonu görülme olasılığı vardır, bu nedenle emzirmeyi kesmeniz gerekebilir. Doktorunuz emzirme döneminde amoksisilin/klavulanik asit’in sizin için doğru bir tercih olup olmadığı konusunda karar verecektir.

  Araç ve makina kullanımı

  AMOKLAVİN alerjik reaksiyonlar, sersemlik hali, havale gibi istenmeyen etkilere neden olabilir. Bu etkiler sizde oluşursa, etkiler geçene kadar araç ve makine kullanmayınız.

  AMOKLAVIN IV’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AMOKLAVİN her bir flakonunda 62.9 mg (2.7 mmol) sodyum içermektedir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  AMOKLAVİN her bir flakonunda 39.3 mg (1.0 mmol) potasyum içermektedir. Bu durum, böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalarda ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • AMOKLAVİN ile birlikte allopurinol (gut için kullanılır) alıyorsanız; alerjik deri reaksiyonu gelişme olasılığınız artabilir.
 • Probenesid alıyorsanız (gut için kullanılır); doktorunuz AMOKLAVİN dozunu ayarlama kararı verebilir.
 • AMOKLAVİN’le birlikte pıhtılaşmayı önlemeye yardım eden ilaçlar (varfarin gibi) alıyorsanız, fazladan kan testleri yaptırmanız gerekebilir.
 • AMOKLAVİN metotreksatın (kanser ya da romatizma hastalıklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) etki gösterme biçimini etkileyebilir.
 • 5.AMOKLAVIN IV’in saklanması

  AMOKLAVİN, kan ürünleriyle, protein hidrolizat gibi diğer proteinli sıvılarla ve intravenöz yağ emülsyonları ile karıştırılmamalıdır.

  Aminoglikozidlerin, aminopenisilinlerden herhangi birinin varlığında aktivite kaybı risk nedeniyle, AMOKLAVİN’in aminoglikozidlerle birlikte reçetelendirildiği durumlarda antibiyotikler ayrı olarak sulandırılmak ve ayrı olarak uygulanmalıdırlar.

  DEVAMINI OKU

  2.AMOKLAVIN IV nedir ve ne için kullanılır?

  AMOKLAVİN, geniş spektrumlu (bakteri ve mikropların birçok çeşidine karşı etkili) bir antibakteriyel ilaçtır.

  AMOKLAVİN, enjeksiyon için hemen hemen beyaz-krem renkte toz içeren 1 flakon ve beraberinde 20 mİ enjeksiyonluk su içeren ampul şeklinde sunulmaktadır.

  AMOKLAVİN, aşağıdaki durumlarda AMOKLAVİN’e duyarlı bakterilerin neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:

  • Tekrarlayan bademcik iltihabı, sinüzit, orta kulak iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akciğer iltihabı gibi alt solunum yolu enfeksiyonları
  • İdrar yolu iltihabı, üretra (idrar kesesi) iltihabı, böbreklerin bakteriyel iltihabı gibi üreme organları ve idrar yolları ile ilgili enfeksiyonlar
  • Çıban, abse (irin kesesi), selülit ve yara enfeksiyonları gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Diş abseleri gibi diş ve dişeti ile ilgili enfeksiyonlar
  • Kan ve dokularda bulunan bakteri veya toksinlere bağlı düşük, lohusalık humması, karın içi kan ve dokularda bakteri veya toksinlerin bulunması.
  DEVAMINI OKU

  3.AMOKLAVIN IV nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  AMOKLAVİN’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Sahip olduğunuz veya korunmanız gereken enfeksiyonun türüne bağlı olarak ilacınızın dozunu ve uygulama sıklığını doktorunuz belirleyecektir.

  Olağan doz aşağıdaki şekildedir:

  Erişkinlerde:

  8 saatte bir 1.2 g AMOKLAVİN verilir. Gerektiğinde doktorunuz bunu 6 saatte bir 1.2g AMOKLAVİN olacak şekilde artırabilir.

  Uygulama sıklığı aynı zamanda böbrek fonksiyonlarına bağlıdır.

  Ameliyat enfeksiyonlarını öncelemek amacıyla:

  1 saatten kısa süren ameliyatlarda enfeksiyonları önlemek amacıyla anestezi başlangıcında 1.2 g AMOKLAVİN verilir. 1 saatten uzun süren ameliyatlarda bu tedavi 24 saatte 4 doza kadar sürdürülebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  AMOKLAVİN hazırlandıktan sonra doktor veya hemşire tarafından damar içine enjeksiyon (3-4 dakika süreyle) veya damar içi infüzyon (30-40 dakika süreyle) şeklinde uygulanacaktır. Doktorunuz durumunuzu tekrar değerlendirmeden tedaviniz 14 günden uzun sürmesi beklenmez.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Doz aynı zamanda çocuğun ağırlığına bağlıdır. Doktorunuz, çocuğunuzun kilosuna göre kullanılacak AMOKLAVİN dozunu ayarlayıp çocuğunuza uygulayacaktır. 40 kg’ın üzerindeki çocuklarda yetişkin dozu uygulanır. 40 kg’ın altındaki çocuklarda olağan dozlar:

 • 3 ay ve üzeri çocuklarda kilogram başına 30mg AMOKLAVİN (çok ağır enfeksiyonlarda 6 saatte bir 30mg/kg),
 • 3 ay veya 4 kg’ın altındaki çocuklarda kilogram başına 30 mg AMOKLAVİN’dir (daha sonra 8 saatte bir 30mg/kg olarak artırılabilir).
 • Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği/Karaciğer yetmezliği

  Böbrek veya karaciğer bozukluğunuz varsa doz ayarlamanız dikkatli yapılmalı, gerekirse azaltılmalıdır.

  Eğer AMOKLAVİN'in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf oldıığıma dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AMOKLAVIN IV kullanırsanız

  AMOKLAVİN size tıbbi gözetim altında verileceğinden, ilacınızı bir kerede fazla miktarda almanız beklenmez. Ancak AMOKLAVİN’i fazla dozlarda aldığınızı düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

  AMOKLAVİN 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AMOKLAVIN IV'i kullanmayı unuttuysanız

  AMOKLAVİN sağlık personeli tarafından uygulanacağı için dozunuzun unutulması beklenmez. Bununla birlikte dozunuzun unutulduğunu düşünüyorsanız doktorunuz veya hemşirenizle konuşunuz.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AMOKLAVİN ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  Tedavi doktorunuzun belirttiği süre boyunca devam etmelidir. Eğer tedavi vaktinden önce kesilirse enfeksiyon yeniden başlayabilir veya daha kötüye gidebilir.

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi AMOKLAVIN IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek

  Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az l’inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1,000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1,000 hastanın birinden az, fakat 10,000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 10,000 hastanın birinden az görülebilir.

  : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa AMOKLAVIN IV’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • İlaç kullanımına bağlı genellikle kanlı, sümüksü ishal Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.
 • Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

  AMOKLAVİN kullanımında görülen diğer yan etkiler:

  Yaygın görülen yan etkiler:

 • Mukozaları ve cildi etkileyen bir tür mantar enfeksiyonu (mukokutanöz kandidiyazis)
 • İshal
 • Yaygın olmayan yan etkiler:

 • Bulantı
 • Kusma
 • Sindirim güçlüğü
 • Baş dönmesi
 • Baş ağnsı
 • Deride döküntü
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Karaciğer tarafından üretilen maddelerde (enzim) artış
 • Çok seyrek görülen yan etkiler:

 • Böbrek hastalığı (interstisyel nefrit)
 • İdrarda kristallerin görülmesi (kristalüri)

  Sıklığı bilinmeyen yan etkiler:

 • Kanın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerde azalma (kan pıhtılaşma süresinde uzama)
 • Ateş, şiddetli üşüme nöbeti, boğaz ağrısı ya da ağızda ülser gibi enfeksiyonların sık meydana gelmesi gibi belirtilerle kendini gösteren hastalık (geri dönüşümlü agranülositoz)
 • Halsizlik, baş ağrıları, egzersiz yaparken soluğun kesilmesi, baş dönmesi, ciltte ve gözlerde solgunluk ve sararma gibi belirtilerle kendini gösteren kansızlık (hemolitik anemi)
 • Kasılma, nöbet ya da çırpınma
 • Mide bulantısı, kusma, iştah kaybı, genel rahatsızlık hissi, ateş, kaşınma, deride ve gözlerde sararma ve idrar renginde koyulaşma ile belirgin karaciğer hastalığı (hepatit)
 • Deri ve/veya gözlerde sararma (kolestatik sarılık)
 • Bunlar AMOKLAVİN’in hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU