İlaç Ara

ANTI-BIT 150 ml şampuan

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Zentiva Sağlık Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
16.97 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
150
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ANTİ-BİT şampuan

Kafa derisine haricen uygulanır.

Etken Madde

: Her 100 ml’de 0.408 g sumitrin (%0.4) bulunur.

Yardımcı maddeler

Sodyum lauril eter sülfat, hindistan cevizi yağ asidi dietanolamit, sorbik asit, poliol yağ asit esteri, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ANTI-BIT nedir ve ne için kullanılır?

2. ANTI-BIT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ANTI-BIT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ANTI-BIT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ANTI-BIT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ANTI-BIT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• İlacın içeriğinde bulunan maddelerden herhangi birine karşı veya piretrum ekstrelerine karşı alerjiniz (aşın duyarlılığınız) varsa.

ANTI-BIT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

• Kullanım sırasında aşın duyarlılık görülürse,

Böyle bir durumda tedavi kesilmelidir.

  • 6 aydan küçük bebeklerde tıbbi gözetim altında kullanılmalıdır.
  • • Kullanım sırasında gözlerle ve ağızla temas ederse bol su ile yıkanmalıdır.

    • Yanlışlıkla yutulursa, hemen doktora haber verilmelidir.

    • Uzun süreli (3 hafta) tedavilerden kaçınılmalıdır.

    • Çocuk yuvaları, kreş, okul gibi toplu yaşanan yerlerde bir bit salgını görülürse, koruyucu olarak, risk süresince haftada bir defa uygulanması önerilir. Toplu uygulamalarda, uygulayıcı aynı kişiyse eldiven kullanmalıdır.

    • Ailede bir bit salgını görülüyorsa ailenin tüm fertlerine koruyucu olarak uygulanması önerilir.Şampuanla tedavi sırasında giysi, çarşaf, havlu gibi eşyalar sıcak suyla yıkanmalı, ev eşyalan ve halılar iyice temizlenmelidir.

    Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

    ANTI-BIT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

    ANTI-BIT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

    Hamilelik

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    ANTİ-BİT gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

    Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

    Emzirme

    İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

    Araç ve makina kullanımı

    Araç ve makina kullanımı

    ANTİ-BİT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında Önemli bilgiler

    Bu tıbbi ürün her dozunda 0.153 g sorbik asit ihtiva eder. Lokal (bölgesel) deri reaksiyonlanna (kontak dermatit gibi) sebebiyet verebilir.

    Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

    Diğer ilaçlarla birlikte bilinen herhangi bir etkileşimi yoktur.

    Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

    5.ANTI-BIT’in saklanması

    ANTI-BIT’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

    Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-BIT’i kullanmayınız.

    Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

    Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ANTI-BIT’i kullanmayınız.

    Ruhsat sahibi:

    Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

    Büyükdere Cad. No: 193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel: (0212) 339 39 00 Faks: (0212) 339 11 99

    Üretim yeri:

    Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

    Küçükkanştıran 39780 Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

DEVAMINI OKU

2.ANTI-BIT nedir ve ne için kullanılır?

• Her 100 mriik şampuan içerisinde 0.408 g sumitrin bulunur. Sumitrin maddesi piretrum çiçeğinin ekstrelerinden elde edilen piretrin bileşiklerinin sentetik türevlerinden biridir. Kafabitleri (Pediculus humanis var. capitis) ve yumurtaları üzerinde öldürücü (pedikülosit ve ovisit) etki gösterir.

• 150 ml’lik ambalajlarda, açık san renkte, berrak bir sıvıdır. Özel tarağıyla birlikte satılır.

• ANTİ-BİT şampuan, kafada görülen bit salgınının önlenmesi ve tedavisinde kullanılan bir preparattır.

DEVAMINI OKU

3.ANTI-BIT nasıl kullanılır ?

Şampuan tedavi için, 24 saat arayla 2 defa uygulanmalıdır.

1.gün:

  • Saçlar ıslatıldıktan sonra yeterli miktarda ANTİ-BİT saçları tamamen kaplayacak şekilde tatbik edilir ve iyice köpürtüldükten sonra durulanır.
  • Ardından saçlar, ikinci kez şampuanlanır ve ilacın etkisini gösterebilmesi için, durulanmadan önce 5 dakika beklenir. Daha sonra saçlar bol suyla durulanır. Ölü bitlerin ve bit sirkelerinin uzaklaştırılması için saçlar, kutu içindeki ince dişli tarakla dikkatlice taranmalıdır.
  • 2.gün:

    • Aynı uygulama yeniden tekrarlanır.

    Bu uygulamanın normal olarak bit ve sirkelerin ayıklanmasında yeterli olması gerekir. Bununla birlikte, tüm sirkelerin tamamen yok edildiğinden emin olmak için, haftada bir uygulanması yeterlidir. Ancak bu uygulama 3 haftadan fazla tekrarlanmamalıdır.

    Uygulama yolu ve metodu

    Saçlar ıslatılarak, yeteri miktarda şampuanla saç diplerine masaj yapılır.

    Değişik yaş grupları

    Çocuklarda kullanımı

    6 aydan küçük bebeklerde tıbbi gözetim altında tedavi uygulanmalıdır.

    Çocuklar için farklı bir doz ayarlaması gerekmez.

    Yaşlılarda kullanımı

    Yaşlılar için farklı bir doz ayarlaması gerekmez.

    Özel kullanım durumları

    ANTİ-BİT’in Özel kullanım durumu yoktur.

    Eğer ANTİ-BİT’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

    Kullanmanız gerekenden daha fazla ANTI-BIT kullanırsanız

    ANTİ-BIT’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

    ANTI-BIT'i kullanmayı unuttuysanız

    Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

    ANTİ-BİT ile tedavi sonlandırıldığmdaki oluşabilecek etkiler

    Tedavinizi tamamen sonuç almadan ve doktorunuza sormadan sonlandırmayınız.

    DEVAMINI OKU

    4.Olası yan etkiler nelerdir ?

    Tüm diğer ilaçlar gibi, ANTİ-BİT içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

    Seyrek yan etkiler: Kaşıntı, yanma, şişlik ya da kızarıklık

    Ancak bu belirtiler, çoğunlukla ilaca değil, bit salgınına bağlı olarak ortaya çıkar.

    ANTİ-BİT’in deriden emilimi eser miktarda olduğundan, sistemik (tüm vücuda) etkisi söz konusu değildir.

    Yan etkilerin raporlanması

    Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

    DEVAMINI OKU
    Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi