İlaç Ara

AZITRO 500 mg 3 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
23.11 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
3
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZITRO nedir ve ne için kullanılır?

2. AZITRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZITRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZITRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.AZITRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AZITRO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • AZİTRO veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZİTRO’nun içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz. Alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.
 • AZITRO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa.
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.
 • Yatan hasta iseniz.
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.
 • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).
 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 • İshal problemi oluşursa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AZITRO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AZİTRO’yu yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZİTRO almamalısınız.

  AZİTRO sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  AZİTRO’nun anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AZİTRO’nun araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

  AZITRO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AZİTRO her tablette 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum içerir; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AZİTRO almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZİTRO veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin
 • Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
 • Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Nelfınavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır)
 • Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZİTRO’yu antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

  AZİTRO ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

  5.AZITRO’in saklanması

  AZİTRO ’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZITRO’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  DEVA HOLDİNG A Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. 34303 No:l

  Küçükçekmece/İSTANBUL

  Tel: 0212 692 92 92

  Fax: 0212 697 00 24

  İmal yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah. Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKIRDAĞ

  DEVAMINI OKU

  2.AZITRO nedir ve ne için kullanılır?

  AZİTRO 500 mg film kaplı tablettir. 3 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg azitromisin içermektedir. AZİTRO, bir yüzü “AZİTRO” yazılı, kokusuz, homojen görünüşlü, beyaz renkte film kaplı oblong tablettir.

  AZİTRO, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

  • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı, ve sinüzit gibi)
  • Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi varlığında
  • Kulak enfeksiyonları
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
  • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar
  DEVAMINI OKU

  3.AZITRO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  AZİTRO günlük tek doz olarak alınmalıdır.

  Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.

  Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

  S.Pyogenes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg’dır. Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

  45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.

  6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

  Yaşldarda kullanımı:

  Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

  Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer AZİTRO’nurı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZITRO kullanırsanız

  Çok fazla AZİTRO alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.

  AZİTRO'darı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZITRO'i kullanmayı unuttuysanız

  AZİTRO’yu almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZITRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AZİTRO almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.

  Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi AZİTRO’yu doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZİTRO kullanmayı durdurmayınız.

  DEVAMINI OKU

  Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi AZITRO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu ilacı aldıktan sonra aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtiler şiddetli olabilir.

 • AZİTRO kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veya baygınlık hali
 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 • Nefes almada zorluk,
 • Göz kapaklarının şişmesi,
 • Yüz veya dudakların şişmesi,
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).
 • AZİTRO alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın Yaygın


  10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek Çok seyrek Bilinmeyen


  1.000    hastanın birinden az görülebilir.

  10.000    hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  İshal

  Karın ağrısı

  Bulantı

  Gaz

  Yaygın:

  Baş ağrısı, sersemlik

  Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma

  Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı

  Görmede bozukluk, duyu kaybı

  Kusma, hazımsızlık

  Döküntü, kaşıntı

  Eklem ağrısı

  Düşük lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

  Düşük kan bikarbonatı Yorgunluk

  Yaygın olmayan:

  Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)

  Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

  Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar

  Yaygın döküntü ve derinin soyulması

  Işığa veya güneşe maruziyete bağlı ciddi deri reaksiyonları

  Kurdeşen

  Sinirlilik

  Doku hissiyatında azalma Uykuya meyil Uyumakta zorluk

  Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)

  Düzensiz kalp atışı Kabızlık

  Karaciğer inflamasyonu Göğüs ağrısı Kuvvetten düşme Şişkinlik Genel rahatsızlık

  Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)

  Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

  Seyrek:

  Endişe

  Baş dönmesi (vertigo)

  Anormal karaciğer fonsiyonları

  Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler Bilinmiyor:

  Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basıncı

  Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları

  Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)

  Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

  DEVAMINI OKU