İlaç Ara

AZRO 500 mg 3 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Sanofi İlaç San.Ve Tic.A.Ş
Satış Fiyatı
22.55 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
3
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

AZRO 500 mg film tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 500 mg azitromisine eşdeğer miktarda azitromisin dihidrat içerir.

Yardımcı maddeler

Tablet kısmında; mikrokristalin selüloz (Avicel ph 101), kroskarmelloz sodyum (Acdisol), povidon K 30, sodyum lauril sülfat, talk, magnezyum stearat ve film kaplama kısmında; hidroksipropil metil selüloz, laktoz monohidrat, talk, titanyum dioksit, metil paraben, polietilen glikol 6000.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. AZRO nedir ve ne için kullanılır?

2. AZRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. AZRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. AZRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.AZRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

AZRO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • AZRO veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya AZRO’nun içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı alerjik iseniz, alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 • Karaciğer sorunlarınız varsa.
 • Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.
 • AZRO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Böbrek sorunlarınız varsa.
 • Kalp hastalığınız varsa.
 • Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 • Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.
 • Yatan hasta iseniz.
 • Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.
 • • Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).

 • Karaciğer hastalığınız varsa.
 • • Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.

 • İshal problemi oluşursa.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  AZRO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  AZRO’yu yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan AZRO almamalısınız.

  AZRO sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  AZRO’nun anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir.

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  AZRO’nun araç veya makine kullanımınızı etkilemesi beklenmez.

  AZRO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  AZRO, laktoz monohidrat içerir. Laktoza karşı intoleransınız (dayanıksızlığınız) olduğunuzu biliyorsanız veya diğer şekerlerden herhangi birine intoleransınız olduğu size söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Bu tıbbi ürün her film tablette 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  AZRO almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve AZRO veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 • Ergot veya ergotamin (migren tedavisinde kullanılır)
 • Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
 • Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 • Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
 • Teofilin (astım tedavisinde kullanılır)
 • Nelfinavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılır.)
 • Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, AZRO’yu antiasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

  AZRO ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.AZRO’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra AZRO’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

  Büyükdere Cad. No:193 Levent 34394 Şişli-İstanbul Tel : (0212) 339 39 00 Faks: (0212) 339 10 89

  Üretim yeri:

  Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz Tel: (0 288) 427 10 00 Faks: (0 288) 427 14 55

  DEVAMINI OKU

  2.AZRO nedir ve ne için kullanılır?

  AZRO 500 mg film tablettir. 3 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg azitromisin içermektedir. AZRO, beyaz, dikdörtgen, konveks, çentikli film kaplı tablettir.

  AZRO, makrolid olarak adlandırılan antibiyotik grubundandır. Bazı bakterilerin ve diğer mikroorganizmaların neden olduğu, aşağıda örnekleri bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

  • Göğüs, boğaz ve burun enfeksiyonları (bronş iltihabı, akciğer iltihabı ve sinüzit gibi) Streptococcus pyogenes’in neden olduğu bademcik iltihabı (tonsilit), boğaz ağrısı (farenjit) tedavisinde penisilin alerjisi varlığında

  • Kulak enfeksiyonları
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (apse veya çıban gibi)
  • • Chlamydia adlı organizmanın neden olduğu cinsel yolla bulaşan hastalıklar

   Haemophilus ducreyi isimli bir mikroorganizmanın neden olduğu bağlı yumuşak doku ülseri ve çoğul dirençli olmayan Neisseria gonorrhoeae isimli bir mikroorganizmanın yol açtığı eşlik eden başka enfeksiyonun olmadığı cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

  DEVAMINI OKU

  3.AZRO nasıl kullanılır ?

  AZRO günlük tek doz olarak alınmalıdır.

  Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg'dır.

  Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg'dır.

  S.Pyogenes tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. Gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  45 kg'ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Çocuklarda tonsilit/farenjit dışında herhangi bir tedavi için maksimum tavsiye edilen toplam doz 1500 mg’dır. Tonsilit/farenjit tedavisinde toplam doz 5 gün süre ile 1. Gün 500 mg daha sonraki günler (2, 3, 4 ve 5. gün) günde 250 mg şeklinde kullanılır.

  45 kg'ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.

  6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa, doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.

  Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

  Eğer AZRO ’nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla AZRO kullanırsanız

  Çok fazla AZRO alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.

  AZRO ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  AZRO'i kullanmayı unuttuysanız

  AZRO’yu almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  AZRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  AZRO almayı çok erken bırakırsanız enfeksiyon yeniden oluşabilir.

  Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi AZRO’yu doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan AZRO kullanmayı durdurmayınız.

  Bu ürünün kullanımı hakkında başka sorularınız varsa, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi AZRO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  bunu hemen doktorunuza bildiriniz. Seyrek görülmelerine rağmen, belirtiler şiddetli olabilir.

  • AZRO kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veya baygınlık hali

 • Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 • Nefes almada zorluk,
 • Göz kapaklarının şişmesi,
 • Yüz veya dudakların şişmesi,
 • Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).
 • AZRO alırken en sık görülen yan etkiler aşağıda listelenmiştir. Bunlar tedavi sırasında vücudunuz ilaca alıştıkça yok olabilir. Bu yan etkilerden biri size rahatsızlık vermeye devam ediyorsa doktorunuza bildiriniz.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

  Çok yaygın: 10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek: 1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmeyen: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Çok yaygın:

  İshal

  Karın ağrısı

  Bulantı

  Gaz

  Yaygın:

  Baş ağrısı, sersemlik

  Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma

  Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı

  Görmede bozukluk, duyu kaybı

  Kusma, hazımsızlık

  Döküntü, kaşıntı

  Eklem ağrısı

  Düşük lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

  Düşük kan bikarbonatı Yorgunluk

  Yaygın olmayan:

  Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)

  Düşük lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofil (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı

  Çeşitli seviyelerde alerjik reaksiyonlar

  Yaygın döküntü ve derinin soyulması

  Işığa veya güneşe maruziyette bağlı ciddi deri reaksiyonları

  Kurdeşen

  Sinirlilik

  Doku hissiyatında azalma Uykuya meyil Uyumakta zorluk

  Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)

  Düzensiz kalp atışı Kabızlık

  Karaciğer inflamasyonu Göğüs ağrısı Kuvvetten düşme Şişkinlik Genel rahatsızlık

  Anormal laboratuvar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)

  Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

  Seyrek:

  Endişe

  Baş dönmesi (vertigo)

  Anormal karaciğer fonksiyonları

  Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler Bilinmiyor:

  Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basıncı

  Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)

  Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU