İlaç Ara

BETAKSIM 1 gr 1 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
19.67 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BETAKSİM 1g IM/IV Enjektabl Toz İçeren Flakon Kas içine veya damar içine uygulanır.

   

Etken Madde

1 flakon 1.048g +%5 eksez doz sefotaksim sodyum içerir. (lg Sefotaksime eşdeğer)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BETAKSIM nedir ve ne için kullanılır?

2. BETAKSIM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BETAKSIM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BETAKSIM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BETAKSIM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BETAKSIM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı alerjiniz varsa
 • BETAKSİM etkin maddesi olan sefotaksime alerjiniz varsa
 • BETAKSİM

  BETAKSIM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Süperenfeksiyon (antibiyotiğe duyarlı olmayan mikropların çoğalması)
 • Diğer antibiyotiklerle olduğu gibi, sefotaksim kullanımı, özellikle uzun süreliyse, sefotaksimin etkilemediği mikroorganizmaların aşırı çoğalması ile sonuçlanabilir. Uzun süreli kullanımda durumunuz sürekli olarak değerlendirilmeli ve gerektiğinde uygun önlemler alınmalıdır.

 • Anafilaktik (alerjik) reaksiyonlarda
 • –    Bu ilacın size reçete edilebilmesi için, alerjik yatkınlığınızın ve özellikle beta-laktam antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınızın olup olmadığı önceden araştırılmalıdır.

  –    Eğer aşırı duyarlılık meydana gelirse tedaviye derhal son verilmelidir.

  –    Sefalosporinlere önceden ani tipte aşırı duyarlılık öykünüz varsa bu ilacı kullanmamanız gerekir. Şüpheli durumlarda, olası bir alerjik reaksiyona müdahale edilebilmesi için ilk uygulama sırasında yanınızda mutlaka bir hekimin bulunması şarttır.

  –    Eğer penisiline duyarlıysanız, bu ilacı son derece dikkatle kullanmalısınız; ilk uygulama sırasında yakın gözetim altında bulundurulmanız gerekir. Bu iki antibiyotik grubu arasında meydana gelen aşırı duyarlılık reaksiyonları, son derece ciddi, hatta ölümcül olabilir. Aşırı duyarlılık oluşursa doktorunuz tedaviyi durduracaktır.

 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden bağırsak iltihabında
 • –    Tedavi sırasında ya da tedaviyi izleyen ilk haftalarda özellikle şiddetli ve/veya inatçı ishal, bağırsak iltihabının belirtileri olabilir.

  Böyle bir hastalıktan şüpheleniliyorsa, BETAKSİM derhal kesilmeli ve hiç gecikmeden uygun, özgül bir antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

 • Ciddi büllöz reaksiyonlar(içi su dolu kabarcıklar oluşarak vücudun verdiği tepki)
 • Sefotaksim ile Stevens-Johnson sendromu (deri ve mukozalarda içi su dolu keseciklerle seyreden deri hastalığı) ya da toksik epidermal nekroliz (deride döküntü ve doku ölümü ile seyreden deri hastalığı) gibi ciddi deri reaksiyonları bildirilmiştir. Deri ve/veya mukoza (örn. ağız içi) reaksiyonu ortaya çıktığında tedaviye devam etmeden önce hemen doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

  Hematolojik (kan ile ilişkili) reaksiyonlar

  Özellikle uzun süreli tedavilerde sefotaksim tedavisi sırasında beyaz kan hücrelerinin bazıları ya da tümünün sayısında azalma olabilir. 7-10 günden uzun süren tedavilerde beyaz kan hücreleri izlenmeli ve bu durum geliştiğinde tedaviniz kesilmelidir. Bazı olgularda tedavi kesilmesi ardından hızla düzelen beyaz hücresinin bir türünün artması (eozinofili) ve kan pulcuklarının azalması (trombositopeni) bildirilmiştir. Kan hücrelerinin parçalanmasına bağlı kansızlık (hemolitik anemi) da bildirilmiştir.

 • Böbrekle ilgili hastalıklarda
 • –    Böbrekleriniz yeterince çalışmıyorsa BETAKSİM dozu ayarlanmalıdır.

  –    BETAKSİM, aminoglikozidlerle (bir çeşit antibiyotik) ya da kıvrım diüretikleri ile (idrar söktürücü) birlikte uygulanacağı zaman son derece dikkatli olunmalıdır. Böyle bir durumda böbrek fonksiyonlarınız yakından izlenmelidir.

 • Sodyum alımı
 • Sodyum kısıtlamasının gerekli olduğu hastalarda sefotaksimin sodyumun sodyum içeriği (48mg/g sefotaksim) göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Nörotoksisite (sinir sisteminde zararlı etkiler)
 • Sefotaksim dahil olmak üzere yüksek doz beta laktam antibiyotikleri özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda ansefalopatiye (bilinç kaybı, anormal hareketler ve konvülziyonların görüldüğü beyin hastalığı) yol açabilir. Bu durumda tedaviye devam etmeden önce hemen doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

 • Uygulama önlemleri
 • Pazarlama sonrası izlemde az sayıda olguda hızlı damar içi uygulamalarda yaşamı tehdit etme potansiyeli olan kalp ritmi bozuklukları bildirilmiştir. Önerilen uygulama süresine uyulmalıdır.

 • Laboratuvar testleri üzerine etkisi
 • Diğer sefalosporinlerle olduğu gibi sefotaksim ile tedavi edilen bazı hastalarda kan uyuşmazlığı testi olan Coombs testinin pozitif olduğu saptanmıştır. Bu test yapılırken dikkate alınmalıdır.İdrarda şeker (glukoz) testi yalancı pozitif sonuç verebilir.

 • Nötropenide
 • 10 günden uzun süren tedavilerde, akyuvar sayımı yapılmalı ve nötropeni (akyuvar azalması) söz konusu olduğunda tedavi kesilmelidir.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BETAKSIM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz bu ilacı kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya ezcacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BETAKSİM, anne sütüne geçtiğinden, gerektiğinde ya emzirmeyi ya da ilaç tedavisinizi bırakmalısınız.

  Araç ve makina kullanımı

  BETAKSİM sersemliğe neden olabilir ve araç ve makine kullanımınızı etkileyebilir.

  BETAKSİM

  BETAKSIM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her gramında yaklaşık 2.09 mmol (48 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar icin göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  -Aminoglikozid antibiyotikleri veya furosemid gibi güçlü idrar söktürücüler ile birlikte yüksek doz sefalosporin antibiyotikleri alan hastalarda, böbreklerde oluşabilecek olası yan etkilere karşı bu kombinasyonlar dikkatli uygulanmalıdır. Ancak önerilen dozlarda böbrek üzerindeki yan etkilerde bir artış beklenmez.

  -Probenesid (gut-damla hastalığında kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında BETAKSİM’in etki süresi uzar.

  -BETAKSİM, nefrotoksik ilaçların (böbrek üzerine zararlı etki gösteren ilaçlar) nefrotoksik etkilerini güçlendirebilir.

  -Sefalosporinlerle tedavi sırasında Coombs testleri pozitif olabilir. Bu olguyla sefotaksim ile tedavi sırasında da karşılaşılabilir. Bu durum, kanın çapraz karşılaştırması amacıyla yapılan test ile etkileşebilir.

  -Sefotaksim ile tedavi edilen hastalarda, bakır redüksiyon testleriyle (Benedict ve Fehling solüsyonları veya Clinitest) idrarda şeker testi yanlış-pozitif sonuç verebilir. Doktorunuz gerektiğinde bu amaçla başka bir yöntem (glukoz-oksidaz-spesifik yöntem) kullanacaktır.

  5.BETAKSIM’in saklanması

  BETAKSİM’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BETAKSIM’i kullanmayınız.

  Kas içi enjeksiyon için hazırlanmış çözelti

  Sefotaksim steril toz, %0.5 enjeksiyonluk su içinde ya da %1 lidokain hidroklorür enjeksiyon solüsyonu içinde hazırlandıktan sonra aşağıdaki koşullarda saklanabilir:

  –    oda sıcaklığında 8 saate kadar (+25°C’yi geçmeyen/normal ışıkta)

  –    soğutma koşullarında 24 saate kadar (+2°C ila 8°C / ışıktan korunarak)

  Enjeksiyon ve infüzyon için enjeksiyonluk su ile hazırlanmış çözelti

  Sefotaksim steril toz, enjeksiyon için su içinde hazırlandıktan sonra aşağıdaki koşullarda saklanabilir:

  –    oda sıcaklığında 12 saate kadar (+25°C’yi geçmeyen/normal ışıkta)

  -soğutma koşullarında 24 saate kadar (+2°C ila 8°C / ışıktan korunarak)

  Solüsyonun açık sarımsı rengi, antibiyotik aktivitenin bozulduğunu göstermez.

  Ruhsat sahibi:    Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş.

  Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok., Pak İş Merkezi No: 5/1,

  34349 Gayrettepe/İstanbul Tel: 0 212 337 38 00 Fax: 0 212 337 38 01 e-mail: [email protected]

  Üretim yeri:    PharmaVision Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Davutpaşa Cad. No: 145 Topkapı-İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.BETAKSIM nedir ve ne için kullanılır?

  BETAKSİM, bir flakonda 1g sefotaksim etkin maddesini içerir. 1 flakon + 4 ml enjeksiyonluk su içeren ampul halinde kullanıma sunulmuştur.

  BETAKSİM, beta laktam grubu antibiyotikler (bakterilere karşı etki gösteren) olarak bilinen bir ilaç grubunun üyesidir.

  Doktorunuz BETAKSİM’i size aşağıdaki enfeksiyonların tedavisi için reçete etmiştir.

  • Solunum yolu enfeksiyonları
  • Üriner (idrar yolları) sistem enfeksiyonları
  • Genital (üreme organları) enfeksiyonlar
  • Septisemi (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık), bakteriyemi (bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi.)
  • Endokardit (kalbin iç yüzünün iltihabı)
  • Peritonit (bakterilerin veya bakteri toksinlerinin karın içine geçmesi) dahil karın içi enfeksiyonlar
  • Menenjit (beyin zarlarının iltihabı) (listeria nedenli olan hariç) ve diğer merkezi sinir sistemi enfeksiyonları
  • Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
  • Kemik ve eklem enfeksiyonları
  • Ayrıca aşağıdaki operasyonlardan herhangi birinde koruyucu olarak kullanılması için doktorunuz tarafından reçete edilebilir.

   -    Gastrointestinal (mide-bağırsak) cerrahi

   -    Genitoüriner (üreme ve idrar yolları sistemi) cerrahi

   -    Obstetrik ve jinekolojik (kadın-doğum ile ilgili) cerrahiler

  DEVAMINI OKU

  3.BETAKSIM nasıl kullanılır ?

  Yaşlılarda kullanımı

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doz, uygulama yöntemi ve tedavi süresi, enfeksiyonun şiddetine, bakterilerin duyarlılığına, hastanın ve böbrek fonksiyonlarının durumuna göre değişmektedir.

  Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecektir.

  Önerilen dozlar ve uygulama sıklığı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

  - Normal böbrek fonksiyonuna sahip yetişkinlerde dozaj

  Tablo 1

  Endikasyonlar

  Birim doz

  Doz aralığı

  Uygulama Şekli

  Günlük doz

  Komplike olmayan gonore (bel soğukluğu)

  0.5 ya da 1 g

  tek doz

  *IM

  0.5 ila 1 g

  Komplike olmayan /orta derecede enfeksiyonlar

  1 ila 2 g

  8 ya da 12 saat

  IM ya da **IV

  2 ila 6 g

  Ciddi

  enfeksiyonlar

  2 g

  6 ya da 8 saat

  IV

  6 ila 8 g

  *IM= Kas içi **IV= Damar içi

  Enfeksiyon duyarlı olmayan türler sebebiyle oluşmuşsa, BETAKSİM ile tedavinin uygun olup olmadığının anlaşılması için antibiyotik duyarlılık testi yapılmalıdır.

  - Cerrahi profilaksisinde dozaj:

  Yetişkinlerdeki normal dozaj

  Anesteziye başlarken damar içi ya da kas içi olarak 1 g sefotaksim verilir, gerekirse operasyon sonrasında tekrarlanır. Bu tedavinin süresi 24 saati geçmemelidir.

  Sezaryen ameliyatı

  Göbek bağı kesilirken 1 g sefotaksim damardan, ardından 6 ve 12 saat sonra 1 g sefotaksim kas içi ya da damardan uygulanır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Intravenöz (damar içine) uygulama (enjeksiyon veya infüzyon):

  Enjeksiyon ya da infüzyon çözeltisi için enjeksiyonluk suda sefotaksim çözülür ve hemen kullanılmalıdır.

  Aralıklı damar içi enjeksiyonlar için, solüsyon 3 ila 5 dakikalık süre içinde enjekte edilmelidir. Çok az sayıda yaşamı tehdit eden aritmi (kalp atış ritminin bozulması), santral venöz kateter yoluyla hızlı sefotaksim verildiğinde oluşabilmektedir.

  IM (kas içine) uygulama

  Uygulama durumunda BETAKSİM, % 1 lidokain çözeltisinde çözülerek kullanılmalıdır. Bu sırada ilacın damara verilmemesine dikkat edilmelidir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Çocuklarda doz yaşa veya vücut ağırlığına göre ayarlanır.

  Hastalar

  Yaş ya da ağırlık

  Günlük doz

  Yol

  Doz aralığı

  Prematüre

  0 ila 1 hafta

  50 ila 100

  mg/kg/gün

  IV

  12 saat

  Prematüre

  1 ila 4 hafta

  75 ila 150

  mg/kg/gün

  IV

  8 saat

  Bebekler ve Çocuklar

  <50 kg

  50 ila 100

  mg/kg/gün

  IV * ya da IM

  *

  6 ila 8 saat

  Menenjit gibi şiddetli enfesiyonlar için, günlük doz iki katına çıkarılabilir

  Çocuklar

  > 50 kg

  yetişkin dozu

  * 24 saat içinde 2 g aşılmamalıdır. %1 lidokainle hazırlanmış çözelti, 30 aylıktan küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı:

  Herhangi bir böbrek bozukluğu yoksa yaşlılarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmalıdır. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı ölçerek size uygun dozu verecektir.

  - Renal fonksiyon bozukluğu olan yetişkinlerde dozaj__

  Kreatinin

  klerensi

  Birim doz

  Doz aralığı

  Günlük doz

  <10 ml/dak

  Y arım doz

  Aynı

  Y arım doz

  Hemodiyalizdeki hastalarda: Hemodiyalizin olduğu gün, enfeksiyonunun şiddetine göre, günlük 1 ila 2 g sefotaksim, diyalizden sonra uygulanmalıdır.

  Eğer BETAKSİM’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BETAKSIM kullanırsanız

  BETAKSİM kullandıysanız:

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BETAKSİM kullanmışsanız, geri dönüşümlü ensefalopati (bilinç kaybı, anormal hareketler, kasların kasılması gibi belirtileri olan bir çeşit beyin hastalığı) oluşabilir. Böbrek hastalarında bu risk daha yüksektir. Bu durum geri dönüşümlüdür. BETAKSİM’İn kandaki düzeyi diyalizle düşürülebilir.

  BETAKSIM’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BETAKSİM’i

  BETAKSIM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

  BETAKSIM ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BETAKSIM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  BETAKSİM in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, BETAKSİM kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  -Aşırı duyarlılık reaksiyonları (deri döküntüsü, kaşıntı ve düşük sıklıkta ürtiker, vücut ısısının normalin üzerine çıkması)

  - Alerji sonucu yüzde ve boğazda şişme, bronşların daralması, halsizlik -Kalp ritim bozukluğu

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BETAKSİM’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Geri dönüşümlü ensefalopati (bilinç kaybı, anormal hareketler, kasların kasılması gibi belirtileri olan bir çeşit beyin hastalığı)

  Yan etkiler aşağıdaki sıklık kategorilerinde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Yaygın    : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek    : 1000 hastanın birinden az, fakat 10000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle sıklık tahmin edilemiyor)

  Çok yaygın yan etkiler

  -    Enjeksiyon yerinde ağrı (kas içi uygulamada)

  Yaygın olmayan yan etkiler

  -    Enjeksiyon yerinde iltihap (kas içi uygulamada)

  -    Tedavi sonlandırıldığında geri dönüşümlü olan kan hücrelerinde azalma (10 günden uzun süren tedavilerde kan sayımı mutlaka takip edilmelidir).

  -    Havale

  -    İshal

  -    Karaciğer enzimlerinde artış

  -    Deride kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen

  -    Böbrek fonksiyonlarında azalma

  -    Damardan sefotaksim uygulanan hastalarda birkaç vakada damar iltihaplanması (flebit) bildirilmiştir. Bununla birlikte, bu durum nadiren tedavinin kesilmesine yol açmıştır.

  -    Ateş

  -    Borelliosis hastalığının BETAKSİM ile tedavisini takiben Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve taşikardi gibi belirtileri vardır) görülebilir.

  Bilinmiyor:

  -    Kansızlık (hemolitik anemi)

  -    Baş ağrısı, sersemlik

  -    BETAKSİM’in santral venöz kateter yoluyla damardan hızlı bir şekilde uygulanmasını takiben, çok az sayıda hastada hayatı tehdit eden kalp ritim bozukluğu

  -    Nefes yollarında daralmaya bağlı hırıltılı nefes alma (bronkospazm)

  -    Bulantı, kusma, karın ağrısı

  -    Bazen bağırsak iltihabının bir belirtisi olarak ortaya çıkan ve kanlı dışkıyla birlikte görülebilen ishal; antibiyotiklere bağlı barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

  -    Hepatit (bazen sarılıkla beraber görülen karaciğer iltihabı)

  -    İçi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden cilt döküntüleri

  -    İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı

  -    Vajinada mantar enfeksiyonu (vajinal kandidiyazis)

  -    Süperenfeksiyon (uzun süreli antibiyotik kullanımı sonucu, o antibiyotiğe duyarlı olmayan diğer bakterilerin aşırı çoğalması), antibiyotik ateşi (belirtileri; deri döküntüsü, kaşıntı, ateş, akyuvar sayısında azalma, karaciğer enzimlerinde yükselme, solunum güçlüğü, eklem rahatsızlığı).

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU