İlaç Ara

BITERAL 500 mg 3 vaginal tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
20.18 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
3
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BİTERAL 500 mg vajinal tablet Vajinal yolla kullanım içindir.

Etken Madde

Her bir vajinal tablet 500 mg omidazol içerir.

Yardımcı maddeler

Kalsiyum hidrojen fosfat, Prejelatinize nişasta, Mısır nişastası, Laktoz Povidon, Magnezyum stearat, Susuz sitrik asit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BITERAL nedir ve ne için kullanılır?

2. BITERAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BITERAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BITERAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BITERAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BITERAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

– BİTERAL’in etkin maddesi ornidazole, diğer nitroimidazol türevlerine ya da ilacın yukarıda belirtilen bileşimindeki yardımcı maddelerden herhangi birisine karşı aşırı duyarlılığınız varsa (alerjik olabileceğinizi düşünüyorsanız)

– BİTERAL’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz varsa,

BITERAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

 • Merkezi sinir sistemi hastalığınız (örn. epilepsi veya multipl skleroz) varsa.
 • Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz aralığı iki kat fazla olmalıdır.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  BITERAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BITERAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BİTERAL kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BİTERAL, genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BİTERAL, genel bir prensip olarak emzirme döneminde gerekli olmadıkça verilmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  BİTERAL alan hastalarda uyku hali, baş dönmesi, tremor (titreme), rijidite (kasların sertleşmesi), koordinasyon bozuklukları, nöbet, vertigo (denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi) veya geçici bilinç kaybı görülebilir. İlacın kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek bu etkiler, araç ve makine kullanımı gibi dikkat gerektiren işleri etkileyebilir.

  BITERAL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BİTERAL içeriğindeki bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

  BİTERAL vajinal tabletlerin her biri 400 mg laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BİTERAL aşağıdaki ilaçlarla birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır. BİTERAL;

  • Kumarin tipi ağız yoluyla alınan (oral) antikoagülanların (kan pıhtılaşmasını önleyen) etkisini potansiyalize eder. Antikoagülan ilacın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır.

  • BİTERAL, vekuronyum bromürün kas gevşetici etkisini uzatır.

  • Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir.

  • BİTERAL kullanırken ve ilaç kesildikten sonra en az 3 gün boyunca alkol alınmamalıdır.
  • Simetidin (alerjik hastalıklara karşı etkili), fenitoin ve fenobarbital gibi sara tedavisinde etkili ilaçlar ve lityum ile birlikte kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BITERAL’in saklanması

  BİTERAL’ i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25° C altındaki oda sıcaklıklarında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BITERAL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BITERAL’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  DEVA HOLDİNG A.Ş.

  Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad.

  34303 No:1 Küçükçekmece-İSTANBUL

  İmal Yeri:

  Deva Holding A.Ş.

  Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Mah.

  Atatürk Cad. No:32 Karaağaç-Çerkezköy/TEKİRDAĞ

  tarihinde onaylanmıştır.

  DEVAMINI OKU

  2.BITERAL nedir ve ne için kullanılır?

  BİTERAL, ornidazol etkin maddesi içeren antibakteriyel (bakterilere karşı etkili) ve antiprotozoal (protozoonlara karşı etkili olan) bir ilaçtır.

  BİTERAL vajinal tablet, her bir tablet içerisinde 500 mg ornidazol etkin maddesini içermektedir.

  BİTERAL, 1 ve 3 vajinal tablet içeren ambalajlarda sunulmaktadır.

  BİTERAL, vajinadaki florayı oluşturan mikroorganizmaların hastalık meydana getirmesi ve çeşitli vajina iltihaplarının görülmesi durumunda kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.BITERAL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

  Trikomoniasis: Ağızdan alınacak 250 mg oral tabletlerle aşağıda belirtilen dozlara göre kullanılır.
  Seçenekler; tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavi şeklindedir.

  Tedavi Tipi

  Günlük Doz (250 mg'lık oral tabletle birlikte kullanılır)

  Tek dozluk tedavi

  4 oral tablet + 1 vajinal tablet yatmadan önce

  5 günlük tedavi

  2 oral tablet sabah, 2 oral tablet akşam + 1 vajinal tablet yatmadan önce

  Tüm vakalarda enfeksiyonun tekrarlamasını önlemek için hastanın eşine de aynı oral doz uygulanarak tedavi edilmelidir. Hastanın eşi için ağızdan alınacak 500 mg oral tablet uygulaması tek dozluk tedavi ve 5 günlük tedavi şeklindedir. Tek dozluk tedavi için 3 oral tablet akşamları, 5 günlük tedavi için ise 1 oral tablet sabah, 1 oral tablet akşam alınır.

  Uygulama yolu ve metodu

  BİTERAL vajinal kullanım içindir.

  Biterak vajinal tabletleri kesinlikle yutmayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yeni doğanlarda, prematürelerde ve süt çocuklarında vajinal tablet kullanılmaz.

  Yaşlılarda kullanımı

  Vajinal kullanım ile ilgili olarak bu popülasyona ait bir bildirim bulunmamaktadır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Böbrek fonksiyon yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

  Karaciğer yetmezliği: Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

  Eğer BİTERAL’ in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BITERAL kullanırsanız

  Doz aşımında yan etkiler kısmında sözü edilen belirtiler daha ciddi olarak seyreder.

  BİTERAL’ den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BITERAL'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BITERAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BITERAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın:    10    hastanın    en    az    1 inde görülebilir.

  Yaygın    :    10    hastanın    birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan    :    100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    :    eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın olmayan: Bulantı, kusma, ishal, epigastrik rahatsızlık, ağız kuruluğu ve iştahsızlık Seyrek: Lökopeni, tat alma bozukluğu, kaşıntı ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

  Çok seyrek: Uyku hali, bazı izole vakalarda baş dönmesi, titreme (tremor), kaslarda sertleşme (rijidite), koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo(denge bozukluğundan kaynaklanan

  baş dönmesi), geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar) gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir.
  Bilinmiyor: Sarılık ve anormal karaciğer fonksiyon testleri

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU