İlaç Ara

BITIRON 100 tablet

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
19.61 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BİTİRON 50 mcg/12.5 mcg tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

L-triiodotironin sodyum (T3)       12.5  mcg/tablet

L-tiroksin sodyum (T4)            50    mcg/tablet

Yardımcı madde(ler):Laktoz (sığır sütü kaynaklı), nişasta, PVP K-30, alkol, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BITIRON nedir ve ne için kullanılır?

2. BITIRON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BITIRON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BITIRON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BITIRON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BITIRON’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

•  Etkin madde veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) varsa,

 • Tedavi edilmemiş adrenal korteks (böbrek üstü bezinin en dış bölümü) yetersizliğiniz ve tedavi edilmemiş tirotoksikoz denen kanda tiroid hormonlarının aşırı yükselmesine bağlı olarak gelişen hastalığınız varsa kullanmayınız.

 • BITIRON’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • •  Obezite (aşırı şişmanlık) tedavisinde etkili olmadıklarından ve yüksek dozlarda zehirlenmeye yol açtıklarından kullanılmamalıdır.

 • •  Kalp damar hastalığınız, yüksek tansiyon veya şeker hastalığınız varsa kullanırken dikkatli olunmalıdır, kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

 • •  Tiroid hormonu zehirlenmesine ilişkin herhangi bir belirti görüldüğünde (göğüs ağrısı, hızlı nabız, aşırı terleme, sinirlilik) derhal doktorunuza başvurunuz. Tiroid hormonu aldığınız sürece periyodik olarak tiroid durumunuz kontrol edilmelidir.

 • •  Kolestiraminle birlikte kullanılırken; iki ilacın alınması arasında 4-5 saatlik bir süre olmalıdır.

 • •  Normal tiroid bezi fonksiyonu bulunmadığı için tiroid hormonu ile devam tedavisi görüyorsanız ve aynı zamanda östrojen veya ağızdan alınan doğum kontrol ilaçları kullanıyorsanız tiroid hormonu dozajının yeniden ayarlanarak arttırılması gerekebilir.

 • •  Tiroid hormonu ile tedavinin ilk aylarında, çocuklarda saç dökülmesi görülebilirse de bu durum geçicidir.

 • “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

  BITIRON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  BİTİRON tabletler yemekle birlikte ya da yemek dışında alınabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelikte gerekli ise, doktor kontrolü altında kullanabilirsiniz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BİTİRON’un anne sütüne çok az miktarda geçtiği bilinmektedir. Emzirme dönemindeyken, doktorunuz gerekli olduğuna karar verirse BİTİRON kullanabilirsiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ya da makine kullanımı üzerine herhangi bir etki bildirilmemiştir.

  BITIRON’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  BİTİRON laktoz içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksızlığınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Kanın pıhtılaşmasını önleyen ilaçlarla birlikte verildiğinde bu ilaçların etkisini artırabileceği için doz yeniden ayarlanmalı ve pıhtılaşma testleri yapılmalıdır.

  İnsülin veya kan şekerini düşüren (hipoglisemik) ilaçları kullanan şeker hastalarında, tiroid hormon ilaçları alınması, insülin ve kan şekerini düşüren ilaçlara ihtiyacı arttırabilir. Bu gibi hastalarda kan şekeri seviyeleri yakından izlenmelidir, gerektiğinde ilaç dozlarının düzenlenmesi için doktorunuza danışınız.

  Normal fonksiyon gösteren tiroid bezi olmayan hastalarda, östrojen veya östrojen içeren doğum kontrol hapları verilirse, tiroid hormon dozunu artırmak gerekebilir. Tiroid hormon tedavisi görüyorsanız, östrojen içeren doğum kontrol hapları kullanmaya başlamadan doktorunuza danışınız.

  Tiroid hormon tedavisi, kalp yetmezliğinde kullanılan digital glikozid içeren ilaçların zehirlenme etkilerini arttırabilir. Her hangi bir belirtiyle karşılaştığınızda doktorunuza başvurunuz.

  Kansızlığınız nedeniyle demir tedavisi alıyorsanız, tiroid hormon tedavisinin etkileri azalabilir.

  Levotiroksin içeren ilaçların alüminyum, magnezyum, simetikon, kalsiyum karbonat, kayekselat, demir, orlistat ve sukralfat etkin maddelerini içeren ilaçlar ile birlikte alındığında emilimi bozulduğundan, iki ilacın en az 2 saat ara verilerek alınması gerekmektedir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.BITIRON’in saklanması

  BİTİRON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra BITIRON’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BITIRON’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  İbrahim Hayri Barut Veresesi

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467

  Maslak / Sarıyer / İstanbul

  Üretim yeri:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:3

  Esenyurt / İstanbul

  6 / 6

 • DEVAMINI OKU

  2.BITIRON nedir ve ne için kullanılır?

  BİTİRON, 50 ve 100 tabletlik blister ambalajlarda sunulmaktadır.

  BİTİRON, etkin madde olarak L-tiroksin sodyum (T4) ve L-triiodotironin sodyum (T3) içerir ve tiroid hormonları olarak adlandırılan bir ilaç grubundandır.

  BİTİRON;

 • •  İyot eksikliğine bağlı olmaksızın görülen tiroid bezinin büyümesi ve tiroid hormonu eksikliği (uzun süren tiroid hormonu eksikliği ve vücut ısısında aşırı düşüş, miksödem diye adlandırılan ve iyot eksikliğine bağlı olarak doğuştan vücut ve zeka gelişiminde gerilik) tedavisinde,

 • •  Hipofizden salgılanan tiroid uyarıcı hormon (TSH) olarak adlandırılan hormonunun baskılanması amacıyla,

 • •  Tiroid bezinin az geliştiği ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda,

 • •  Tanı koyma amacıyla, tiroid baskılama testinde,

 • •  Ameliyat sonrası tekrarlamayı önlemek amacıyla,

 • •  Tiroid bezinin normal fonksiyon göstermemesinden kaynaklanan tiroid hormon eksikliğinde,

 • •  Tiroid bezinin iltihaplanmasında,

 • DEVAMINI OKU

  3.BITIRON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Doktorunuz, BİTİRON’u ne amaçla kullandığınıza bağlı olarak doz ayarlaması yapacaktır.

  Basit guatr, tiroid bezinin iltihaplanması ve ameliyat sonrası tekrarı önleme tedavisinde günde 1 tablet ile başlanır ve doz günde 4 tablete kadar arttırılabilir.

  Vücutta tiroid hormonunun gereğinden az üretilmesi halinde yarım tablet ile başlanmalı ve her 2-3 haftada bir, çeyrek tablet arttırılmalıdır. Doktorunuz tedavinizin ilk dört haftası sonunda klinik ve laboratuar tetkiklerine göre ilacınızın dozunu yeniden ayarlayabilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  BİTİRON’u daima ve aynen doktorunuzun size söylediği ve tavsiye ettiği gibi kullanınız. Bundan emin değilseniz kullanım şeklini doktorunuza veya eczacınıza teyit ettiriniz.

  Tabletler çiğnenmeden bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12 yaşından büyükler için günde bir buçuk (1½ ) tablet,

  6-12 yaş arası çocuklar için günde 1 - 1½ tablet,

  1-5 yaş arası çocuklar için günde ¾ - 1 tablet,

  6-12 ay arası çocuklar için günde ½ - ¾ tablet,

  0-6 ay arası çocuklar için günde ¼ - ½ tablet.

  Doğuştan tiroid hormonu eksikliği olan çocuklarda derhal tedaviye başlanmalı ve aralıksız devam edilmelidir. Hasta 3 yaşında ise, ilaç 2-8 hafta kesilerek durum doktoru tarafından yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse ilaca yeniden başlayıp uzun süre devam edilmelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda hiçbir doz ayarlaması yapılmasına gerek olmadan, doktor tarafından önerilen doza göre kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Böbrek/Karaciğer fonksiyon bozukluğunuz varsa doktorunuz tarafından önerilen doz dışında, özel bir doz ayarlaması gerekmez.

  Eğer BİTİRON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BITIRON kullanırsanız

  Aşırı doz durumunda doz azaltılmalı ya da tedaviye ara verilmelidir. Akut aşırı doz durumlarında; midenin boşaltılması, oksijen verilmesi, kalp glikozidlerin uygulanması, propranolol kullanılması gibi yöntemler uygulanabilir.

  BİTİRON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BITIRON'i kullanmayı unuttuysanız

  Hatırlayınca hemen alınız. Eğer almanız gereken bir sonraki dozun zamanı yakınsa almayınız ve düzenli doz şemanıza devam ediniz. Nasıl kullanabileceğiniz hakkında sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  BITIRON ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Kendinizi iyi hissediyor olsanız bile, doktorunuz size ilacı kesmenizi söylemedikçe, BİTİRON almayı sonlandırmayınız. Doktorunuz size bu tabletleri ne kadar süreyle kullanmaya devam etmeniz gerektiğini söyleyecektir.

 • DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BITIRON’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, BİTİRON’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • •  Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi, deri döküntüsü)

 • ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin BİTİRON’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.’

  ‘Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.’

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Titremeler,

 • •  Sinirlilik,

 • Uyuma zorluğu,

 • Depresyon

 • Baş ağrısı,

 • Yorgunluk

 • Uyuşukluk

 • Halsizlik

 • Gözyaşının azalmasına bağlı gözde iltihap

 • •  İştah değişikliği,

 • •  Kilo artışı,

 • Aşırı terleme,

 • Ciltte kuruma

 • Kaşıntı

 • Saç dökülmesi

 • •  Sıcağa duyarlılığın artması,

 • Kalp hızının artması veya düzensiz olması

 • Tansiyonda artış

 • Göğüs ağrısı ya da nefes darlığı.

 • Eklem ağrısı

 • Kas ağrısı

 • ‘Bunlar BİTİRON’un hafif yan etkileridir.’

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU