İlaç Ara

BUTAFLY %1 losyon 10 ml

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
10.37 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

BUTAFLY %1 losyon Haricen kullanılır.

Etken Madde

Her 1 ml losyon, butenafın hidroklorür 9.8 mg içerir.

Yardımcı maddeler

Etanol (% 96’ lık), gliserin, propilen glikol, deiyonize su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. BUTAFLY nedir ve ne için kullanılır?

2. BUTAFLY’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. BUTAFLY nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. BUTAFLY’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.BUTAFLY kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

BUTAFLY’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Butenafın hidroklorüre ve BUTAFLY’ın bileşiminde yer alan maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Eş zamanlı bir başka topikal krem/losyon kullanıyorsanız,
 • 12 yaşın altındaki çocuklarda.
 • BUTAFLY’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • BUTAFLY’ın göz, burun, ağız ya da mukoz membranlarla temasından kaçınınız.
 • Ciltte tahriş olursa kullanıma ara veriniz.
 • Allilamin grubu antifungal ajanlara (örn: terbinafın) hassasiyetiniz varsa BUTAFLY’ı dikkatli kullanınız.
 • Hamilelik

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 • BUTAFLY’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  BUTAFLY süte geçebileceği için emzirme döneminde doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  BUTAFLY’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  İçeriğinde bulunan yardımcı maddeler nedeniyle, gecikmiş alerjik reaksiyonlar, lokal deri reaksiyonları olabilir. Propilen glikol içermektedir. Ciltte iritasyona neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  BUTAFLY’m diğer tıbbi ürünlerle topikal uygulama aracılığıyla bilinen ya da beklenen bir etkileşimi yoktur.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.BUTAFLY’in saklanması

  Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden önce BUTAFLY’ı kullanınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz BUTAFLY’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad.No:4 34467 Maslak -Sarıyer/ İstanbul

  Üretim yeri:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Sanayi Mahallesi, Tunç Cad. No.3 Esenyurt/İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.BUTAFLY nedir ve ne için kullanılır?

  • BUTAFLY; 10 ml’lik şişelerde pazarlanan, butenafın hidroklorür içeren ve sadece haricen kullanılan bir losyondur.
  • BUTAFLY, ciltte bir çeşit mantar sebebi ile oluşan sarımsı kahve veya kahverengi döküntülerin (tinea versicolor) topikal tedavisinde kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.BUTAFLY nasıl kullanılır ?

  Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği durumlarda BUTAFLY’ı günde 1 kez uygulayınız. Tedavi süresi 14 gündür.

  Uygulama yolu ve metodu

  BUTAFLY sadece haricen kullanım içindir.

  Etkilenen bölge ve yakın çevresini kaplayacak deri üstüne sürünüz. İlacı uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda Kullanım

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda Kullanım

  BUTAFLY’ın yaşlı hastalardaki kullanımı yetişkinlerdeki gibidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği

  Ağır böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda özel bir kullanım yoktur.

  Eğer BUTAFLY’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla BUTAFLY kullanırsanız

  BUTAFLY’ı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız endişelenmeyiniz, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  BUTAFLY, sınırlı ve yüzeysel bir bölgede kullanıldığından aşırı dozda kullanılmasının bir yan etkisi yoktur.

  BUTAFLY'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz kullanmayınız.

  BUTAFLY ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  Bulunmamaktadır. Tedavi döneminden sonra bir iyileşme görülmezse tanı ve tedavi gözden geçirilmelidir.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi BUTAFLY’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:


  Çok yaygın : Yaygın    :

  Yaygın olmayan: Seyrek Çok seyrek Bilinmiyor


  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000    hastanın birinden az görülebilir.

  10.000    hastanın birinden az görülebilir.

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın
 • Kaşıntı
 • Deride kızarıklık, tahriş
 • Yanma/batma
 • Cilt ülseri (kontakt dermatit)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU