İlaç Ara

CASOMID 50 mg 28 film tablet { Onko }

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
Satış Fiyatı
91.13 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CASOMİD 50 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her bir film kaplı tablet 50 mg bikalutamid içerir.

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, sodyum nişasta glikolat (A Tipi), povidon K-30, magnezyum stearat, hipromelloz E5, titanyum dioksit (El71) ve makrogol 400.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CASOMID nedir ve ne için kullanılır?

2. CASOMID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CASOMID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CASOMID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CASOMID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CASOMID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Kadın veya çocuksanız,

 • Etkin madde bikalutamide veya CASOMİD’in bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa,
 • Terfenadin, astemizol (antihistaminik) veya sisaprid (mide ilacı) içeren ilaçları kullanıyorsanız,
 • CASOMID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  İlacınızı almadan önce, aşağıdaki durumlardan herhangi birisi söz konusu ise doktorunuza bildiriniz:

  Eğer,

 • Orta şiddette veya ciddi karaciğer yetmezliğiniz varsa,
 • Diğer ilaçları, özellikle ağızdan antikoagülan (pıhtılaşmayı önleyici) ilaç kullanıyorsanız,
 • Diyabetiniz varsa,
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CASOMID’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CASOMİD yiyeceklerden etkilenmez.

  Hamilelik

  CASOMİD kadınlar tarafından kullanılmaz.

  Emzirme

  CASOMİD kadınlar tarafından kullanılmaz.

  Araç ve makina kullanımı

  CASOMİD kullanırken bazen uyku hali oluşabileceğinden, böyle bir durum oluşması halinde araç ve makine kullanırken dikkatli olmalısınız.

  CASOMID’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse CASOMİD almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Bu tıbbi ürün her tabletinde 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlarla birlikte CASOMİD kullanmayınız:

 • Varfarin gibi pıhtılaşmayı önleyen bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Siklosporin gibi bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Yüksek tansiyon veya bazı kalp hastalıkları için kalsiyum kanal blokerlerinden bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Mantar enfeksiyonları için ketokonazol kullanıyorsanız,
 • Mide için simetidin kullanıyorsanız
 • 5.CASOMID’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CASOMID’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Onko İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

  Koşuyolu Cad. No: 34 34718 Kadıköy/İSTANBUL Tel: 0 216 544 90 00 Faks: 0 216 545 59 99

  Üretim yeri:

  Accord Healthcare Ltd. adına Intas Pharmaceuticals Limited

  Plot No. 457, 458, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Ta1. Sanand, Ahmedabad 382210 / HİNDİSTAN

DEVAMINI OKU

2.CASOMID nedir ve ne için kullanılır?

CASOMİD 50 mg film kaplı tablet beyaz - kırık beyaz, bikonveks yuvarlak şekilde ve bir yüzüne “B50” basılı bir yüzü düz tablettir.

CASOMİD 50 mg film kaplı tablet 28 tabletlik ambalajda paketlenmiştir.

CASOMİD prostat kanseri tedavisinde tek başına ya da androjen düzeyini düşürebilen diğer ilaçlar ile birlikte kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CASOMID nasıl kullanılır ?

Yaşlılarda kullanımı

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CASOMİD’i kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

CASOMİD yaşlılar da dahil yetişkin erkeklerde günde 1 defa 1 tablet (50 mg) kullanılır.

Uygulama yolu ve metodu

 • CASOMİD tablet sadece ağızdan kullanım içindir.
 • Tabletlerinizi bütün olarak, bir miktar suyla yutunuz.
 • İlacınızı hergün aynı saatlerde almaya çalışınız.
 • Doktorunuz size söylemeden, kendinizi iyi hissetseniz bile tabletlerinizi almayı bırakmayınız.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CASOMİD çocuklarda kullanılmaz.

  65 yaş üzerindeki hastalarda kullanım

  Yaşlılarda doz değişikliği önerilmez. Yetişkinlerde kullanılan dozda kullanılır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

  Orta şiddetli veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer CASOMİD ’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CASOMID kullanırsanız

  CASOMİD’in kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız derhal bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CASOMİD’i kullanmayı unutmanız durumunda

  İlacınızı almayı unutursanız, kaçırdığınız dozu almayınız. Bir sonraki dozu zamanında alarak tedavinize devam ediniz.

  DEVAMINI OKU

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  4. Olası yan etkileri nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi CASOMID’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa CASOMID’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Öksürük veya ateş ile birlikte oluşabilen ciddi nefes darlığı veya aniden kötüye giden nefes darlığı
 • Ciltte şiddetli kaşıntı (kabarmış şişkinlikler) veya yutma güçlüğüne neden
 • olabilecek şekilde yüz, dudaklar, dil ve/veya boğazın şişmesi

 • İdrarda kan görülmesi
 • Karın ağrısı
 • Sarı cilt ve gözler (sarılık). Bunlar karaciğer hasarının belirtileri olabilir.
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan birisi sizde mevcut ise sizin CASOMİD’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza bildiriniz:
 • Gergin veya büyümüş meme dokusu
 • Sıcak basması
 • Bulantı
 • Kaşıntı
 • Halsizlik hissi
 • Baş dönmesi
 • Döküntü
 • Deride kuruma
 • Göğüs ağrısı
 • İştah kaybı
 • Cinsel istekte azalma
 • İktidarsızlık
 • Depresyon
 • Uyku hali
 • Hazımsızlık
 • Şişkinlik
 • Saç kaybı veya saçların yeniden uzaması
 • Kilo artışı
 • Kabarıklık/şişme
 • Kalp fonksiyonlarında bozulma veya kalp krizi
 • Bazen, CASOMİD’in kullanılmasına, doktorunuzun belirli kan testleri yapmasını gerektirebilecek kan değişiklikleri eşlik edebilir.

  Bunlar CASOMİD’in hafif yan etkileridir.

  DEVAMINI OKU