İlaç Ara

CEBEMYXINE 5 ml göz damlası

Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Pazarlama Anonim Şirketi [ İptal Firma ]
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEBEMYXINE* göz damlası Göze damlatılır.

Etken Madde

ml. damla; etkin madde olarak 17.000 IU neomisin sülfat, 50.000 IU polimiksin B sülfat içermektedir.

Yardımcı maddeler

Benzalkonyum klorür, sitrik asid disodyum tuzu, sodyum klorür, sodyum hidroksit ve saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEBEMYXINE nedir ve ne için kullanılır?

2. CEBEMYXINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEBEMYXINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEBEMYXINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEBEMYXINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEBEMYXINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer ilacın bileşimindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise kullanmayınız.

CEBEMYXINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Uzun süreli kullanımda ilacın bileşenlerinden birine karşı hassasiyet gelişebilir ve göz kapağı ve gözde kızarıklık oluşabilir. Bu durumda gerekirse kullanımdan vazgeçilmelidir. İlaç kesildiğinde belirtiler kaybolacaktır.

Diğer antibiyotik ilaçlarda olduğu gibi uzun süre kullanım dirençli organizmaların oluşmasına neden olabilir.

Tedavi sırasında kontakt lens takılmamalıdır.

CEBEMYXINE uyguladıktan sonra en az 15 dakika göze başka bir ilaç uygulanmamalıdır.

"Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız"

CEBEMYXINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CEBEMYXINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

İlacın kullanımına, hekim tarafından risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

Göz damlası damlatıldıktan sonra gözünüzde rahatsızlık veya görme bulanıklığı var ise, araç ve makine kullanmadan önce görmeniz netleşene kadar bekleyiniz.

CEBEMYXINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEBEMYXINE benzalkonyum klorür içerdiğinden gözde irritasyona sebebiyet verebilir. Yumuşak kontakt lenslerle temasından kaçınınız. Uygulamadan önce kontakt lensi çıkartınız ve lensi takmak için en azından 15 dakika bekleyiniz. Yumuşak kontakt lenslerin renklerinin bozulmasına neden olduğu bilinmektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

CEBEMYX1NE diğer göz damlaları ile birlikte kullanılacak ise, iki ayrı ilacın damlatılması arasında 15 dakika bırakınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CEBEMYXINE’in saklanması

CEBEMYXINE’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında, oda sıcaklığında saklayınız.

Şişe açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEBEMYXINE’i kullanmayınız.

RUHSAT SAHİBİ.

Bausch & Lomb Sağlık ve Optik Ürünleri Ticaret A.Ş. Saniye Ermutlu Sokak No :6 Kat: 11 D: 22-23 34742 Kozyatağı, Kadıköy /İstanbul Tel: 0216 6655600

İMAL YERİ:

Laboratoire Chauvİn S.A.

Fransa

DEVAMINI OKU

2.CEBEMYXINE nedir ve ne için kullanılır?

CEBEMYXINE 5 ml'lik şişelerde sunulmaktadır.

CEBEMYXINE içeriğinde yer alan neomisin sülfat ve polimiksin B sülfat etkin maddeleri, gözde enfeksiyona neden olan bakterilere karşı etkili olan antibiyotiklerdir. Geniş etki alanına sahip olan bu antibiyotikler, bakterileri Öldürerek etkilerini göstermektedir. Bu nedenle CEBEMYXINE;

- içerdiği antibiyotiklerden birine veya her ikisine de hassas olan mikroorganizmaların neden olduğu ve göz operasyonlarından sonra oluşabilecek çeşitli göz ve göz kapağı enfeksiyonlarının tedavisi ve önlenmesi amacıyla kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CEBEMYXINE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Enfeksiyonun şiddetine göre genellikle 7 gün süre ile günde 3-8 kez birer damla.

Şişe açıldıktan sonra 15 gün içinde kullanılmalıdır.

Damlalığın ucu hiçbir yere dokundurulmamalıdır.

1. 2-    _    3.

1. İlacınızı kullanmadan önce ellerinizi yıkayın. Boynunuzu geriye alın ve tavana bakın.


2. Alt göz kapağınızı küçük bir cep oluşacak şekilde yavaşça çekin.

3. Şişeyi ters çevirin ve tedavi uygulanması gereken her göze birer damla gelecek şekilde sıkın.

4. Göz kapağınızı bırakın ve gözlerinizi 30 saniye süreyle kapalı tutun.

Damla gözünüzün içine damlamazsa bir kez daha deneyin.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

özel kullanım durumları:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Göze damlatılarak yapılan uygulamada, böbrek/karaciğer yetmezliği ile ilgili özel bir bildirim bulunmamaktadır.

Eğer CEBEMYXJNE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir İzleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEBEMYXINE kullanırsanız

CEBEMYKINE'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CEBEMYXINE'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEBEMYXINE ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEBEMYXINE tedavisi sonlandırıldığında, herhangi bir olumsuz etki oluşması beklenmez.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEBEMYXINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CEBEMYXINE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da Özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde.

'Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CEBEMYXINE'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.'

'Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.'

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

•    Göz etrafındaki deride ve gözde hassasiyet

•    Geçici oküler tahriş (yanma, batma, kızarıklık, göz yaşarması)

'Bunlar CEBEMYXINE’in hafif yan etkileridir.'

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU