İlaç Ara

CEFOBID 1 gr 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
19.33 TL [ 21 Şubat 2020 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEFOBID lg IMTV flakon

Kas içine veya damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her flakon 1 g kristalize sodyum sefoperazon içerir.

Yardımcı madde(ler):Yardımcı madde yoktur.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEFOBID nedir ve ne için kullanılır?

2. CEFOBID’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEFOBID nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEFOBID’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEFOBID kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEFOBID’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer, sefalosporin sınıfı antibiyotiklere karşı aleıjiniz varsa

 kanamaya yatkınlığınız varsa ve size K vitamini uygulanamıyorsa kullanmayınız.

CEFOBID’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Sefalosporin, penisilin ve diğer ilaçlar ile tedavi alıyorsanız ve aşırı duyarlık (anaflaktik) reaksiyonu gelişmişse. Alerjik bir reaksiyon meydana gelirse, doktorunuz ilacı kesecek ve uygun tedaviyi başlatacaktır.

• Böbrek veya karaciğer ile ilgili probleminiz varsa. Hem karaciğer hem de böbreklerinizde bozukluk varsa, sefoperazon serum konsantrasyonunuz kontrol edilecek ve gerekli doz ayarlaması yapılacaktır.

• Safra kesesi veya yolu ile ilgili probleminiz varsa.

• Yeterli beslenemiyorsanız, malabsorbsiyon durumu gösteriyorsanız (örn: kistik fıbrosis) veya uzun süreli damar yolu ile besleniyorsanız kanınızın pıhtılaşma zamanı doktorunuz tarafından kontrol edilecek ve gerekli ise haricen vitamin K verilecektir.

• İshaliniz varsa (antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay sonra ortaya çıkabilir).

Diğer antibiyotiklerle de olduğu gibi, uzun süre CEFOBID uygulanması esnasında, duyarlı olmayan organizmaların aşırı üremesi görülebilir. Bu nedenle, tedavi süresince doktorunuz sizi dikkatle gözlemleyecektir. Uzun süreli tedaviler sırasında böbrek, karaciğer, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili sistemler dahil, organ sistem bozukluğu için periyodik kontroller yapılması tavsiye edilir. Bu, bilhassa yeni doğmuşlar ve özellikle erken doğanlar ve diğer bebeklerde önemlidir.

CEFOBID bebeklerde etkili olarak kullanılmıştır. Erken doğan ve yeni doğmuş bebeklerin tedavisine doktorunuz karar verecektir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CEFOBID ile tedavi süresince ve tedavi bittikten 5 gün sonrasına kadar alkol alan kişilerde yüz kızarması, terleme, baş ağrısı, kalp çarpıntısı bildirilmiştir. Bundan dolayı tedavi süresince alkol almayınız.

Ağızdan ve damar yolu ile suni beslenme gereken hastalarda etanol içeren solüsyon kullanılmaz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar yoktur. Hamile iseniz ilacı kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

CEFOBID kullanımının araç ve makine kullanım kabiliyetini etkilemesi beklenmez.

CEFOBID’in içeriğinde bulunan bazı maddeler hakkında önemli bilgiler

CEFOBID sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • CEFOBID ile birlikte alkollü içecek almayınız.
 • Ağızdan veya damar yoluyla suni beslenen hastalarda etanol içeren solüsyonlar kullanılmamalıdır.
 • Aralarında fiziksel geçimsizlik olduğu için CEFOBID ve aminoglikozid solüsyonları doğrudan karıştırılmamalıdır. CEFOBID’in aminoglikozidden önce uygulanması tavsiye edilir.
 • İlaç ile laboratuar testleri arasında etkileşme: Fehling veya Benedict solüsyonları ile idrarda glukoz için yanıltıcı pozitif reaksiyon görülebilir.
 • CEFOBID ile birlikte yüksek dozlarda heparin ve kan pıhtılaşmasını önleyen ilaç (antikoagülan) alıyorsanız doktorunuz düzenli olarak kan değerlerinizi takip edecektir.
 • CEFOBID ve furosemidin (idrar söktürücü bir ilaç) birlikte kullanılmasının böbreklerde hasara yol açabileceği doktorunuz tarafından göz önünde bulundurulacaktır.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CEFOBID’in saklanması

  CEFOBID ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  Flakonlar 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Işıktan korunmalıdır.

  Sulandınlmış çözelti 15°C -25°C’nin arasında 24 saat, buzdolabında saklandığında (2°C –°C) 5 gün stabildir. Çözündürüldükten sonra ışıktan korunması gerekmemektedir.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEFOBID’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: PFIZER İlaçlan Ltd. Şti.

  Üretim yeri: PFIZER İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy -İstanbul

  intravenöz Uygulama

  CEFOBID steril toz flakonları başlangıçta, aşağıda Tablo l’de sıralanan intravenöz tatbikata uygun sulandırma solüsyonlarının herhangi biri ile ve sefoperazonun gramı başına en az 2,8 mİ eklenerek sulandırılabilir. Sulandırmada kolaylık için 1 g CEFOBID başına 5 mİ uygun solüsyon kullanılması önerilir.

  Tablo 1 Başlangıç sulandırması için solüsyonlar

  %5 Dekstroz solüsyonu

  %5 Dekstroz ve % 0,9 Sodyum klorür solüsyonu %5 Dekstroz ve % 0,2 Sodyum klorür solüsyonu % 10 Dekstroz solüsyonu % 0,9 Sodyum klorür solüsyonu Normosol M ve % 5 Dekstroz solüsyonu Normosol R

  Steril su ( enjeksiyona mahsus )

  Bu şekilde elde edilen çözeltinin tümü daha sonra intravenöz infüzyon için Tablo 2’deki mayilerden herhangi biri ile tekrar sulandınlmalıdır:

  Tablo 2 İntravenöz infüzyon sıvıları

  % 5 Dekstroz solüsyonu % 5 Dekstroz ve Laktatlı Ringer solüsyonu % 5 Dekstroz ve % 0,9 Sodyum klorür solüsyonu % 5 Dekstroz ve % 0,2 Sodyum klorür solüsyonu % 10 Dekstroz solüsyonu Laktatlı Ringer solüsyonu % 0,9 Sodyum Klorür solüsyonu Normosol M ve %5 Dekstroz solüsyonu Normosol R

  İntramüsküler uygulama

  İntramüsküler enjeksiyon için solüsyonlar enjeksiyona mahsus steril su veya enjeksiyona mahsus Bakteriostatik su ile hazırlanabilir. 250 mg/ml den daha yüksek konsantrasyonlar verilecekse bir lidokain solüsyonu kullanılmalıdır. Bu solüsyonlar, yaklaşık % 0,5 Lidokain hidroklorür solüsyonu verecek şekilde, enjeksiyona mahsus steril su ve % 2 lik Lidokain hidroklorür solüsyonu karışımı kullanılarak hazırlanmalıdır. Şu şekilde iki basamaklı bir sulandırma sistemi önerilir: Önce gerekli miktarda enjeksiyona mahsus steril su eklenerek

  CEFOBID toz tamamen eriyene kadar çalkalanır. Sonra gerekli miktar % 2 Lidokain eklenerek karıştırılır.

  Nihai sefoperazon konsantrasyonu

  1 .Basamak steril su hacmi

  2.Basamak % 2’lik lidokain hacmi

  Enjektöre çekilebilen hacim*

  0.5 g flk

  250 mg/ml

  1.3 mİ

  0.4 mİ

  2.0

  333 mg/ml

  0.9 mİ

  0.3 mİ

  1.5 mİ

  1.0 g flk

  250 mg/ml

  2.6

  0.9 mİ

  4.0 mİ

  333 mg/ml

  1.8

  0.6

  3.0 mİ

  * Yukarıda gösterilen hacimlerin çekilip enjekte edilebilmesine yeterli fazlalık mevcuttur.

  Geçimsizlikler

  Aminoglikozidler

  CEFOBID ve aminoglikozid solüsyonları direkt olarak karıştırılmamalıdır, çünkü aralarında fiziki bir geçimsizlik mevcuttur. Eğer CEFOBID ile bir aminoglikozidin kombinasyon halinde verilmesi gerekiyorsa (bkz. bölüm 4.1 Endikasyonlar) bu, birbirini takip eden intermittan intravenöz infüzyonlar halinde gerçekleştirilebilir. Bunun için ayrı bir sekonder intravenöz tüp kullanılmalı ve esas intravenöz tüp iki doz arasında uygun bir sulandırıcı ile yeterli derecede irrige edilmelidir.

  CEFOBID’in aminoglikozidden önce uygulanması tavsiye edilir.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

DEVAMINI OKU

2.CEFOBID nedir ve ne için kullanılır?

CEFOBID bir antibiyotiktir. Her flakon 1 gram sefoperazon (sefoperazon sodyum şeklinde) etkin maddesini içermektedir. Bir flakon ve bir çözücü ampul içeren ambalajlarda sunulmuştur.

Etkin maddelerden sefoperazon sodyum üçüncü kuşak sefalosporin adı verilen gruba dahil antibiyotiktir.

CEFOBID belirli mikropların neden olduğu aşağıdaki iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların (enfeksiyonların) tedavisinde kullanılır:

• Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları

• Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları

• Karın zarı iltihabı (peritonit), safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra yolları iltihabı (kolanjit) ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları

• Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık (septisemi)

• Beyin zarı iltihabı (menenjit)

• Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları

• Kemik ve eklem enfeksiyonları

• Kadın iç üreme organlarının yer aldığı kemik çatının içindeki organların enfeksiyonu, rahim iç duvarında iltihap (endometrit), bel soğukluğu ve cinsel bölge enfeksiyonları.

CEFOBID karın, kadın hastalıkları ile ilgili, kalp ve kan damarları ile ilgili, ortopedik cerrahi müdahele uygulanan hastalarda operasyondan sonra enfeksiyonlara karşı koruma amaçlı olarak kullanılabilir.

Birlikte tedavi endikasyonu mevcut ise, CEFOBID diğer antibiyotiklerle beraber kullanılabilir. Aynı zamanda bir aminoglikozid uygulanacaksa böbrek fonksiyonlarınız kontrol edilecektir.

DEVAMINI OKU

3.CEFOBID nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

I. Kas içi uygulama:

CEFOBID'in mutad yetişkin günlük dozu 2 ile 4 g'dır ve 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlarda uygulanır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Şiddetli ve inatçı enfeksiyonlarda doktorunuz günlük dozu (8 g’a kadar) yükseltebilir.

Komplikasyonsuz gonokoksik idrar yolu enfeksiyonu için tavsiye edilen doz 500 mg'lık tek bir kas içi enjeksiyondur.

II. Damar içi uygulama:

Damar içi enjeksiyon için, yetişkinlerde uygun doz uygulama başına maksimum 2 gram, çocuklar için ise her kg için 50 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu

İlacınız toz halinde olduğundan sağlık personeli tarafından kutudaki ampulün içindeki enjeksiyonluk su ile eritilecek ve daha sonra seyreltilecektir. İlacınız eritilip sulandırıldıktan sonra, ya kas içine veya damar içine uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklara ve bebeklere uygulanacak günlük doz miktarı ağırlıklarına göre hesaplanır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Dozlar, eşit bölünerek 8-12 saatlik aralıklarla uygulanır. Günde kg başına 50-200 mg uygulanacaktır. Maksimum doz 12 g’ı geçmemelidir.

Yaşldarda kullanım:

CEFOBID kullanıp kullanamayacağınıza veya alacağınız doza doktorunuz karar verecektir.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer CEFOBID’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEFOBID kullanırsanız

CEFOBID’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

5

Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir. Yine de dozun atlandığını düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CEFOBID ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, CEFOBID kullanmaya devam ediniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

Çok yaygın    :    10 hastanm en az 1 inde görülebilir.

Yaygın    :    10 hastanm birinden az, fakat 100 hastanm birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan : 100 hastanm birinden az, fakat 1.000 hastanm birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanm birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanm birinden az görülebilir.

Sıklığı bilinmeyen : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Çok yaygın:

• Kandaki bir çeşit aleıji hücresi (eozinofıl) sayısında artış Yaygın:

• Geridönüşümlü olarak kandaki savunma hücre sayısında azalma (Nötropeni -uzun süreli uygulama ile ilişkili ve geriye dönüşümlüdür),

 • Nötrofıl denilen bir çeşit kan hücresinde sayısında azalma,
 • Kandaki kırmızı hücrelerle ilgili bir kan testi olan Coombs testinde pozitif sonuç
 • Kandaki kırmızı hücrelerin en önemli maddesi olan hemoglobinde azalma
 • • Kırmızı kan hücreleri toplam hacminin tüm kan hacmine oranında değişme (hematokrit)

 • Aşırı duyarlılık
 • İshal
 • • Karaciğer fonksiyonu test değerlerinde artış

  • Deriden hafif kabarık (makülopapüler deri döküntüleri)

  • Kurdeşen (ürtiker)

  • Enjeksiyon yerinde ağrı

  Yaygın olmayan:

 • Bulantı, kusma
 • Ateş
 • • Enfüzyon bölgesinde toplardamar iltihabı (flebit)

  • Kan pıhtılaşmasında rol oynayan protrombin düşüklüğüne bağlı olarak kanama riskinde artış (hipoprotrombinemi)

  Sıklığı bilinmeyen:

  • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)

  • Kan pulcuğu(trombosit) sayısında azalma (trombositopeni)

  • Şok dahil ani aşırı duyarlılık tepkisi (anafılaktik reaksiyon)

  • Kanama (hemoraji)

  • Sarılık

  • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz),

  • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens-Johnson sendromu)

  • Kaşıntı

  • Böbrek fonksiyonu test değerlerinde artış

  • Baş ağrısı, soğukluk hissi

  Aşırı duyarlılık

  Özellikle penisilin olmak üzere alerji hikayesi olanlarda görülmüştür.

  Karaciğer, safra ve safra yolları (hepato-biliyer) bozukluklar

  Karaciğer fonksiyon testlerinde geçici artış (SGOT, SGPT, alkalin fosfataz) gözlenmiştir. Mide ve barsakla ilgili hastalıklar

  Bunlann çoğu hafif veya orta şiddettedir. Bütün vakalar, belirtiye yönelik tedaviye cevap vermiş veya tedavinin kesilmesiyle ortadan kalkmıştır.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU