İlaç Ara

CEPHAXON IV 500 mg 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Toprak İlaç ve Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
19.03 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CEPHAXON 0.5 g iv enjeksiyonluk çözelti hazırlamak için toz içeren flakon Damar içine uygulama içindir.

Etken Madde

500 mg’a seftriaksona eşdeğer seftriakson disodyum.

Yardımcı madde:İçermemektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CEPHAXON IV nedir ve ne için kullanılır?

2. CEPHAXON IV’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CEPHAXON IV nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CEPHAXON IV’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CEPHAXON IV kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CEPHAXON IV’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• CEPHAXON’un etkin maddesi olan seftriaksona aşın duyarlılığınız varsa, CEPHAXON’un da dahil olduğu ‘Sefalosporin’ adı verilen antibiyotiklere karşı aşın duyarlılığınız (alerjiniz) varsa. Bu grup ilaçlara sefaleksin, sefaklor ve sefuroksim gibi etkin maddeler dahildir.

• Geçmişinizde penisilin veya benzeri antibiyotiklere karşı ani ve şiddetli alerjik reaksiyon göstermişseniz. Aleıjik reaksiyon belirtileri arasında boğazın veya yüzün aniden şişmesi ve bunun sonucu olarak nefes almada ve yutkunmada güçlük, ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi ve hızla gelişen şiddetli döküntü bulunmaktadır.

 • Lidokaine alerjiniz varsa (CEPHAXON’u kullanmadan önce lidokain çözeltisi ile çözündürülür)
 • CEPHAXON aşağıdaki durumlarda bebeklerde kullanılmamalıdır:

 • Kalsiyum içeren ve damar içine uygulanan ürünleri kullanan veya bu ürünleri kullanması beklenen 28 günlükten küçük yeni doğan bebeklerde
 • Bebek prematüre ise (37 haftadan önce doğmuş bebekler).
 • Yeni doğanlarda sanlık mevcut ise
 • CEPHAXON IV’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Yakın bir zamanda kalsiyum içeren preparat kullanmışsanız veya kalsiyum kullanacaksanız
 • Mide ve bağırsaklannızla ilgili herhangi bir probleminiz varsa, özellikle kolit gibi (bağırsak iltihabı)
 • Karaciğer veya böbrek rahatsızlığınız varsa.
 • Kan rahatsızlıkları gibi başka bir rahatsızlığınız varsa.
 • Safta kesesi hastalığı veya safra taşım düşündüren gölge şeklindeki ultrasonografik bulgularınız varsa.
 • Astımınız varsa.
 • Hamile iseniz.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız.
 • Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  CEPHAXON IV’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Uygulama yolu nedeniyle de yiyeceklerle etkileşmemektedir. Aç veya tok kamına

  uygulanabilir.

  Hamilelik

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEPHAXON’un insanda gebelikte kullanımının güvenilirliği henüz kesinleşmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı düşünüyorsanız veya emziriyorsanız, bu ilacı almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CEPHAXON’un etkin maddesi anne sütüne küçük miktarlarda da olsa geçtiği için, emziren annelerde bu durumun göz önünde bulundurulması önerilmektedir.

  Eğer emziriyorsanız veya emzirmeyi planlıyorsanız, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  CEPHAXON’un motorlu taşıt ve makine kullanma yeteneği üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Baş dönmesine yol açabileceğinden araç ve makine kullanmadan ve CEPHAXON’u almadan önce doktorunuzla konuşunuz.

  CEPHAXON IV’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir flakonda 43.464 mg sodyum ihtiva eder. Bu, durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Şu anda herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz. Bunlara reçetesiz olarak aldığınız ilaçlar ve bitkisel ilaçlar da dahildir. Bunun sebebi, CEPHAXON’un diğer ilaçlann etkisini gösterme yolunu etkileyebilmesidir. Aynca, diğer ilaçlar da, CEPHAXON’un etki gösterme yolunu etkileyebilir.

  Aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsanız doktorunuza bunlar hakkında bilgi veriniz:

  • Oral kontraseptifler (doğum kontrol hapları) CEPHAXON, doğum kontrol haplannın çalışmasını durdurabilir, bu yüzden CEPHAXON kullanırken ve

  bıraktıktan bir ay sonrasına kadar ilave doğum kontrol yöntemleri (örneğin kondomlar) kullanmalısınız.

  • Kloramfenikol (başta göz olmak üzere enfeksiyon tedavisinde kullanılır)

  • Antikoagülanlar (kam sulandırmak için kullanılan ilaçlar)

  • Probenesid (gut tedavisi için kullanılır)

  • Amsakrin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

  • Flukonazol (mantar hastalığının önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

  • Vankomisin veya diğer antibiyotikler (enfeksiyonların tedavisi için kullanılır)

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  .

  5.CEPHAXON IV’in saklanması

  CEPHAXON’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında

  saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CEPHAXON IV’i kullanmayınız.

  Toprak İlaç ve Kim. Mad. San. ve Tic. A.Ş.

  Toprak Çenter, Ihlamur Yıldız Cad., No: 10, 34353 Beşiktaş / İSTANBUL Üretim Yeri:

  Toprak İlaç ve Kİm. Mad. San. ve Tic. A.Ş.

  Tem Otoyolu Adapazarı Çıkışı Kandaklar Mevkii – Adapazarı / SAKARYA

  Çözücü Üretim Yeri:

  • İdol İlaç Dolum San. ve Tic. A.Ş.

  Davutpaşa Cad. Cebe Alibey Sok. No: 20 34010 Topkapı / İSTANBUL

  • Mefar İlaç San. A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL

  onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.CEPHAXON IV nedir ve ne için kullanılır?

CEPHAXON, seftriakson adı verilen etkin maddeyi içermektedir. Bu, antibiyotikler adı verilen ilaç grubuna dahildir. CEPHAXON etkisini bakterilerin tam olarak gelişimini durdurarak göstermektedir. Bu da bakterilerin ölmesine yol açmaktadır.

• CEPHAXON renksiz cam flakonlar içinde krem renkli akıcı toz içermektedir. Cam flakonlarda takdim edilir. Her bir karton kutuda 1 adet flakon ve 5 ml'lik enjeksiyonluk su içeren 1 adet ampul bulunmaktadır.

• CEPHAXON bakterilerin yol açtığı ve vücudun çeşitli kısımlarındaki çeşitli enfeksiyonlann tedavisinde kullanılır.

• CEPHAXON aşağıda belirtilen hastalıklar için kullanılabilir.

* Sepsis (bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık)

* Beyin zarı iltihabı (menenjit),

* Kene yoluyla bulaşan bir hastalık olan dissemine Lyme borreliosis'in erken ve geç evrelerinde

* Kann bölgesi (abdominal) enfeksiyonlar (karın zan iltihabı, safra ve mide-barsak sistemi enfeksiyonlan)

* Kemik, eklem, yumuşak doku, cilt ve yara enfeksiyonlan,

* Bağışıklık sistemi bozukluğuna bağlı enfeksiyonlar,

* Böbrek ve idrar yollan enfeksiyonlan,

* Solunum yollan enfeksiyonlan, özellikle pnömoni (bir tür akciğer enfeksiyonu), kulak-burun-boğaz enfeksiyonlan, akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı)

* Cinsel yoldan bulaşan bir enfeksiyon olan gonore (bel soğukluğu) dahil olmak üzere genital enfeksiyonlar,

* Enfeksiyonların oluşmasını önlemek için, ameliyatlardan önce

DEVAMINI OKU

3.CEPHAXON IV nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

l uygulama sıklığı için talimatlar:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

• CEPHAXON'un standart dozu günde 1-2 gramdır. Geçirilen enfeksiyonun şiddetine ve tipine göre doktorunuz size daha yüksek bir doz verebilir (günlük doz 4 g’a kadar artırılabilir).

Eğer bir ameliyat geçirecekseniz, enfeksiyon riskine bağlı olarak operasyondan 30-90 dakika önce 1-2 g'lık tek doz CEPHAXON uygulaması önerilir.

Tedavi süresi hastalığın seyrine göre değişir. Genellikle bütün antibiyotik tedavilerinde olduğu gibi, hastanın ateşi düştükten veya infeksiyon tedavi edildikten (bakteriyel eradikasyon) sonra en az 48-72 saat CEPHAXON tedavisine devam edilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

CEPHAXON genellikle bir doktor veya hemşire tarafından damar içine uygulanır. Bir bölgeye 1 gramdan daha fazla enjeksiyon yapılmaması önerilmektedir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Doktorunuz çocuğunuzun vücut ağırlığına bağlı olarak uygulanacak doza karar verecektir. Yeni doğan, bebek ve 12 yaşından küçük çocuklarda aşağıda belirtilen doz şeması günde tek dozda uygulanır.

Yeni doğanlar (14 günlüğe kadar): Günde tek doz 20-50 mg/kg vücut ağırlığı; günlük doz 50 mg/kg'ı aşmamalıdır.

Bebek ve çocuklar (15 günlükten 12 yaşma kadar):Günde tek doz 20-80 mg/kg.

Vücut ağırlığı 50 kg veya üstünde olan normal çocuklarda normal yetişkin dozu kullanılmalıdır.

Akut bakteriyel komplike olmayan otitis media (orta kulak iltihabı) tedavisi için 50 mg/kg dozunda (lg'ı aşmamak koşuluyla) tek uygulama önerilmektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda CEPHAXON'un yetişkinler için önerilen dozları kullanılmaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek /karaciğer yetmezliği:

Karaciğer ve böbrek rahatsızlığınız varsa, daha düşük doz kullanabilirsiniz. İhtiyacımz olan dozu aldığınızı kontrol etmek için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Eğer CEPHAXON’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CEPHAXON IV kullanırsanız

CEPHAXON'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CEPHAXON IV'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer almanız gereken bir CEPHAXON dozunu almayı unutursanız, hatırlar hatırlamaz dozunuzu alınız. Ancak neredeyse bir sonraki doz zamanı gelmişse, unutulan dozu atlayınız.

CEPHAXON IV ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CEPHAXON kullanmayı doktorunuza danışmadan bırakmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CEPHAXON IV’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ciddi aleıjik reaksiyonlar (yaygın olmayan, her 100 kişide l'den az kişiyi etkiler) Yüz, boyun, dudak ve ağzın aniden şişmesi. Bu, nefes alma ve yutkunmada zorluğa yol açabilir.

Ellerin, ayakların ve bileklerin aniden şişmesi

• Ciddi deri döküntüleri (çok seyrek, her 10000 kişide 1 kişiden az kişiyi etkiler)

Eğer şiddetli deri döküntüsü yaşarsanız, hemen doktorunuza gidiniz. Belirtiler arasında, kabarcıklar veya deride soyulma İle birlikte hızla gelişen şiddetli döküntü, ağız kısmında kabarcıklar oluşması da olasıdır.

Olası diğer yan etkiler

Yaygın (her 10 kişide 1 kişiyi etkiler)

 • Gevşek dışkılama veya ishal
 • Kendini hasta hissetme ve hasta olmak.
 • Yaygın olmayan (her 100 kişide l'den az kişiyi etkiler)

  • Diğer cilt reaksiyonlan. Bunlara, tüm vücudunuzu kaplayan döküntü, pütürlü döküntü (ürtiker), kaşıntı ve şişkinlik dahildir.

  Seyrek (her 1000 kişide l'den az kişiyi etkiler):

 • Mantar ve maya sebebiyle görülen diğer enfeksiyon türleri (örneğin pamukçuk).
 • Kan ile ilişkili rahatsızlıklar. Belirtiler    arasında,    yorgun    hissetme,    cildin    kolay
 • morarması, nefesin kesilmesi ve burun kanaması bulunmaktadır.

 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi hissi
 • Ağızda yara oluşması
 • • Dil iltihabı (glossit): Belirtiler arasında dilin şişmesi, kızarması ve iltihaplanması bulunmaktadır

  • Karaciğer problemleri (kan testinde gösterilir).

  • Safra kesenizde ağn çekmenize, hasta hissetmenize ve hasta olmanıza yol açabilecek rahatsızlıklar

  • Böbrek sorunlan: Bunlar İdrar yapma miktannızı etkileyebilir. Bazı kişiler normalde daha fazla idrara çıkarlar. Çok seyrek olarak, kişiler idrara çıkmamaya başlayabilir.

  • İdrarınızda kan ve şeker olması

  • CEPHAXON’un verildiği damarda ağn veya yanma hissi.

  • Enjeksiyonunun yapıldığı yerde ağn.

  • Yüksek ateş veya titreme.

  Çok seyrek (her 10000 kişide l'den az kişiyi etkiler)

  • Coombs' testinde pozitif sonuçlar çıkması (bazı kan rahatsızlıklan için kullanılan bir test).

  • Kanınızın pıhtılaşması ile ilgili rahatsızlıklar. Belirtiler arasında, cildin kolay morarması ve eklemlerinizde ağrı ve şişkinlik.

  • Kanınızdaki beyaz kan hücre sayısında değişiklikler. Belirtiler arasında ateşin aniden yükselmesi, titreme ve boğaz ağrısı bulunmaktadır.

  • Pankreasın iltihaplanması (pankreatit). Belirtiler arasında, sırtınıza doğru yayılan midede şiddetli ağn bulunmaktadır.

  • Kalın bağırsağın iltihaplanması (kolon). Belirtiler arasında genellikle kanlı ve sümüksü ishal, mide ağnsı ve ateş bulunmaktadır.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU