İlaç Ara

CERAMIN 10 mg/gr oral damla 100 G

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Aset İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
403.42 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CERAMİN 10 mg/g oral damla Ağızdan alınır.

Etken Madde

Alınan her 10 damla 5 mg memantin hidroklorür (4.16 mg memantine eşdeğer)

Yardımcı maddeler

Potasyum sorbat, Sorbitol, Saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CERAMIN nedir ve ne için kullanılır?

2. CERAMIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CERAMIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CERAMIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CERAMIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CERAMIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Memantin hidroklorür veya formüldeki yardımcı maddelerden herhangi birine aleıjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise bu ilacı kullanmayınız.

CERAMIN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer;

 • Epileptik nöbet hikayeniz var ise,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yasadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon şikayetiniz var ise (yüksek kan basıncı).
 • Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve CERAMİN’in klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

  Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.

  Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır), ketamin (anestezik madde olarak kullanılır), dekstrometorfan (genellikle öksürük tedavisinde kullanır) ve diğer NMDAantagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.

  CERAMİN, çocuklar ve 18 yaşından küçük gençler (ergenler) için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CERAMIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyşeniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (örn. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) veya renal tübüler asidoz (RTA, böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı (böbrek fonksiyonlarının zayıflığı)) durumunuz veya şiddetli üriner sistem enfeksiyonunuz varsa doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. Çünkü ilacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda memantin kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CERAMİN kullanan anneler emzirmemelidir.

  Araç ve makina kullanımı

  Doktorunuz size araba veya makine kullanıp kullanamayacağınızı söyleyecektir.

  Ayrıca; CERAMİN reaksiyon yeteneğinizi değiştirerek araba veya makine kullanmanızı sakıncalı hale getirebilir.

  CERAMIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu ilacın formülünde sorbitol bulunur. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse CERAMİN oral damla kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz. Doktorunuz size tavsiyede bulunacaktır.

  Bu ilaç, ayrıca, 1 mmol’den daha az potasyum içerir. Bu miktar çok düşüktür ve potasyum bulunmadığı kabul edilebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Özellikle aşağıdaki ilaçların etkileri CERAMİN ile değişebilir ve dozlarının doktorunuz tarafından ayarlanması gerekebilir:

 • amantadin, ketamin, dekstrometorfan
 • dantrolen, baklofen
 • simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin,    kinin, nikotin
 • hidroklorotiyazid (veya hidroklorotiyazidli herhangi bir kombinasyon)
 • antikolinerjikler (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan maddeler)
 • antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler)
 • barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • nöroleptikler (mental bozuklukların tedavisinde kullanılan maddeler)
 • oral antikoagülanlar

Eğer hastaneye giderseniz, doktorunuzu CERAMİN kullandığınız konusunda bilgilendiriniz.

5.CERAMIN’in saklanması

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CERAMIN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi : Aset İlaç San. ve Tic. A Ş.

34460 İstinye – İstanbul

Üretim yeri : Sanovel İlaç San. ve Tic. A.Ş.

34580 Silivri – İstanbul

DEVAMINI OKU

2.CERAMIN nedir ve ne için kullanılır?

CERAMİN, 100 mİ bal renkli damlalıktı şişede, polipropilen kapak ve karton kutu ambalajlarda, 100 g olarak takdim edilir.

CERAMİN, demansa karşı kullanılan ilaçlar grubundadır.

DEVAMINI OKU

3.CERAMIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

CERAMİN’i her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

Doz:

Yetişkin ve yaşlı hastalar için önerilen günlük doz 20 mg (2x20 damlardır. Yan etki riskini azaltmak için bu doza aşağıdaki günlük tedavi şeması ile aşamalı şekilde arttırılarak ulaşılır:

Sabah

Öğleden sonra veya akşam

1. hafta

10 damla

-

2. hafta

10 damla

10 damla

3. hafta

20 damla

10 damla

4. hafta ve sonrası

20 damla

20 damla

Olağan başlangıç dozu ilk hafta için, günde 10 damladır (1x5 mg). İkinci hafta doz günde 2 kez 10 damla (2x5 mg) ve üçüncü hafta günde 2 kez olacak şekilde sabah 20 damla (1x10 mg) ve öğleden sonra veya akşam 10 damla (1x5 mg) olmak üzere arttırılır.

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde 2 kez 20 damla (2x10 mg) dozu ile devam edilir.

Tedavi süresi:

CERAMİN’i size yararlı olduğu sürece almaya devam ediniz. Tedaviniz doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla değerlendirilmelidir.

Uygulama yolu ve metodu

CERAMİN günde bir kez ağızdan alınır. Oral damla her gün aynı saatte bir miktar su ile yutulmalıdır. Oral damla, yiyecekle veya yiyecek alımmdan bağımsız olarak alınabilir.

Kullanıma yönelik talimatlar:

Çözeltiyi şişeden direkt olarak ağzınıza dökmeyiniz. Ölçeceğiniz dozu, bir kaşığa veya bir bardak suya alınız.

-    Şişeyi açınız: Kapağı bastırınız ve saat yönünün tersine çevirerek kilidi açınız (Şekil 1).

-    Damlalıklı şişeden çözeltiyi bir kaşığa veya bir bardak suya damlatınız (Şekil 2, Şekil 3).

-    Kaşıktaki veya bardaktaki çözeltinin tamamını içiniz.

-    Şişeyi plastik kapak ile kapatınız.
Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yapılan klinik çalışmalara göre, 65 yaş üstü hastalara önerilen doz, yukarıda anlatıldığı biçimde, günde 20 mg’dır (günde 2 kez 20’şer damla).

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz:

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun bir doza karar verecektir. Bu durumda böbrek işlevleriniz doktorunuz tarafından belirli aralıklarla izlenmelidir.

Eğer CERAMİN’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konusunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CERAMIN kullanırsanız

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

-    CERAMİN’den aşırı doz aldıysanız tıbbi gözetime ihtiyacınız olabileceğinden doktorunuza başvurunuz veya tıbbi destek alınız.

CERAMİN’derı kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CERAMİN’i kullanmayı unutursanız

CERAMİN dozunuzu almayı unuttuğunuzu farkederseniz, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4.    Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi CERAMIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Genel olarak, gözlemlenen yan etkiler hafif ve orta derecededir.

Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

Baş ağrısı, uyuklama hali, kabızlık, sersemlik, nefesin kesilmesi ve yüksek tansiyon.

Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):

Yorgunluk, mantar enfeksiyonları, konfüzyon, halüsinasyonlar, kusma, yürüyüş anormalliği, kalp yetmezliği ve venöz kan pıhtılaşması (tromboz/tromboembolizm).

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az):

Nöbetler.

Bilinmeyen (mevcut verilerden tahmin edilemeyen):

Pankreasın iltihaplanması ve psikotik reaksiyonlar

Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar fikri ve intihar ile ilişkili bulunmuştur. CERAMİN ile tedavi edilen hastalarda bu olaylar bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU