İlaç Ara

CIPROLAKS 200 mg/100 ml IV inf.çöz.içeren flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Polifarma İlaç San.ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
35.75 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CİPROLAKS 200 mg/100 ml İ.V. İnfüzyon İçin Çözelti İçeren Flakon Damar içine uygulanır.

Etken Madde

100 ml’lik infüzyon çözeltisi, 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254.4 mg siprofloksasin laktat

Yardımcı maddeler

Laktik asit çözeltisi, Sodyum klorür, Enjeksiyonluk su

Biı ilacı kullanmaya başlamadan önce bu NI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

•    Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CIPROLAKS nedir ve ne için kullanılır?

2. CIPROLAKS’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CIPROLAKS nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CIPROLAKS’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CIPROLAKS kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CIPROLAKS’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • İlacın içindeki maddelerden birine veya kinolon türevi ilaçlara karşı alerjiniz var ise,
 • Kas gevşetici olarak kullanılan tizanidin etkin maddesini içeren bir ilaç kullanıyorsanız
 • CIPROLAKS’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile tedavi öncesinde ya da tedavi sırasında aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse bunu derhal doktorunuza söyleyiniz.

  CİPROLAKS 200 mg/100 ml’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler:

  Eğer,

 • Daha önceden tedavinizin ayarlanmasını gerektirecek böbrek problemi yaşadıysanız,
 • Sara hastalığınız ya da diğer bir sinirsel rahatsızlığınız varsa,
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ gibi antibiyotiklerle dalın ona- üördtlgürıtlz tedavi sırasında—
 • tendon sorunu öykünüz olduysa,

 • Myastenia gravis (bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) rahatsızlığınız varsa,
 • Anormal kalp ritmi (aritmi) öykünüz varsa.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi sırasında dikkat edilmesi gerekenler

  Eğer,

 • Göğüste sıkışma, sersemlik hissi, hasta veya bitkin hissetme veya ayakta dururken baş dönmesi gibi belirtileri olan aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyon (anaflaktik reaksiyon/şok, anjiyo ödem) görülürse (Bu belirtilerden herhangi biri görülürse tedavinizin sonlandırılması gerektiğinden hemen doktorunuza söyleyiniz.),
 • Yaşlıysanız veya aynı anda kortikosteroidlerle tedavi görüyorsanız (Kasların kemiklere bağlandığı yerlerde ağrı, şişlik, kızarıklık meydana gelebilir. Herhangi bir ağrı veya şişliğin ilk belirtisinde, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ kullanımı durdurulmalıdır ve ağrılı alanın dinlendirilmesi gerekir. Tendon yırtılması riskini artırabileceğinden herhangi bir gereksiz egzersizden kaçının),
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ de dahil olmak üzere antibiyotik tedavisi sırasında veya tedavinin sonlandırılmasmdan sonraki haftalarda ishal görülebilir. Eğer ishaliniz ciddi ya da sürekli olursa veya dışkıda kan veya mukus görürseniz derhal doktorunuza başvurun. CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalıdır, bu hayat kurtarıcı olabilir. Bağırsak hareketlerini yavaşlatıcı veya durdurucu ilaç kullanmayınız.
 • Sara, serebral iskemi veya inme gibi diğer nörolojik rahatsızlıklar yaşıyorsanız, santral sinir sistemi ile ilgili yan etkiler görülebilir. Böyle bir durumda, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Ağrı, yanma, karıncalanma, uyuşma ve/veya zayıflık gibi nöropati belirtileri görülürse CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ karaciğer hasarına neden olabilir. İştah kaybı, sarılık (cildin sararması), koyu renkli idrar, kaşıntı veya midede hassasiyet gibi belirtiler fark ederseniz, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalıdır.
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ beyaz kan hücrelerinde azalmaya neden olabilir ve sizin enfeksiyonlara karşı direnciniz azalabilir. Eğer ateş ve genel durumunuzun ciddi şekilde bozulması gibi belirtileri bulunan bir enfeksiyon veya boğaz ağrısı, farenks, ağız veya idrar yolu sorunları gibi lokal enfeksiyon belirtileri bulunan yüksek ateş sorununuz olursa en kısa zamanda doktorunuza görüşmelisiniz. Beyaz kan hücrelerindeki olası düşmeyi (agranülositoz) kontrol etmek için sizden kan alınabilir.
 • CİPROLAKS 200 mg/ioo mİ ile anöıül rtskl yaşayabileceğinizde1!!. sizde ya da ailenizdeki
 • bir ferdin glikoz-6-fosfat dehidrojenaz (G6PD) yetmezliğine sahip olduğu biliniyorsa doktorunuza söylemelisiniz.

 • CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin ilk dozundan sonra psikolojik reaksiyonlar meydana gelebilir. Depresyon veya psikoz durumu varsa, CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi sırasında bu belirtiler kötüleşebilir. Böyle bir durumda CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisi acilen durdurulmalı ve doktorla iletişime geçilmelidir.
 • Uygulama yerinde iyileşmeyen reaksiyon varsa,
 • Kortizon türü ilaç kullanıyorsanız,
 • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile tedavi sırasında cildiniz UV ışınları ya da güneş ışığına karşı daha hassas olacaktır. Güçlü güneş ışığından ve solaryum gibi yapay UV ışınlarından uzak durunuz.
 • Myasthenia Gravis’in (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi:

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ gibi florokinonlar, kas güçsüzlüğü ve solunum problemleri gibi myasthenia gravis belirtilerinin kötüleşmesine sebep olabilir. Kas güçsüzlüğünde artış ya da solunum problemleri yaşarsanız acilen doktorunuza danışınız.

  CİPROLAKS 200 mg/100 ml’ye duyarlı ya da dirençli olan mikroorganizmalar konusunda doktorunuza danışınız.

  Kan veya idrar örneği vermeniz gerekiyorsa CİPROLAKS 200 mg/100 mİ kullandığınızı doktorunuza veya laboratuvar personeline söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CIPROLAKS’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Yiyecek ve içecekler CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile yapılan tedavinizi etkilemez.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  hacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ anne sütüne geçer ve eklemlerle ilgili olası hasar riskine bağlı olarak emziren anneler tarafından kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her dozunda 900 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Kalp ritmini düzenleyen Sınıf IA ya da Sınıf III ritm bozukluğunu önleyen ilaçlar,
 • Vücuttan ürik asit atılanını sağlayan probenesid (gut tedavisinde kullanılan bir etkin madde),
 • Astım tedavisinde kullanılan teofılin,
 • Ksantin türevleri olarak adlandırılan ilaç grubunda bulunan kafein ya da pentoksifılin,
 • Romatizmal hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan metotreksat,
 • Ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak kullanılan kortizon dışındaki ilaçlar (NSAİİ),
 • Bağışıklık sistemini baskılayan bir ilaç olan siklosporin,
 • Kan sulandırıcı olarak kullanılan vitamin K antagonist ilaçları (ör, varfarin, asenokumarol, fenprokumon ya da fluindion),
 • Şeker hastalığında kullanılan glibenklamid ve glimepirid,
 • Depresyon tedavisinde kullanılan duloksetin,
 • Parkinson hastalığında kullanılan ropinirol,
 • Anestezi amacıyla kullanılan lidokain,
 • Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan klozapin ve olanzapin,
 • Erkeklerde sertleşme sorununda kullanılan sildenafıl,
 • Sara hastalığının tedavisinde kullanılan fenitoin.
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CIPROLAKS’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CIPROLAKS’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CIPROLAKS’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: POLİFARMA İLAÇ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

  Ergene 1 OSB, Vakıflar OSB Mahallesi,

  Sanayi Caddesi, No:82/l 59930 Ergene/TEKİRDAĞ

  Tel: (0282) 675 14 04 Faks: (0282) 675 14 05

  Üretim Yeri: MEFAR İlaç Sanayii A.Ş.

  Ramazanoğlu Mah. Ensar Cad. No:20 Kurtköy PENDİK/İSTANBUL Telefon: 0 216 378 44 00 Faks: 0 216 378 44 11

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR. İmhası için özel bir gereklilik yoktur.

  Kullanıma hazırlama

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ i.v. infüzyon ile 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

  Geniş bir vene yavaş infüzyon hastanın rahatsızlığını minimize eder ve venöz irritasyon riskini azaltır.

  İnfüzyon solüsyonu direkt veya geçimli olduğu diğer infüzyon solüsyonları ile karıştırılarak verilebilir.

  Soğukta çökme oluşabilir ve oda sıcaklığında tekrar çözünebilir; bu nedenle infüzyonluk çözeltinin buzdolabında saklanmaması önerilir.

  Diğer infüzyon çözeltileri ve ilaçlar için geçimli olduğu belirlenmedikçe, ayrı olarak uygulanmalıdır. Çökme, bulanıklaşma, renk değişikliği gibi olaylar geçimsizliğin görsel belirtileridir.

  Solüsyonun pH’sinde fiziksel veya kimyasal açıdan stabil olmayan penisilinler, heparin çözeltisi gibi tüm infüzyon çözeltileri ve ilaçlar ile geçimsizlik görülebilir. Siprofloksasin çözeltisinin pH’si 3.5 – 4.6 olduğundan, bilhassa alkali pH’ye ayarlanmış çözeltilere geçimsizlik ortaya çıkar.

  Kullanma Talimatı’nın bölüm 3’ünde ‘Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar’ kısmında tavsiye edilen dozlar yer almaktadır.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelikleri”ne uygun olarak imha edilmelidir.

  )

  DEVAMINI OKU

  2.CIPROLAKS nedir ve ne için kullanılır?

  • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ şişe içerisinde piyasaya sunulmaktadır. Her bir şişe 200 mg siprofloksasine eşdeğer 254,4 mg siprofloksasin laktat içerir.
  • CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin etkin maddesi olan siprofloksasin, florokinolon grubu bir antibiyotiktir. Antibiyotikler enfeksiyona neden olan bakterileri öldürmek için kullanılır.
  • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ, 100 mililitrelik şişelerde bulunur. Şişe içerisindeki çözelti, renksiz ila hafif sarı renkte berrak çözeltidir.
  • CİPROLAKS 200 mg/100 mİ, yetişkinlerde akciğer ve bronş enfeksiyonlarında, orta kulak iltihabı, sinüzitte, göz enfeksiyonlarında, böbrek ve idrar yolu enfeksiyonlarında, genital organların enfeksiyonlarında, mide-bağırsak sistemi ve karın içi enfeksiyonlarda, cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, kemik ve eklem enfeksiyonlarında, kanda meydana gelen enfeksiyonlarda, bağışıklık sistemi zayıflamış hastaların enfeksiyonlarında ya da enfeksiyon riskinin yüksek olduğu durumlarda, bağışıklık sistemi baskılanmış hastaların bağırsak enfeksiyonlarında kullanılır. CİPROLAKS 200 mg/100 mİ, 1-17 yaş arası çocuklarda komplike idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonlarının 2. ve 3. basamak tedavisinde, kistik fibrozisin P.aeruginosa adlı bakteriye bağlı akciğer alevlenmesinde kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, solunum yoluyla geçen şarbon hastalığının ortaya çıkışını azaltmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için de kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.CIPROLAKS nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça, yetişkinler için günlük aşağıdaki dozlar tavsiye edilir:

  Enfeksiyon

  Yetişkinler için önerilen günlük ve tek dozla (mg siprofloksasin damar yoluyla)

  Tedavi süresi (mümkün olan en kısa sürede oral tedaviye geçiş dahil)

  Solunum yolu enfeksiyonları

  2x400 mg - 3x400 mg

  7-14 gün

  İdrar yolu enfeksiyonları

  Akut gelişen basit böbrek iltihabı

  2x200 mg - 2x400 mg

  7-21 gün

  Basit olmayan

  2x400 mg - 3x400 mg

  7-21 gün

  Genital enfeksivonlar

  - Adneksit (yumurtalıklar ve tüplerin iltihabı), prostat bezi iltihabı, sperm kanalı ya da testis iltihabı

  2x400 mg - 3x400 mg

  14-28 gün

  İshal

  2x400 mg

  1-5 gün

  Diğer enfeksiyonlar

  2x400 mg

  7-14 gün

  Ağır ve hayati tehlike söz konusu olan enfeksiyonlar

  Kistik fıbrozda tekrarlayan enfeksiyonlar (5-17 yaş arası çocuklarda)

  3x400 mg

  7-14 gün

  Kemik ve eklem enfeksiyonları (örn. kemik enfeksiyonu)

  3x400 mg

  Maksimum 3 ay (kemik

  enfeksiyonunda maksimum 2 ay)

  Kanda iltihap (septisemi)

  3x400 mg

  7-14 gün

  Karın içi enfeksiyonlar

  3x400 mg

  5-14 gün

  Bağışıklık sistemi zayıflamış hastalar

  2x400 mg - 3x400 mg

  Beyaz kan hücrelerinin düşük olduğu dönem boyunca

  Solunum yoluyla geçen (Bacillus anthracis’e maruz kalma sonrası görülen)

  2x400 mg

  60 gün

  şarbon

  Damardan tedavi sonrasında CİPROLAKS 200 mg/100 mİ tedavisine ağızdan kullanılan formlarıyla devam edilir.

  Tedaviye ateşin düşmesi veya belirtilerin kaybolmasından sonra 3 gün daha devam edilmelidir. Streptokok ve Klamidya adı verilen bakteriler ile olan enfeksiyonlarda tedavi en az 10 gün sürmelidir. Damardan başlanan tedaviye daha sonra ağızdan devam edilebilir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ damar yoluyla uygulanacaktır ve 60 dakikalık bir sürede uygulanmalıdır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklar ve ergenlerde kullanımı

  Enfeksiyon

  Önerilen doz

  Önerilen tedavi süresi

  5-17 yaş arası çocuklarda ailesel geçişli, özellikle salgı bezlerini tutan bir hastalık olan kistik fibrozisin P. aeruginosa enfeksiyonuna bağlı akciğer enfeksiyonu

  Günde 3 kere damardan kullanılan CİPROLAKS 200 mg/100 mİ ile kilogram başına 10 mg (maksimum günlük doz 1200 mg)

  10-14 gün

  Basit olmayan idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek enfeksiyonu

  8 saatte bir damardan kilogram başına 6-10 mg (maksimum 400mg/doz)

  10-21 gün

  Solunum yoluyla geçen şarbon

  Günde 2 defa 10 mg/kg (Bir defada uygulanan maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır. Maksimum günlük doz 800 mg’dır)

  60 gün

  Şarbon mikrobuna maruz kalındıysa ya da şarbon mikrobuna maruz kalındığından şüpheleniliyorsa en kısa sürede tedavi almaya başlanmalıdır.

  Böbrek ve karaciğer bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlı hastalarda mümkün olduğunca düşük dozlar verilmelidir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 800 mg’dır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda maksimum günlük doz damardan 400 mg'dır. Böbrek yetmezliği olan ve diyalize giren hastalarda böbrek yetmezliğindeki doz uygulanır, ancak diyaliz günlerinde ilaç diyalizden sonra verilmelidir. Böbrek yetmezliği olan ve devamlı ayaktan periton diyalizi alan hastalarda diyaliz sıvısına her litre için 50 mg CİPROLAKS 200 mg/100 mİ eklenip 6 saatte bir uygulanır ya da ağızdan 500 mg CİPROLAKS 200 mg/100 mİ verilir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda herhangi bir doz ayarlaması gerekmez. Böbrek ve karaciğer yetmezliğinin birlikte olduğu durumda, yukarıda belirtilen böbrek yetmezliğindeki dozlar uygulanır.

  Eğer CİPROLAKS 200 mg/100 ml’nin etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CIPROLAKS kullanırsanız

  CİPROLAKS 200 mg/100 mİ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Acil önlemlerin dışında böbrek fonksiyonlarının izlenmesi önerilir.

  CIPROLAKS'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CIPROLAKS’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yaygın yan etkiler (100 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Bulantı, ishal,
 • Uygulama yerinde reaksiyon.
 • Yaygın olmayan yan etkiler (1.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Mantar süper enfeksiyonları,
 • Kandaki eozinofıl adı verilen özel tip beyaz kan hücrelerinde artış,
 • İştahsızlık, gıda tüketiminde azalma,
 • Hareketlilik, huzursuzluk,
 • Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku bozuklukları, tat bozuklukları,
 • Kusma,
 • Karın ve mide ağrısı, hazımsızlık, gaz şişkinliği,
 • Bilirubin (safrada bulunan bir madde) artışı,
 • Kaşıntı, kurdeşen, döküntü,
 • Eklem ağrısı,
 • Ağrı, rahatsızlık hissi, ateş,
 • Karaciğer enzimlerinden olan alkalen fosfataz ve transaminazlarm artışı,
 • 1 Böbrek yetmezliği.

  Seyrek (10.000 kişiden 1 ila 10’unu etkiler):

 • Antibiyotiğe bağlı kaim bağırsak iltihabı (çok nadiren ölümle sonuçlanabilen),
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin sayısında azalma veya artma (hayatı tehdit edici),
 • Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısının azalması veya artması,
 • Kansızlık,
 • Alerjik reaksiyon,
 • Alerjik ödem, ağız, dil ve boğazda şişme,
 • Kan şekerinde artma, kan şekerinde azalma,
 • Nerede ve hangi zamanda olduğunu bilememe (bilinç bulanıklığı),
 • Gerçek olmayan şeyleri görme (halüsinasyon),
 • Anormal rüyalar (kabus),
 • Depresyon (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Gerginlik,
 • Hissizlik, karıncalanma, yanma ve batma gibi anormal duygu,
 • His azalması,
 • Titreme,
 • Nöbetler (nöbetin 30 dakika süreyle devam etmesi ve aralarda bilinç açıklığı olmaksızın sık sık tekrarlanması hali dahil olmak üzere),
 • Denge bozukluğu,
 • Görme bozuklukları,
 • Kulak çınlaması,
 • İşitme kaybı,
 • Kalp hızında artma,
 • Kan damarlarında genişleme,
 • Düşük tansiyon,
 • Bayılma,
 • Soluk alıp vermede güçlük (astımla ilgili durumlar dahil),
 • Karaciğer yetmezliği,
 • Sarılık,
 • Karaciğer iltihabı (enfeksiyona bağlı olmayan),
 • Işık duyarlılığı reaksiyonları,
 • Ciltte kabarcıklar,
 • Kas ağrısı,
 • Eklem romatizması,
 • Kas gerginliğinde artış, kramp,
 • Böbrek bozukluğu,
 • İdrarda kan veya kristaller olması,
 • Böbrek iltihabı,
 • Ödem,
 • Terleme,
 • Kan pıhtılaşmasında anormallik,
 • 1 Bir sindirim enzimi olan amilaz artışı.

  Çok seyrek (10.000 kişiden en fazla 1 kişiyi etkiler):

 • Kandaki kırmızı kan hücrelerinin yıkımı ile seyreden kansızlık,
 • Kandaki beyaz kan hücrelerinin azalmasıyla beliren tehlikeli, öldürücü hastalık (agranülositoz),
 • Tüm kan hücrelerinin sayısının azalması,
 • Kemik iliği baskılanması (hayatı tehdit edici),
 • Ölümcül alerjik reaksiyon,
 • Alerjik şok (hayatı tehdit edici),
 • Serum hastalığı benzeri reaksiyon,
 • Psikolojik reaksiyonlar (intihar fıkri/düşünceleri ve intihara teşebbüs veya intihar etme gibi kendine zarar verme davranışına varma olasılığı),
 • Migren,
 • Koku bozuklukları,
 • Duyu bozuklukları,
 • His artışı,
 • Sersemlik,
 • Kafa içi basıncı artması,
 • Görsel renk bozuklukları,
 • İşitme azalması,
 • Damar iltihabı,
 • Pankreas iltihabı,
 • Karaciğer hasarı (çok nadiren hayatı tehdit edici karaciğer yetmezliğine ilerleyebilir),
 • Dudak, göz, ağız, burun ve cinsel bölgede oluşan şiddetli kabartılar ve kanama (hayatı tehdit edici),
 • Ciltte kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (Eritema multiforme, eritema nodosum ve Stevens-Johnson sendromu gibi deri nekrozu ve deride ciddi kızarıklıklarla seyreden hastalıklar (hayatı tehdit edici)),
 • Kas güçsüzlüğü,
 • Myasthenia gravis (kas güçsüzlüğüne yol açan bir hastalık) şiddetlenmesi,
 • Kasları kemiklere bağlayan tendonlarda iltihap ya da kopma,
 • Yürüyüş bozukluğu.
 • Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor):

 • Beyin ve omurilik dışındaki çevresel sinirin zedelenmesi ve çok sayıda çevresel sinirin zedelenmesi (polinöropati),
 • Kalp ritminde bozukluklar (QT uzaması, ventriküler aritmi, torsades de pointes),
 • Çocuklarda eklemleri etkileyen bir hastalık olan artropati,
 • Akut genel ekzantematöz püstüloz (AGEP - yaygın kızarık zemin üzerinde, içi iltihapla dolu, toplu iğne başı büyüklüğünde kabartılarla karakterize, yüksek ateşin eşlik ettiği, sıklıkla ilaç kullanımı sonrası gelişen klinik tablo),
 • INR (International normalized ratio) (kanda pıhtılaşma zamanını ölçümlemede kullanılan parametre) artışı (Vitamin K antagonistleri ile tedavi edilen hastalarda).
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU