İlaç Ara

CITANEST %2 enjeksiyonluk solüsyon içeren 20 ml 1 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vld Danışmanlık,Tıbbii Ürünler ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
12.47 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CITANEST% 2 enjeksiyonluk çözelti Enjeksiyon yolu ile kullanılır. Steril

Etken Madde

20 mL’lik her flakonda 400 mg (20 mg/mL) prilokain hidroklorür içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Metil parahidroksibenzoat (koruyucu olarak), sodyum klorür, sodyum hidroksit veya hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. CITANEST nedir ve ne için kullanılır?

  2. CITANEST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. CITANEST nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. CITANEST’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.CITANEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  CITANEST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Prilokain hidroklorür’e ve CITANEST’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı

  alerjiniz varsa,

 • Aynı sınıftaki diğer lokal anestezik maddelere (lidokain veya bupivakain gibi) karşı

 • alerjiniz varsa,

 • Anemi (kırmızı kan hücrelerinizde azalma-kansızlık) probleminiz var ise,

 • Kanınızdaki methemoglobin miktarının yüksek olmasından dolayı bir hastalığınız varsa (kanınızdaki pigment seviyeleri ile ilgili bir problem).

 • CITANEST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • Kan basıncınız yüksekse veya kalp problemleriniz varsa,

 • Böbrek veya karaciğer problemleriniz varsa,

 • Nefes almada güçlük çekiyorsanız,

 • Epilepsi (sara) hastalığınız var ise,

 • Enjeksiyonun uygulanacağı bölgede bir enfeksiyon veya inflamasyon (iltihaplanma) varsa,

 • Porfiri denilen nadir bir kan pigment hastalığınız var ise veya ailenizden herhangi birinde var ise,

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CITANEST

  CITANEST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer hamile iseniz ya da hamile kalma planınız varsa CITANEST size verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirin.

  CITANEST’in hamile kadınlarda kullanımı tavsiye edilmez.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın.

  Eğer emziriyorsanız CITANEST size verilmeden önce doktorunuzu bilgilendirin.

  CITANEST’in emzirme döneminde kullanımı sırasında çocuklar üzerinde zararlı bir etkisi bulunmadığı düşünülmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  CITANEST geçici olarak sizin bedensel hareket yeteneğinizi etkileyebileceğinden, size CITANEST verildiği ve cerrahi operasyon geçirdiğiniz gün, herhangi bir araç veya bir makine kullanmayınız.

  CITANEST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 • Bu tıbbi ürün her dozunda 2.36 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

 • CİTANEST      metil      parahidroksibenzoat      (E218)      içermektedir.

 • Metilparahidroksibenzoat, alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) ve istisnai olarak bronkospazma (Akciğer alt solunum yollarının geçici olarak daralması) neden olabilir.

 • Bu durum CİTANESTuygulandıktan bir süre sonra ortaya çıkabilir. Nadir durumlarda ani gelişen deri döküntüsü ve nefes alamama hali ortaya çıkabilir.

 • Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • Nitrat içeren ilaçlar

 • Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Migren tedavisinde kullanılan ilaçlar

 • Antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) tedavide kullanılan ilaçlar

 • Tansiyon yüksekliğine karşı kullanılan ilaçlar

 • Kanda methemoglobin miktarının artmasına sebep olabilecek ilaçlar, örneğin sulfonamid içeren ilaçlar, sıtma tedavisinde kullanılan ilaçlar (antimalaryaller), nitrik türevi ilaçlar gibi

 • Diğer lokal anestezikler ya da kalp düzensizliklerini tedavi etmek amacı ile kullanılan ilaçlar, CITANEST’in normal kullanım dozu üzerinde etkili olabilir.

 • Doktorunuzun verilecek doğru dozu dikkatlice hesaplayabilmesi için kullandığınız diğer ilaçlarla ilgili tüm bu bilgilere ihtiyacı olacaktır.

  5.CITANEST’in saklanması

  Koruyucu madde içermeyen çözeltiler, ambalajı açıldıktan sonra hemen kullanılmalıdır. Arta kalan çözeltiler atılmalıdır.

  Çok dozlu flakonlarda mikrobiyal kontaminasyon riski, tek kullanımlık flakonlara göre daha fazladır. Bu nedenle mümkün olduğu sürece tek dozluk flakonlar kullanılmalıdır. Çok dozlu flakonlar kullanıldığında kontaminasyonu önlemek için aşağıdakiler dahil uygun kontrol işlemleri yapılmalıdır.

 • – Tek kullanımlık steril enjeksiyon malzemelerinin kullanılması

 • – Flakona her giriş için steril iğne ve şırınga kullanılması

 • – Çoklu doz içeren bir flakonun içine kontamine olmuş sıvı ya da madde girişinin önlenmesi

Çoklu doz içeren flakonlar, flakon açıldıktan sonra 3 günden daha fazla süre ile kullanılmamalıdır.

CITANEST’ in yeniden sterilizasyon işlemi önerilmemektedir.

7(7)

DEVAMINI OKU

2.CITANEST nedir ve ne için kullanılır?

CITANEST % 2 enjeksiyonluk çözelti içeren flakon lokal anestezik olarak kullanılan bir ilaçtır.

CITANEST 20 ml’lik 1 flakon içeren ambalajlardadır.

CITANEST, cerrahi operasyonlar için vücudun bir bölümünde anestezi yaratmak ve aynı zamanda ağrının duyulmamasını sağlamak amacı ile kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.CITANEST nasıl kullanılır ?

  CITANEST mutlaka size bir doktor tarafından enjeksiyon yolu ile uygulanması gerekir. Doktor tarafından size verilecek doz ihtiyacınız olan ölçüde fiziksel durumunuza, yaşınıza ve vücudunuzun ilacın enjekte edileceği kısmına göre belirlenecektir. İstenilen etkiyi sağlayabilecek en düşük doz verilecektir.

  CİTANEST genellikle vücudunuzda operasyon yapılacak bölgeye yakın bir kısma enjekte edilecektir. CİTANESTbeyne ağrı mesajını iletebilen sinirleri durdurmaktadır, böylelikle ağrı hissetmezsiniz. Enjekte edildikten birkaç dakika sonra etki etmektedir ve medikal operasyon sona erdikten sonra yavaşça etkisi kaybolmaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Eğer CİTANEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CITANEST kullanırsanız

  Aşırı doz nedeni ile ortaya çıkan ciddi yan etkiler özel bir tedavi gerektirir. Sizi tedavi eden doktorunuz bu tür durumlarda gerekli bilgiye ve ekipmana sahiptir.

  Kullanılması gerekenden daha fazla CITANEST kullandığınızda görülen ilk belirtiler:

 • Hafif baş dönmesi, sersemlik,

 • Ağız çevresi ve dudaklarda hissizlik,

 • Dilde hissizlik,

 • Duyma problemleri,

 • Görme problemleri

 • Ciddi yan etkilerin riskini azaltmak için doktorunuz bu belirtiler sizde başladığında CİTANEST’i uygulamayı durduracaktır. Bu nedenle bu etkileri kendinizde fark ederseniz veya size çok fazla miktarda CİTANEST verildiğini düşünüyorsanız DERHAL doktorunuza bildiriniz.

  Konuşma bozukluğu belirtileri, kaslarda istemsiz hareket veya seğirme, ya da titremeler, nöbet ve şuur kaybı, kan basıncınızda düşme, düzensiz kalp atımı, kalp atımınızın yavaşlaması veya durması CİTANEST’in daha ciddi olan belirtileridir.

  Ciddi aşırı doz ya da yanlış bölgeye enjeksiyon durumlarında şiddetli titreme, nöbet veya şuur kaybı görülebilir.

  Kullanılması gerekenden daha fazla CITANEST kullandıysanız akut methemoglobinemi görülme riski vardır.

  Methemoglobinemi, tırnak dibi ve dudakların morararak soluk renk alması ile karakterize edilen bir rahatsızlıktır.

  Methemoglobinemi görüldüğü zaman bu istenmeyen durum metilen mavisi çözeltisinin damar içine (intravenöz) uygulaması ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.

  Eğer aşırı dozdan dolayı ortaya çıkan ilk belirtiler görülür görülmez CITANEST enjeksiyonu durdurulursa ciddi istenmeyen etkilerin riski hızla azalır.

  CITANEST’ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CITANEST

  CITANEST'i kullanmayı unuttuysanız

  Geçerli değildir.

  CITANEST

  CITANEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CITANEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın

  Yaygın

  Yaygın olmayan Seyrek görülebilir.

  Çok seyrek Bilinmiyor

  : 10 hastanın en az birinde görülebilir.

  : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla

  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  :Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Aşağıdakilerden biri olursa CITANEST’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

  Şiddetli alerjik reaksiyonlar (Seyrek, 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla):

  Belirtiler aşağıdaki durumların aniden başlamasını içerebilir:

 • Yüz, dudaklar, dil veya boğazda şişlik. Bu yutmada zorluğa neden olabilir.

 • Şiddetli veya ani el, ayak ve bilek şişliği,

 • Nefes almada zorluk,

 • Deride şiddetli kaşıntı (kabarıklıklarla birlikte),

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin CİTANEST ’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Çok yaygın: Kan basıncının düşmesi* (düşük tansiyon), hasta hissetme /mide bulantısı*

  Yaygın: Kusma*, sersemlik, uyuşma, kalp atımında yavaşlama, yüksek kan basıncı

  Yaygın olmayan: Zehirlenme belirtileri (havaleler, ağız çevresi ve dudaklarda hissizlik, dilde hissizlik, işitme ve görme bozuklukları, titreme, kulaklarda çınlama, konuşma bozukluğu, (zorluğu), şuur kaybı)

  Seyrek: Kalp durması, kalp atışlarında bozukluk, alerjik reaksiyonlar (örneğin yüzde şişme), sinir sistemi bozuklukları, sinir zedelenmesi, kandaki methemoglobin miktarının aşırı artması, tırnakların ve dudak renginin mavimsi bir renk alması, araknoidin iltihaplanması, solunum zorluğu, çift görme

 • * Bu yan etki daha sık epidural bloktan sonra görülür.

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU