İlaç Ara

CLARITINE 10 mg 20 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD)
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLARITINE 10 mg tablet

Ağızdan alınır.

   

Etken Madde

Loratadin.

Her tablet 10 mg loratadin içermektedir.

   

Yardımcı maddeler

Laktoz monohidrat, mısır nişastası ve magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLARITINE nedir ve ne için kullanılır?

2. CLARITINE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLARITINE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLARITINE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLARITINE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLARITINE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

– Loratadin veya bu ilacın içindeki yardımcı maddelerden birine karşı alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

CLARITINE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

CLARITINE’i almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşireyle konuşunuz: -Karaciğer hastalığınız varsa.

-Size alerjiler için herhangi bir deri testi yapılacaksa. CLARITINE TABLETİNİ bu testlerden önce iki gün süreyle almayınız çünkü test sonuçları etkilenebilir.

Bu uyarılardan herhangi biri sizin için geçerliyse veya emin değilseniz CLARITINE TABLETİNİ almadan önce doktorunuzla, eczacınızla veya hemşireyle konuşunuz.

CLARITINE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CLARITINE aç ya da tok karına alınabilir.

CLARITINE’in alkollü içeceklerin etkilerini güçlendirdiği gösterilmemiştir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile iseniz, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emziriyorsanız, CLARITINE’i kullanmayınız. Loratadin anne sütüne geçer.

Araç ve makina kullanımı

Önerilen dozlarda, CLARITINE’in sizde uyku hali oluşturması veya dikkatinizin azalmasına neden olması beklenmemektedir. Ancak çok nadir olarak, bazı kişilerde araç sürme ya da makine kullanımını etkileyebilen uyku hali oluşabilir.

CLARITINE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CLARITINE, laktoz içerir; doktorunuz size bazı şekerlere karşı toleranssızlığınız olduğunu söylediyse, bu ilacı kullanmadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Psikomotor performans araştırmalarında, CLARITINE alkolle birlikte alındığında, alkolün etkilerini güçlendirici bir etkisinin bulunmadığı gösterilmiştir.

Medikal bir bitki olan ve hafif-orta şiddetteki depresyonda yardımcı tedavi için kullanılan St. John’s wort, loratadin emilim değerlerini değiştirebilir.

Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız CLARITINE tedavisine başlamadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

 • Eritromisin (antibiyotik)
 • Ketokonazol (mantar enfeksiyonu tedavisinde kullanılır)
 • Simetidin (mide asidi üretimini azaltır)
 • Bu ilaçlar, loratadin düzeylerinde yükselmeye yol açarak istenmeyen olaylarda artışa yol açabilir.

  5.CLARITINE’in saklanması

  Zentiva Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

  /

DEVAMINI OKU

2.CLARITINE nedir ve ne için kullanılır?

CLARITINE, beyaz ve beyaza yakın renkte, bir yüzünde “10” yazısı olan, diğer yüzü yazısız, çentikli oval tabletlerdir.

CLARITINE etkin madde olarak “antihistaminikler” adı verilen bir ilaç sınıfına üye olan loratadini içerir.

CLARITINE, herhangi bir şeye alerjiniz olduğuda vücudunuz tarafından üretilen “histamin” adı verilen bir maddenin etkilerini durdurarak alerji belirtilerinizin azaltılmasına yardımcı olur.

CLARITINE kronik idiopatik ürtiker, mevsimsel ve kronik (perennial) alerjik rinit tedavisinde endikedir. CLARITINE, genellikle ürtiker (kurdeşen) olarak bilinen durumun belirtilerini (kaşıntı ve kızarıklık) gidermeye de yardımcı olur.

CLARITINE’in etkisi tüm gün devam eder ve normal günlük aktivitelerinize ve uyku düzeninizi sürdürmenize yardımcı olacaktır.

Kendinizi daha iyi hissetmeyip daha kötü hissederseniz mutlaka doktorunuzla konuşmalısınız.

DEVAMINI OKU

3.CLARITINE nasıl kullanılır ?

CLARITINE’i her zaman bu kullanma talimatında belirtilen şekilde veya doktorunuzun, eczacınızın veya hemşirenin söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza, eczacınıza veya hemşireye danışınız.

Tabletin üzerindeki çentik, tableti eşit dozlara bölmek için değil, yutma kolaylığı için tabletin kırılmasını kolaylaştırmak içindir.

Uygulama yolu ve metodu

Sadece ağızdan kullanım içindir. Aç karnına veya besinlerle birlikte kullanabilirsiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Çocuklar için CLARITINE Şurup daha uygun olabilir. Doğru miktarda ilaç verdiğinizden emin olmak için çocuğunuzun vücut ağırlığını bilmeniz önemlidir. Örneğin, 9 yaşındaki bir çocuğun vücut ağırlığı 30 kg’dır. Emin değilseniz çocuğunuzu tartınız ve ardından tabloda verilen talimatları izleyiniz.

Vücut ağırlığı 30 kg veya daha düşük olan 2 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz.

Ne kadar kullanılmalı?

Yaş

Ne kadar almalı?

Ne sıklıkta almalı?

2-12 yaş arası, vücut ağırlığı 30 kg’dan fazla olan çocuklar

1 x tablet

Günde bir kez

12 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler

1 x tablet

Günde bir kez

Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa, doktorunuz veya eczacınız tavsiye edilen dozu gün aşırı almanızı söyleyebilir. Bu durum sizin için geçerliyse doktorunuzun talimatlarına uyunuz.

CLARITINE’i vücut ağırlığı 30 kg’dan düşük 2-12 yaş arası çocuklara veya 2 yaşından küçük çocuklara vermeyiniz. Vücut ağırlığı 30 kg’dan düşük olan 2-12 yaş arası çocuklar için daha uygun olan başka formülasy onlar mevcuttur.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği:

Böbrek yetmezliği olan hastalarda dozaj ayarlaması gerekmez. CLARITINE, şiddetli karaciğer bozukluğu olan hastalara dikkatle uygulanmalıdır.

Eğer CLARITINE ’in etkisinin çok güçlü ya da çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLARITINE kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLARITINE kullanırsanız

CLARITINE’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CLARITINE'i kullanmayı unuttuysanız

Dozunuzu almayı unutursanız, unuttuğunuzu fark eder farketmez bu dozu alınız ve sonraki dozu her zamanki saatte alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Bu ilacın kullanımıyla ilgili başka sorularınız varsa doktorunuza, eczacınıza veya hemşireye sorunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CLARITINE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

İstenmeyen olaylar aşağıda sistem organ sınıfına göre listelenmiştir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

Farklı organ sistemlerinde;

Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan (> 1/1,000 ila <1/100), seyrek (> 1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

2-12 yaş arası çocuklarda bildirilen yan etkiler şunlardır:

Yaygın:

   Baş ağrısı

 • Sinirlilik
 • Yorgunluk
 • 12 yaş üzeri çocuklarda ve yetişkinlerde bildirilen yan etkiler şunlardır:

  Yaygın:

 • Uyku hali
 • Baş ağrısı
 • İştah artışı
 • Uyuma güçlüğü
 • Loratadinin pazarda bulunduğu dönemde aşağıdaki yan etkiler de görülmüştür:

  Çok seyrek:

     Şiddetli alerjik reaksiyon

 • Baş dönmesi
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Bulantı
 • Ağız kuruluğu
 • Mide rahatsızlığı
 • Karaciğer sorunları
 • Saç dökülmesi
 • Döküntü
 • Yorgunluk
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU