İlaç Ara

CLEOCIN FOSFAT 300 mg IM/IV 1 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pfizer İlaçları Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
8.96 TL [ 19 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLEOCIN Fosfat 300 mg IMTV Ampul Kas veya Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Her ampulde 300 mg klindamisine eşdeğer miktarda klindamisin fosfat bulunur.

Yardımcı maddeler

Benzil alkol, disodyum edetat, enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLEOCIN FOSFAT nedir ve ne için kullanılır?

2. CLEOCIN FOSFAT’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLEOCIN FOSFAT nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLEOCIN FOSFAT’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLEOCIN FOSFAT kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLEOCIN FOSFAT’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer

■ Klindamisin veya CLEOCIN Fosfat Ampul’ün içerdiği diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz.

CLEOCIN FOSFAT’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer

• İshalseniz ya da antibiyotik aldığınızda genel olarak ishal oluyorsanız, ya da mide, barsak problemleriniz varsa. Eğer ilacı kullanırken ya da tedavi sonrasında şiddetli, uzun süreli ya da kanlı ishal meydana gelmişse derhal doktorunuza bildiriniz; doktorunuza danışmadan ishal kesici bir ilaç almayınız. Bu, antibiyotiklerle tedavi sonrasında oluşabilen barsak iltihaplanmasının (psödomembranöz kolit) bir göstergesi olabilir ve tedavinin sonlandırılması gerekebilir.

• Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi uzun süreli CLEOCIN Fosfat Ampul kullanımında dirençli bakteri ve mantar enfeksiyonlan gelişebilir (süper enfeksiyon). Bu ağız ya da vajinada pamukçuk şeklinde ortaya çıkar. Bu olasılık ve acil müdahale için tedaviniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılmalıdır. Eğer CLEOCIN Fosfat Ampul kullanırken ya da kullanımı tamamladıktan hemen sonra ağız ya da dilinizde beyazlaşma, ağn ya da genital organlannızda kaşıntı, akıntı varsa lütfen hemen doktorunuza bildiriniz.

• Böbrek ya da karaciğer problemleriniz varsa (eğer CLEOCIN Fosfat Ampul’ü uzun süre kullanacaksanız doktorunuz sizden böbrek, karaciğer ve kan testleri isteyebilir. Bu kontrollerin kaçırılmadan, düzenli olarak yapılmasına dikkat ediniz).

• Astım, egzema veya saman nezleniz varsa

1 aylıktan küçük bebeklerde güvenlik ve uygun dozaj belirlenmemiştir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza

danışınız.

CLEOCIN FOSFAT’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle etkileşmediğinden aç veya tok karnına uygulanabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLEOCIN Fosfat Ampul’ün hamilelikte kullanılmasının güvenli olup olmadığı bilinmemektedir.

Bu nedenle hamilelik döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCIN Fosfat Ampul kullanmayınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CLEOCIN Fosfat Ampul’ün anne sütüne geçtiği bilinmektedir. Bu nedenle emzirme döneminde doktorunuz önermedikçe CLEOCIN Fosfat Ampul kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

CLEOCIN Fosfat Ampul’ün araba ve tehlikeli makineler kullanımına etkisi üzerine özel çalışmalar yapılmamıştır.

CLEOCIN Fosfat Ampul tedavisinin araba sürme kabiliyetine bir etkisi olabileceği düşünülmemesine rağmen, eğer bir sorunuz olursa doktorunuza danışınız.

CLEOCIN FOSFAT’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün her ml’sinde 1 mmol’den daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında “sodyum içermez”.

Bu ürün her ml’sinde 9.45 mg benzil alkol içerir. Prematüre bebekler ve yeni doğanlara (1 aydan küçük bebekler) uygulanmaması gerekir. Bebeklerde ve 3 yaşma kadar olan çocuklarda toksik reaksiyonlara ve alerjik reaksiyonlara sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında CLEOCIN Fosfat Ampul’ün ya da diğer ilacm etkisi değişebilir. Bunlar

• Eritromisin (bir antibiyotik); iki ilaç birbirinin etkisini yok eder.

• Kas gevşeticiler (CLEOCIN Fosfat Ampul bu ilaçların etkisini artırabilir)

• Doğum kontrol hapları (CLEOCIN Fosfat tedavisi sırasında ya da CLEOCIN Fosfat tedavisini bıraktıktan sonra 7 gün süre ile kondom gibi diğer doğum kontrol yöntemlerini denemelisiniz).

• Klindamisine cevap vermeyen hastalar linkomisinden de fayda görmeyebilir.

Eğer reçeteli veya reçetesiz herhangi bir ilaç kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CLEOCIN FOSFAT’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLEOCIN FOSFAT’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

PFIZER İLAÇLARI Ltd. Şti.

Muallim Naci Cad. No:55 34347 Ortaköy/ISTANBUL Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. Tic. A.Ş.

Küçükkarıştıran 39780 Lüleburgaz

DEVAMINI OKU

2.CLEOCIN FOSFAT nedir ve ne için kullanılır?

■ CLEOCIN Fosfat Ampul, kas veya damar içine uygulanan berrak, renksiz steril çözeltidir.

■ CLEOCIN Fosfat Ampul, linkozamid grubu bir antibiyotik olan klindamisin (klindamisin fosfat şeklinde) içerir. Kutu içerisinde 2 ml’lik 1 adet tip I cam ampul şeklinde bulunur.

■ CLEOCIN Fosfat Ampul, doktorunuzun uygun görmesi durumunda, klindamisine duyarlı bakterilerin yol açtığı aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde kullanılır:

  • Üst solunum yolu enfeksiyonlan: Bademcik iltihabı, yutak-boğaz iltihabı (farenjit), sinüzit, orta kulak iltihabı ve kızı1.
  • Alt solunum yolu enfeksiyonları: Bronşit, akciğer iltihabı, ampiyem ve akciğer absesi.
  • Çeşitli deri enfeksiyonları: Akne, kıl dibi iltihabı (furonkül), selülit, derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu (impetigo), abse ve yara, erizipel ve dolama (paronişi).
  • Kemik ve eklem enfeksiyonlan: Kemik ve kemik iliği iltihabı (osteomiyelit) ve kan iltihabı (septik artrit).
  • Jinekolojik (kadın üreme sistemi ile ilgili) hastalıklar
  • Kann içi enfeksiyonları: Karın zarı iltihabı (peritonit) ve karın içi absesi.
  • Diş ve diş eti enfeksiyonları: Diş eti absesi ve diş eti iltihabı (periodontit).

CLEOCIN Fosfat Ampul, enfeksiyonun kana yayıldığı durumlarda (septisemi), kalp iç yüzeyinin iltihabı (endokardit) ya da AIDS hastalarındaki bazı enfeksiyonlar gibi daha ciddi olgulann tedavisinde de kullanılabilir.

Malarya tedavisinde CLEOCİN’in kapsül veya oral solüsyon formu tek başına veya diğer ilaçlarla

birlikte kullanıldığında etkilidir.

CLEOCIN beyne geçmez, beyindeki ciddi enfeksiyonların tedavisi için uygun değildir.

DEVAMINI OKU

3.CLEOCIN FOSFAT nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz CLEOCIN Fosfat Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yetişkinlerde enfeksiyonun şiddetine göre, kas içine ya da damar içine günde 600-2700 mg 2, 3 ya da 4 eşit doz halinde uygulanır.

Çok ciddi enfeksiyonlarda daha yüksek dozlar (günlük 4800 mg’a kadar) verilebilir.

Klindamisin konsantrasyonu 18 mg/ml’den fazla olmamalı ve uygulama hızı dakikada 30 mg’ı aşmamalıdır. Çok hızlı uygulandığı takdirde nadir olarak kalp krizine sebep olabilir.

Doktomnuzun talimatlarını tam olarak takip ediniz ve asla dozda kendiniz bir değişiklik yapmayınız.

Uzun süreli kullanım başka enfeksiyonlara yol açabilir.

Uygulama yolu ve metodu

Kas içine ve damar içine uygulanır. Damar içine uygulandığında şeker veya şalin (tuz) çözeltisiyle karıştırılır ve damla halinde uygulanır.

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda (1 aylıktan büyük) kg vücut ağırlığı başma önerilen doz, günde 3 veya 4 eşit doz şeklinde 20-40 mg klindamisindir.

Doktomnuz ciddi enfeksiyonlarda, tedaviye tam yanıt gözlenene kadar vücut ağırlığından bağımsız olarak günde 300’a kadar yüksek doz uygulayabilir.

Doktomnuz CLEOCIN Fosfat Ampul’ü hangi dozda ve ne sıklıkta almanız gerektiğine karar verecektir.

Yaşldarda kullanımı:

Yaşlılarda doz kısıtlamasına gerek yoktur. Yetişkinlerde uygulanan doz ile aynıdır.

Özel kullanım durumları

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Karaciğer yetmezliği:

Herhangi bir doz ayarlaması yapılmasına gerek yoktur.

Uzun süreli kullanmak gerektiğinde doktomnuz düzenli karaciğer, böbrek ve kan testleri isteyebilir.

Eğer CLEOCIN Fosfat Ampul’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa, doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CLEOCIN FOSFAT kullanırsanız

CLEOCIN Fosfat Ampul ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız hemen bir doktora veya en yakın hastanenin aciline başvurunuz.

CLEOCIN Fosfat Ampul almayı unutursanız:

Eğer bir CLEOCIN Fosfat Ampul dozunu tamamıyla unuttuysanız bu durumu doktorunuza haber veriniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CLEOCIN FOSFAT ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CLEOCIN Fosfat Ampul'ü düzenli olarak ve tam olarak doktorunuz önerdiği şekilde kullanın. Kendinizi iyi hissetseniz dahi tedaviyi kesmeyin; çünkü tedavi erken sonlandırılırsa ilaç mikropların tamamını öldürmemiş olabilir ve enfeksiyon tekrarlanabilir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlarda olduğu gibi CLEOCIN Fosfat Ampul de yan etkilere neden olabilir; bununla beraber bu yan etkiler herkeste ortaya çıkmayabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, CLEOCIN Fosfat Ampul kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

■ Aniden hapşırma, soluk almada güçlük, yüz, göz kapağı ve dudaklarda şişkinlik, deride döküntü şeklinde kızarma, kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise sizin CLEOCIN Fosfat Ampul'e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi çok seyrek görülür.

CLEOCIN Fosfat Ampul ile görülen diğer yan etkiler aşağıdaki gibi olup yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sırlanmıştır.

Çok yaygın    :    10 hastanın en az 1 inde görülebilir .

Yaygın    :    10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok seyrek    :    10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmeyen    :    Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın:

Anormal karaciğer fonksiyon testleri Karın ağrısı, ishal

Tromboflebit (Toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) (intravenöz enjeksiyondan sonra)

Yaygın olmayan:

Makülopapüler (deride hafif kabarık) döküntüler, ürtiker Tat alma duyusunda bozulma

Düşük tansiyon (baş dönmesi veya bayılma), nadiren kalp krizi (enjeksiyon hızlı yapılırsa)

Bulantı ve kusma

Ağrı, apse oluşumu (kas içine uygulamadan sonra)

Seyrek:

Birden fazla eklemde şişlik, ağrı, hassasiyet

Kan üre nitrojen (BUN) ve serum kreatinin düzeylerinin artıması

Günlük idrar miktarının azalması (oligüri) ve/veya idrarda protein tespit edilmesi(proteinüri) Bilinmiyor:

Kadın cinsel organında iltihap

Geçici nötropeni (lökopeni), eozinofıli, agranülositoz ve trombositopeni Aleıjik reaksiyonlar

Özofajit, özofageal ülser (yemek borusunda iltihap ve yara)

Sarılık (derinin sararması ya da gözlerde beyazlıklar şeklinde görülür)

Eritema multiforme (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), döküntü, kaşıntı

Steven Johnson Sendromu (Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap), toksik epidermal nekroz (deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık), eksfoliyatif dermatit (bir tür deri hastalığı), morbilliform benzeri cilt kızarıklığı, vezikülobüllöz dermatit (bir çeşit deri hastalığı), deriye ait ciddi yan etki reaksiyonu (SCAR)

Uygulama yerinde şişkinlik, kızarıklık, sertleşme, tahriş (kas içine uygulamadan sonra)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU