İlaç Ara

CLOPRAM 10 mg/2 ml IM/IV enj. çöz. içeren 5 ampül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vem İlaç Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CLOPRAM 10mg/2ml I.M./I.V. enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Kas içine ya da damar içine uygulanır.

Steril-Apirojen

Etken Madde

Her bir ampul (2 mL) 10 mg metoklopramid hidroklorür içerir.

Yardımcı madde(ler):Sodyum klorüı sodyum metabisülfıt ve enjeksiyonluk su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CLOPRAM nedir ve ne için kullanılır?

2. CLOPRAM’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CLOPRAM nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CLOPRAM’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CLOPRAM kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CLOPRAM’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • CLOPRAM içeriğindeki maddelerden herhangi birine veya metoklopramide alerjiniz varsa,
 • Sindirim sistemi kanamaları, mekanik tıkanma veya delinmeleri gibi, bu sistemin hareketlerinin hızlandırılmasının tehlikeli olduğu haller mevcutsa,
 • Mide bağırsak operasyonu sonrası dönemde iseniz.
 • Kusmalarınız gebeliğe bağlı İse,
 • Şiddetli böbrek yetmezliğiniz varsa,
 • Ekstrapiramidal reaksiyonlara (kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması, istemli hareketlerde bozukluk gibi belirtilerle kendini gösteren bir grup rahatsızlık) vol açabilen diğer ilaçları kullanıyorsanız,
 • Sara hastasıysanız.
 • Porfiri (karm ağısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık),
 • Şiddetli astım durumu mevcutsa,
 • Sülfite aşırı duyarlılığınız varsa,
 • Serebral tahriş gibi bulantıya sebep olan durumlar (belirtileri maskeleyebileceği için) mevcutsa,
 • ?

 • Fco krom o si tornan ız (böbreküstü bezi kaynaklı tümör) varsa (yüksek tansiyon krizine sebep olabileceğinden dolayı).
 • Emzirme

 • Bir yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.
 • CLOPRAM’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Meme kanseri iseniz.
 • Yüksek tansiyon durumunuz varsa,
 • Şiddetli ruhsal çöküntü (depresyon) durumunuz varsa.
 • Parkinson hastası iseniz.
 • Şeker hastalığınız varsa.
 • İşitmenizde zayıflama varsa,
 • İshal iseniz.
 • Hamile iseniz.
 • Böbrek fonksiyonlarınız zayıf ise.
 • Yaşlı iseniz,
 • Ekstrapiramidal reaksiyon (kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması, istemli hareketlerde bozukluk gibi belirtilerle kendini gösteren bir grup rahatsızlık) durumunuz varsa bu ilacı dikkatli kullanınız.
 • Uzun süreli veya yüksek dozlarda tedavi sırasında; kol ve bacaklarda istemsiz hareketler, yüz, dudaklar, çene ve dilde anormal hareketler (lardif diskinezi) ortaya çıkarsa, tedaviyi durdurunuz.
 • Çocuklardaki etkililiği ve güvenliliğinc dair yeterli veri mevcut olmadığından dolayı CLOPRAM 1 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır. 18 yaş altında ağız yoluyla (oral) kullanımı önerilmemektedir.

  1 yaş üzeri 18 yaş altında cerrahi sonrası bulantı ve kusmanın tedavisinde parenteral (kas içine veya damardan) olarak kullanılır.

  Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CLOPRAM’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Kullanım yolu nedeniyle herhangi bir uyan gerekmemektedir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız,

  CLOPRAM’m etkin maddesi metoklopramid anne sütüne geçtiğinden süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

  Araç ve makina kullanımı

  CLOPRAM’m uyuklama, istemli hareketlerde bozulma, distoni (kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu), görsel rahatsızlık gibi araç ve makine kullanımını etkileyen yan etkileri bulunduğu için, araç ve makine kullanan kişiler dikkatli olmalıdır.

  CLOPRAM’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her 2 mL dozunda 1 mmol (23 mg)’den az sodyum ihtiva eder; miktarından dolayı herhangi bir yan etki gözlenmez.

  Sodyum metabisülfıt içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonları ve bronşların spazmına (bronkospazm) neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Aşağıdaki ilaçlar CLOPRAM ile etkileşebileceğinden özellikle önem taşımaktadır.

  • Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte CLOPRAM kullanılmamalıdır. CLOPRAM nöbet (tutarık) bozuklukları olan hastalarda nöbetlerin sıklığım ve şiddetini artırabilir.

  Serotonerjik ilaçlar (SSRİ) olarak adlandırılan depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar ile birlikte kullanılması serotonin sendromu (sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu) riskini artırabilir.

  Parkinson hastalığında kullanılan ilaçlar (örn: levodopa, bromokriptin. kabergolin) ile birlikte kullanılması bu ilaçların etkilerini azaltabilir.

  Kanınızdaki prolaktin hormon düzeyini azaltan ilaçlar (örn: bromokriptin. kabergolin) ile birlikte kullanılması bu ilaçların tedavi edici etkilerini ortadan kaldırabilir. CLOPRAM ekstrapiramidal reaksiyonlara (kas sertliği, koordinasyonsuz hareketler, tükürük akması, istemli hareketlerde bozukluk gibi belirtilerle kendini gösteren bir grup rahatsızlık) yol açabilmektedir. Sebepsiz korku (fobi) veya bir tür ruhsal bozukluk (psikoz) için kullanılan ilaçlar ya da beyine etki eden diğer ilaçlar gibi benzer etkilere sahip ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Antikolinerjik ilaçlar (idrar kaçırma tedavisinde kullanılan ilaçlar) CLOPRAM’ın mide-bağırsak sistemi hareketleri üzerindeki etkilerini tersine çevirir.

  Zatüre tedavisinde kullanılan atovakuon içeren ilaçlar ile birlikte kullanılması atovakuonun kandaki miktarını (düzeyini) azaltabilir.

  Mide boşalma zamanını değiştirdiğinden metoklopramid mideden emilen ilaçların (digoksin, simetidin) emilmesini önlerken, ince bağırsaktan emilenlerin (parasetamol ve aspirin) emilimini artırır.

  Narkotik ağrı kesici ilaçlar (örn. morfin) CLOPRAM’ın mide-bağırsak sistemi hareketleri üzerindeki etkilerini tersine çevirir.

  Bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar (örn, droperidol) da CLOPRAM gibi ekstrapiramidal reaksiyonlara neden olabileceğinden CLOPRAM ile birlikte kullanılmamalıdır.

  Süksametonyum (kasların gevşetilmesi amacıyla kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanılması süksametonyum nöromüsküler blokaj (sinir kas kavşağında sinir iletiminin durdurulması) etkisini artırır.

  Bağışıklık sistemi tepkilerini bastırmak amacıyla [örn: organ nakli ameliyatları sonrasında ya da eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık (romatoid artrit) veya özel cilt durumlarının tedavisinde] kullanılan bir ilaç olan Silkosporin ile birlikte kullanılması siklosporinin emilimini ve kan düzeyini artırabilir.

  Eğer re çel el i ya ela reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.CLOPRAM’in saklanması

  CLOPRAM’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında. ışıktan koruyarak saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CLOPRAM’i kullanmayınız.

  Bu ürün ve/veya ambalajı herhangi bir bozukluk içeriyorsa kullanılmamalıdır.

  Ruhsat sahibi:

  VEM İlaç San. ve Tic. Ltd. Şti.

  Cinnah Cad. Yeşilyurt Sok. No: 3/2 Çankaya / Ankara Telefon    : (0312) 427 43 57-58

  Faks    : (0312) 427 43 59

  Üretim yeri:

  İDOL İLAÇ DOLUM SAN. ve TİC. A.Ş.

  Davutpaşa Cad. CebeAli Bey Sok. No:20 34010 Topkapı / İstanbul Telefon : (0212) 449 00 00

  Bu kullanma t al imaiı 21/05/2014 i ar İh i nde o nay lanmış ti r.

DEVAMINI OKU

2.CLOPRAM nedir ve ne için kullanılır?

CLOPRAM 2 mL renksiz çözelti içeren şeffaf cam ampul içerisinde kas içine/damar içine uygulanan bir ilaçtır. CLOPRAMLn etkin maddesi metoklopramid HCTdir. Her 2 mL'lik ampul 10 mg metoklopramid HC1 içerir. 5 ampullük ambalajlar halinde kullanıma sunulmuştur.

CLOPRAM. sindirim sistemindeki besinlerin mide ve bağırsaklarda ilerlemesini sağlayan kaslar üzerinde etki gösterir.

CLOPRAM un en yaygın kullanım amacı bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavi edilmesidir (antiemetik). CLOPRAM özellikle migren ve kanser tedavilerine bağlı bulantının giderilmesinde etkilidir. Bazı tanı testlerinde de. örneğin mide ya da bağırsak içerisine tüp yerleştirilmesi gerektiğinde ya da baryum incelemesi sırasında kullanılabilir.

Ayrıca midede asit artışı sebebiyle oluşan rahatsızlığın giderilmesinde de etkilidir.

CLOPRAM 1 yaşından büyük çocuklarda ameliyat sonrası bulantı ve kusmada kullanılır. Çocuklarda başka amaçla kullanılması önerilmemektedir.

DEVAMINI OKU

3.CLOPRAM nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Yetişkinlerde (18 yaş ve üzeri) bulantı ve kusmanın tedavisi ve giderilmesi için kullanım:

 • 60 kg ve üzerindeki yetişkinlerde günde 3 kez 10 mg,
 • 60 kg altındaki yetişkinlerde günde 3 kez 5 mg
 • Tanı amaçlı kullanım:

  İncelemeden 10 dakika önce damar içine tek doz uygulama yapılabilir.

 • 60 kg ve üzerindeki kişilere 10 mg.
 • 30 ile 59 kg arasındaki kişilere 5 mg.
 • 20 ile 29 kg arasındaki kişilere 2,5 mg.
 • 15 ile 19 kg arasındaki kişilere 2 mg.
 • 14 kg'a kadar olan kişilere 1 mg
 • Uygulama yolu ve metodu

  CLOPRAM kas içine enjeksiyon ya da damar içine yavaş enjeksiyon (en az 3 dakikada) şeklinde uygulanır.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  18 yaşın altındaki ergenlere ve çocuklara ilaç uygulanırken riskler değerlendirilmelidir. Dozaj şemaları vücut ağırlığına göre hazırlanmalı ve etkili olan en düşük doz ile başlanmalıdır.

  18 yaşın altındaki kişilerde kullanım:

 • 60 kg'ın üzerindeki kişilere günde 3 kez 10 mg,
 • • 30 ile 59 kg arasındaki kişilere günde 3 kez 5 mg,

  • 20 ile 29 kg arasındaki kişilere günde 3 kez 2,5 mg,

  • 15 ile 19 kg arasındaki kişilere günde 2 ya da 3 kez 2 mg.

  • 10 ile 14 kg arasındaki kişilere günde 2 ya da 3 kez 1 mg.

 • 10 kg'ın altındaki kişilere günde 2 kez 1 mg
 • Toplam günlük doz. kg başına 0.5 mg'ııı üzerine çıkmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

  Yaşlılarda kullanımı

  Metoklopramid karaciğerde metabolize olur ve metabolitleriyle beraber büyük bir kısmı böbrek yolu ile atılır.

  Eğer CLOPRAM'w etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CLOPRAM kullanırsanız

  Doz aşımı tedavisi genellikle semptomatik veya destekleyici tedavi şeklindedir. Aşırı dozların alınması halinde uyuşukluk, yön tayin edememe, huzursuzluk ve ekstrapiramidal reaksiyonlar gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirliler genellikle 24 saat içinde kaybolur. Acil durumlarda antikolinerjik ve antiparkinson ilaçlar ya da antikolinerjik etkileri olan alerjik hastalıklara karşı etkili ilaçlarla bu tür belirtiler kontrol altına alınabilir. (Örn: 50 mg IM Difenhidramin HCI, benztropin).

  Hastaya gastrik lavaj (midenin içine tip yoluyla sıvı gönderilerek yıkanması ve içeriğinin dışarı çekilmesi, mide yıkanması) yapılmalıdır.

  Hemodiyaliz (kanın temizlenmesi işlemi) metoklopramidin vücuttan uzaklaştırılmasına yardımcı olmamaktadır.

  CLOP RAM'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doklar veya eczaeı ile konuşunuz.

  CLOPRAM'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

  Takip eden dozlara ilişkin olarak yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  CLOPRAM ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  Doktorunuzun önerisi dışında tedaviyi sonlandırmayınız. İlacın kullanımı sırasında bir problemle karşılaşırsanız doktorunuza danışınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CLOPRAM’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın    : 10 hastanın en az 1 'inde görülebilir.

  Yaygın    :    10 hastanın birinden az. fakat 100 hastanın    birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir. Seyrek    :    1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek    : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor    : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler:
 • Huzursuzluk, sersemlik
 • Seyrek görülen yan etkiler:
 • Zihin karışıklığı, tedirginlik, endişe ve ruhsal çöküntü (depresyon)
 • Uykusuzluk, baş ağrısı, baş dönmesi
 • Çok seyrek görülen yan etkiler:
 • Melhemoglobinemi ve sülfhemoglobinemi gibi kırmızı kan hücresi bozuklukları
 • Ani dışarı duyarlılık, bronşların daralması ve cilt reaksiyonlarım da İçeren aşırı duyarlılık reaksiyonları
 • Kalp atımının yavaşlaması, asisloi (kalbin düzenli çalışmasının durması), kalp bloğu
 • İltihap ve bölgesel toplardamar iltihabı
 • Tardif diskinezi [(ağız. di1. kol ve bacak gibi uzuvların istemsiz hareketleri) yaşlılarda uzun süreli metoklopramid tedavisi sonucu görülebilir], ekstrapiramidal reaksiyonlar [parkinsonizm: yüz. kol ve bacaklarda irade dışı istenmeyen hareketler, akatizi (oturma güçlüğü), boyun tutulması, göz küresinde irade dışı oynamalar (okülogirik kriz), bulber tipte konuşma ve çiğneme kaslarının felci veya tetanoza benzer distonik reaksiyonlar (Geçici olup ilaç kesildikten sonraki 24 saat içinde kaybolurlar. Çocuk ve gençlerde yüksek dozlarda, yaşlılarda nispeten daha sık görülür.)]
 • Görülme sıklığı bilinmeyen yan etkiler:
 • Meme ucundan sürekli süt ve benzeri akıntı gelmesi ile sonuçlanan yükselmiş prolaktin düzeyleri, düzensiz adet döngüsü ve erkekte meme büyümesi
 • İshal
 • Döküntü, kaşıntı, anjioödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) ve kurdeşen
 • Kalp atımının hızlanmasını dengelemek için kısa süreli düşük tansiyon görülebilir. Feo krom o si tornalı (böbreküstü bezi kaynaklı tümör) hastalara metoklopramid verilişini takiben yüksek tansiyon krizi görülmüştür.
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU