İlaç Ara

CORALAN 5 mg 56 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Satış Fiyatı
89.82 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
56
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CORALAN 5 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her tablet 5 mg İvabradin içerir.

Yardımcı maddeler

Tablet özü: 63.91 mg Laktoz monohidrat Magnezyum stearat (E 470 B), Mısır nişastası, Maltodekstrin, Silika, kolloidal anhidrus (E 551). Tablet kaplama: Gliserol (E 422), Hipromelloz (E 464), Sarı demir oksit (E172), Kırmızı demir oksit (E172), Makrogol 6000, Magnezyum stearat (E 470 B), Titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CORALAN nedir ve ne için kullanılır?

2. CORALAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CORALAN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CORALAN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CORALAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CORALAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

■ İvabradin’e veya Coralan’ın herhangi bir bileşenine karşı bilinen alerji ve/veya duyarlılığınız varsa,

■ Tedaviden önce, istirahat halindeki kalp atım hızınız yavaş ise (dakikada 60 vuruşun altında),

■ Hastanede yatmanızı gerektirecek şok veya infarktüs gibi önemli kalp hastalığınız varsa (kardiyojenik şok veya akut miyokard infarktüsü),

■ Kalp ritim bozukluğunuz varsa (sinüs sendromu),

■ Kalp krizi geçiriyorsanız,

■ Kan basıncınız çok düşük ise,

■ Göğüs ağrınız "kararsız" ise, yani egzersiz, hareket, soğuk hava, stres veya heyecan olmaksızın göğüs ağrınız oluyorsa (stabil olmayan anjina pektoris),

■ Ağır kalp yetersizliğiniz varsa (kalbiniz yeterli çalışmıyorsa),

■ Kalp piliniz varsa,

■ Ağır karaciğer yetersizliğiniz varsa,

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

■ Hamileyseniz,

■ Emziriyorsanız.

CORALAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

■ Kalp ritim bozukluğunuz varsa,

■ Yorgunluk veya nefes darlığınız varsa (kalbinizin çok yavaşladığı anlamına gelir),

■ Diltiazem veya verapamil kullanıyorsanız,

■ Kalp ritim bozukluklarını veya diğer durumları tedavi eden QT uzatan ilaçlar kullanıyorsanız,

■ Kalıcı atriyal fibrilasyon hastasıysanız (bir çeşit kalp ritim bozukluğu),

■ Yakın geçmişte inme (beyin felci) geçirdiyseniz,

■ Hafif veya orta şiddette düşük kan basıncınız varsa,

■ Kronik kalp yetersizliğiniz varsa (kalbin düzeli çalışmadığı durumlar),

■ Kronik retina hastalığınız varsa (gözün damarsal tabakası),

■ Orta şiddette karaciğer yetersizliğiniz varsa,

■ Ağır böbrek yetersizliğiniz varsa,

‘Bu uyrarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız’

CORALAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Coralan ile tedavisi sırasında greyfurt suyu tüketiminizi sınırlandırmanız önerilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• CORALAN hamilelikte kullanılmaz. CORALAN ile tedavi görürken hamile kalırsanız (veya hamilelik planlıyorsanız) doktorunuzu bilgilendiriniz.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• CORALAN emzirirken kullanılmaz.

Araç ve makina kullanımı

Coralan tedavisi sırasında geçici olarak görme alanınızda ışık yoğunluğundaki ani değişimlere bağlı parlaklıklar oluşabilir (Bakınız "4. Olası yan etkiler nelerdir"). Bu durum araba, araç ve makina kullanımınızı etkilemeyecektir Ancak yine de ışık yoğunluğunda ani değişimlerin olabileceği zamanlarda, özellikle de gece araba, araç ve makine kullanırken dikkatli olmanız önerilir.

CORALAN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Herbir CORALAN tableti 63.91 mg laktoz içermektedir. Laktoz ve benzeri şeker türlerine karşı duyarlılığınız ve alerjiniz veya şeker hastalığınız (diyabet) varsa bu ilacı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar vücudunuzun CORALAN tedavisine vereceği cevabı etkileyebilir. Bu yüzden eğer reçeteli veya reçetesiz olarak aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuzu mutlaka bildiriniz. Doktorunuz kullanacağınız Coralan dozunda ya gereken ayarlanmayı yapacak yada tedavi sırasında sizi daha yakından takip edecektir.

– Diltiazem, Verapamil (kalp hızını azaltır, tansiyon yüksekliği veya göğüs ağrısının

tedavisi için kullanılır),

– Flukonazol (mantar hastalığı tedavisi için kullanılır. Ağız yolu ile kullanım varsa),

– Rifampisin (antibiyotiktir),

– Barbitürat grubu ilaçlar (uyku bozukluğu veya sara hastalığı için kullanılır),

– Fenitoin (sara hastalığı tedavisi için kullanılır),

– Hypericum perforatum veya St.John’s Wort (depresyon tedavisinde kullanılan bitkisel ilaç),

– Kalp ritim bozukluğu veya diğer bazı durumların tedavisi için kullanılan ilaçlar:

o Kinidin, disopiramid, ibutilid, sotalol, amiodaron (kalp ritmi bozukluklarının tedavisinde),

o Bepridil (koroner kalp hastalığına bağlı göğüs ağrısı tedavisi için), o Pimozid, ziprasidon, sertindol gibi bazı ilaçlar (anksiyete, şizofreni veya diğer

psikozların tedavisi için kullanılır), o Meflokin veya halofantrin (sıtma tedavisi için kullanılır), o Eritromisin IV (antibiyotiktir), o Pentamidin (parazitlere karşı tedavide kullanılır), o Sisaprid (mide – yemek borusu reflüsünün tedavisinde kullanılır).

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CORALAN’in saklanması

CORALAN’ı çocukların göremeyeceği veya ulaşamayacağı yerlerde ve ambalajında saklayınız.

CORALAN 30C°’ın altındaki oda sıcaklıklarında saklanmalıdır. Bu ilaç özel saklama koşulları gerektirmemektedir.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CORALAN’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile, Servier İlaç ve Araştırma A.Ş., Beybi Giz Kule, Meydan Sok. No. 28 Kat: 22-23-24 , 34398 Maslak, İstanbul, Tel : 0212 329 14 00, Faks : 0212 290 20 30

Üretici: Les Laboratoires SERVIER Industrie, 45520 Gidy, FRANSA

DEVAMINI OKU

2.CORALAN nedir ve ne için kullanılır?

CORALAN 5 mg, somon renginde, çubuk şeklinde, çift tarafı çentikli, bir yüzünde "5" ve diğer yüzünde tS^ baskısı bulunan film kaplı tablettir. Her kutuda toplamda 56 film kaplı tablet içeren takvimli blister ambalaj bulunmaktadır.

CORALAN, bir kalp ilacıdır. Tıpta "stabil anjina pektoris" olarak tanımlanan koroner arter hastalığına bağlı göğüs ağrısının tedavisi için kullanılmaktadır.

"Stabil anjina pektoris " hakkında:

Stabil anjina, temel olarak kalbin yeterince oksijen alamadığı durumlarda meydana gelmektedir. Genellikle 40 ile 50 yaşlar arasında görülür ve sıklıkla göğüste hissedilen ağrı veya sıkışma şeklindedir. Bu tip göğüs ağrısı özellikle, kalbin normalden daha hızlı çarptığı zamanlarda, örneğin egzersiz sırasında, heyecanlanılan anlarda, soğuk havaya maruz kalındığında veya yemekler sonrasında daha sık ortaya çıkmaktadır. Kısacası kalp hızında meydana gelen artış, koroner arter hastalığı olan hastalarda göğüs ağrısına yol açabilmektedir.

CORALAN esasen kalp hızını azaltarak etki eder ve bu sayede özellikle anjina oluşumunu tetikleyen durumlarda kalbin oksijene olan ihtiyacını azaltır. Bu sayede Coralan, anjina ataklarının sayısının kontrol altına alınmasına ve atak sayısının azaltılmasına yardımcı olur.

DEVAMINI OKU

3.CORALAN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Coralan kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına kesin olarak uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz. Olağan önerilen başlangıç dozu günde iki kez, sabahları ve akşamları bir tablet Coralan 5 mg'dır. Gerekirse, doz günde iki kez sabahları ve akşamları 7.5 mg'a yükseltilebilir. Doktorunuz sizin için doğru olan doza karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu

CORALAN ağızdan kullanım içindir. Tabletler yemekle birlikte alınmalıdır. Tabletleri çiğnemeyiniz.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

CORALAN çocuklarda ve 18 yaşından küçük gençlerde kullanım için uygun değildir.

Yaşlılarda kullanımı

Bazen doktorunuz yaşınızla ilintili olarak CORALAN tedavisini yarım doz önerebilir. Böyle bir durumda sabahları Coralan 5 mg'ın yarısını ve akşamları da Coralan 5mg'ın kalan yarısını kullanabilirsiniz.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliği olup kreatinin klerensi 15 ml/dak'ın üzerinde olan hastalarda CORALAN dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Bununla birlikte kreatinin klerensi 15 ml/dak'ın altında olan hastalarda CORALAN'ın dikkatli kullanımı önerilmektedir.

Karaciğer yetmezliği:

Hafif karaciğer yetmezliği olan hastalarda CORALAN dozunun ayarlamasına gerek yoktur. Orta dereceli karaciğer yetmezliği olan hastalarda ise dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda CORALAN kullanılmamalıdır.

Eğer CORALAN'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CORALAN kullanırsanız

CORALAN'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Önerilenden daha sık veya çok fazla sayıda CORALAN tableti yuttuysanız, kalbiniz tedaviniz için arzu edilenden daha fazla yavaşlayacağından, nefesinizin tıkandığını veya yorgun olduğunuzu hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda derhal doktorunuzla irtibat kurunuz.

CORALAN'i kullanmayı unuttuysanız

Unuttuğunuz dozu tamamlamak için çift doz almayınız.

CORALAN'ın herhangi bir dozunu almayı unutursanız, bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

Tabletleri içeren blisterin üzerine basılı olan takvim, son Coralan tabletini ne zaman aldığınızı size hatırlatacaktır.

CORALAN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Anjina tedavisi ömür boyu süren bir tedavidir. CORALAN'ı doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız. CORALAN'ın kesilmesi kalp hızı ve göğüs ağrısı açısından bir rebaund (geri tepme) işareti vermeyecektir. Ancak siz CORALAN tedavisini kendiliğinizden kesecek olursanız tedavi öncesindeki şikayetleriniz geri dönecektir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CORALAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir. 100 hastanın birinden az, fakat 1000 hastanın birinden fazla görülebilir. 1.000 hastanın birinden az görülebilir. 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Çok yaygın Yaygın

Yaygın olmayan

Seyrek

Çok seyrek

Göz hastalıkları

Çok yaygın:

- Gözde ışığa bağlı geçici olaylar (genellikle ışık yoğunluğundaki ani değişimlerden kaynaklan görme alanındaki parlaklığın yeryer kısa süre için artması)

Yaygın:

- Bulanık görme

Kardiyak hastalıkları

Yaygın:

- Kalbin yavaş çalışması Yaygın olmayan:

- Normal ritim dışı ilave kalp atımı

- Çarpıntı

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygın olmayan:

- Bulantı

- Kabızlık

- İshal

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygın:

- Başağrısı

- Sersemleme

- Başdönmesi

- Nefes darlığı

- Kas krampları

- Kan tetkiklerinde (laboratuvar parametrelerinde) değişiklikler.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU