İlaç Ara

COVERSYL 10 mg 30 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.
Satış Fiyatı
20.13 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

COVERSYL 10 mg film kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir tablet 10 mg perindopril arjinin (6,790 mg perindoprile eşdeğer) içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?

2. COVERSYL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. COVERSYL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. COVERSYL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.COVERSYL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • •  Perindopril’e ve/veya içerdiği diğer maddelere (‘Yardımcı maddeler’ bölümünde listelenmiştir) veya aynı gruba ait olan (ADE inhibitörü) ilaçlara karşı alerjik reaksiyonunuz (hipersensitivite) varsa,

 • •  Daha önce sizde veya ailenizde herhangi bir ADE inhibitörü ile tedavi sırasında solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü gibi belirtiler görüldüyse veya başka nedenlerde bu tür belirtiler (anjiyoödem) görüldüyse,

 • •  Hamileyseniz veya emziriyorsanız,

 • •  Aliskiren içeren kan basıncı düşürücü ilaçlar ile tedavi görüyorsanız ve beraberinde şeker hastalığınız (diyabet) varsa veya böbrek fonksiyonlarınız bozulmuşsa,

 • •  Diyalize veya buna benzer kan filtrasyonu işlemine giriyorsanız. Kullanılan cihaza bağlı olarak COVERSYL sizin için uygun olmayabilir,

 • •  Böbreklerinize giden kan akımının azaldığı böbrek sorununuz varsa (renal arter stenozu),

 • •  Kalp yetmezliği için sakubitril/valsartan ile tedavi görüyorsanız (Bkz

  COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  ve “Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı”).

 • COVERSYL’in çocuklarda ve ergenlerde kullanımı önerilmez.

  COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • •  Aortik stenozunuz varsa (kalpten gelen ana damarda daralma) veya hipertrofik kardiyomiyopati (kalp kası rahatsızlığı) veya böbrek arterinde stenozunuz (böbreğe kan taşıyan atar damarda daralma) varsa,

 • •  Başka kalp rahatsızlığınız varsa,

 • •  Karaciğer rahatsızlıklarınız varsa,

 • •  Böbrek rahatsızlığınız varsa veya diyalize giriyorsanız ,

 • •  Kanınızda aldosteron adı verilen hormonun seviyelerinde anormal artışlar varsa (Primer aldosteronizm),

 • •  Sistemik lupus eritematöz veya skleroderma gibi kollajen vasküler (bağ dokusu rahatsızlığı) rahatsızlıklarından şikayetçiyseniz,

 • •  Diyabetiniz varsa (şeker hastalığı),

 • •  Tuz kısıtlayan bir diyet uyguluyor ya da potasyum içeren tuzlar kullanıyorsanız,

 • •  Anestezi alacaksanız ve/veya ameliyat olacaksanız,

 • •  LDL aferezi olacaksanız (bir makine yardımıyla vücudundaki kolesterolün atılması),

 • •  Balarısı veya eşekarısı sokmalarına karşı alerjinizin etkilerini azaltmak için duyarsızlaştırma tedavisi görecekseniz,

 • •  Yakın zamanda ishal ve kusma veya dehidratasyon (susuz kalma) şikayetiniz olduysa,

 • •  Doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı duyarlılığınız ve alerjiniz olduğu belirtilmişse,

 • •  Yüksek kan basıncı tedavisi için aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız:

 • o anjiyotensin II reseptör blokörü (ARB) (sartanlar olarak da bilinir-örneğin; valsartan,telmisartan,irbesartan), özellikle diyabet (şeker hastalığı) ile ilişkili böbrek hastalığınız varsa,

  o aliskiren

  Doktorunuz, böbrek fonksiyonlarınızı, kan basıncınızı, kanınızdaki elektrolit miktarını (potasyum gibi) düzenli aralılarla kontrol edebilir (Bakınız “COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda kullanmayınız” başlıklı bölüm).

 • •  Siyah ırka mensupsanız; Anjiyoödem (alerji sonucu yüz ve boğazda şişme) riski yüksek olabilir ve bu ilaç kan basıncını siyah olmayan ırka göre daha az düşürebilir.

 • •  Aşağıdaki ilaçlardan birisini kullanıyorsanız anjiyoödem (solunum güçlüğü, yüz veya dilde şişme, yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü) riski artabilir.

 • o rasekadotril (ishal tedavisinde kullanılır),

  o sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar (nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için kullanılırlar),

  o uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan sakubitril (valsartan ile birlikte aynı tablette kombinasyon halinde de mevcuttur).

  Anjiyoödem

  COVERSYL dahil ADE inhibitörleriyle tedavi edilen hastalarda anjiyoödem (yutma veya nefes almada güçlük, yüz,dudaklar ve dilde şişme ile ortaya çıkan ciddi bir alerjik reaksiyon) rapor edilmiştir. Bu durum tedavi süresince herhangi bir zamanda meydana gelebilir.Bu tür belirtiler ile karşılaşırsanız COVERSYL kullanmayı bırakıp hemen doktorunuza danışmalısınız (Bakınız Bölüm 4Olası yan etkiler nelerdir?).

  “Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız”.

  COVERSYL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Dozlar yemekten önce bir bardak su ile yutulmalıdır.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  COVERSYL hamilelikte kullanılmaz. Eğer hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza danışınız. Tedavi sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  COVERSYL emzirirken kullanılmaz.

  Araç ve makina kullanımı

  COVERSYL genellikle dikkati etkilemez ancak bazı hastalarda düşük kan basıncına bağlı olarak sersemlik ve halsizlik oluşabilir. Eğer bu şekilde etkilenirseniz araç veya makine kullanma yetiniz olumsuz etkilenebilir.

  COVERSYL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı madeler hakkında önemli bilgiler

  145,16 mg laktoz monohidrat içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Diğer ilaçlar COVERSYL ile tedaviyi etkileyebilir. Doktorunuz ilacın dozunu değiştirmeye ihtiyaç duyabilir ve/veya başka önlemler alabilir. Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza bildiriniz:

 • Anjiyotensin II reseptör blokörleri (ARB) ve aliskiren (Bakınız “COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve “COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölümler) dahil olmak üzere yüksek kan basıncını tedavi eden diğer ilaçlarveya diüretikler (böbrek tarafından üretilen idrar miktarını artıran ilaçlar),

 • •  Potasyum tutucu diüretikler (örn: triamteren, amilorid), tuz yerine potasyum içeren tuzlar, vücudunuzda potasyumu artırabilen diğer ilaçlar (örneğin heparin (pıhtılaşmayı önleyen kan inceltici ilaç) ve trimetoprim/sülfometoksazol olarak da bilinen kotrimoksazol),

 • •  Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan potasyum tutucu diüretikler: günde 12,5 mg ile 50 mg dozlar arasında kullanılan eplerenon ve spironolakton,

 • •  Lityum (depresyon veya manik depresyon tedavisinde kullanılır),

 • •  Ağrı kesici olarak kullanılan steroid yapıda olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (örn. ibuprofen) veya yüksek doz aspirin,

 • •  İnsülin veya metformin gibi şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde kullanılan ilaçlar,

 • •  Baklofen (multipl skleroz hastalığına bağlı kas sertliğini tedavi etmek için kullanılır),

 • •  Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi zihinsel hastalıklarında tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. Trisiklik antidepresanlar, antipsikotikler..),

 • •  Vücudun bağışıklık sisteminden kaynaklanan hastalıklarda veya organ nakli ameliyatlarından sonra organ reddini önlemek amacıyla kullanılan bağışıklık sistemi baskılayıcıları (örn. Siklosporin, takrolimus),

 • •  Trimetoprim (enfeksiyon tedavisinde kullanılır),

 • •  Estramustin (kanser tedavisinde kullanılır),

 • •  İshal tedavisinde (rasekadotril) veya nakledilmiş organın reddedilmesini önlemek için sıklıkla kullanılan ilaçlar (sirolimus, everolimus, temsirolimus ve mTor inhibitörleri olarak isimlendirilen sınıfa ait diğer ilaçlar), (Bkz. “COVERSYL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölüm),

 • Sakubitril/valsartan (uzun dönemli kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan) (Bkz.

 • aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ” ve  “COVERSYL’i  aşağıdaki

  durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ” başlıklı bölümler),

 • •  Allopurinol (gut tedavisinde kullanılır),

 • •  Prokainamid (düzensiz kalp atımı tedavisinde kullanılır),

 • •  Nitratlar dahil vazodilatörler (kan damarlarını genişleten ilaçlar),

 • •  Düşük kan basıncı, şok veya astım tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn. efedrin, noradrenalin veya adrenalin),

 • •  Özellikle damar yoluyla kullanılan altın tuzları (romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) belirtilerinin tedavisinde kullanılır).

 • 5.COVERSYL’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra COVERSYL’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  LES LABORATOIRES SERVIER – FRANSA lisansı ile

  Servier İlaç ve Araştırma A.Ş.,

  Beybi Giz Kule Kat: 22, 23

  Meydan Sok. No. 1 Maslak İstanbul

  Tel: 0212 329 14 00, Faks: 0212 290 20 30

  Üretim yeri:

  İlko İlaç San. Ve Tic. A.Ş.

  42050 Selçuklu/Konya

  8/8

  DEVAMINI OKU

  2.COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?

 • •  COVERSYL anjiyotensin dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörü adı verilen ilaçlar sınıfındandır. Bu tür ilaçlar kan damarlarını genişleterek kalbinizin damarlara daha rahat kan pompalamasını sağlar.

 • •  COVERSYL tabletler yeşil, yuvarlak, bir yüzü baskılı, diğer yüzü ise baskılı film kaplı tabletlerdir.

 • Tabletler, beyaz opak kapaklı akış düzenleyicili kutuda 30 film kaplı tablet içeren ambalajlarda bulunmaktadır.

  Bu ilaç buzağı kaynaklı laktoz monohidrat yardımcı maddesini içerir. Doktorunuza danışmadan ilacınızı kullanmayı bırakmayınız.

  COVERSYL aşağıdaki rahatsızlıkların tedavisinde kullanılır:

 • •  Yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde,

 • DEVAMINI OKU

  3.COVERSYL nasıl kullanılır ?

  COVERSYL’i daima doktorunuzun size söylediği şekilde almalısınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yüksek kan basıncı: başlangıç ve devam dozu günde tek doz olarak 5 mg’dır. Eğer gerekiyorsa doz bir ay sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir. Yüksek kan basıncı tedavisi için önerilen en yüksek doz 10 mg’dır.

  Stabil koroner arter hastalığı (bakınız bölüm 1.COVERSYL nedir ve ne için kullanılır?): Olağan başlangıç dozu günde tek doz olarak 5 mg’dır. İki hafta sonra doz günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir. Bu endikasyon için en yüksek doz 10 mg’dır.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletinizi sabahları tercihen her gün aynı saatte yemekten önce bir bardak su ile yutmalısınız.

  Doktorunuz sizin için uygun olan doza karar verecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Perindoprilin çocuklarda ve 18 yaş altındaki ergenlerde kullanılması önerilmez.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yüksek kan basıncı: Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2,5 mg’dır. Doz bir ay sonra günde tek doz 5 mg’a ve gerekirse daha sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir.

  Stabil koroner arter hastalığı: Eğer 65 yaş ve üzerindeyseniz olağan başlangıç dozu günde tek doz 2,5 mg’dır. Doz bir hafta sonra günde tek doz 5 mg’a ve bir hafta daha sonra günde tek doz 10 mg’a çıkartılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Yaşlı hastalarda, renal fonksiyonlara bağlı olarak dozu günde 10 mg’a çıkarmadan önce bir hafta boyunca günde bir defa 2,5 mg, sonraki hafta günde bir defa 5 mg verilmelidir. Doz sadece bir önceki düşük doz iyi tolere edildiği takdirde artırılmalıdır.

  Hafif dereceli böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 60 ml/dak’ya eşit veya yukarı ) olan hastalarda önerilen günlük doz 5mg’dır.

  Orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klerensi 30-60 ml/dak) olan hastalarda önerilen günlük doz 2,5 mg’dır.

  İleri derece böbrek yetmezliği (15< kreatinin klerensi <30 ml/dak) olan hastalarda önerilen doz iki günde bir 2,5 mg’dır.

  Hemodiyalizli hastalarda (kreatinin klerensi < 15) önerilen doz diyaliz gününde 2,5 mg’dır. Hemodiyalizdeki hastalar için, doz diyalizden sonra verilmelidir.

  Karaciğer yetmezliği: Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

  Eğer COVERSYL’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla COVERSYL kullanırsanız

  Aşırı doz alımında en çok karşılaşılan etki düşük kan basıncıdır. Belirgin düşük kan basıncı (baş dönmesi veya bayılma gibi belirtiler) durumunda uzanıp bacakları yukarı kaldırmak iyi gelecektir.

  COVERSYL'den almanız gerekenden fazlasını almışsanız, size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz veya doktorunuz ile konuşunuz.

  COVERSYL'i kullanmayı unuttuysanız

  İlacınızı her gün kullanmalısınız. Düzenli kullanıldığında tedavi daha etkili olacaktır.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Bir sonraki dozunuzu normal zamanında almaya devam ediniz.

  COVERSYL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi COVERSYL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa COVERSYL’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • •  Yüzün, dudakların, ağızın, dilin veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak derecede şişmelerinde (anjiyoödem) (bakınız bölüm 2) (Yaygın olmayan),

 • •  Düşük kan basıncına bağlı aşırı baş dönmesi veya baygınlık (Yaygın),

 • •  Hızlı veya düzensiz kalp atışı, veya göğüs ağrısı (angina) veya kalp krizi (Çok seyrek),

 • •  Muhtemel inme belirtisi olabilecek kollarda ve bacaklarda güçsüzlük veya konuşma problemleri (Çok seyrek),

 • •  Ani hırıltı, göğüs ağrısı, nefes darlığı veya nefes almada güçlük (bronkospazm) (Yaygın olmayan),

 • •  Kişinin kendisini çok kötü hissettiği şiddetli karın ağrısı ve sırt ağrısına neden olabilen iltihaplı pankreas (Çok seyrek),

 • •  Sarılık belirtisi olabilecek yüzün ve derinin sararması (Çok seyrek),

 • •  Çoğunlukla yüz, kol ve bacaklarda kırmızı kaşıntılı lekelerle başlayan deri döküntüsü (eritema multiforme) (Çok seyrek) .

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin COVERSYL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır:

  Çok yaygın         :

  Yaygın             :

  Yaygın olmayan    :

  Seyrek               :

  Çok seyrek         :

  Bilinmiyor           :

  10 hastanın en az 1 inde görülebilir.

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

  Yaygın:
 • -   Baş ağrısı,

 • -  Baş dönmesi,

 • -  Kişinin kendisinin veya çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesi (vertigo),

 • -  Karıncalanma ve uyuşma,

 • -  Görme bozukluğu,

 • -  Kulak çınlaması (tinnitus),

 • -  Düşük kan basıncına (hipotansiyon) bağlı sersemlik,

 • -  Öksürük,

 • -   Nefes darlığı,

 • -   Sindirim bozuklukları (mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, tat alma sorunları, sindirim zorluğu, ishal veya kabızlık),

 • -  Ciltte döküntü ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlar,

 • -  Kas krampları,

 • - Yorgunluk.

  Yaygın olmayan:
 • -  Ruh hali değişikliği,

 • -  Uyku bozuklukları,

 • -  Ağız kuruluğu,

 • -  Yoğun kaşıntı veya deride ciddi döküntü,

 • -  Cilt üzerinde sıvı dolu kabarcık kümelerinin oluşumu,

 • -   Böbrek rahatsızlıkları,

 • -  Cinsel güçsüzlük,

 • -  Terleme,

 • -   Eosinofil (bir tür beyaz kan hücresi) artışı,

 • -  Somnolans (uyuklama hali),

 • -  Bayılma,

 • -   Çarpıntı,

 • -  Kalp atımının hızlanması,

 • -  Vaskülit (kan damarları iltihabı),

 • -  Fotosensitivite reaksiyonu (ışığa karşı duyarlı olma hali),

 • -  Eklem ağrısı,

 • -   Kas ağrısı,

 • -  Göğüs ağrısı,

 • -  Kırıklık,

 • -  Periferik (çevresel) ödem,

 • -  Ateş,

 • - Düşme,

 • -  Laboratuvar parametrelerinde değişiklik, örn: kanda potasyum seviyesinin yükselmesi (tedavi kesilince sona erer), tuz kaybı, diyabetik hastalarda hipoglisemi (kanda şeker seviyesinin düşmesi), kanda üre ve kreatinin artışı.

 • Seyrek:
 • -  Psöriyazisin (sedef hastalığı) kötüleşmesi

 • -  Laboratuvar parametrelerinde değişiklik, örn: karaciğer enzimlerinde artış, kanda bilirubin artışı.

 • Çok seyrek:
 • -   Zihin bulanıklığı,

 • -   eozinofilik zatürre (çok nadir bir zatürre türü),

 • -  burun tıkanıklığı veya burun akması (rinit),

 • -  akut böbrek yetmezliği,

 • -  kan değerlerinde değişiklik, örn. kan sayımında azalma, düşük hemoglobin, kan plateletlerinin (pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) sayısında azalma,

 • ADE inhibitörleriyle konsantre (rengi koyulaşmış) idrar, hasta olma veya hasta hissetme, kas krampları, zihin bulanıklığı ve ADH (Antidiüretik hormon) adı verilen hormonun uygunsuz salınımına neden olabilen durumlar meydana gelebilir. Bu belirtiler sizde mevcutsa mümkün olan en kısa sürede doktorunuz ile temasa geçiniz.

  Bilinmiyor:
 • -  El ve ayak parmaklarında renk değişikliği, uyuşma ve ağrı (Raynaud fenomeni)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU