İlaç Ara

CUREXOL 30 mg 28 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Actavis İlaçları A.Ş
Satış Fiyatı
266.45 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CUREXOL 2 mg tablet Ağızdan alınır

Etken Madde

Her tablet 2 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı maddeler

Mısır nişastası, hidroksipropil selüloz, laktoz monohidrat, magnezyum stearat, mikrokristalin selüloz, sarı demir oksit

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CUREXOL nedir ve ne için kullanılır?

2. CUREXOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CUREXOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CUREXOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CUREXOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CUREXOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer Aripiprazol veya CUREXOL’un içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlılığınız

(alerjiniz) varsa CUREXOL’u kullanmayınız.

CUREXOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• CUREXOL bunamaya bağlı psikozu olan yaşlı hastalarda ölüm riskini artırdığı için kullanılması önerilmez. Bu hastalarda CUREXOL kullanımına karar verilmesi halinde, özellikle kaza yaralanmalarına ve aspirasyona yol açabilecek yutkunma güçlüğü ve uykuya aşırı eğilim durumlarına karşı ve kalp bozuklukları, zatüree ve ani ölüm durumlarına ve inme (felç) belirtilerine karşı hastaların çok dikkatli takip edilmesi gerekir.

• Major depresif bozukluk nedeniyle depresyon tedavisine ek olarak CUREXOL de alıyorsanız, özellikle çocuklar ergenler ve genç erişkinlerde intihar düşünce ve girişimlerinde artma olabileceği bilinmektedir. Depresyon tedavisine başlanan hastaların tümü, yaşları ne olursa olsun uygun şekilde izlenmeli ve klinik kötüleşme veya diğer davranış değişiklikleri açısından yakından gözlenmelidir. Aileler ve bakıcılar, hekimle yakın temas içinde olmak gereksinimi konusunda dikkatli olmak zorundadırlar.

• Aripiprazol, seyrek olarak kılcal damarlarda pıhtı oluşumuna (venöz tromboembolik olay-VTE) neden olabilmektedir. Bu nedenle CUREXOL kullanan hastalar dikkatli olmalıdır.

• Bazen major depresyon bipolar bozukluk hastalığının öncü bulgusu olarak ortaya çıkabileceği için, depresyon için tedavi uygulanmadan önce bu açıdan araştırılmanız uygundur.

• Nöroleptik Malign Sendrom (NMS) tedavisi görmüş ve iyileşmişseniz tekrar antipsikotik tedaviye başlamanız durumunda bu bulgular tekrarlayabilir. (Nöroleptik Malign Sendrom Aripiprazol dahil olmak üzere tüm antipsikotik ilaçların kullanımı sırasında meydana gelebilen, ateş, kaslarda sertleşme (rijidite), ruhsal durumda değişiklik, düzensiz nabız ve kan basıncı, kalp atım hızında artış, terleme, kalpte ritim bozuklukları ile seyreden bir durumdur.)

• Tardif diskinezi (antipsikotik kullanan hastalarda görülen istem dışı tik benzeri hareketler) belirtilerinin görülmesi halinde doktorunuz ilaç tedavinizi kesebilir.

• Şeker hastalığınız varsa ve kan şekeri kontrolunuzda bozulma ortaya çıkarsa doktorunuzla temasa geçmelisiniz. (Şeker hastalığınız yoksa fakat şişmanlık, ailede şeker hastalığı öyküsü gibi risk faktörlerine sahipseniz, CUREXOL kullanımı sırasında açlık kan şekeri kontrolu yaptırmalısınız.)

• CUREXOL kullanmaya başladıktan sonra, hızlı ayağa kalktığınızda başınız dönüyorsa,

Geçmişte nöbet geçirdiyseniz veya nöbet geçirme eşiğinizi düşüren bir durum söz konusuysa

(Örneğin 65 yaşın üzerindeyseniz, Alzheimer hastalığınız varsa)

• Vücut sıcaklığında bir artışa neden olabilecek örneğin yoğun egzersiz, aşırı sıcağa maruz kalma, vücudun susuz kalması gibi durumlar söz konusu ise

• Yutma güçlüğünüz varsa

• Yakın zamanda kalp krizi geçirdiyseniz veya kontrol altında olmayan kalp hastalığınızın varsa,

• Tedaviye başladıktan sonra kilonuzda hızla ve aşırı bir artış görülüyorsa,

• Yaşantınızın herhangi bir döneminde bir maddeye ya da ilaca bağımlı olduysanız Yukarıdaki durumlarda doktorunuzun yakın takibi altında olmalısınız.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CUREXOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CUREXOL aç veya tok karnına alınabilir. Alkolle birlikte kullanıldığında uyku verici etki artabilir.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. CUREXOL’u gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanmayınız.

Hamile kalmayı planlıyorsanız CUREXOL kullanmadan önce doktorunuza danışınız. Doktorunuz hamilelik döneminde CUREXOL kullanıp kullanmamanız konusunda karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz, hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

CUREXOL’un anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. CUREXOL kullanıyorsanız bebeğinizi emzirmeniz önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CUREXOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CUREXOL laktoz içermektedir. Eğer doktorunuz tarafından herhangi bir şeker çeşidine karşı hassas olduğunuz söylendiyse, bu ilacı almadan önce doktorunuza danışınız.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıdaki ilaçlar CUREXOL’un etkisini veya CUREXOL diğer ilaçların etkisini değiştirebilir.

• Ketakonazol (mantar tedavisinde kullanılır)

• Kinidin (bazı kalp ritim bozukluklarında kullanılır)

• Fluoksetin, paroksetin (depresyon tedavisinde kullanılır)

• Karbamazepin (sara tedavisinde kullanılır)

• HIV (AIDS hastalığı) infeksiyonunun tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar. Aşağıdaki ilaçlar CUREXOL’un bazı etkilerini artırabilirler:

• Uyku veren veya sizi sakinleştiren ilaçlar (sersemlik ve uyku etkileri artabilir)

• Yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar (kan basıncını düşürücü etkide artış görülebilir)

• Elektrokardiyografi’de (EKG) QT aralığında uzama yapan veya vücudun sıvı dengesini bozan ilaçlar (kalpte ritm bozukluğu olasılığını artırabilirler)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CUREXOL’in saklanması

CUREXOL’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CUREXOL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz CUREXOL’i kullanmayınız.

Çevreyi korumak amacıyla, kullanmadığınız CUREXOL’u şehir suyuna veya çöpe atmayınız. Bu konuda eczacınıza danışınız.

Ruhsat Sahibi:

ACTAVİS İLAÇLARI AŞ.

Polat İş Merkezi Harman Cad. Ali Kaya Sok.,

No:2 B Blok Kat 1,7,8 Gültepe Mah.

Levent-İSTANBUL

Tel:0 212 316 67 00

Fax:0 212 264 42 68

Üretici:

ACTAVİS İLAÇLARI AŞ. Büyükdere Cad. No.205 34394 Levent- İSTANBUL Tel:0212 279 28 20 /10 Hat Fax: 0212 264 42 68 – 0212 279 53 03

DEVAMINI OKU

2.CUREXOL nedir ve ne için kullanılır?

• CUREXOL tablet, 2 mg Aripiprazol içerir.

• CUREXOL tablet, yuvarlak bir yüzü Actavis logolu, sarı renkli tabletler olup, 28 tablet içeren Alu/Alu folyo blisterden oluşan ambalajda takdim edilmektedir.

• CUREXOL, beyinde bulunan kimyasal aracılar olan dopamin ve serotonin adlı maddelerin etkilerini değiştirerek, aşağıda belirtilen hastalıkların bazı belirtilerinin giderilmesini sağlayan, antipsikotik olarak adlandırılan bir ilaçtır.

CUREXOL-aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

• Yetişkinlerde ve 13- 17 yaş arasındaki ergenlerde, olmayan şeyleri görme, duyma, hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal durumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalık olan şizofreninin tedavisinde ve bu durumdaki hastaların içinde olabileceği ruhsal çökkünlük ya da kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissetmeleri halinde,

• Hastalarda olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin oluşması, aşırı derecede enerjinin varlığı, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte zaman zaman aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde,

• Depresif duygu durumunun, ilgi ve istek azalmasının, kilo kaybı veya alımının olduğu, uykusuzluk, huzursuzluk, yorgunluk, bitkinlik, düşünceleri yoğunlaştırmada sorun, yineleyen ölüm düşünceleri, değersizlik duygusuyla karakterize olan depresif epizodların tedavisinde bir antidepresanın yeterli olmadığı durumda ilave tedavi olarak kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.CUREXOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Aşağıda önerilen dozlar belirtilmiştir. Ancak sizin için gerekli doza ve tedavi süresine doktorunuz karar verecektir.

CUREXOL'u daima doktorunuzun size söylediği şekilde alınız. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Şizofreni: Erişkinlerde dozu günde 1 defa 10 mg veya 15 mg'dır.

Bipolar Bozukluk: Erişkinlerde başlangıç dozu günde 1 kez 15-30 mg olarak belirlenmiştir.

Majör Depresif Bozuklukta ek tedavi: Antidepresan kullanmakta olan erişkin major depresyonlu hastalarda ek tedavi olarak kullanılan Aripiprazolun başlangıç dozunun günde 5 mg olması önerilmektedir. Hastanın durumuna göre doz günde 2 mg olarak da uygulanabilir ancak günlük doz 15 mg'ı aşmamalıdır.

Elde edilen yanıta göre devam edilecek doz ve tedavi süresi belirlenir.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda sıvı ile (örn. bir bardak su ile), bütün olarak yutunuz.

Çocuklarda kullanımı

13-17 yaş arası ergen şizofreni hastalarında tavsiye edilen Aripiprazol dozu 10 mg/gündür. Günlük doz 30 mg'ı aşmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Konvansiyonel ve atipik antipsikotik ilaçlar demansa bağlı psikozu olan yaşlı hastaların tedavisinde kullanıldığında ölüm riskinde artışa neden olmaktadır.

65 yaş ve üzerindeki hastalar için doz ayarlanması gerekli değildir. Ancak bu hastalarda deneyim sınırlıdır.

Özel kullanım durumları

Böbrek yetmezliğinde veya karaciğer yetmezliğinde doz ayarlamasına gerek yoktur.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CUREXOL kullanırsanız

CUREXOL'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı halinde en sık olarak bulantı, kusma, halsizlik, ishal, uyku hali, kan basıncında artış ve çarpıntı görülebilir.

CUREXOL'i kullanmayı unuttuysanız

CUREXOL tableti doktorunuzun söylediği şekilde almaya çalışınız. Ancak bir dozu almayı unutursanız o dozu atlayınız ve normal şekilde günde bir kez bir tablet almaya devam ediniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CUREXOL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

CUREXOL ancak gerekli sürede kullanmaya devam ettiğiniz zaman şizofreniyi/bipolar bozukluğu/majör depresif bozukluğu tedavi edebilir.

Doktorunuzun size söylediği süre boyunca CUREXOL kullanmaya devam etmeniz önemlidir. Bu, hastalığın kontrol edilmesine yardımcı olacaktır. Doktorunuza danışmadan tedaviyi durdurmayınız, aniden durdurulan tedavi hastalığınızda kötüleşmeye neden olabilir.

Eğer CUREXOL'un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CUREXOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bu bölümde, CUREXOL'un içindeki etkin madde olan Aripiprazol ile yapılmış olan klinik araştırmalarda ve pazarlama sonrası kullanım sırasında bildirilen ve Aripiprazol kullanımına bağlı olabileceği düşünülen reaksiyonlar listelenmiştir.

Yan etkilerin sıklığı aşağıdaki gibi listelenmiştir: Çok yaygın: 10 hastanın 1'inden fazlasında görülür Yaygın:100 hastanın 1 ila 10'unda görülür Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1 ila 10'unda görülür Seyrek: 10000 hastanın 1 ila 10'unda görülür

Çok seyrek: 10000 hastanın 1'inden daha azında görülür

Yaygın: Kontrolsüz ani sıçrama ya da titreme hareketleri, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı, kusma, midede rahatsızlık hissi, kabızlık, tükürük salgısında artış, sersemleme, uyku bozukluğu, huzursuzluk, kaygılı ruh hali, uyuklama, titrek ve bulanık görüş.

Yaygın olamayan: Bazı hastalarda oturur ya da yatar pozisyondan kalkarken baş dönmesi hissetme ya da hızlı kalp atımı

Aşağıda belirtilen yan etkiler CUREXOL'ün pazarlama sonrası kullanım sırasında rapor edilmiş olup, sıklığı bilinmemektedir.

Bazı kan hücrelerinin seviyelerinde değişiklik, olağandışı kap atışı, aniden gelişen açıklanamayan ölüm, kalp krizi, alerjik reaksiyon (örn. Ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü), yüksek kan şekeri, şeker hastalığının (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi, ketoasidoz (kanda ve idrarda keton bulunması) ya da koma, kanda düşük sodyum seviyesi, kilo artışı ya da azalması, iştahsızlık, sinirlilik, gerginlik, endişe, intihar düşüncesi, konuşma bozukluğu, nöbet, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncında ve kalp atımında ani değişiklikler, bayılma, yüksek kan basıncı, vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması, gırtlak çevresindeki kasların spazmı, zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kaza ile yiyeceklerin soluk yoluyla içeri alınması, yutma güçlüğü, pankreas iltihabı, karaciğer iltihabı, gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması, anormal karaciğer test değerleri, karın ve midede rahatsızlık, ishal, ciltte döküntü ve ışığa hassasiyet, olağandışı saç dökülmesi ve incelmesi, aşırı terleme, kaslarda sertlik, zayıflık ya da kramp, istem dışı idrar kaçırma, uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme), vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da ısı artışı, göğüs ağrısı, ellerde, ayaklarda ve bileklerde şişme.

13-17 yaş arası ergenlerde görülen yan etkiler sıklık ve tip bakımından yetişkinlere benzerdir. Çok yaygın (10 hastanın 1'inden fazlasında) görülen yan etkiler; uyku hali, kontrolsüz ani sıçrama ya da titreme hareketleri, yaygın olarak ise; ağız kuruluğu, iştah artışı, özellikle yatar ya da oturur halden ayağa kalkarken oluşan sersemlik hissi şeklindedir.

Aripiprazol kullanan, unutkanlık görülen yaşlı hastalarda ölümcül olabilen durumlar rapor edilmiştir. Bu durumlar inme ve kısmi inme şeklindedir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU