İlaç Ara

CYCLOGEST 200 mg 15 ovül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Assos İlaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
32.09 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
15
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CYCLOGEST 200 mg vajinal övül

Vajinal yolla veya makattan (rektal) uygulanır.

Etken Madde

1 övül 200 mg progesteron içerir.

Yardımcı maddeler

Suppocire (bitkisel yağ)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CYCLOGEST nedir ve ne için kullanılır?

2. CYCLOGEST’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CYCLOGEST nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CYCLOGEST’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CYCLOGEST kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CYCLOGEST’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

S İlacın herhangi bir bileşenine aşın duyarlıysanız,

S Bilinmeyen nedenli bir vajinal kanama mevcutsa,

S Karaciğer yetmezliği veya hastalıkları mevcutsa,

S Genital organlarda ve memede şüphelenilen bir kanser durumu varsa,

•S Düşük gerçekleşmesinden hemen sonra,

S Aktif tromboflebit (toplardamarların iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu), tromboembolik (damar tıkacı) hastalıklar mevcutsa,

S Hormona bağlı tromboflebit(toplardamarlann iltihabına bağlı kan pıhtısı oluşumu) veya tromboembolik (damar tıkacı) bozukluk hikayesi varsa.

CYCLOGEST’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

S Eğer kolit (kalınbağırsak iltihabı) veya fekal inkontinans (dışkı kaçırma) mevcutsa vajinal uygulama tercih edilmelidir.

S Eğer vajinal enfeksiyon (özellikle moniliaz) veya rekürren sistit (tekrarlayan idrar kesesi iltihabı) şikayetleri mevcut ise makattan uygulama tercih edilmelidir.

S Progesteronun neden olduğu vücutta su tutulmasından etkilenecek hastalıkların varlığında (epilepsi, migren, astım, kalp veya böbrek yetmezliği). Bu hastalara biyopsi yapıldığında progesteron tedavisi bildirilmelidir.

S Karaciğer yetmezliği mevcutsa.

S Şeker hastalığı varsa. Östrojen progesteron kombinasyonları ile glikoz toleransı çok az miktarda bozulabilir. Tek başına progesteron uygulaması için böyle bir rapor bulunmamaktadır. Ancak şeker hastalan glikoz toleransı açısından gözlenmelidir.

S Nedeni bilinmeyen bir vajinal kanama durumu mevcutsa, kanamaya sebep olan durum teşhis edilmelidir.

S C Y CLOGEST, adet döngüsünün ikinci yarısında ve hamilelik sırasında fizyolojik olarak anlamlı düzeylerde bulunan progesteron hormonunu içermektedir. Bu durum hormona hassas hastaların tedavisi sırasında akılda tutulmalıdır.

Progesteron tedavisi öncesi özellikle meme ve pelvik (alt kann) organlann muayenesi ile servikal smear (rahim ağzı sürüntüsü) yapılması Önerilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

CYCLOGEST’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

CYCLOGEST vajinal veya makattan uygulanır. Yemeklerle ve içeceklerle bir ilgisi bulunmamaktadır.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bu ürünün, erken gebelik döneminde fertilize ovumun implantasyonunun (döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapışması) sağlanması için kullanımının dışında gebeliğin diğer dönemlerinde kullanım yeri bulunmamaktadır. Progesteron, doğal bir hormon olduğundan hamile bir kadında yan etki oluşturması beklenmemektedir. Ancak, gebelikte kullanımına ilişkin yapılmış kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır. CYCLOGEST’in endikasyonlanna göre, hamile kadınlarda uygulanması öngörülmemektedir.


Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

CYCLOGEST’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

CYCLOGEST’in içeriğinde bulunan yardımcı maddeler hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Beyin ve sinir sisteminin aktivitelerini yavaşlatarak istem dışı kasılmaları önleyen karbamazepin, fenobarbital ve fenitoin, mantar tedavisinde kullanılan griseofulvin ve bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar progesteron atılımım arttırabilir. Bu etkileşimlerin progestogen etkinliğini azalması muhtemel olup sadece gebelik önleyiciler (kontraseptifler) ve ilave veya alternatif gebelik önleyici (kontraseptif) miktarları tavsiye edilir.

Aminoglutetimid (böbreküstü bezlerinden steroid hormon salgılanmasını önler) ile kullanımda kadın cinsiyet hormonu olan progesteron dozunu arttırmak gerekebilir. Progesteron ve progestojenler diyabetik kontrolü (şeker kontrolü) etkileyebildikleri için antidiyabetik (şeker ilacı) dozajında ayarlama gerekebilir.

Progestoj enler siklosporinin (bağışıklık sistemini baskılar) kandaki miktannı arttırabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.CYCLOGEST’in saklanması

Çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CYCLOGEST’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: ASSOS ilaç, Kimya, Gıda Ürünleri Üretim ve Tic. A.Ş.

Aşağı Dudullu Mah. Tosya Cad. No: 5 34773 Ümraniye İstanbu1.

DEVAMINI OKU

2.CYCLOGEST nedir ve ne için kullanılır?

• CYCLOGEST , vücutta üretilen ve kadın cinsiyet hormonu olan progesteron içeren ve vajina veya makattan kullanılan bir ilaçtır.

• CYCLOGEST, vücutta ki hormonal dengeyi sağlar.

• Her biri 5 övül içeren 3 adet ilaç ambalajında toplam 15 adet ovul şeklinde karton kutu içinde kullanıma sunulmuştur.

CYCLOGEST’ aşağıdaki tedavilerde kullanılabilir;

S Genellikle kadınların premenstrüel (adet öncesi) sendromları, adet dönemlerinin 7 ila 10 gün öncesidir. Adet öncesi sendromu belirtileri, gerginlik, sinirlilik, depresyon, baş ağrısı, göğüslerde hassasiyet ve kilo artışı,

S Bazı kadınlarda doğumdan sonraki depresyonunda

Yardımcı üreme tekniklerine destek olarak döllenmiş yumurtanın rahim duvarına yapışmasının sağlanması için bu ilaç kullanılmaz.

DEVAMINI OKU

3.CYCLOGEST nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günlük doz 200-800 mg arasındadır. Bu doz günde tek seferde veya ikiye bölünerek sabah-akşam tek seferde veya ikiye bölünerek sabah-akşam vajinal veya makattan uygulama şeklindedir.

Premenstürel Sendrom (adet öncesi belirtiler) tedavisi için tedaviye adet döngüsünün 14. günü başlanmalıdır. Eğer semptomlar ovülasyon (yumurtlama) sırasında da mevcutsa tedaviye döngünün 12. günü başlanmalıdır.

Uygulama yolu ve metodu

CYCLOGEST, vajinal yolla veya makattan uygulanır.

Aşağıdaki durumlarda vajinal uygulama tercih edilmelidir:

S Kolit (kalınbağırsak iltihabı) veya fekal inkontinans (dışkı kaçırma) mevcutsa,

Aşağıdaki durumlarda makattan uygulama tercih edilmelidir:

S Bariyer yöntemi kullanılarak doğum kontrol yöntemi uygulanıyorsa,

S Vajinal enfeksiyon (özellikle moniliaz) veya rekürren sistit (tekrarlayan idrar kesesi iltihabı) şikayetleri mevcutsa,

S Son zamanlarda doğum yapılmışsa,

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı ile ilgili özel bir bilgi bulunmamaktadır.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve karaciğer yetmezliği durumunda doktorunuza danışarak kullanınız.

Eğer CYCLOGEST’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla CYCLOGEST kullanırsanız

Progesteron ovülleri ile geniş bir güvenlik aralığı mevcuttur. Ancak, aşın doz durumunda öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duygulann aşın şekilde bulunması) veya dismenore (ağnlı adet görme) meydana gelebilir.

CYCLOGEST 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

CYCLOGEST'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

CYCLOGEST ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Özel bir etki beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CYCLOGEST’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkilerin değerlendirilmesi, aşağıdaki sıklık verilerine dayanmaktadır.

Çok yaygın: Tedavi edilen IÖ kişide 1 'den daha fazla

Yaygın: Tedavi edilen 100 kişide 1 ’den daha fazla ve 10 kişide 1 'den az

Yaygın olmayan: Tedavi edilen 1000 kişide 1 'den daha fazla ve 100 kişide 1 ‘den tiz

Seyrek: Tedavi edilen 10.000 kişide 1 ’den daha fazla ve 1000 kişide 1 ’den az

Çok seyrek: İzole vakalar dahil olmak üzere tedavi edilen 10.000 kişide 1 veya daha az

Cok vaveın:

Uykuya meyilli olma (somnolans),

Baş ağnsı,

Sinirlilik,

Depresyon,

Göğüslerde büyüme,

Göğüs ağrısı.

Cinsel istekte azalma (libido azalması),

Kabızlık,

Kramp,

Kann ağrısı,

Bulantı,

Kasık ağrısı,

Sık idrara çıkma.

Yaygın:

Ağrı,

Baş dönmesi,

İshal (diyare),

Şişkinlik,

Kusma,

Vajinal akıntı,

Ağnlı cinsel ilişki (disparoni),

Genital pamukçuk,

Genital kaşıntı,

Eklem ağrısı.

Seyrek:

Adet (menstrüasyon) beklendiği zamandan daha önce oluşabilir,

Makat uygulamasından sonra hassasiyet, ishal (diyare) ve gaz hissi ortaya çıkabilir.

Cok seyrek:

Adet (menstrüasyon) gecikebilir.

Bunlar CYCLOGEST 'in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU