İlaç Ara

CYRAMZA 100 mg/10 ml infüzyonluk çözelti konsantresi içeren 2 flakon

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Lilly İlaç Ticaret Ltd.Şti.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
2
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

CYRAMZA 100 mg/10 ml infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon

Steril

Damar içine uygulanır.

Etken Madde

Ramucirumab

İnfüzyon için konsantre çözeltinin bir mL’si 10 mg ramucirumab içerir.

Her 10 mL flakon 100 mg ramucirumab içerir.

Yardımcı maddeler

L-Histidin, L-histidin monohidroklorür, sodyum klorür, glisin (E640), polisorbat 80 (E433) ve enjeksiyonluk su

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölüm’ün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. CYRAMZA nedir ve ne için kullanılır?

2. CYRAMZA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. CYRAMZA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. CYRAMZA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.CYRAMZA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

CYRAMZA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • – Ramucirumaba veya CYRAMZA formülasyonundaki herhangi bir yardımcı maddeye karşı alerjiniz varsa.

 • CYRAMZA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki durumlarda size CYRAMZA verilmeden önce doktorunuzla veya hemşirenizle konuşunuz:

 • – Kanama riskini artıran herhangi bir durumunuz var ise. Ayrıca kanama riskini artırabilen veya kanın pıhtılaşmasını etkileyen herhangi bir ilaç alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Böyle durumlarda, doktorunuz kanama riskini izlemek için düzenli kan testleri yapacaktır.

 • – Yüksek tansiyonunuz var ise. CYRAMZA yüksek tansiyon görülme sıklığını artırabilir. Tansiyonunuzun halihazırda yüksek olması halinde, doktorunuz CYRAMZA’ya başlamadan önce tansiyonunuzun kontrol altına alındığından emin olacaktır. Doktorunuz CYRAMZA ile tedavi sırasında tansiyonunuzu izleyecek ve ihtiyaç duydukça tansiyon ilacınızda ayarlama yapacaktır. Yüksek tansiyonunuz ilaçlarla kontrol altına alınıncaya kadar CYRAMZA tedavisinin geçici olarak durdurulması veya tansiyonunuzda yeterli kontrol sağlanamaması halinde ise kalıcı olarak durdurulması gerekebilir.

 • – Planlanmış ameliyatınız var ise, yakın zamanda ameliyat geçirdiyseniz veya ameliyat sonrasında yara iyileşmeniz kötüyse. CYRAMZA yara iyileşmesi problemlerine yönelik riski arttırabilir. Planlanan bir ameliyata girmeden önce en az 4 hafta süreyle CYRAMZA almamalısınız. Doktorunuz tedaviye ne zaman yeniden başlanacağına karar verecektir. Tedavi sırasında yara iyileşmesi kötüyse, yara tamamen iyileşene kadar CYRAMZA dozlaması durdurulacaktır.

 • – Şiddetli karaciğer hastalığınız (siroz) ve karın bölgenizde aşırı sıvı birikmesi (assit) gibi ilişkili bir durumunuz var ise. Doktorunuz sizinle tedavinin potansiyel yararlarının sizdeki potansiyel risklere ağır basıp basmadığı konusunda görüşecektir.

 • – Ciddi böbrek problemleriniz var ise. CYRAMZA’nın şiddetli böbrek fonksiyonu bozukluğu olan hastalarda güvenli kullanımı hakkında sınırlı veri mevcuttur.

 • CYRAMZA ile tedavi sırasında veya tedaviden sonra herhangi bir zamanda aşağıdaki durumlardan herhangi biri sizin için geçerli ise (ya da emin değilseniz) derhal doktorunuzla veya hemşirenizle konuşunuz:

 • Atar damarların (arter) kan pıhtısıyla tıkanması (arteriyel tromboembolik olaylar): CYRAMZA arterlerinizde kan pıhtılarının oluşmasına neden olabilir. Arterlerdeki kan pıhtıları kalp krizi veya inme dahil ciddi durumlara neden olabilir. Kalp krizi belirtileri göğüs ağrısı veya göğüste ağırlık hissini içerebilir. İnme belirtileri arasında ise kollarda, bacakta ve yüzde ani uyuşma veya güçsüzlük, zihin karışıklığı, konuşmada ve başkalarını anlamada güçlük, yürümede ani güçlük veya denge veya koordinasyon kaybı veya ani baş dönmesi sayılabilir. CYRAMZA arterlerinizde kan pıhtısı gelişmesi halinde kalıcı olarak kesilecektir.

 • Mide-bağırsak duvarınızda delik (gastrointestinal perforasyon): CYRAMZA mide-bağırsak duvarında bir delik gelişmesi riskini artırabilir. Belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, ateş ve üşüme yer almaktadır. CYRAMZA mide bağırsak duvarınızda bir delik gelişirse kalıcı olarak durdurulmalıdır.

 • Şiddetli kanama: CYRAMZA’nın şiddetli kanama riskini artırabilir. Belirtiler şunları içerebilir: aşırı yorgunluk, zayıflık, baş dönmesi ve dışkı renginde değişimler. CYRAMZA şiddetli kanama yaşamanız halinde kalıcı olarak durdurulacaktır.

 • İnfüzyon ile ilgili reaksiyon: Tedavi sırasında infüzyondan ile ilgili reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Bunun nedeni CYRAMZA’nın damar içi damla (infüzyon) yoluyla verilmesidir (bkz. bölüm 3). Doktorunuz veya hemşireniz infüzyon sırasında yan etkileri kontrol edecektir. Belirtiler şunu içerebilir: kas gerginliğinde artış, sırt ağrısı, göğüste ağrı ve/veya darlık, üşüme, kızarıklık, solunum güçlüğü, hırıltılı soluma ve ellerde veya ayaklarda karıncalanma veya uyuşma hissi. Çeşitli vakalarda, belirtiler hava yollarında daralmanın neden olduğu solunum sıkıntısı, kalp atışının daha hızlı olması ve bayılma hissi. CYRAMZA şiddetli infüzyon ile ilgili reaksiyon yaşamanız halinde kalıcı olarak durdurulacaktır.

 • Vücut içerisinde anormal tüp benzeri kanallar veya pasajlar (fistül): CYRAMZA vücut içerisinde iç organlar ve deri veya diğer dokular arasında anormal tüp benzeri kanallar veya pasajların oluşma riskini artırabilir. Eğer fistül gelişirse CYRAMZA kalıcı olarak durdurulacaktır.

 • Anormal idrar testi (proteinüri): CYRAMZA idrarda anormal protein seviyeleri geliştirme veya bu seviyelerin kötüleşmesine yönelik riski artırabilmektedir. İdrardaki protein seviyeleri azalana ve sonrasında tedavi daha düşük bir dozda devam ettirilene kadar CYRAMZA tedavisinin geçici olarak durdurulmasına veya idrardaki protein seviyesi yeterince azalmıyorsa kalıcı olarak durdurulmasına ihtiyaç olabilir.

 • Ağız iltihabı (enflamasyonu) (‘stomatit’): CYRAMZA, kemoterapi ile kombinasyon halinde verildiğinde, ağızda enflamasyon gelişme riskini artırabilir. Semptomlar arasında ağızda yanma hissi, ülserleşme, kabarcıklar veya şişme olabilir. Doktorunuz bu semptomların iyileşmesi için bir tedavi verebilir.

 • Biyolojik tıbbi ürünlerin takip edilebilirliğinin sağlanması için uygulanan ürünün ticari ismi ve seri numarası mutlaka hasta dosyasına kaydedilmelidir.

  Bu uyarılar, geçmisteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  CYRAMZA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  CYRAMZA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Tedaviye başlamadan önce hamile iseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya bebek sahibi olmayı planlıyorsanız doktorunuza söylemeniz gerekir. Bu ilacı alırken ve CYRAMZA’nın son dozundan sonra en az 3 ay süreyle hamile kalmaktan kaçınmalısınız. Sizin için en iyi doğum kontrolünün ne olduğu hakkında doktorunuzla konuşunuz.

  CYRAMZA yeni kan damarlarının gelişimini engellediğinden, hamile kalma veya gebeliğinizi sürdürme olasılığını azaltabilir. Aynı zamanda doğmamış bebeğinize de zarar verebilir. Bu ilacı hamilelik döneminde kullanmamanız gerekir. CYRAMZA ile tedavi görürken hamile kalırsanız, doktorunuz tedavinin size olan yararının size veya doğmamış bebeğinize yönelik olası herhangi bir riskten daha fazla olup olmadığı konusununda sizinle görüşecektir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız tedaviye başlamadan önce bunu mutlaka doktorunuza söylemelisiniz.

  Bu ilacın anne sütüne geçip geçmediği ve emzirilen bebeği etkileyip etkilemeyeceği bilinmemektedir. Bu nedenle, CYRAMZA ile tedavi sırasında ve son dozu aldıktan sonra en az 3 ay süreyle bebeğinizi emzirmemeniz gerekir.

  Araç ve makina kullanımı

  CYRAMZA’nın araç veya makine kullanma kabiliyetini etkileyip etkilemediği bilinmemektedir. Konsantre olma ve tepki verme kabiliyetinizi etkileyen herhangi bir belirti yaşarsanız, bu etki geçene kadar araç veya makine kullanmayınız.

  CYRAMZA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her bir 10 ml flakonunda 17 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  5.CYRAMZA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra CYRAMZA’i kullanmayınız.

  Buzdolabında (2°C – 8°C’de) saklayınız.

  Dondurmayınız.

  Işıktan korumak için flakonu dış ambalajı içerisinde saklayınız.

  İnfüzyon çözeltisini dondurmayınız veya çalkalamayınız. Herhangi bir partikül madde veya renk değişimi fark ederseniz uygulamayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Lilly İlaç Ticaret Ltd Şti

  Acıbadem Mah. Çeçen Sokak

  Akasya Acıbadem Kent Etabı

  A Blok Kat: 3

  34660 Üsküdar / İstanbul

  Tel : 0 216 554 00 00

  Faks: 0 216 474 71 99

  Üretim yeri:

  Eli Lilly and Company

  Lilly Technology Center

  Indianapolis/Indiana/ABD

  X……………………………………………………………………………………………………………………………….

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR:

  Flakonu çalkalamayınız.

  Hazırlanan çözeltinin sterilitesinden emin olmak için, infüzyon çözeltisi aseptik teknik kullanılarak hazırlanmalıdır.

  Her flakon yalnızca tek kullanım içindir. Flakonların içeriği seyreltme öncesinde partikül madde ve renk değişimi açısından incelenmelidir (infüzyon için konsantre çözelti berrak ila hafif opak ve renksiz ila hafif sarı olmalı ve görünür partikül içermemelidir). Flakonda partikül madde veya renk değişikliği fark ettiğiniz takdirde, flakonu atınız.

  İnfüzyon çözeltisinin hazırlanması için ihtiyaç duyulan ramucirumab dozu ve hacmi hesaplanır. Flakonlar 10 mg/mL ramucirumab çözeltisi olarak 100 mg içeriğe sahiptir. 9 mg/mL (%0,9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi yalnızca seyreltici olarak kullanılır.

  Kullanıma hazır intravenöz infüzyon kabının kullanılması durumunda

  Hesaplanan ramucirumab hacmi temelinde, kullanıma hazır 250 mL intravenöz kaptan 9 mg/mL (%0,9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisinin karşılık gelen hacmi çekilir. Hesaplanan hacimde ramucirumab aseptik olarak intravenöz kaba aseptik olarak aktarılır. Kaptaki final toplam hacim 250 mL olmalıdır. Kap, yeterli karışmanın sağlandığından emin olunması için dikkatlice ters çevrilir. İnfüzyonluk çözeltiyi DONDURMAYINIZ VE ÇALKALAMAYINIZ. Diğer çözeltilerle SEYRELTMEYİNİZ ve diğer elektrolitler ya da ilaçlarla birlikte infüzyon UYGULAMAYINIZ.

  Boş intravenöz infüzyon kabının kullanılması durumunda

  Ramucirumab’ın hesaplanan hacmi boş bir intravenöz infüzyon kabı içerisine aseptik olarak aktarılır. Kaba toplam hacim 250 mL olacak şekilde yeterli miktarda 9 mg/mL (%0,9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ilave edilir. Kap, yeterli karışmanın sağlandığından emin olunması için dikkatlice ters çevrilir. İnfüzyonluk çözeltiyi DONDURMAYINIZ VE ÇALKALAMAYINIZ. Diğer çözeltilerle SEYRELTMEYİNİZ ve diğer elektrolitler ya da ilaçlarla birlikte infüzyon UYGULAMAYINIZ.

  Seyreltme ve hazırlamadan sonra ilaç hemen kullanılmalıdır. Seyreltme sonrasında 2-8 °C’de 24 saatlik süre içerisinde veya 25 °C’de 4 saatlik süre içinde kullanılmalıdır. Eğer hemen kullanılmazsa, kullanım sırasındaki saklama süresi ve kullanım öncesindeki koşulları kullanıcının sorumluluğundadır.

  Parenteral tıbbi ürünler uygulama öncesinde partikül madde açısından görsel olarak incelenmelidir. Partikül madde saptanması halinde, infüzyon çözeltisi atılır.

  Söz konusu ürünün hiçbir antimikrobiyal koruyucu içermemesi nedeniyle bir flakonda kalan kullanılmamış ramucirumab miktarları atılmalıdır.

  İnfüzyon pompası kullanarak uygulayınız. İnfüzyon için protein tutucu 0.22 mikron filtreli ayrı bir infüzyon hattı kullanılmalıdır ve hattın infüzyon sonunda 9 mg/mL (%0,9) sodyum klorür enjeksiyonluk çözeltisi ile yıkanması gerekmektedir.

  Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”’lerine uygun olarak imha edilmedir.

  DEVAMINI OKU

  2.CYRAMZA nedir ve ne için kullanılır?

  CYRAMZA, kauçuk tıpalı cam bir flakon içerisinde bulunan berrak ila hafif opak ve renksiz ila hafif sarı renkli infüzyonluk çözelti konsantresidir. Her CYRAMZA 100 mg/10 ml infüzyonluk çözelti konsantresi içeren flakon ambalajında bir veya iki adet flakon mevcuttur. Tüm ambalaj boyutlarında pazarlanmayabilir.

  CYRAMZA bir kanser ilacı olup, monoklonal bir antikor olan ramucirumab etkin maddesini içerir. Bu özelleştirilmiş protein kan damarları üzerinde bulunan ve “VEGF reseptörü 2” denilen başka bir proteini tanıyabilmektedir ve bu proteine bağlanabilmektedir. Bu reseptör yeni kan damarlarının gelişiminde gereklidir. Kanserin gelişmesi için yeni kan damarlarına ihtiyacı vardır. “VEGF reseptörü 2”ye bağlanarak ve bunu bloke ederek ilaç kanser hücrelerine giden kan akışını keser.

  CYRAMZA, kanser tedavisi ilaçlarıyla uygulanan tedavi sonrasında hastalığı kötüleşen Doğu Kooperatif Onkoloji Grubu (ECOG) performans skoru 0-1 olan hastalarda ileri evre mide kanserinin (veya özofagus ve mide arasında bileşke kanserinin) tedavisinde başka bir anti-kanser ilaç olan paklitaksel ile kombine halde verilir.

  DEVAMINI OKU

  3.CYRAMZA nasıl kullanılır ?

  Bu kanser tedavisi size bir doktor veya hemşire tarafından verilecektir.

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Hastalığınızın tedavi edilmesi için ihtiyaç duyulan doğru CYRAMZA miktarı doktorunuz veya hastane eczacısı tarafından vücut ağırlığınıza göre hesaplanacaktır.

  CYRAMZA’nın mide kanseri tedavisinde önerilen dozu her 2 haftada bir uygulanan vücut ağırlığınızın kilogramı başına 8 mg’dır.

  Size uygulanacak infüzyonların sayısı tedaviye nasıl yanıt verdiğinize bağlıdır. Doktorunuz bu konuyu sizinle görüşecektir.

  Uygulama yolu ve metodu

  CYRAMZA infüzyon için konsantre çözeltidir (aynı zamanda steril konsantre de denilir). Bir hastane eczacısı, hemşire veya doktor flakon içeriğini kullanmadan önce 9 mg/mL (%0,9) sodyum klorür çözeltisi ile seyreltecektir. Bu ilaç yaklaşık 60 dakika süre boyunca damar içine damla yoluyla (infüzyon) verilmektedir.

  Ön ilaç veya hazırlık tedavisi

  CYRAMZA uygulanmadan önce infüzyon kaynaklı reaksiyon riskinin azaltılması için size başka bir ilaç verilebilir. CYRAMZA tedavisi sırasında infüzyon kaynaklı reaksiyon yaşarsanız, gelecekteki tüm infüzyonlarınızda size ön ilaç tedavisi uygulanacaktır.

  Doz ayarlamaları

  Her bir infüzyon sırasında doktorunuz veya hemşireniz yan etki olup olmadığını kontrol edecektir.

  Tedavi sırasında infüzyon kaynaklı reaksiyon yaşarsanız, infüzyonu uygulamak için verilen süre aynı infüzyonun geri kalan miktarı ve gelecekteki tüm infüzyonlar için arttırılacaktır.

  İdrarda protein miktarı tedavi sırasında düzenli olarak kontrol edilecektir. Ölçülen protein seviyesine dayanarak, CYRAMZA geçici olarak kesilebilir. İdrar protein seviyesi bir kez belli bir seviyeye düştüğünde, tedavi yeniden daha düşük bir dozda başlatılabilir.

  CYRAMZA tedavisi aşağıdaki durumlarda geçici olarak durdurulacaktır:
 • - Sizde yüksek tansiyon gelişirse, anti-hipertansif (tansiyona karşı) ilaçla kontrol altına alınana kadar

 • - Sizde yara iyileşme problemleri gelişirse, yara iyileşene kadar

 • - Planlanmış bir ameliyata alınacaksanız, ameliyattan dört hafta öncesinde

 • CYRAMZA tedavisi aşağıdaki durumlarda kalıcı olarak durdurulacaktır:
 • - Atar damarlarınızda kan pıhtısı gelişirse

 • - Mide-bağırsak duvarınızda bir delik oluşursa

 • - Şiddetli kanama yaşarsanız

 • - Şiddetli bir infüzyon kaynaklı reaksiyon yaşarsanız

 • - İlaçla kontrol edilemeyen tansiyon gelişirse

 • - İdrarla belli bir miktarın daha üzerinde miktarda protein atıyorsanız veya şiddetli böbrek hastalığı (nefrotik sendrom) gelişirse

 • - Vücut içerisinde iç organlar ve deri veya diğer dokular arasında anormal tüp benzeri kanallar veya pasajlar (fistüller) gelişirse

 • CYRAMZA’nın paklitaksel ile kombinasyon halinde alınması

  Paklitaksel yaklaşık 60 dakika süre boyunca damar içerisine damla (intravenöz infüzyon) yoluyla verilmektedir. CYRAMZA ile aynı günde paklitaksel alıyorsanız, ilk olarak CYRAMZA uygulanacaktır.

  İhtiyaç duyulan paklitaksel miktarı vücudunuzun yüzey alanına bağlıdır. Doktorunuz veya hastane eczacısı boyunuzu ve ağırlığınızı ölçerek vücut yüzey alanınızı hesaplayacaktır ve sizin için doğru dozun ne olduğunu bulacaktır. Paklitakselin önerilen dozu, 3 hafta süreyle her hafta bir defa uygulanan vücudunuzun yüzey alanının her metre karesi (m2) için 80 mg’dır ve bunu 1 hafta tedavisiz dönem takip eder.

  Herhangi bir paklitaksel infüzyonu verilmeden önce, kan sayımınızın yeterince yüksek olduğunun ve karaciğer fonksiyonlarınızın iyi olduğunun kontrol edilmesi için size kan testleri yapılacaktır.

  Daha fazla bilgi için paklitaksel kullanma talimatını okuyunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  CYRAMZA 18 yaşın altındaki hastalara verilmemelidir, çünkü bu yaş grubunda nasıl etki yaptığına dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

  Yaşlılarda kullanımı

 • 6 5 yaş veya üzerindeki hastalarda herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır, genel olarak doz azaltılması gerekli değildir.

 • Özel kullanım durumları

  Böbrek / Karaciğer yetmezliği:

  Böbrek / karaciğer yetmezliği olan hastalarda CYRAMZA kullanımı araştırılmamıştır.

  Eğer CYRAMZA’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla CYRAMZA kullanırsanız

  CYRAMZA doktor veya hemşire tarafından uygulanacağından, ilacın fazla miktarda verilmesi pek muhtemel değildir. Ancak size uygulanan ilacın çok fazla olduğunu düşünüyorsanız, hemen doktor veya hemşireye söyleyiniz.

  CYRAMZA’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  CYRAMZA'i kullanmayı unuttuysanız

  Doktorunuz atlanan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir. Takip eden dozun yeni uygulama zamanı için doktorunuzun talimatlarına uymanız önemlidir.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  CYRAMZA ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi CYRAMZA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Bu kullanma talimatındaki yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır. Çok yaygın: 10 hastanın 1’inden fazlasını etkiler.

  Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Yaygın olmayan: 1.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Seyrek: 10.000 hastanın 1 ila 10’unu etkiler.

  Çok seyrek: 10.000 hastanın 1’inden daha azını etkiler.

  Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle sıklık derecesi tahmin edilemiyor.

  Asağıdakilerden biri olursa, CYRAMZA'yı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne basvurunuz (ayrıca bkz. bölüm 2):

  Yaygın yan etkiler (10 hastada 1 kişiden azını etkileyebilir):
 • - mide bağırsak duvarında delik: midede, mide-bağırsak kanalında veya bağırsakta gelişen bir deliktir. Belirtiler arasında şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı (kusma), ateş veya üşüme yer almaktadır.

 • - mide bağırsakta şiddetli kanama: belirtiler arasında aşırı yorgunluk, zayıflık, baş dönmesi ve dışkı renginde değişimler yer almaktadır.

 • - atar damarlarda kan pıhtıları: Atar damarlardaki kan pıhtıları kalp krizi veya inmeye neden olabilir. Kalp krizi belirtileri göğüs ağrısı veya göğüste ağırlık hissini içerebilir. İnme belirtileri arasında ise kollarda, bacakta ve yüzde ani uyuşma veya güçsüzlük, zihin karışıklığı, konuşmada ve başkalarını anlamada güçlük, yürümede ani güçlük veya denge veya koordinasyon kaybı veya ani baş dönmesi sayılabilir.

 • Aşağıdaki diğer yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız doktorunuza söyleyiniz: Çok yaygın yan etkiler (10 hastada 1 kişiden fazlasını etkileyebilir):

  - düşük akyuvar sayısı (enfeksiyon riskini artırabilir)

 • - yorgun veya zayıf hissetme

 • - burun kanaması

 • - ishal

 • - ağızda enflamasyon

 • - trombosit (kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan hücreleri) sayımının düşük olması

 • - yüksek tansiyon (hipertansiyon)

 • - ellerde, ayaklarda ve bacaklarda sıvı tutulması nedeniyle görülen şişme

 • - idrarda protein (anormal idrar testi)

 • - sindirim ve solunum yolları gibi mukoz membranlarda enflamasyon

 • - düşük akyuvar sayısına eşlik eden ateş

 • - albümin denilen proteinin kandaki seviyesinin düşük olması

 • Yaygın yan etkiler (10 hastada 1 kişiden azını etkileyebilir):
 • - deri döküntüsü

 • - ciddi enfeksiyon (sepsis)

 • - bağırsak tıkanması; belirtiler kabızlığı ve karın ağrısını içerebilir.

 • - kan damarlarında meydana gelen tümör (hemanjiyom)

 • Seyrek yan etkiler (1000 hastadan 1 kişiden azını etkileyebilir):
 • - kılcal damarlardaki dolaşım sorunu nedeniyle meydana gelen bir hastalık grubu (trombotik mikroanjiyopati)

 • CYRAMZA infüzyon kaynaklı reaksiyonlar ile ilişkili bulunmuştur.

  CYRAMZA laboratuvar testlerinde değişimlere neden olabilir. Yukarıda listelenen yan etkilerde de bulunan bu değişimler şunlardır: düşük akyuvar sayımı, kanda düşük trombosit sayımı; düşük albümin, potasyum veya sodyum kan seviyeleri, idrarda protein varlığı.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU