İlaç Ara

DEKSALGIN 12.5 mg/1 G 60 G jel

Firma Bilgileri
Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEKSALGİN 12.5mg/1 g jel Haricen uygulanı r.

Etken Madde

1g jel, 12.5 mg deksketoprofene karşılık gelen 18.5 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Yardımcı maddeler

Karbomer homopolimer (Karbopol 974P), dietilen glikol monoetil eter (Transcutol P), Macrogol (polietilen glikol 8000P), lavanta esansı, etanol (%96), saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DEKSALGIN nedir ve ne için kullanılır?

2. DEKSALGIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DEKSALGIN nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DEKSALGIN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DEKSALGIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DEKSALGIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Deksketoprofen trometamole veya DEKSALGİN’in içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,

• Asetilsalisilik aside (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa,

• Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra ast ım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,

• Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız kullanmay ınız.

• Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır.

• Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.

• DEKSALGİN tıkay ıcı vey a kap ay ıcı p ansumanla uy gulanmamalıdır.

DEKSALGİN’i aşağı daki durumlarda D İKKATLİ KULLANINIZ

• Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.

• Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.

• Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.

• DEKSALGİN’in uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

DEKSALGIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DEKSALGIN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca DEKSALGİN kullanılması önerilmez. Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık döneminde DEKSALGİN’i dikkatli kullanınız.

Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız DEKSALGİN kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Bebeğinizi emz iriyorsanız DEKSALGİN kullanmadan önce doktorunuza danışınız. DEKSALGİN’in emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

Steroid yap ısında olmayan iltihap giderici diğer ilaçlar (NSA İİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DEKSALGIN’in saklanması

DEKSALGİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’ nin altındaki oda sıcaklığında saklay ınız.

Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanı nı z.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSALGIN’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEKSALGIN’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

NOBEL ILAÇPAZARLAMA VE SANAYII LTD. ŞTI. İnkılap Mah. Akçakoca Sok. No: 10 Ümraniye 34768 Istanbul

Üretim yeri:

NOBELFARMA ILAÇ SANAYII VE TICARET A.Ş. Sancaklar 81100 /Düzce

DEVAMINI OKU

2.DEKSALGIN nedir ve ne için kullanılır?

DEKSALGİN, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

DEKSALGİN eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve iltihaplı durumların tedavisinde kullanılır.

DEKSALGİN eklem, tendon, ligament ve kaslardaki hasarlı bölgelerde ağrı ve iltihaba neden olan maddelerin oluşumunu önleyerek ya da azaltarak etki gösterir. Jel, bölgesel olarak uygulandığında uygulanan bölgede ağrı ve şişliği azaltır.

DEKSALGİN jel, etkin madde olarak deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 60 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulur.

DEVAMINI OKU

3.DEKSALGIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Ağrılı bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir. Tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

DEKSALGİN haricen uygulanır.

Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır.

DEKSALGİN kullanımından sonra eller iyice y ıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından, bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer DEKSALGİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSALGIN kullanırsanız

DEKSALGİN jeli günde 7.5 g'dan (yaklaşık 14 cm civarında jel) daha fazla kullanmay ınız.

Yanlışlıkla ağız yoluyla alınması halinde derhal doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

DEKSALGIN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DEKSALGİN'i kullanmayı unutursanı z:

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DEKSALGİN ile tedavi sonlandırı ldı ğı nda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DEKSALGIN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az 1'inde; 1000 hastanı n en fazla 1'inde görülmüştür)

• Dermatit (Ciltte kızarıklık, şiddetli kaşınt ı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)

Çok seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanı n en az 1'inde görülmüştür)

• Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)

S ı klığı bilinmeyen yan etkiler

• Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU