İlaç Ara

DEKSALGIN 25 mg 20 film kaplı tablet { Nobel İlaç }

Firma Bilgileri
Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi
Satış Fiyatı
14.56 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DEKSALGİN 25 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

 • •  

  Etken Madde

  25 mg deksketoprofen’e eşdeğer 36,9 mg deksketoprofen trometamo1.

 • •  

  Yardımcı maddeler

  Mikrokristalin Selüloz PH 101, mikrokristalin selüloz PH 102, kurutulmuş mısır nişastası, sodyum nişasta glikolat tip A, gliserol dibehenat (Kompritol 888 ATO), Opadry KB Low viscosity White 310A180023 (Makragol (PEG) Polivinil alkol graft kopolimeri, Titanyumdioksit, Kaolin, Kopolividon, Sodyumlauril sülfat)

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DEKSALGIN nedir ve ne için kullanılır?

  2. DEKSALGIN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DEKSALGIN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DEKSALGIN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.DEKSALGIN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DEKSALGIN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emziriyorsanız DEKSALGİN kullanmayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DEKSALGİN, tedavinin yan etkisi olarak baş dönmesi veya uyuşukluğa yol açabileceğinden, araç ve makine kullanma yeteneğinizi az da olsa etkileyebilir. Eğer bu etkileri fark ederseniz, belirtiler geçene kadar araç veya makine kullanmayınız. Tavsiye için doktorunuza danışınız.

  DEKSALGIN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Uyarı gerektirecek herhangi bir yardımcı madde içermemektedir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  DEKSALGİN’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların birarada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

  Tavsiye edilmeyen kombinasyonlar:

 • •  Asetilsalisilik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar

 • •  Kan pıhtılaşmasını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar

 • •  Bazı duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum

 • •  Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluklarına neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat

 • •  Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin

 • •  Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalıklar) için kullanılan sülfametoksazol

 • Önlem gerektiren kombinasyonlar:

 • •  Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri

 • •  Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifilin ve okspentifilin

 • •  Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin

 • •  Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamisin, amikasin vb.)

 • •  Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid

 • Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:

 • •  Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (örn. siproflaksasin, levofloksasin)

 • •  Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus

 • •  Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fibrinolitik ilaçlar, örneğin kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar

 • •  Gut tedavisinde kullanılan probenesid

 • •  Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin

 • •  Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston

 • •  Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRI’ler)

 • •  Trombositlerin agregasyonu (kan pulcuklarının kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.DEKSALGIN’in saklanması

  DEKSALGİN’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DEKSALGIN’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DEKSALGIN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat sahibi:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  Ümraniye 34768 İSTANBUL

  Üretim yeri:

  NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

  Sancaklar 81100 DÜZCE

  8

 • DEVAMINI OKU

  2.DEKSALGIN nedir ve ne için kullanılır?

  DEKSALGİN, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

  Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme) romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperaif ağrı (ameliyat sonrası ağrı) ve dismenore (ağrılı adet dönemleri) tedavisinde endikedir.

  DEKSALGİN, 25 mg deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 10 ve 20 tabletlik ambalajlar halinde mevcuttur.

 • DEVAMINI OKU

  3.DEKSALGIN nasıl kullanılır ?

  •  

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  DEKSALGİN'i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İhtiyacınız olan DEKSALGİN dozu, ağrınızın tipine, şiddetine ve süresine bağlıdır. Doktorunuz size günde kaç tablet ve ne kadar süre ile almanız gerektiğini söyleyecektir.

  Önerilen doz genellikle, günlük 3 tableti (75 mg) geçmeyecek şekilde her 8 saatte bir 1 tablettir (25 mg).

  Uygulama yolu ve metodu

  Tabletleri yeteri kadar su ile alınız.

  Ağrınız şiddetliyse ve ağrının daha hızlı rahatlaması gerekiyorsa, tableti, emilimi daha kolay olacağından aç karnına (yemekten en az 30 dakika önce) alınız (bkz. bölüm 2 “DEKSALGİN'in yiyecek ve içecek ile kullanılması”).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda ve ergenlerde kullanımı:

  Çocuk ve ergenlerde DEKSALGİN kullanılmamalıdır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlıysanız, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyen dozda başlamalısınız.

  DEKSALGİN iyi tolere edilirse, yaşlı hastalarda bu başlangıç dozu, daha sonra genel önerilen doza (75 mg) çıkarılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek/karaciğer yetmezliği:

  Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa, tedaviye günlük toplam 2 tableti (50 mg) geçmeyecek dozda başlamalısınız.

  Eğer DEKSALGİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DEKSALGIN kullanırsanız

  DEKSALGİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

  DEKSALGIN'i kullanmayı unuttuysanız

  Zamanı geldiğinde bir sonraki dozu alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi, herkeste görülmese de DEKSALGİN yan etkilere sebep olabilir, ayrıca DEKSALGİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir:

  Yaygın yan etkiler

  Yaygın olmayan yan etkiler

  Seyrek yan etkiler

  Çok seyrek yan etkiler


  tedavi edilen 100 hastada 1'den fazla ve 10 hastada 1'den az tedavi edilen 1000 hastada 1'den fazla ve 100 hastada 1'den az tedavi edilen 10.000 hastada 1'den fazla ve 1000 hastada 1'den az izole edilmiş raporlar dahil tedavi edilen 10.000 hastada 1'den az

  Yaygın yan etkiler:

 • •  Mide bulantısı ve/veya kusma

 • •  Karın ağrısı

 • •   İshal

 • •  Sindirim sorunları (hazımsızlık)

 • Yaygın olmayan yan etkiler:
 • •  Baş dönmesi (vertigo)

 • •  Sersemlik

 • •  Uyuklama

 • •  Uyku düzensizlikleri

 • •   Sinirlilik

 • •  Baş ağrısı

 • •  Çarpıntı

 • •  Kızarma

 • •  Mide sorunları

 • •  Kabızlık

 • •  Ağız kuruluğu

 • •  Şişkinlik

 • •  Deri döküntüsü

 • •  Yorgunluk

 • •  Ağrı

 • •  Ateş ve titreme hissi

 • •  Genel kırıklık, keyifsizlik hissi

 • Seyrek yan etkiler:

 • •  Peptik ülser

 • •  Kan kusma veya siyah dışkı ile kendini gösteren, peptik ülser delinmesi veya kanaması

 • •  Bayılma

 • •  Yüksek kan basıncı

 • •  Çok yavaş nefes alıp verme

 • •  Su tutulumu ve vücudun gövdeden uzak bölgelerinde şişlik (örn. ayak bileklerinin şişmesi)

 • •  İştah kaybı (anoreksi)

 • •  Duyularda anormallik

 • •  Gırtlak bölgesinde şişlik (larenjinal ödem)

 • •  Ani gelişen böbrek bozukluğu (akut renal bozukluk)

 • •  Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

 • •  Kaşıntılı döküntü

 • •  Akne

 • •  Terleme artışı

 • •   Sırt ağrısı

 • •  Sık idrara çıkma

 • •  Adet düzensizlikleri

 • •  Prostat sorunları

 • •  Anormal karaciğer fonksiyonu testleri (kan testleri)

 • Çok seyrek
 • •  Anafilaktik reaksiyon (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)

 • •  Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde açık yaralar (Stevens Johnson ve Lyell sendromları)

 • •  Yüzde şişme veya dudaklar ve boğazda şişme (anjiyonörotik ödem)

 • •  Hava yollarının daralması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)

 • •  Nefes darlığı

 • •  Hızlı kalp atışı

 • •  Düşük kan basıncı

 • •  Pankreasta iltihaplanma

 • •  Karaciğer hücresi hasarı (hepatit)

 • •  Bulanık görme

 • •  Kulaklarda çınlama (tinnitus)

 • •  Deride hassasiyet

 • •  Işığa karşı duyarlılık

 • •  Kaşınma

 • •  Böbrek sorunları

 • •  Kanda akyuvar hücresi sayısının düşük olması (nötropeni), kan pulcukları sayısının azlığı (trombositopeni)

 • Daha önce antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı sizde bir yan etki meydana geldiyse ve özellikle yaşlıysanız, tedavinin başında herhangi bir karın/barsak yan etkisi farkederseniz (örn. karın ağrısı, yanma, kanama).

  Cilt döküntüsü veya ağız içi veya genital bölgede herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez DEKSALGİN kullanımını bırakınız.

  Steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutulumu ve şişlik (özellikle ayak bileklerinde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetersizliği bildirilmiştir.

  DEKSALGİN gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokard enfarktüsü”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

  Bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları (sistemik lupus eritomatozus veya karışık bağ dokusu hastalığı) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, seyrek olarak ateş, baş ağrısı ve ense sertliğine yol açabilir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU