İlaç Ara

DERMAN 1 KASE

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Dermancı İlaç Kimya Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti.
Satış Fiyatı
0.83 TL [ 12 Şubat 2021 ]
Ambalaj Miktarı
1
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DERMAN 300/100/50 mg Kaşe

Ağız yoluyla alınır.

 • Etken Madde

  300 mg parasetamol, 100 mg propifenazon, 50 mg kafein

 • • Yardımcı madde:Karamelli nişasta

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. DERMAN nedir ve ne için kullanılır?

  2. DERMAN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. DERMAN nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. DERMAN’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.DERMAN kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  DERMAN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  İlacın içindeki maddelerden birine ya da benzer ilaçlara karşı alerjiniz varsa

  Kalıtsal bir hastalığa bağlı hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile seyreden bir kansızlık durumu) adı verilen kansızlığınız varsa

  Akut hepatik porfiria adı verilen ve kansızlığa neden olan bir hastalığınız varsa

  Bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda

  10 günden uzun süren ağrılarda

  Şiddetli karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa

  DERMAN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Sarılığa neden olan ve Gilbert sendromu denen bir hastalığınız varsa

  Kan hücreleri ile ilgili hastalığınız varsa

  Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kullanılmalıdır.

  Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur. Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

  Ağrı ve ateş yakınmanız bir haftadan daha fazla sürdüyse mutlaka doktorunuza danışınız.

  Başka bir ilaç kullanmakta iseniz doktorunuza söyleyiniz.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  Astım, saman nezlesi veya benzeri hastalıklarınız varsa DERMAN’ı doktorunuza danışmadan almayınız.

  Bir seferde yüksek dozda ya da sürekli olarak günlük dozda parasetamol kullanımı karaciğer hasarına sebep olabilir. Ağrı kesicilerin düzenli biçimde ve uzun süre kullanılmasının sakıncalı olduğunu ve bunun ancak doktorunuzun önerisi ile yapılması gerektiğini unutmayınız.

  Parasetamol veya propifenazon kullanan bazı duyarlı hastalarda solunum ve dolaşım sistemi ile ilgili sorunlar olabileceği bildirilmiştir.

  DERMAN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DERMAN tedavisi sırasında alkol kullanmayınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DERMAN kullanımı hamilelerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapmasıyla ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DERMAN kullanımı emzirenlerde önerilmemektedir. Ancak doktorun yarar-risk hesabı yapması ve mutlaka önermesi halinde kullanılabilir.

  DERMAN’ın içeriğinde bulunan kafein anne sütüne geçerek, bebekte huzursuzluk, ağlama, uykusuzluk vb. istenmeyen etkilere neden olabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanımını olumsuz etkileme ihtimali düşüktür. Yine de parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi ve uyku haline neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında DERMAN’ın ya da kullanılan diğer ilacın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

  Uyku veren bazı ilaçlar (barbitüratlar)

  Sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin)

  Antibiyotik olarak kullanılan bazı ilaçlar (kloramfenikol, rifampisin)

  Mide boşalma süresini etkileyen bazı ilaçlar (propantelin, metoklopramid)

  Kan sulandırıcı bazı ilaçlar (varfarin, kumarin)

  AIDS tedavisinde kullanılan zidovudin

  Alerji tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

  Sempatik sinir sisteminin uyarılmasına neden olan ilaçlar, oksimetazon, imidazolin türevleri, psödoefedrin

  Ağız yoluyla alınan doğum kontrol hapları

  Tiroid hormonu (tiroksin) (Guatr, kronik tiroidit ve hipotiroidizm tedavisinde kullanılan hormon)

  Besinler DERMAN’ın barsaklardan emilim hızını azaltabilir.

  5.DERMAN’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DERMAN’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş ve kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi: Derman İlaç San. ve Tic. A.Ş. Büyükdere Cad. No: 126 Esentepe / Şişli / İSTANBUL

  Üretim yeri:   Gripin İlaç A.Ş. Avcılar /İstanbul

  5 /

  DEVAMINI OKU

  2.DERMAN nedir ve ne için kullanılır?

  Her kaşe 300 mg parasetamol, 100 mg propifenazon ve 50 mg kafein içerir.

  DERMAN tek kaşe içeren ambalajda sunulmaktadır.

  DEVAMINI OKU

  3.DERMAN nasıl kullanılır ?

  Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça:

  Yetişkin iseniz tek seferde 1-2 kaşe kullanabilirsiniz. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez DERMAN alabilirsiniz.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  DERMAN alınmadan önce 1-2 saniye suya daldırılır, dil üzerine koyulur ve bir bardak su ile birlikte yutulur.

  Doktorunuz DERMAN ile tedavinizin ne kadar süreceğini size bildirecektir.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  12-16 yaş arası hastalar tek seferde 1 kaşe kullanabilirler. Gerektiğinde 24 saat içinde 3 kez uygulanabilir.

  12 yaşın altındaki çocuklarda ve bebeklerde kullanılmamalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği: Hafif-orta şiddette böbrek yetmezliğiniz var ise DERMAN kullanırken dikkat ediniz.

  Karaciğer yetmezliği: Hafif-orta şiddette karaciğer yetmezliğiniz var ise DERMAN kullanırken dikkat ediniz.

  Eğer DERMAN’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DERMAN kullanırsanız

  Solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma parasetamolün aşırı dozda kullanımında sık görülen erken belirtileridir. Bu belirtilerin görülmesi halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  DERMAN’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DERMAN'i kullanmayı unuttuysanız

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DERMAN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, DERMAN’ı kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • - Alerjik reaksiyonlar (aşırı duyarlılık)

 • - Cilt döküntüsü

 • - Anjioödem (göz kapakları, eller, ayaklar, bilekler, ağız, boğaz, dudak ve dilde şişme)

 • - Anaflaktik şok (tansiyon düşüklüğü ve nefes darlığına yol açan ciddi alerjik reaksiyon)

 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DERMAN’a karşı ciddi alerjiniz var demektir.

  Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • - Nefes darlığı

 • - Astım belirtileri (öksürme, göğüste ıslık/hırıltı, nefes daralması)

 • - Kan hücresi sayısında bozukluklar

 • - Bronş spazmı (solunum yollarının daralmasına bağlı olarak zor nefes alma)

 • - Böbrek hasarları (çok su içme, çok idrara çıkma, ödem, gece idrara sık çıkma, idrar miktarında azalma)

 • - Kan pulcuğu sayısında azalma (halsizlik, solukluk, yorgunluk)

 • - Akyuvar sayısında azalma (sık enfeksiyonlara-iltihap oluşturan mikrobik hastalık-yakalanma)

 • - Kan hücrelerinde azalma (tam kan tetkiklerinde tespit edilmektedir. Halsizlik, solukluk, yorgunluk, Sık enfeksiyonlara -iltihap oluşturan mikrobik hastalık- yakalanma)

 • - Ateş, iğne başı şeklinde kırmızı morarmalar, bilinç bulanıklığı, baş ağrısı ve trombositlerin sayısında azalma belirtilerinin birlikte görüldüğü trombositopenik purpura (kan pulcuğu sayısında azalma ile ilişkili deri bulguları)

 • - Karaciğer bozuklukları, siroz ve fibroz dahil (yorgunluk, bulantı, paslı dil, ciltte sarılık, yüzde lekeler)

 • - Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

 • - Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

 • Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • - Kaşıntı

 • - Kızarıklık

 • Bunlar DERMAN’ın hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU