İlaç Ara

DIALIC 15 mg 30 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
65.83 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DİALİC 15 mg efervesan tablet Ağız yoluyla alınır.

Etken Madde

Her efervesan tablet 15 mg pioglitazona eşdeğer miktarda 16,54 mg pioglitazon HC1 İçerir.

Yardımcı maddeler

Sitrik asit anhidr, potasyum hidrojen karbonat, polivinil pirolidon (PVPK-30), sorbitol (E 420), aspartam (E 951), polietilen glikol (Peg 6000), maltodekstrin, böğürtlen aroması bulunmaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIALIC nedir ve ne için kullanılır?

2. DIALIC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIALIC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIALIC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DIALIC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIALIC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Pioglitazon veya kullanma talimatında listelenen DİALİC’in içerdiği yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşın hassasiyetiniz) varsa

• Kalp yetmezliğiniz veya kalp yetmezliği hikayeniz varsa

• Karaciğer yetmezliğiniz varsa

• Diyabetik ketoasidozunuz varsa (belirtileri: hızlı kilo kaybı, bulantı ve kusma)

• Mesane kanseriniz varsa veya daha önce mesane kanseri geçirmişseniz.

• İdrarınızda kan varsa

DIALIC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Gözün arka tarafında şişme (maküler ödem) olarak adlandırılan şekere bağlı (diyabetik) göz hastalığının herhangi bir türü sizde bulunuyorsa.

• Hamile kalmayı planlıyorsanız.

• Emziriyorsanız.

■ Yumurtlama probleminiz (polikistik över sendromunuz) varsa. İlacınızın etkisinden dolayı hamile kalma ihtimaliniz artabilir. Bu takdirde hamile kalmayı önleyici bir yöntem kullanınız.

• Herhangi bir karaciğer veya kalp rahatsızlığınız varsa. DİALİC kullanmaya başlamadan önce, doktorunuz karaciğer fonksiyonlarınızı kontrol etmek için kan testi yapabilir. Bu kontrol belli aralıklarla devam edebilir. DİALİC ve insülin ile tedavi edilen uzun süreli şeker hastalığı (diyabet), kalp hastalığı veya geçirilmiş bir inmesi olan bazı hastalarda kalp yetmezliği geliştiği gözlenmiştir. Nefes darlığı, ani kilo artışı ya da lokalize şişkinlik (ödem) gibi kalp yetmezliği belirtilerini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

• 18 yaşın altındaysanız, çünkü bu gibi hastalarda kullanımı önerilmemektedir.

• Yaşlıysanız; insülinle birlikte kullanımı, ciddi kalp yetmezliği riskinde artışa neden olduğundan yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

• Pİoglitazonun diğer ağız yoluyla alınan şeker hastalığı ilaçlanyla veya içinde etkili madde olmayan (plasebo) tabletlerle yapılan klinik çalışmalarında, pioglitazon kullanan kadınlarda (erkeklerde değil) daha yüksek oranda kemik kırığı görülmüştür.

Şeker hastalığınızı tedavi ederken doktorunuz bunu dikkate alacaktır.

DİALİC tedavisine başlanmadan önce mesane kanseri için risk faktörleri (yaş, tütün kullanma hikayesi, bazı mesleki ya da kemoterapotik ajanlara maruz kalınması örneğin, siklofosfamid ya da leğen kemiği bölgesine daha önce ışın tedavisi uygulanmış olması) değerlendirilmelidir. Mevcut herhangi bir makroskopık hematüri (idrarda kan görülmesi), DİALİC tedavisine başlanmadan önce tetkik edilmelidir.

Eğer tedaviniz sırasında, idrarınızda kan görülürse ya da zor/ağrılı idrar yapma veya sıkışma hissi gibi diğer belirtiler gelişecek olursa, hemen doktorunuza bilgi vermelisiniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DIALIC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DIALİC’i yemekle birlikte, yemekten sonra veya aç karnına kullanabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. DİALİC hamilelik sırasında kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİALİC’in anne sütüne geçip geçmediği bilinmemektedir. Eğer emzİriyorsanız DİALİC kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

DİALİC taşıt veya makine kullanma yeteneğinizi etkilemez. Görmede herhangi bir rahatsızlığınız olursa araç ve makine kullanmayınız.

DIALIC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Potasyum için uyan

DİALİC 15 mg efervesan tablet her dozunda 1,59 mmol (62,02 mg) potasyum ihtiva eder. Bu durum böbrek fonksiyonlarında azalma olan hastalar ya da kontrollü potasyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Sorbitol için uyan

DİALİC 15 mg efervesan tablet her dozunda 50 mg sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aspartam için uyan

DİALİC 15 mg efervesan tablet her dozunda 30 mg aspartam (E951) İçermektedir. Fenilalanin İçin bir kaynak içermektedir. Fenilketonürisi (ender rastlanan kalıtsal bir hastalık) olan insanlar için zararlı olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

DIALİC İle tedavi sırasında diğer ilaçları kullanmaya devam etmenizde bir sakınca olabilir. Bazı ilaçlar, özellikle kanınızdaki şeker düzeyini etkileyebilir.

Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz. Doktorunuz

kan şekeriniz kontrol edip DİALİC dozunu değiştirebilir.

-Gemfibrozİl (kolesterolü düşürmek İçin kullanılan bir ilaç)

-Rifampİsin (tüberküloz ve diğer enfeksiyonları tedavi etmekte kullanılan bir ilaç)

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DIALIC’in saklanması

DİALİC ‘i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız, 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru yerde saklayınız. Orijinal ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DIALIC’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DIALIC’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi: Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

General Ali Rıza Gürcan Caddesi

Merter İş Merkezi Bağımsız Bölüm 2/2 Güngören/İSTANBUL Telefon: 0 212 481 20 95 Faks: 0 212 481 20 95 e-mail: info@vitalisilac.com.tr

Üretim Yeri: Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

1.OSB. 1 .Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

DEVAMINI OKU

2.DIALIC nedir ve ne için kullanılır?

DİALİC, beyaz veya beyaza yakın renkte düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir. DİALİC 30, 60 ve 90 tabletlik Alüminyum/ Alüminyum blister ambalajlar halinde bulunur. DİALİC tip 2 (insüline bağımlı olmayan) şeker hastalığını (diyabeti) tedavi etmek için kullanılan antidiyabetik bir ilaçtır. Tip II Diyabet, genellikle yetişkinlikte ortaya çıkan bir şeker hastalığı (diyabet) türüdür.

DİALİC tip 2 şeker hastalığı (diyabet) bulunan hastalarda, vücudun kendi ürettiği insülini daha iyi kullanmasını sağlayarak, kandaki şeker seviyesini kontrol etmeye yardımcı olur. Doktorunuz DİALİC tedavisinin yeterliliğini kullanmaya başlamanızdan 3-6 ay sonra kontrol edecektir. Yeterli yanıt vermediğinize karar verirse tedaviyi kesebilir.

DİALİC Tip II şeker hastalığı (diyabet) tedavisinde yalnızca diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan İle kontrol altına alınamayan hastalarda tek başına ya da diğer ağızdan verilen şeker hastalığı ilaçlan ile birlikte kullanılır.

DİALİC aynca insülin ile birlikte, sadece metformin isimli şeker hastalığında kullanılan diğer bir ilaç kullanılamıyorsa kullanılabilir. Ancak bu kombinasyon çok sıkı kontrol altında alınmalıdır.

DEVAMINI OKU

3.DIALIC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Günde bir kez bir tablet alınmalıdır. Gerekli gördüğü takdirde doktorunuz size farklı bir dozu almanızı önerebilir.

Eğer DİALİC şeker hastalığı (diyabet) tedavisi amacıyla başka ilaçlarla birlikte kullanılıyorsa (insülin, klorpropamid, glibenklamid, gliklazid, tolbutamid gibi) doktorunuz dozu azaltıp azaltmamanız gerektiğini size söyleyecektir.

DİALİC ile tedavi görmekteyken doktorunuz sizden belirli aralıklarla kan testi yaptırmanızı isteyecektir. Bu karaciğerinizin normal olarak çalışıp çalışmadığını kontrol etmek içindir. Eğer şeker hastalığına özgü (diyabetik) bir diyet izliyorsanız, DİALİC kullanırken bu diyete devam etmelisiniz.

Kilonuz düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir; eğer kilonuzda artış olursa doktorunuza bildiriniz.

Uygulama yolu ve metodu

DİALİC ağız yoluyla alınır.

DİALİC yemekle birlikte veya aç karnına alınabilir. Efervesan tableti bir bardak suda çözdürdükten sonra bekletmeden içiniz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özellikle bu ilacı insülin ile birlikte kullanacaksanız, doktorunuz tedaviye mevcut olan en düşük doz ile başlayacak ve dozu daha sonra yavaş yavaş artıracaktır.

Özel kullanım durumları

Yaşlılarda kullanımı

DİALİC'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğu izlenimine kapılırsanız, doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DIALIC kullanırsanız

DİALİC'ten kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız veya bir diğer kişi veya çocuk ilacınızı kullanmışsa hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DIALIC'i kullanmayı unuttuysanız

DİALİC'i günlük reçete edilen şekilde almaya çalışınız. Eğer bir dozu kaçırdıysanız, bir sonraki dozu planlanmış zamanında alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DİALİC ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

Doktorunuz reçete ettiği sürece DİALİC kullanmaya devam ediniz. Tedavinizi doktorunuza danışmadan sonlandırmayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DIALIC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Özellikle hastalarda aşağıdaki ciddi yan etkiler gözlenmiştir:

Kalp yetmezliği, DİALİC'i insülin ile birlikte kullanan hastalarda yaygın olarak (100 hastadan 1-10 kişide) gözlenmiştir. Belirtileri, nefes darlığı veya ani kilo artışı ya da lokalize şişkinliktir (ödem). Bu belirtileri fark edersiniz, özellikle de 65 yaşın üzerindeyseniz, en kısa sürede doktorunuza bildiriniz.

Mesane kanseri, DİALİC kullanan hastalarda yaygın olmayan bir sıklıkta (her 1000 hastanın I-I0'unda) görülmüştür. İdrarınızda kan bulunması, idrar yaparken ağrı hissetmeniz ve birdenbire idrara çıkma isteği duymanız, mesane kanserinin belirti ve semptomları arasındadır. Bunlardan herhangi biri sizde gelişirse, mümkün olan en kısa zamanda doktorunuza başvurunuz.

Belli bir bölgede şişkinlik (ödem) özellikle DİALİC'i insülin ile birlikte kullanan hastalarda çok yaygın olarak gözlenmiştir. Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz,

Kemik kırıkları, DİALİC kullanan kadın hastalarda yaygın olarak bildirilmiştir (her 100 hastadan 1-10'unda). Bu yan etki sizde görülürse, en kısa sürede doktorunuza başvurunuz. Gözün arka kısmında şişmeye (sıvı toplanmasına) bağlı bulanık görme, DİALİC kullanan hastalarda bildirilmiştir (sıklığı bilinmemektedir). Eğer böyle bir belirti ile ilk kez karşılaşıyorsanız veya zaten bu belirti sizde varsa ve kötüleşirse doktorunuza en kısa sürede bildiriniz.

DİALİC kullanımı ile gözlenen diğer yan etkiler şunlardır:

Yaygın (100 hastadan 1-10'unda)

- solunum yolu enfeksiyonu

- görme bozukluğu

- kilo alımı

- uyuşukluk

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10'unda)

- sinüzit

- uykusuzluk

Görülme sıklığı belli olmayan

- karaciğer enzimlerinde artış

DİALİC diğer şeker ilaçları ile kullanıldığında gözlenen yan etkiler şunlardır: Çok yaygın (10 kişiden 1'inden fazlasında)

- Kan şekerinde düşme (hipoglisemi)

Yaygın (100 hastadan 1-10 unda)

- baş ağrısı

- sersemlik

- eklem ağrısı

- cinsel güçsüzlük -Sırt ağrısı

- Nefes darlığı

- kırmızı kan hücrelerinin sayısında küçük bir azalma

- Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik

Yaygın olmayan (1000 hastadan 1-10'unda)

- İdrarda şeker ve protein görülmesi

- enzimlerde artış

- baş dönmesi (vertigo)

- terleme

- yorgunluk

- iştah artışı

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU