İlaç Ara

DICLACTIVE %1 jel 50 gr

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
16.72 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DİCLACTİVE %1 jel Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer 11.6 mg diklofenak dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler

Carbopol 974P, izopropil alkol, propilen glikol, likit vazelin, Cetomacrogol 1000, Cetiol LC, trietanolamin, mentol esansı, lavanta esansı, deiyonize su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DICLACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

2. DICLACTIVE’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DICLACTIVE nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DICLACTIVE’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DICLACTIVE kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DICLACTIVE’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• Diklofenaka veya DİCLACTİVE’in bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise,

• Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa

• Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.

• DİCLACTİVE’i açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.

DICLACTIVE’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.

• DİCLACTİVE yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmaymız.

• DİCLACTİVE’in gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacmıza danışınız.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DICLACTIVE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DICLACTIVE’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİCLACTİVE’i özellikle gebeliğin 3. trimesterinde olmak üzere kesinlikle gerekli olmadıkça hamilelikte kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DİCLACTİVE’i kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

Araç ve makina kullanımı

DİCLACTİVE’in araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

DICLACTIVE’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DİCLACTİVE propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DICLACTIVE’in saklanması

DİCLACTİVE JEL’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DICLACTIVE’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DICLACTIVE’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:    Pharmactive    İlaç    San. ve Tic. A.Ş.

Mahmutbey Mah. Dümenler Caddesi No: 19/3 Bağcılar-İstanbul Üretim Yeri :    Toprak İlaç ve Kimyevi Mad. Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Tem Otoyolu Adapazarı çıkışı, Kandaklar Mevkii, Adapazarı/Sakarya

DEVAMINI OKU

2.DICLACTIVE nedir ve ne için kullanılır?

• DİCLACTİVE etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.

• DİCLACTİVE topikal kullanılan    non-steroidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

• DİCLACTİVE 50 g'lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.

• DİCLACTİVE

o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağn, iltihaplanma ve şişmede, o Yumuşak doku iltihap kurmalarında, o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.DICLACTIVE nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Yetişkinler ve 12 yaş ve üzerindeki ergenler (adolesanlar):

DİCLACTİVE’i günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram. DİCLACTİVE (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 400-800 cm2rlik bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

DİCLACTİVE’i doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

Uygulama yolu ve metodu

Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

DİCLACTİVE’in çocuklarda ve 12 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda DİCLACTİVE’in yetişkin dozları kullanılabilir.

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer DİCLACTİVE'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DICLACTIVE kullanırsanız

DİCLACTİVE JEL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DICLACTIVE'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer DİCLACTİVE’in bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu almız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında almız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DICLACTIVE’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa DİCLACTİVE’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme

• Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen

• Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİCLACTİVE’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)

• Döküntü

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Işığa hassasiyet

• Kaşıntı

• Kızarıklık

Bunlar DİCLACTİVE’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU