İlaç Ara

DICLORAL gargara (200 ml)

Etkin Madde
Firma Bilgileri
ANKOFİS DANIŞMANLIK EĞİTİM TIBBİ ÜRÜNLER LİMİTED ŞİRKETİ
Satış Fiyatı
29.48 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
200
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DİCLORAL Gargara 200 mL Ağız çalkalamak için

Etken Madde

Her 1 mL 0,74 mg diklofenak (serbest asit şeklinde) içerir.

Yardımcı maddeler

Kolin çözeltisi, sorbitol, sodyum benzoat, disodyum edetat, potasyum asesülfam, nane yağı, şeftali aroması, ponceau kırmızısı (E124), sodyum hidroksit, saf su.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DICLORAL nedir ve ne için kullanılır?

2. DICLORAL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DICLORAL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DICLORAL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DICLORAL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DICLORAL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Diklofenak ya da DİCLORAL’in yardımcı maddelerden herhangi birine ya da aspirin ve diğer nonsteroid antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığınız varsa.

DICLORAL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

• Özellikle uzun süreli tedavide, ürüne karşı duyarlılık geliştirirseniz tedaviyi kesip başka uygun tedavi başlanabilir.

• Gargara yaparken yutmamaya dikkat ediniz.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DICLORAL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Yiyecek ve içeceklerle birlikte kullanılmasının önemi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirirken doktor kontrolünde ve gerçekten gerekli olduğunda kullanınız.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Yutulmadığından bilinen bir ilaç etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DICLORAL’in saklanması

25C°’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

DİCLORAL ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DICLORAL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

ANKofis Danışmanlık Eğitim Tıbbi Ürünler Limited Şirketi Atatürk Bulvarı No: 167/3 Kavaklıdere/ Çankaya/ ANKARA Tel: 0312 417 40 71 Faks: 0312 417 40 72 e-mail: [email protected]

Üretim Yeri:

Farmaca Sri lisansıyla Montefarmaco Spa.

Via Galilei 7, Pero (Mi), İtalya

3

DEVAMINI OKU

2.DICLORAL nedir ve ne için kullanılır?

DİCLORAL 15 mL’lik ölçekle birlikte 200 mL şişelerde sunulan bir ağız gargarasıdır.

DİCLORAL etkin madde olarak diklofenak içerir. Diklofenak ağrı kesici, inflamasyon giderici ve ateş düşürücü bir ilaç grubu olan nonsteroid antienflamatuvar ilaçlarından biridir.

DİCLORAL ağız boşluğunuz ve boğazınızda ağrılı, iltihaplı olaylarda (örn. diş eti iltihabı, ağız içinde ya da yutağınızda enfeksiyon), diş çekimi ya da diş girişimleri sonrası gelişen ağrılı durumlarda ağrı ve iltihabın azaltılmasına yardımcı olur.

DEVAMINI OKU

3.DICLORAL nasıl kullanılır ?

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Günde 2-3 kez 1 ölçek (15 mL) gargara çözeltisi ile ağzınızı çalkalamanız önerilir.

Uygulama şekli:

Az miktarda su ile seyrelterek ya da seyreltmeden gargara yapınız.

Yutmayınız.

Eğer DİCLORAL ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DICLORAL kullanırsanız

Sadece çalkalama ya da gargara için kullanılan bu çözeltiyi kaza ile yutmanız halinde alınan miktar çok düşük olacağından sizin için risk oluşturmaz.

DİCLORAL 'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DICLORAL'i kullanmayı unuttuysanız

Hatırladığınız anda kullanınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DICLORAL ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Herhangi bir etki beklenmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DICLORAL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

Çok yaygın:    10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın:    10 hastanın en fazla birinde, 100 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın olmayan:    100 hastanın en fazla birinde, 1000 hastanın en az birinde görülebilir.

'w    Seyrek:    1000 hastanın en fazla birinde görülebilir.

Çok seyrek:    10000 hastanın en fazla birinde görülebilir.

Bilinmiyor:    Eldeki verilerle tahmin edilemiyor.

Bilinmiyor:

• Ağız içinin tahriş olması

• Öksürük

Eğer bu kullanma talimatında söz edilmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEVAMINI OKU