İlaç Ara

DICOL jel %1 50 gr

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
15.85 TL [ 15 Haziran 2020 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DİCOL jel %1 Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 g jel 10 mg Diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak dietilamonyum içerir.

Yardımcı maddeler

Karbopol, cetiol B2, cetiol LC, propilen glikol, izopropil alkol, dietilamin, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DICOL nedir ve ne için kullanılır?

2. DICOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DICOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DICOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DICOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DICOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Diklofenaka veya DİCOL’ün bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
 • Asetil şali silik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
 • Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
 • DİCOL’ü açık yaralara ya da hasar görmüş hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
 • 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.
 • DICOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
 • DİCOL yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
 • DİCOL’ün gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • DİCOL kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
 • DİCOL kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandajlar kullanılmamalıdır.
 • Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.
 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DICOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DICOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • DİCOL’ü gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • DİCOL’ü kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

 • DİCOL’ün araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.
 • DICOL’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİCOL propilen glikol içerdiğinden ciltte iritasyona neden olabilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  5.DICOL’in saklanması

  DİCOL ’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DICOL’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DICOL’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi: Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  AkpınarMah. Osmangazi Cad. No: 156 34885 Sancaktepe/İstanbul Telefon: (0216) 398 10 63 (Pbx)

  Faks: (0216)419 27 80

  Üretim yeri: Münir Şahin İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Yunus Mah. Sanayi Cad. No:22

  34873 Kartal/İST

  Telefon: (0216) 306 62 60 (Pbx)

  Faks: (0216)353 94 26

  6/6

  DEVAMINI OKU

  2.DICOL nedir ve ne için kullanılır?

  • DİCOL, etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, j el formunda bir ilaçtır.
  • DİCOL, topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir. Yalnızca harici kullanım içindir.
  • DİCOL, 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
  • DİCOL yetişkinlerde
  DEVAMINI OKU

  3.DICOL nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  DİCOL’ü günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram DİCOL (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

  DİCOL’ü doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DİCOL’ün çocuklarda ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

  Yaşldarda kullanım:

  Yaşlılarda DİCOL’ün yetişkin dozları kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer DİCOL ’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DICOL kullanırsanız

  DİCOL ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  DICOL'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer DİCOL’ün bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DICOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa DİCOL’ü kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Ağız, yüz, dil ve boğazda şişme
 • Sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen
 • Hırıltı ya da kısa nefes alma, ya da göğüste sıkışma hissi (astım)
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DİCOL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
 • Döküntü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:
 • Işığa hassasiyet
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Bunlar DİCOL’ün hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU