İlaç Ara

DIKLORON %1 50 gr jel

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Deva Holding A.Ş.
Satış Fiyatı
18.98 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
50
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DİKLORON jel % 1 Cilt üzerine uygulanır.

Etken Madde

Her 1 g jel 10 mg diklofenak sodyuma eşdeğer diklofenak dietilamonyum içerir.

Yardımcı madde(ler): Carbomer 934 P, etil alkol, trietanolamin, metil paraben, deiyonize su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DIKLORON nedir ve ne için kullanılır?

2. DIKLORON’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DIKLORON nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DIKLORON’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DIKLORON kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DIKLORON’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

 • Diklofenaka veya DİKLORON’un bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden herhangi birine karşı (yardımcı maddeler listesine bakınız) alerjiniz var ise
 • Asetilsalisilik asit (ağrı kesici bir ilaç) veya ibuprofen gibi diğer non-steroidal antiinflamatuvar ilaçlar ile hırıltı ya da kısa nefes alma (astım atağı), sıvı kabarcıklı deri döküntüsü ya da kurdeşen veya burun akıntısı gibi şikayetleriniz oluyorsa
 • Hamileyseniz (özellikle son 3 aylık dönemde) kullanmayınız.
 • DİKLORON’u açık yaralara ya da hasar görmüş, döküntülü ve ekzemalı cilt üzerine uygulamayınız.
 • 14 yaşından küçük çocuklarda ve adolesanlarda kullanmayınız.
 • DIKLORON’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer:

 • Geniş alanlara uygulanacaksa veya uzun süreli tedavi amacıyla kullanacaksanız dikkatli kullanınız.
 • DİKLORON yalnızca harici kullanım içindir. Ağız içine uygulamayınız. Yutmayınız.
 • DİKLORON’un gözle temasından kaçınınız. Gözle teması durumunda gözünüzü temiz suyla yıkayınız. Rahatsızlık devam ederse doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.
 • DİKLORON kullandığınız sürede aşırı güneş ışığına maruz kalmayınız.
 • Deri döküntülerinizin olması durumunda tedavinizi durdurunuz.
 • DİKLORON kapatıcı olmayan bandajlarla kullanılabilir; ancak hava geçirmeyen kapatıcı bandaj lar kullanılmamalıdır.
 • Diklofenak içeren diğer ürünlerle birlikte kullanmayınız.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen

  doktorunuza danışınız.

  DIKLORON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DIKLORON’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DİKLORON’u gebeliğiniz boyunca, özellikle üçüncü üç aylık dönemde kesinlikle kullanmayınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

  DİKLORON’u kesinlikle gerekli olmadıkça emzirme döneminde kullanmayınız. Doktorunuz tarafından kullanılması gerekli görüldüğünde geniş alanlara uygulamayınız, uzun süreli kullanmayınız ve göğüs üzerine uygulamayınız.

  Araç ve makina kullanımı

  DİKLORON’un araç ve makine kullanma yeteneğiniz üzerinde etkisi yoktur.

  DIKLORON’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  DİKLORON metil paraben içermektedir. Alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.DIKLORON’in saklanması

  Deva Holding A.Ş.

  Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Atatürk Cad.

  No:32 Kapaklı/TEKİRDAĞ

  /

  DEVAMINI OKU

  2.DIKLORON nedir ve ne için kullanılır?

  • DİKLORON etkin madde olarak diklofenak dietilamonyum içeren, jel formunda bir ilaçtır.
  • DİKLORON topikal kullanılan non-streoidal antiinflamatuvar preparatları olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.
  • DİKLORON 50 g’lık tüpler ile kullanıma sunulmaktadır.
  • DİKLORON
  • o Burkulma, ezilme, incinme gibi kazalar ya da spor yaralanmalarının neden olduğu ağrı, iltihaplanma ve şişmede, o Yumuşak doku iltihaplanmalarında, o Bölgesel romatizma hastalıklarında kullanılır.

  DEVAMINI OKU

  3.DIKLORON nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yetişkinler:

  DİKLORON’u günde 3-4 defa derinin etkilenen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Gerekli olan miktar ağrılı yerin genişliğine bağlıdır. Örneğin: 2-4 gram DİKLORON (kiraz ile ceviz büyüklüğü kadar miktarda) yaklaşık olarak 2.0-2.5 cm çapında bir alanı tedavi etmek için yeterlidir.

  DİKLORON’u doktor tavsiyesi haricinde kas ve eklem ağrılarında (incinme, burkulma, ezilme gibi) ya da tendonitte 2 hafta, artrit ağrısında 3 haftadan uzun süreli kullanmayınız. 7 gün kullanmanız sonucunda ağrı ve şişlik durumunda bir gelişme olmazsa ya da daha kötüye giderse doktorunuza danışınız.

  Uygulama yolu ve metodu

  Derinin ağrıyan ya da şişen bölgesine yavaşça ovmak suretiyle uygulayınız. Ovma sırasında hafif serinletici bir etki hissedebilirsiniz. Uygulamadan sonra ellerinizi yıkayınız (tedavi edilen bölge elleriniz değilse).

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  DİKLORON’un çocuklarda Ve 14 yaşın altındaki ergenlerde kullanımı önerilmemektedir.

  14 yaş ve üzeri çocuklarda, ağrı için 7 günden uzun süre kullanılması ya da semptomların kötüleşmesi durumunda doktora danışılması önerilmektedir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda DİKLORON’un yetişkin dozları kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Özel kullanım durumu yoktur.

  Eğer DİKLORON’un etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla DIKLORON kullanırsanız

  DİKLORON’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ila konuşunuz.

  DIKLORON'i kullanmayı unuttuysanız

  Eğer DİKLORON’un bir dozunu almayı unutursanız, hatırladığınız anda dozu alınız ve bir sonraki dozu normal kullanma zamanında alınız.

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  DEVAMINI OKU

  Aşağıdakilerden biri olursa DIKLORON’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • Cilt hastalığı (iltihaplanma, ekzema)
 • Döküntü
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Işığa hassasiyet
 • Kaşıntı
 • Kızarıklık
 • Bunlar DİKLORON’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU