İlaç Ara

Doramycin 3000000 IU 10 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti
Satış Fiyatı
23.17 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DORAMYCIN  3 MIU film kaplı tablet Oral yoldan kullanılır.

Etken Madde

Her bir tablet 3 000 000 IU spiramisin içerir.

Yardımcı maddeler

Snowflake 12019 Maizena, Hidroksipropil Selüloz, Kroskarmelloz Sodyum (Tip A), Kolloidal Silikon Dioksit (Aerosil 200), Mikrokrastalin Selüloz (Avisel pH 101), Magnezyum Stearat, Saf su

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

  1. DORAMYCIN nedir ve ne için kullanılır?
  2. DORAMYCIN ’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
  3. DORAMYCIN nasıl kullanılır?
  4. Olası yan etkiler nelerdir?
  5. DORAMYCIN ’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

 

 

2.DORAMYCIN  kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DORAMYCIN ‘i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer spiramisin ya da DORAMYCIN ’deki diğer maddelere alerjik (aşırı duyarlı) iseniz.

Migren tedavisinde kullanılan ergotamin içeren ilaçlarla birlikte kullanmayınız.

DORAMYCIN ‘i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğiniz varsa (karbonhidrat enerji metabolizması ile ilgili bir enzim) bu hasta grubunda çok seyrek olarak akut hemoliz (kan hücreleri yıkımı) vakaları bildirildiğinden DORAMYCIN  kullanımı önerilmez.

Eğer, karaciğer yetmezliğiniz var ise dikkatli kullanınız.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız “

DORAMYCIN ‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DORAMYCIN  aç ya da tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DORAMYCIN  gerektiğinde hamilelerde kullanılabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

Emzirme

Ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DORAMYCIN  anne sütüne geçtiğinden, emziriyorsanız emzirmeyi kesiniz.

Araç ve makina kullanımı

DORAMYCIN ’in araç ve makine kullanma kabiliyeti üzerine olumsuz bir etkisi bildirilmemiştir.

DORAMYCIN ‘in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Özel dikkat ve önlem gerektirecek yardımcı bir madde içermemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer aşağıdaki ilaçları alıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

DORAMYCIN  makrolid grubunda bulunan bir antibiyotiktir. Makrolidlerin, migren tedavisinde kullanılan ergot türevleri ile eş zamanlı kullanımında bazı iskemi durumları (damarlarda kanlanmanın bozulması) bildirilmiş olmakla birlikte, spiramisin ile ilgili herhangi bir bildiri yoktur.

DORAMYCIN , karbidopa (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır) emilimini inhibe eder ve kandaki levodopa düzeyini düşürür. Klinik gözlem sonuçlarına levodopa dozu ayarlanmalıdır.

DORAMYCIN  vinka alkaloidlerinin (kanser tedavisinde kullanılır) ve kardiyak glikozidler (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır), kinin düzeylerini artırabilir.

DORAMYCIN ’in düzeyi/etkisi konivaptan ve dasatinib adlı ilaçlarla birlikte kullanılması durumunda artabilir.

DORAMYCIN , BCG ve tifo aşısının etkisini azaltabilir.

DORAMYCIN  düzeyleri, deferasiroks, etravirin ile birlikte kullanıldığında azalabilir.
Muhtemel etkileşimleri engellemek amacıyla doktor ve eczacınıza almakta olduğunuz tedavileri bildiriniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 

 

5.DORAMYCIN ‘in saklanması

DORAMYCIN ’i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DORAMYCIN ‘i kullanmayınız.

İlaçlar atık su veya eve ait çöplerle birlikte atılmamalıdır. Gerekli olmayan ilaçların nasıl atılacağını eczacınıza sorunuz. Bu önlemler çevreyi korumaya katkıda bulunacaktır.

Ruhsat sahibi:

EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş.
Büyükdere Cad. Ali Kaya Sok. No:5 Levent 34394, İstanbul

Üretici:

Zentiva Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Küçükkarıştıran 39780, Lüleburgaz

 

 

DEVAMINI OKU

2.DORAMYCIN nedir ve ne için kullanılır?

DORAMYCIN makrolid grubu bir antibiyotiktir. Duyarlı bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, ağız içi ve diş enfeksiyonları gibi durumlarda DORAMYCIN doktorunuzun tavsiyesi ile kullanılabilir.

DORAMYCIN kutuda, blister ambalajda 10 veya 14 tabletler halinde bulunur.

DEVAMINI OKU

3.DORAMYCIN nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

3MIU tabletler

Ortalama doz günde 6-9 MlU’dir. Günlük dozu 2 ya da 3’e bölerek alınız. Tedavi süresi hastalığınızın durumuna göre doktorunuz tarafından belirlenecektir.

Meningokok menenjiti profilaksisi (menenjit koruması)

3 MIU / 12 saatte bir, 5 gün süreyle alınız.

Uygulama yolu ve metodu

Ağız yoluyla alınır. Aç ya da tok alabilirsiniz.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Karaciğer yetmezliğiniz varsa dikkatli olunmalıdır.Böbrek bozukluğunda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer DORAMYCIN ’nin etkisinin çok güçlü ya da zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DORAMYCIN kullanırsanız

DORAMYCIN ’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DORAMYCIN 'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Eğer bir DORAMYCIN dozunu unutursanız bir sonraki dozu normal olarak almalısınız.

Bu ürünün kullanımına ilişkin ilave sorularınız varsa doktorunuz ya da eczacınıza sorunuz.

DORAMYCIN ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Olumsuz bir etkisi yoktur.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DORAMYCIN ’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, DORAMYCIN ’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Nefes almakta zorlanıyorsanız veya hırıltılı nefes alıyorsanız, yüz, dil ve boğazınızda şişme yaşarsanız, bunlar anafilaksi denilen ciddi bir alerjinin bulguları olabilir.

Çok seyrek: Barsaklarda ciddi diyare ortaya çıkabilir.

Eğer bu durumlar sizde mevcut ise, acil müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.
Bu çok ciddi yan etkiler oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

Çok seyrek: kansızlık (anemi).

Seyrek: ciltte duyu kusuru (parestezi).

Yaygın olmayan: bulantı, kusma ve diyare, alerjik cilt reaksiyonları. Karaciğer enzimlerinde yükselme.

Bunlar DORAMYCIN ’in hafif yan etkileridir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU