İlaç Ara

DYNABAC 10 enterik kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satış Fiyatı
55.91 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DYNABAC 250 mg enterik kaplı tablet

Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir enterik kaplı tablette 250 mg diritromisin içerir.

Yardımcı maddeler

Magnezyum karbonat, mikrokristalin selüloz, sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, kroskarmeloz sodyum, magnezyum stearat, metil hidroksipropil selüloz, polietilen glikol, propilen glikol, metaakrilik asit kopolimeri, renk karışımı beyaz T3166-WE, trietil asetat

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DYNABAC nedir ve ne için kullanılır?

2. DYNABAC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DYNABAC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DYNABAC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DYNABAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DYNABAC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 • Diritromisin, eritromisin veya diğer makrolid antibiyotiklere karşı alerjisi olan kişilerde,
 • Ergot alkaloidleriyle ve özellikle ergotamin ve dihidroergotaminle (migren tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu) birlikte kullanımda,
 • Sisaprid (mideden yemek borusuna mide içeriğinin kaçması (reflü) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanımda.
 • DYNABAC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Hamileliğinizin ilk 3 ayında doktorunuza danışmadan kullanmayınız.

  Psödomembranöz kolit adı verilen ve kanlı-mukuslu ishal ile kendini belli eden hastalık, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin (makrolidler, penisilinler ve sefalosporinler dahil) kullanımına eşlik edebilir. Bu nedenle uzun süredir antibiyotik kullanıyorsanız ve ishaliniz varsa, psödomembranöz kolit gelişme olasılığını unutmayınız. Hafif psödomembranöz kolit vakaları genellikle, ilacın bırakılması ile düzelirken, orta-ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır.

  Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı akılda tutulmalıdır. Tedaviniz sırasında hastalığın şiddetlenmesi gelişebilir.

  DYNABAC kullanırken doğrudan uzun süre güneş ışığına maruz kalmayın. Zira DYNABAC derinizin güneş ışığına karşı duyarlılığını arttırabilir. Gerekirse korunma tedbirlerini arttırınız.

  Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  DYNABAC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Günde 2-3 L su ve içecek tüketilmelidir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Gerekli olduğu durumlarda doktorunuzun kontrolü altında kullanınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  DYNABAC’ın anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, tedavinin devamı konusunda doktorunuza danışınız.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanmaya bilinen bir etkisi yoktur.

  DYNABAC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Kroskarmelloz sodyum içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerektirmemektedir..

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Ergot alkaloidleri (migren tedavisinde kullanılan bir ilaç grubu), sisaprid (mideden yemek borusuna mide içeriğinin kaçması (reflü) tedavisinde kullanılan bir ilaç) ve pimozid (şizofreni tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanmayınız.

  Bromokriptin (parkinson tedavisinde kullanılır), dofetilid (Kalp ritm bozukluğunda kullanılır), siklosporin (bağışıklık sistemini baskılayan ilaç), fentanil ( merkezi etkili ağrı kesici), digoksin (kalp ritm bozuklukları ve kalp yetmezliğinde kullanılır) ile birlikte Dynabac’ın kullanılması önerilmez.

  Ağızdan alman pıhtılaşmayı önleyen ilaçlar ile birlikte kullanımda dikkatli olunuz.

  5.DYNABAC’in saklanması

  DYNABAC ’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

  Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DYNABAC’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DYNABAC’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak/Sarıyer/İstanbul

  Üretim yeri:

  Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  Sanayi Mah. Tunç Cad. No :3 Esenyurt/İstanbul

  DEVAMINI OKU

  2.DYNABAC nedir ve ne için kullanılır?

  DYNABAC, 10 ve 14 enterik kaplı tablet içeren blister ambalajlarda sunulan makrolid grubu bir antibiyotiktir.

  DYNABAC etkin madde olarak diritromisin içerir.

  Diritromisin, birçok bakteri üzerinde etkili, geniş spektrumlu bir antibiyotiktir.

  DYNABAC’ın mikroorganizmalar üzerindeki etkisinin, duyarlı bakterilerin protein sentezini baskılamak yoluyla olduğu düşünülmektedir.

  Diritromisin, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus influenzae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae gibi mikroorganizmalar üzerine antibakteriyel etkinlik gösterir.

  DYNABAC yukarıda belirtilen bakteriler tarafından meydana getirilen, aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

  • Alt ve üst solunum yolları enfeksiyonları
  • Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

   Akut bronşitte bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar Toplumda edinilmiş pnömoniler Yutak ve bademcik iltihap olgularında

  DEVAMINI OKU

  3.DYNABAC nasıl kullanılır ?

  Hekim tarafından başka türlü önerilmediği takdirde; erişkinlerde tüm endikasyonlarda günde 1 defa 500 mg (250 mg’lık 2 tablet) şeklinde kullanılır.

  Yaşlılarda kullanımı

  Enfeksiyon

  Doz

  Veriliş sıklığı

  Veriliş süresi

  Kronik bronşitin akut alevlenmeleri

  500mg

  Günde 1 kez

  5-7 gün

  Akut bronşitte sekonder enfeksiyon

  500mg

  Günde 1 kez

  7 gün

  Toplumda edinilmiş pnömoni

  500mg

  Günde 1 kez

  14 gün

  Yutak ve bademcik iltihabı

  500mg

  Günde 1 kez

  10 gün

  Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

  500mg

  Günde 1 kez

  5-7 gün

  Uygulama yolu ve metodu

  DYNABAC sadece ağızdan kullanım içindir.

  DYNABAC, yemeklerle veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Tabletler kırılmadan ve çiğnenmeden bir bütün olarak yutulmalıdır.

  2 tablet aynı anda, 1 bardak su ile alınır.

  İki tablet ay m bl/ster    Her defasında iki tableti

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi DYNABAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerde biri olursa, DYNABAC’ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (Soluk almada zorluk, yüz, dudak, dil veya boğazda şişme, ani kan basıncı düşmesi, yaygın ve şiddetli kızarıklık, kaşıntı, kurdeşen )
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin DYNABAC’a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir. ’

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı-mukuslu ishal
 • Deride geniş bir alana yayılan döküntüler
 • Vajinada mantar enfeksiyonu
 • Deri ve gözlerde sararma, bulantı, karın ağrısı, aşırı yorgunluk gibi karaciğer hasar belirtileri
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Karın ağrısı
 • İshal
 • Bulantı-Kusma
 • Hazımsızlık
 • Gaz şikayetleri
 • İştahsızlık
 • Yorgunluk
 • Deride hafif döküntü ve kaşıntı
 • Baş ağrısı
 • Baş dönmesi
 • Uykusuzluk
 • Bunlar DYNABAC’ın hafif yan etkileridir.

  Bu yan etkiler doz azaltıldığında veya tedavi kesildiğinde kaybolur.

  DEVAMINI OKU