İlaç Ara

DYNACIRC SRO 5 mg 30 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Novartis Sağlık,Gıda ve Tarım Ürünleri San. Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

DYNACIRC SRO 5 mg kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül, 5 mg isradipin içermektedir.

Yardımcı maddeler

: Kolloidal silika anhidr, magnezyum stearat, setil palmitat, mikrokristalin selüloz, metilhidroksipropilselüloz Jelatin kapsül: sarı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. DYNACIRC SRO nedir ve ne için kullanılır?

2. DYNACIRC SRO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. DYNACIRC SRO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. DYNACIRC SRO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.DYNACIRC SRO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

DYNACIRC SRO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer:

• İsradipine ya da bu kullanma talimatını başında listelenmiş olan yardımcı maddelerden birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) varsa

• Geçmişte bu maddelerden herhangi birine veya başka bir kalsiyum kanal blokerine karşı alerji yaşadıysanız

• Şiddetli göğüs ağrınız varsa

• Kalp krizi (miyokard infarktüsü) geçirdiyseniz

DYNACIRC SRO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer:

• Ciddi kalp hastalığınız varsa

• Böbrek ya da karaciğer sorununuz varsa

• Gebeyseniz ya da gebe olabileceğinizi düşünüyorsanız (aşağıdaki ayrıntılı bilgilere bakınız)

• Bebeğinizi emziriyorsanız (aşağıdaki ayrıntılı bilgilere bakınız)

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

DYNACIRC SRO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

DYNACIRC SRO kullanımı sırasında greyfurt suyu içmeyiniz. Greyfurt suyu DYNACIRC SRO’nun kandaki miktarını artırarak muhtemelen zararlı bir düzeye çıkarabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız bunu doktorunuza söyleyiniz. DYNACIRC SRO’nun hamile kadınlarda kullanımıyla ilgili deneyim sınırlıdır. Kural olarak, doktorunuz kullanılmasının gerekli olduğuna karar vermediği takdirde DYNACIRC SRO hamilelik sırasında kullanılmaz. Doktorunuz gebelik sırasında DYNACIRC SRO kullanmanın olası risklerini size açıklayacaktır.

Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

DYNACIRC SRO tedavisi sırasında bebeğinizi emzirmeyiniz. Eğer bebeğinizi emziriyorsanız, bu konuda doktorunuza danışınız.

2.

Araç ve makina kullanımı

Diğer kalsiyum kanal blokerleri gibi DYNACIRC SRO da özellikle tedavinin başında baş dönmesine yol açabilir. Bu nedenle, araç ya da makine kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız.

DYNACIRC SRO’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

DYNACIRC SRO’nun içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Şu anda diğer herhangi bir ilaç alıyorsanız ya da yakın bir zamanda aldıysanız, doktorunuza ya da eczacınıza bunu bildiriniz. Bir doktor tarafından verilmemiş olanları da söylemeyi unutmayınız.

Aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız doktorunuzun bunu bilmesi özellikle önem taşımaktadır:

• Başka herhangi bir kalp ilacı,

• Epilepsi (sara) tedavisi için kullanılan fenitoin gibi ilaçlar (antikonvülsanlar),

• Mide ülseri için kullanılan ilaçlar (örneğin simetidin),

• Antibiyotikler (rifampisin, eritromisin, klaritromisin),

• HIV/AIDS için kullanılan ilaçlar,

• Fungal enfeksiyon (mantar enfeksiyonu) tedavisinde kullanılan oral ilaçlar,

• Fenobarbita1.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.DYNACIRC SRO’in saklanması

DYNACIRC SRO’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

DYNACIRC SRO, 25° C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra DYNACIRC SRO’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz DYNACIRC SRO’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi ve üretici: Novartis Ürünleri

34912 Kurtköy – İstanbul

tarihinde onaylanmıştır.

DEVAMINI OKU

2.DYNACIRC SRO nedir ve ne için kullanılır?

DYNACIRC SRO kapsüller, açık sarı renkte, sert jelatin kapsüllerdir. Her bir kapsül, etkin madde olarak 5 mg isradipin içerir.

DYNACIRC SRO, 30 adet kapsül içeren ambalajlarda takdim edilmektedir.

DYNACIRC SRO yüksek kan basıncının (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. İlaç, "kalsiyum kanal blokerleri" isimli bir ilaç ailesine dahildir. Bu ilaçlar, damarları gevşeterek kan basıncını düşürür ve kalbin iş yükünü azaltırken kalbe giden kan ve oksijen miktarım artırır.

DEVAMINI OKU

3.DYNACIRC SRO nasıl kullanılır ?

Doktorunuzun talimatlarını dikkatli bir şekilde takip ediniz. Önerilen dozajı aşmayınız.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Doktorunuz size tam olarak kaç kapsül DYNACIRC SRO kullanacağınızı söyleyecektir. Tedaviye verdiğiniz yanıta bağlı olarak doktorunuz daha yüksek ya da daha düşük bir doz önerebilir.

DYNACIRC SRO'nun normal dozu günde bir kez bir 5 mg SRO kapsüldür.

Uygulama yolu ve metodu

SRO kapsülünüzü her gün aynı saatte olmak üzere sabahları ve/veya akşamları bir bardak suyla birlikte almalısınız. SRO kapsül bütün olarak yutulmalıdır. SRO kapsülü çiğnemeyiniz.

Doktorunuzun tedavi sırasında, özellikle de DYNACIRC SRO'yu kullanmaya ilk başladığınızda kan basıncınızı düzenli olarak kontrol etmesi önem taşımaktadır. DYNACIRC SRO'nun yarar sağlama düzeyine bağlı olarak doktorunuz dozajı değiştirebilir.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doktor daha farklı bir doz uygulamasına gidebilir.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Karaciğer veya böbrek sorununuz varsa, doktorunuz sizin için daha farklı bir doz uygulamasına gidebilir.

Eğer DYNACIRC SRO 'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla DYNACIRC SRO kullanırsanız

Eğer kazayla çok fazla kapsül alırsanız hemen doktorunuzla konuşunuz ya da en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. Doz aşımı durumunda genellikle hastanın hastanede müşahede altında tutulması gerekir, çünkü kan basıncı anormal derecede düşük olabilir.

DYNACIRC SRO'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

DYNACIRC SRO'i kullanmayı unuttuysanız

İlacınızı almayı unuttuysanız aklınıza gelir gelmez alınız. Ama bir sonraki dozunuza 4 saatten kısa bir süre kaldıysa, bekleyiniz ve bir sonraki dozunuzu normal zamanında alınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

DYNACIRC SRO ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

DYNACIRC SRO genellikle uzun süreli tedavi olarak kullanılmaktadır. Bu ilacın yüksek kan basıncını tamamen iyileştirmediğini, ama kontrol altına alınmasına yardımcı olduğunu unutmayınız. Bu nedenle, kan basıncınızı düşük düzeylerde tutmak için bu ilacı size söylendiği şekilde almaya devam etmelisiniz. Kan basıncının tam olarak kontrol altına alınabilmesi için hiçbir dozun atlanmaması önemlidir. DYNACIRC SRO'yu kullanmayı ani olarak kesmeyiniz.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi DYNACIRC SRO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Bazı etkiler ciddi olabilir:

• Döküntü, deride kaşıntılı kurdeşen, yüzde, dudaklarda, dilde ya da vücudun diğer kısımlarında şişme, hırıltı ya da nefes almada güçlük (alerji belirtileri)

• Ani ve ezici göğüs ağrısı, nefes alamama, yatar konumda nefes almada güçlük, ayaklarda ve bacaklarda şişme, kalp atışlarında düzensizlik (kalp rahatsızlığı belirtileri)

• Kendiliğinden kanama veya morarma (kandaki trombosit sayısının azaldığını gösteren belirtiler)

• Enfeksiyonlara bağlı ateş, boğaz ağrısı ya da ağız ülserleri (kanda akyuvar sayısının azaldığını gösteren belirtiler)

• Baş dönmesi, sersemlik (düşük kan basıncı belirtileri)

• Alyuvar sayısının azalması (anemi)

• Depresyon

Bazı hastalarda DYNACIRC SRO tedavisi sırasında el ve ayaklarda veya yüzde paraliz ya da güçsüzlük, konuşma güçlüğü, ani bilinç kaybı (sinir sistemi bozukluklarını gösteren belirtiler, inme) gözlenmiştir.

Bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal doktorunuza haber veriniz. Bazı yan etkiler çok yaygındır

Bu yan etkiler her 10 hastada 1 ya da daha fazlasını etkileyebilir.

• Yüzde ve boyunda ani kızarıklık

• Baş ağrısı

• Ödem (özellikle ayak bilekleri, ayaklar ya da bacakların alt kısmında sıvı birikmesi nedeniyle şişme)

Bazı yan etkiler yaygındır

Bu yan etkiler her 100 hastada 1-10'unu etkileyebilir.

• Kalp çarpıntısı (hızlı kalp atışı hissi)

• Baş dönmesi

• Yorgunluk

• Karında rahatsızlık hissi

• İdrar çıkışının artması

Bazı yan etkiler seyrek görülür

Bu yan etkiler her 1000 hastada 1-10'unu etkileyebilir.

• Kilo artışı

Bazı yan etkiler çok nadir görülür

Bu yan etkiler her 10.000 hastada 1'den azını etkileyebilir.

• Bulantı, kusma

• İştah kaybı

• Deri duyarlılığında azalma

• Karıncalanma ya da uyuşma

• Anksiyete, sinirlilik

• Uyku hali

• Görmede bozukluk, bulanık görme

• Öksürük

• Diş etlerinde kanama, hassasiyet ya da büyüme (diş etlerinde enflamasyon belirtileri)

• Sırt ağrısı, kas krampları, eklem ağrısı, kol ve bacaklarda ağrı

• Ereksiyonun sağlayamama ya da sürdürememe

• Erkeklerde meme büyümesi

• Genel olarak kendini iyi hissetmeme, güçsüzlük

• Deride ve gözlerde sarı renk, bulantı, iştah kaybı, açık renk idrar (karaciğer bozukluğu belirtileri)

Bazı hastalarda DYNACIRC SRO tedavisi sırasında gögüs ağrısı, uykusuzluk, ağız kuruluğu, kabızlık, ishal, enerji kaybı gözlenmiştir.

Bu yan etkilerin herhangi biri şiddetliyse doktorunuza haber veriniz.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU