İlaç Ara

E.S. ENEMA TIBBI LAKSATIF 67.5 ml lavman

Firma Bilgileri
Haver Pharma İlaç A.Ş.
Satış Fiyatı
9.59 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
67.5
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

E.S. ENEMA Tıbbi Laksatif Lavman Yetişkinler için Rektal kullanılır.

Etken Madde

Her 118 ml’lik uygulama dozunda Her 177 ml’lik uygulama dozunda

Sodyum dihidrojen fosfat    19 g

Disodyum hidrojen fosfat    7 g

28.5    g

10.5    g 

Yardımcı maddeler

Sodyum EDTA, benzalkonyum klorür, deiyonize su Püskürtücü başlık (nozül) kayganlaştırıcısı: Beyaz yumuşak parafin

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. E.S. nedir ve ne için kullanılır?

2. E.S.’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. E.S. nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. E.S.’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.E.S. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

E.S.’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebelik süresince uygulandığında ceninle ilgili kusurlu oluşum ya da diğer toksik etkilerini ölçmek için eldeki veriler yeterli değildir. E.S. ENEMA doğum ve doğum sonrası dönemde yalnızca doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız

Sodyum fosfat anne sütüne geçebildiği için E.S. ENEMA alımmdan sonraki 24 saat içerisinde oluşmuş süt sağılarak atılmalıdır. Bu işlem ve 24 saat sonrası bebeğin emzirilmesi tavsiye edilir.

Araç ve makina kullanımı

E.S. ENEMA’nın araç ve makine kullanımına doğrudan etkisi yoktur. Su kaybından dolayı baş dönmesi görülebilir. İlacın kullanılmasından sonra tuvaletin yakınlarında bulunmalısınız.

E.S.’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’in içeriğindeki benzalkonyum klorür deri reaksiyonlarına sebep olabilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Aşağıda yer alan türden reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz:

 • Yüksek tansiyon veya kalp hastalığı ilaçları (kalsiyum kanal blokerleri)
 • Mesane boşaltıcı ilaçlar (diüretik)
 • Ruhsal sıkıntılara dair bazı ilaçlar (lityum)
 • Vücudu susuz bırakabilecek ilaçlar veya elektrolit denge olarak bilinen vücuttaki tuz seviyesini (potasyum, sodyum, fosfat veya su) değiştirebilecek ilaçlar
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.E.S.’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra E.S.’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Haver Ecza Deposu A.Ş.

  Esenşehir Mahallesi Haseki Sok. No: 20 Ümraniye / İSTANBUL Tel: 0216 324 38 38 Fax: 0216 317 04 98

  Üretim yeri:

  Farmamag Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

  Bağlariçi Caddesi No: 14 Avcılar / İstanbul

  AŞAĞIDAKİ BİLGİLER BU İLACI UYGULAYACAK SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDİR:

  Doğuştan megakolon, bağırsak tıkanıklığı, imperforat anüs veya konjestif kalp hastalığı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Böbrek bozukluğu, önceden süregelen elektrolit bozukluklar veya kolostomi yapılmış veya diüretik kullanan veya elektrolit seviyelerini etkileyen hipokalsemi, hiperfosfatemi, hipematremi gibi ilaçları kullanan veya asidoz görülmüş kişilerde dikkatle kullanılmalıdır.

  E.S. ENEMA’mn yetişkin ve çocuk formları bulunduğundan reçetelendirme buna göre yapılmalıdır.

  DEVAMINI OKU

  2.E.S. nedir ve ne için kullanılır?

  • E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN, geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliğinin sağlanması için kullanılır.
  • E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN, dışkıdaki su miktarını arttıran ve bu yolla dışkı atılması ve bağırsak temizliği sağlanmasına yardımcı olan bir bağırsak boşaltıcıdır.
  • E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’in içerisinde tuzlu müshil bulunur (şalin laksatif). Tuzlu müshiller, bağırsakta (sigmoid kolonda) su tutulmasını sağlar. Bu etki sonucunda 2 ila 5 dakika içerisinde bağırsak uyarılır ve boşaltım gerçekleşir.
  • Geçici kabızlığın giderilmesi veya bağırsak temizliği sağlanmasının gerekli olduğu, endoskopi, bağırsak ameliyatı ve röntgen incelemelerinde,
  • Rektal tetkik ya da kontrol işlemleri öncesi bağırsağı temizlemek/boşaltmak için kullanılır.
  • Yumuşak ve esnek püskürtücü başlık (nozül), kayganlaştırıcı barındırdığından kısa sürede konforlu bir uygulama yapılmasını sağlamaktadır.
  • Hiçbir E.S. ENEMA ürününde lateks kullanılmamaktadır.
  • Yetişkinlerde ve 12 yaş üzeri çocuklarda kullanılır.
  DEVAMINI OKU

  3.E.S. nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  Yalnızca rektal (anal) yoldan alınır. Ağızdan almayınız.

  Yetişkinler ve 12 yaş üstü çocuklarda, hekim tarafından aksi belirtilmemişse, günde en fazla bir şişe kullanılır.

  Enjekte etmeye başlamadan önce mavi renkli koruyucu kapağı çıkartınız.

  Doktorunuz tarafından aksi önerilmemişse, E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN 14 günden daha uzun süre kullanılmamalıdır.

  Eğer direnişle karşılaşma olursa kullanma bırakılır. Enema’nın zorlanması zedelenmelere sebep olabilir.

  Not: Şişeyi tamamen boşaltmaya gerek yoktur. Etkili kullanım için şişe içindeki miktar tedavi dozundan daha fazladır. Kullanımdan sonra bir miktar likid şişede artacaktır. Tamamen boşaltma olana kadar pozisyon korunur. (Genellikle 2-5 dakika)

  Uygulama yolu ve metodu

  Sol yan pozisyonu:

  Sola yatılır. Dizler sağa doğru bükülür ve kollar serbestçe salınır.

  Diz-göğüs pozisyonu:

  Diz çökülür. Baş aşağı doğru eğilir ve göğüs ileriye doğru götürülür. Yüzün sol tarafı yüzeye yaklaştırılır ve sol kola rahat bir şekilde yerleştirilir.

  1. Yukarıdaki iki pozisyondan (sol yan pozisyonu veya diz-göğüs pozisyonu) uygun olanını tercih ediniz.

  2. Mavi rengi koruyucu kapağı çıkarınız. Şişeyi dik tutarak parmakla oluklu şişenin kapağını kavrayınız. Diğer elle koruyucu kapağı yavaşça çekerek çıkarınız.

  3. Şişenin ucunu makat merkezini hedefleyerek, sabit bir basınçla nazikçe rektuma yerleştiriniz.

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi E.S.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN ile görülen istenmeyen etkilerin görülme sıklığı bilinmemektedir (Mevcut verilerden tahmin edilemiyor).

  Aşağıdakilerden biri olursa, E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN’i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Rektal kanama (bağırsaktan kanlı dışkı veya kan gelmesi)
 • Şiddetli ani alerjik reaksiyon (döküntü, kaşıntı, yüz ve dudakların şişmesi ya da ağız ve boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmesi) güç nefes alma ataklarıyla seyreder ve baygınlık hissi ya da baş dönmesi olması
 • E.S. ENEMA YETİŞKİNLER İÇİN verildikten sonra bağırsakta hiçbir hareket veya dışkı atılımı olmaması
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Dehidrasyon (vücudun aşırı su kaybetmesi)
 • Alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kurdeşen (ürtiker))
 • Kanda elektrolitlerin (tuzlar) miktarındaki değişikliklere bağlı olarak kaslarda seğirme veya ani kasılmalar.
 • Karın ağrısı veya bağırsaklarda gaz birikimine bağlı şişkinlik
 • Kusma veya mide bulantısı
 • Anal bölgede kaşıntı veya yanma
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklar oluşması
 • İshal
 • Üşüme hissi ile eşlik eden titreme hali
 • İğnelenme
 • Kanda fosfat seviyesinin yükselmesi (hiperfosfatemi)
 • Kalsiyum seviyesinin düşmesi (hipokalsemi)
 • Kanda potasyum seviyesinin düşmesi (hipokalemi)
 • Kandaki sodyum düzeyinin artması (hipematremi)
 • Vücuttaki asit atılmamın bozulması (metabolik asidoz)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU