İlaç Ara

EBICOMB 5/10 mg 100 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş
Satış Fiyatı
394.43 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
100
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

EBİCOMB 5 /10 mg efervesan tablet

Ağız yolu ile alınır.

Etken Madde

: Her bir efervesan tablette 5 mg donepezil hidroklorür ve 10 mg memantin hidroklorür bulunur.

Yardımcı maddeler

Sodyum hidrojen karbonat, sitrik asit anhidrus, maltodekstrin, sorbitol (E420), sukraloz (E955), polietilenglikol (PEG 6000), böğürtlen aroması içermektedir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EBICOMB nedir ve ne için kullanılır?

2. EBICOMB’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EBICOMB nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EBICOMB’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.EBICOMB kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EBICOMB’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Memantin hidroklorüre, donepezil hidroklorür, piperidin türevi ilaçlara ya da
 • EBİCOMB içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz var ise,

 • Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız bu ilacı kullanmayınız.
 • EBICOMB’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer,

 • Mide veya oniki parmak bağırsağı ülseriniz varsa,
 • Nöbet ya da yüz, gövde veya kol, bacaklarda görülen şiddetli bir spazm veya ani kasılmalar varsa,
 • Kalp rahatsızlığınız (düzensiz ya da yavaş kalp atışı) varsa,
 • Astım ya da başka bir uzun süreli akciğer hastalığınız varsa,
 • Karaciğer hastalığı ya da sarılık geçirdiyseniz,
 • Epileptik nöbet hikayeniz varsa,
 • Yakın bir zamanda miyokard enfarktüsü (kalp krizi) yaşadıysanız veya konjestif kalp yetmezliği veya kontrol altında olmayan hipertansiyon hikayeniz var ise.
 • İdrara çıkma zorluğu yaşıyorsanız veya böbrek rahatsızlığınız varsa,
 • • Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş olduysa), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi üriner sistem bozukluğunuz (örn, renal tübüler asidoz; böbrek fonksiyon bozukluğundan dolayı kanda asit yapıcı madde fazlalığı) mevcutsa (bu durumlarda idrar pH’sı yükselebilir).

  Bu durumlarda tedavi dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve EBİCOMB’un klinik yararı doktorunuz tarafından düzenli aralıklarla tekrar değerlendirilmelidir.

 • Böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz böbrek işlevlerinizi yakından izlemeli ve gerekiyorsa, memantin dozunu buna göre ayarlamalıdır.
 • Amantadin, ketamin, dekstrometorfan ve diğer NMDA-antagonistleri ile aynı zamanda kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen etkilerden herhangi biri varsa EBİCOMB’u kullanmayınız ve EBİCOMB almaya başlamadan önce doktorunuz veya eczacınız ile görüşünüz.

  Ayrıca hamile iseniz ya da hamile olduğunuzu düşünüyorsanız doktorunuza danışınız. EBİCOMB, çocuklar ve 18 yaşından küçük adolesanlar için önerilmemektedir.

  Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için gerekliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  EBICOMB’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  EBİCOMB aç ya da tok kamına kullanılabilir.

  EBİCOMB alkol ile birlikte alınmaması gerekir. Çünkü alkol ilacın etkisini değiştirebilir. Yakın bir zaman içerisinde diyetinizi çok fazla değiştirdiyseniz veya değiştirmeyi planlıyorsanız (öm. Normal diyetten sıkı bir vejetaryen diyete geçiş gibi) doktorunuzu bilgilendirmelisiniz. İlacınızın dozunun ayarlanması gerekebilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Hamile kadınlarda EBİCOMB kullanımı önerilmemektedir.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Eğer bebeğinizi emziriyorsanız doktorunuza bilgilendiriniz. Emziren kadınların EBİCOMB kullanmamaları gerekmektedir.

  Araç ve makina kullanımı

  Alzheimer rahatsızlığı, araç kullanma performansında bozulmaya sebep olabilir veya makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  Ayrıca EBİCOMB halsizlik, sersemlik ve kas kramplarına neden olabilir. Eğer bu etkilerden herhangi biri gerçekleşirse, araç ve makine kullanılmaması gerekir.

  EBİCOMB, hafif veya orta düzeyde araç ve makine kullanma kabiliyetini azaltabilir.

  EBICOMB’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Sodyum için uyarı

  EBİCOMB her dozunda 5,95 mmol sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Sorbitol için uyarı

  EBİCOMB sorbitol (E420) içermektedir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Eğer aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız ya da yeni kullanmaya başladıysanız doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz. Bu ilaçlar sizin eczaneden aldığınız ama doktorunuzun size reçete yazmadığı ilaçlar olabilir. Bu ilaçların kullanımı ilerde EBİCOMB’un etkilerini daha güçlü veya daha zayıf yapabilir.

  Özellikle aşağıdaki tip ilaçları alırken doktorunuza bildiriniz.

 • Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılan diğer asetilkolinesteraz inhibitörü ilaçlar (örn, galantamin)
 • Ağrı kesiciler veya artirit tedavisi için kullanılan ilaçlar (örn, aspirin, steroid olmayan anti-inflamatuvar ilaçlar, örneğin ibuprofen ya da diklofenak sodyum).
 • Antikolinerjik ilaçlar (genel olarak hareket bozukluklarını veya barsak kramplarını tedavi etmek için kullanılan ilaçlar örn, tolterodin)
 • Antibiyotikler (örn, eritromisin, rifampisin),
 • Mantar tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, ketakonazol),
 • Antidepresanlar, (örn, fluoksetin)
 • Antikonvülzanlar (nöbetleri önlemek ve hafifletmek için kullanılan maddeler, örn., fenitoin, karbamazepin)
 • Kalp rahatsızlığı tedavisinde kullanılan ilaçlar (örn, kinidin, beta-blokörler [propanolol
 • ve atenolol]),

 • Hidroklorotiyazit (veya hidroklorotiyazitli herhangi bir kombinasyon, idrar söktürücü)
 • Kas gevşetici ilaçlar (örn, dantrolen, baklofen, diazepam, suksinilkolin)
 • Oral antikoagülanlar (örn, varfarin)
 • Genel anestezikler (örn., ketamin)
 • Reçetesiz ilaçlar, örneğin bitkisel tedaviler (sarı kantaron- St. Johns wort)
 • Barbitüratlar (genel olarak uyku için kullanılan maddeler)
 • Dopamin agonistleri (L-dopa, bromokriptin gibi maddeler)
 • Amantadin (Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Dekstrometorfan (Öksürük tedavisinde kullanılan ilaç)
 • Eğer genel bir anestezi gerektiren bir ameliyat geçirecekseniz, doktorunuza ya da anestezistinize EBİCOMB kullandığınızı bildiriniz. Çünkü EBİCOMB gerekli anestezi miktarını etkileyebilir.

  EBİCOMB böbrek rahatsızlığı ve orta şiddetli karaciğer rahatsızlığı bulunan hastalar tarafından kullanılabilir. Şiddetli derecede karaciğer rahatsızlığı olan hastalar EBİCOMB kullanmamalıdır.

  5.EBICOMB’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EBICOMB’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EBICOMB’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  Vitalis İlaç San. Tic. A.Ş.

  Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü

  Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dİ Blok Kat:3

  Esenler /İSTANBUL

  Tel : 0850 201 23 23

  Faks : 0212 482 24 78

  Email: info@vitalisilac.com.tr

  Üretim Yeri:

  Neutec İlaç San. Tic. A.Ş.

  1.OSB. 1.Yol No:3 Adapazarı / SAKARYA

  DEVAMINI OKU

  2.EBICOMB nedir ve ne için kullanılır?

  • EBİCOMB, 5 mg donepezil hidroklorür ve 10 mg memantin hidroklorür içeren beyaz renkli, düz yüzeyli, yuvarlak efervesan tabletlerdir.
  • EBİCOMB, 100 efervesan tablet içeren PE/Alüminyum/PET (strip) ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.
  • EBİCOMB piperidin tipi geri dönüşümlü asetilkolinesteraz inhibitörü olan donepezil ve NMDA reseptör antagonistleri denilen bir ilaç grubuna dahil olan memantinin kombinasyonudur.
  • Alzheimer hastalığı (beyine giden mesaj sinyallerinde bozukluk olmasından dolayı hafıza kaybı) belirtileri hafıza kaybı, zihin karışıklığı ve davranış değişikliklerini artışını içermektedir. Sonuç olarak, Alzheimer hastalarının normal günlük aktivitelerini devam ettirmede zorlandıkları görülmüştür. EBİCOMB hafif ve orta şiddetli Alzheimer hastalarında bellek bozukluklarının tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.
  DEVAMINI OKU

  3.EBICOMB nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  İlacınızı ne zaman ve nasıl kullanacağınız konusunda, doktorunuzun talimatlarını izleyiniz ve her zaman için kullanım kılavuzunu okuyunuz. Emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza danışarak kontrol ediniz.

  Tedaviye 5/5 mg/gün (günde tek doz) ile başlanır.

  EBİCOMB akşamları yatmadan hemen önce bir bardak suda eritilerek içilir.

  Tedaviye verilecek en erken klinik cevapların alınması ve EBİCOMB kararlı hal konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5/5 mg/gün’lük doza en az 4-6 hafta süreyle devam edilmelidir. Doktorunuz ilacınızın dozunu tedaviye verdiğiniz cevaba göre 5/10 mg/gün veya 5/20 mg/gün veya 10/10 mg/gün veya 10/20 mg/gün’e (günde tek doz) artırabilir. Doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilacınızın dozunu değiştirmeyiniz.

  Donepezil hidroklorürün önerilen en yüksek günlük dozu 10 mg, memantin hidroklorürün ise önerilen en yüksek günlük dozu 20 mg’dır.

  Her zaman doktorunuzun ve eczacınızın ilacınız hakkında verdiği nasıl ve ne kadar almanız gerektiği talimatlarına uyunuz.

  Uygulama yolu ve metodu

 • EBİCOMB ağızdan kulanım içindir.
 • Her gün bir efervesan tablet alınmalıdır.
 • EBİCOMB, her gece yatmadan önce bir bardak suda eritilerek içilir. Efervesan tabletler çiğnenmemeli ve yutulmamalıdır.
 • Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanımı

  Yaşlılarda kullanım:

  EBİCOMB yaşlı hastalarda yukarıda belirtilen dozlarda kullanılabilir.

  Özel kullanım durumları

  Böbrek yetmezliği:

  Hafif şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekmez. Doktor tarafından hastanın tedaviye verdiği cevaba göre doz artırılabilir. Orta şiddette böbrek yetmezliği olan hastalarda memantin hidroklorür günlük dozu 10 mg olmalıdır.

  Karaciğer yetmezliği:

  Eğer karaciğer yetmezliğiniz varsa, doktorunuz durumunuza uygun olan dozu belirleyecektir. Ağır karaciğer yetmezliği olan hastalarda EBİCOMB kullanımı tavsiye edilmemektedir.

  Eğer EBİCOMB ’urı etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EBICOMB kullanırsanız

  EBİCOMB’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Her gün bir tabletten fazla tablet almayınız. Eğer size önerilen dozdan fazlasını aldıysanız, hemen doktorunuzu arayınız. Eğer doktorunuza ulaşamazsanız hemen bir hastanenin acil bölümüyle temasa geçiniz.

  EBICOMB'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  Eğer EBİCOMB kullanmayı unutursanız bir sonraki dozu her zamanki zamanında alınız. Eğer bir haftadan fazla uzun süreyle EBİCOMB almayı unutursanız, ilaç almadan önce doktorunuzu arayınız.

  EBICOMB ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EBICOMB’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, EBİCOMB’u kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Alerjik reaksiyon (örn. ağız ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)
 • Kalp atımının yavaşlaması (bradikardi)
 • Kalpte ritim bozukluğu (kalbin çok hızlı veya çok yavaş atması)
 • Kalp yetmezliği
 • Venöz tromboz/tromboembolizm (Kan damarında pıhtı oluşması (tromboz), ardından bu pıhtının yerinden kopması ve dolaşımın başka bir yerine gitmesi (embolizm) sürecidir. Tromboembolizmin belirtileri embolinin yerleştiği yere bağlıdır. Uzuvlarda veya uç noktalarda ağrı ve uyuşukluğa neden olabilir; uzuvlar soğuk ve solgun olacaktır, nabız hissedilmeyecektir. Ayak veya bacak ülserleri ve kangren (doku ölümü) gelişebilir.)
 • Titreme, kasların sertleşmesi, kaslarda sürekli hareket hissi, kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozuklukları ile kendini gösteren belirtiler
 • Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar

  Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, acil tıbbi müdahale veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:
 • Nöbet (kasılmalar)
 • Nefes darlığı
 • Hayal görme
 • Saldırgan davranışlar
 • Bayılma
 • Mide bağırsak kanamaları
 • Karaciğer fonksiyon bozukluğu
 • Kreatin kinaz serum konsantrasyonlarında artış
 • Mide ve duodenum ülseri (duodenum ülseri (on iki parmak barsak) üst ince barsağın mideye komşu olan yerinde gelişen yüzeysel yaralardır)
 • Pankreas iltihabı
 • Karaciğer iltihabı, sarılık
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:
 • Soğuk algınlığı
 • Baş dönmesi
 • Baş ağrısı
 • Uykusuzluk
 • Uykulu olma hali
 • Mantar enfeksiyonları
 • İştahsızlık
 • Huzursuzluk
 • Kas kasılmaları
 • İdrar kaçırma
 • Halsizlik
 • Ağrı
 • Döküntü, kaşıntı
 • Yaralanma
 • Kusma
 • Bulantı
 • Bitkinlik
 • İshal
 • Sersemlik hali
 • Yürüyüş anormalliği
 • Bunlar EBİCOMB’un hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU
  Ameliyatsız Hemoroid Tedavisi