İlaç Ara

EFPA 10 efervesan tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
5.12 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
10
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

EFPAefervesan tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Bir efervesan tablet 500 mg parasetamol içerir.

 • Yardımcı maddeler

  Sodyum bikarbonat, sakkarin sodyum, sitrik asit (susuz), sodyum benzoat (E211), greyfurt aroması

 • Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

  Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

  • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

  • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

  • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

  Bu Kullanma Talimatında:

  1. EFPA nedir ve ne için kullanılır?

  2. EFPA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  3. EFPA nasıl kullanılır?

  4. Olası yan etkiler nelerdir?

  5. EFPA’in saklanması

  Başlıkları yer almaktadır.

  2.EFPA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

  EFPA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

  Eğer parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) iseniz

 • Şiddetli karaciğer ya da böbrek yetmezliğiniz varsa

 • EFPA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Eğer;

 • • Parasetamol içeren başka ilaçlar kullanıyorsanız,

 • • Deride kızarıklık, döküntü veya bir deri reaksiyonu görüldüğü takdirde,

 • • Sodyum diyeti uyguluyorsanız,

 • • Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

 • • Kansızlığı (anemisi) olanlarda, akciğer hastalarında, karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doktor kontrolü altında dikkatli kullanılmalıdır.

 • • Karaciğer enzimlerinde yükselme ve gelip geçici sarılıkla karakterize kalıtsal bir hastalık olan Gilbert sendromunuz varsa

 • • Kan şekeri metabolizmasında etkili olan glukoz 6 fosfat dehidrogenaz enzimi eksikliği olan hastalarda seyrek olarak hemoliz (kırmızı kan hücrelerinin yıkımı) görülebilir.

 • • Birden (akut) yüksek doz verildiğinde ciddi karaciğer toksisitesine neden olur.

 • • Erişkinlerde uzun süreli (kronik) günlük dozlarda karaciğer hasarına neden olabilir.

 • • Alkolik karaciğer hastalarında dikkatli kulanılmalıdır.

 • 3 -5 gün içinde yeni belirtilerin oluşması ya da ağrının ve/veya ateşin azalmaması halinde, parasetamol kullanmaya son vererek doktorunuza danışınız.

 • EFPA akut (kısa sürede) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

  Sepsis gibi glutatyon eksikliği olan hastalarda,parasetamol kullanımı metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Ciddi bir enfeksiyonunuz varsa bu metabolik asidoz riskini arttırabilir.

  Metabolik asidoz belirtileri şunlardır:

 • Derin, hızlı ve zorlanarak nefes alıp vermek

 • Mide bulantısı ve kusma

 • İştahsızlık

 • Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışın.

  EFPA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Alkolle veya alkol içeren yiyecek/ içeceklerle (örn. bazı ilaçlar) birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

  Besinler parasetamolün bağırsaktan emilimini azaltabilir.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EFPA’nın hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemiştir. Ancak, bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  EFPA’nın emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçmektedir. Emziren anneler bu dönemde hekim önerisi ile kullanabilir.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makine kullanma üzerine herhangi bir etki göstermesi beklenmez. Ancak parasetamol bazı hastalarda baş dönmesi veya uyku hali yapabilir. EFPA kullanırken, uyanık kalmanızı gerektiren işler yaparken dikkatli olmalısınız.

  EFPA’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Bu tıbbi ürün her “doz”unda 348,48 mg sodyum ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında EFPA’nın etkisi değişebilir. Aşağıdaki ilaçları kullanıyorsanız lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Örn: Propantel vb.)

 • • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Örn: Metoklopramid gibi)

 • • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Örn: bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullanılan bazı ilaçlar (fenitoin, fenobarbital, karbamazepin) gibi)

 • • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol, rifampisin

 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

 • • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlarının (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)

 • • Sarı kantaron (St John’s Worth / Hypericum perforatum) içerikli ilaçlar

 • • Kolestiramin içerikli ilaçlar (yüksek kolesterol tedavisinde kullanılır)

 • • Tropisetron ve granisetron içerikli ilaçlar (radyoterapi ve/veya kemoterapi alan hastalarda bulantı ve kusmanın önlenmesi amacıyla kullanılır)

 • • Diğer ağrı kesicilerle birlikte kullanım

 • • Alkol

 • • Antidepresan (ruhsal çöküntü tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar)

 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

 • 5.EFPA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EFPA’i kullanmayınız.

  Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

  Ruhsat Sahibi:

  Alpex Pharma SA CH-6805 Mezzovico/İsviçre lisansı ile;

  ADEKA İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  55020 – İlkadım/SAMSUN

  Üretici:

  Alpex Pharma SA

  CH-6805 Mezzovico/İsviçre

 • DEVAMINI OKU

  2.EFPA nedir ve ne için kullanılır?

  EFPA, her efervesan tabletinde 500 mg parasetamol içeren, ağrı kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır.

  EFPA, 10 efervesan tabletlik ambalajlarda bulunur.

  Hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtileri giderici) tedavisinde kullanılır.

 • DEVAMINI OKU

  3.EFPA nasıl kullanılır ?

  EFPA yetişkinlerde ve 12 yaşın üzerindeki çocuklarda uygundur. 4-6 saat ara ile 1-2 tablet önerilir ve gerekirse doz, her 4 saatte bir yinelenebilir. Günlük en yüksek doz 4000 mg’dır. 24 saat içerisinde 4 dozdan fazla kullanılmamalıdır.

  Alkol alan kişilerde karaciğer zehirlenmesi (hepatotoksisite) riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2000 mg’ı aşmaması gerekir.

  Uygulama yolu ve metodu

  Tableti bütün olarak yutmayınız; efervesan tableti bir bardak su içinde çözdürünüz, çözdükten sonra hemen içiniz; kullandıktan sonra tüpün kapağını kapatınız.

  Değişik yaş gruplan:

  Çocuklarda kullanımı

  Bir doktorun önerisiyle olmadıkça 12 yaşından küçük çocuklara verilmemelidir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Sağlıklı, hareketli yaşlılarda normal yetişkin dozu uygundur, fakat zayıf, hareketsiz yaşlılarda doz ve dozlam sıklığı azaltılmalıdır.

  Özel kullanım durumları

  Hafif ve orta şiddette karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır.

  Eğer EFPA ’nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla EFPA kullanırsanız

  Doz aşımı durumlarında solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma görülen başlıca belirtilerdir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti görülmeyebilir. Bu nedenle aşırı doz veya kazayla ilaç alma durumlarında derhal doktorunuza haber veriniz veya hastaneye başvurunuz. Akut (kısa sürede) yüksek doz alındığında karaciğer zehirlenmesine yol açabilir. Aşırı dozun zararı alkolik karaciğer hastalarında daha yüksektir. Parasetamol doz aşımı hemen tedavi edilmelidir.

  EFPA ’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  EFPA'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  EFPA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler

  DEVAMINI OKU

  4.Olası yan etkiler nelerdir ?

  Tüm ilaçlar gibi EFPA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. Parasetamolün 10 gramın (20 adet EFPA) üzerinde alınması durumunda zararlı etki görülmesi muhtemeldir.

  Aşağıdakilerden biri olursa EFPA’ü kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

 • - El, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

 • - Alerjik belirtiler

 • - Astım ve akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

 • Bunlar çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bu durum sizde mevcut ise, sizin EFPA’ya karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:

  Çok yaygın:

  10 hastanın en az birinde görülebilir.

  Yaygın:

  10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Yaygın olmayan:

  100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

  Seyrek:

  1.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Çok seyrek:

  10.000 hastanın birinden az görülebilir.

  Bilinmiyor:

  Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

  Yaygın görülen yan etkiler
 • • Baş ağrısı

 • • Baş dönmesi

 • • Sürekli uyku durumu

 • • Uyuşma, karıncalanma veya yanma hissi gibi duyusal bozukluklar

 • • Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri

 • • Bulantı

 • • Kusma

 • • Üst karın bölgesinde rahatsızlık, ağrı ve hazımsızlık

 • • Mide ve bağırsaklarda aşırı miktarda gaz

 • • Karın ağrısı

 • • Kabızlık

 • Yaygın olmayan yan etkiler
 • • Uzun süreli uygulamada böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek hasarı (papiler nekroz)

 • • Mide ve bağırsak kanalı kanaması

 • Seyrek görülen yan etkiler
 • • Kan pulcuğu (pıhtılaşmadan sorumlu kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lölkopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

 • Bu istenmeyen etkiler parasetamol ile neden-sonuç ilişkili değildir.

 • • Trombosit (kan pulcuğu) sayısının düşmesine bağlı deri altı kanaması

 • • İshal

 • • Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantemöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık (eritema multiforme)

 • • Alerjik reaksiyon belirtileri

 • • Stevens-Johnson sendromu (cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği bir rahatsızlıktır)

 • • Toksik epidermal nekroliz (Lyell sendromu) (ilaç ve çeşitli enfeksiyonlara bağlı gelişebilen deri hastalığı)

 • • Çok miktarda alındığında karaciğer hasarı

 • • Astım ve akciğer nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

 • Çok seyrek görülen yan etkiler
 • • Agranülositoz (kandaki beyaz hücre sayısının azalması ile seyreden bir hastalık)

 • Bilinmiyor
 • • Merkezi sinir sisteminde uyarılma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati), uykusuzluk, gerginlik

 • • Çarpıntı

 • • Pozitif alerji (duyarlılık) testi (alerji testinin pozitif sonuç vermesi)

 • • İmmün trombositopeni (deri içine kanamalar sonucu oluşan küçük kırmızı

 • döküntüler ve kolay çürük oluşumu)

 • • Titreme

 • • Kalp çarpıntısı

 • • Gerginlik

 • • Aniden başlayan ve ölüme neden olabilen ciddi alerjik reaksiyon (anaflaksi)

 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU