İlaç Ara

EGISAZOL 30 mg 28 tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Egis İlaçlari Ltd.şti
Satış Fiyatı
266.45 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
28
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

EGİSAZOL 30 mg tablet

Ağızdan alınır

Etken Madde

Her tablet 30 mg aripiprazol içerir.

Yardımcı maddeler

Önceden jelat inlenmiş nişasta, mikro kristal in selüloz, susuz koloidal silika, magnezyum stearat.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EGISAZOL nedir ve ne için kullanılır?

2. EGISAZOL’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EGISAZOL nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EGISAZOL’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.EGISAZOL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EGISAZOL’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Aripiprazole veya EGİSAZOL’ün içerdiklerinden herhangi birine karşı alerjinjiz (aşırı duyarlılık) var ise kullanmayınız.

EGISAZOL’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdakilerden biri sizin için geçerli ise EGİSAZOL tedavisinden önce dokjtorunuza söyleyiniz.

Eğer:

• Kan şekeriniz yüksekse veya ailenizde şeker hastalığı varsa,

• Nöbet geçirdiyseniz,

• Özellikle yüzde istemsiz ve tekrarlayan kas hareketleriniz varsa,

• Sizde veya ailenizde kalp-damar hastalığı, felç, mini-felç ve anormal kaı| basıncı hikayesi varsa,

• Antipsikotik kullanımı kan pıhtı oluşumu ile ilişkilendirildiğinden, sizjde veya ailenizde kan pıhtılaşması durumu varsa.

Kilo aldığınızı farkediyorsanız, yutmada herhangi bir güçlüğün ya da alerjik belirtilerin olması durumunda lütfen doktorunuza söyleyiniz.

Bunaması (hafıza ya da diğer mental becerilerde kayıp) olan yaşlı bir hasta iseniz siz ya da size bakan kişi/akrabanız geçmişte herhangi bir felç ya da mini-felç geçirip geçirmediğinizi doktorunuza söylemelidir.

Kendinize zarar verme düşünceleri ya da hislerin iz varsa derhal doktorunuza söyleyiniz Aripiprazol tedavisi esnasında intihar düşünceleri ve davranışları bildirilmiştir.

Kaslarınızda sertlik ya da yüksek ateşle birlikte katılık durumu, terleme, mental durumda değişiklik veya çok hızlı ya da düzensiz kalp atışı durumu varsa derhal doktorunuza söyleyiniz.

Eğer geçmişte ilaç bağımlılığı ya da kötüye kullanma hikayeniz var ise doktorunuza söyleyiniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliys^ lütfen doktorunuza danışınız.

EGISAZOL’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EGİSAZOL’ü yemeklerden bağımsız olarak alabilirsiniz.

EGİSAZOL kullanırken alkol almayınız.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

EGİSAZOL, gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza derhal söylediğinizden emin olunuz.

Hamileliğin son üç ayında antipsikotik ilaçlara maruz kalan yeni doğanlar, doğumu takiben şiddeti değişebilen, anormal kas hareketleri ve/veya ilaç kesilme belirtileri açısından risk altındadırlar. Bu belirtiler hakkında detaylı bilgi için doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Araç ve makina kullanımı

EGİSAZOL’ün sizi olumsuz etkilemediğinden emin olana kadar motorlu araçlar tehlikeli makinaları kullanmayınız.

da dahil


Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Eğer,

Tansiyonunuzu düşüren ilaçlar alıyorsanız: EGİSAZOL tansiyon düşürücü ilaçların etkisini artırabilir. Tansiyonunuzun kontrol altında tutulması için ilaç aldığınızı doktorunuza söyleyiniz.

EGİSAZOL’ün bazı ilaçlarla birlikte kullanımı EGİSAZOL dozunuzun değiştirilmesine neden olabilir. Doktorunuza Özellikle aşağıdaki ilaçları belirtmeniz oldukça Önemlidir:

• Kalp atışınızı düzenleyen ilaçlar

• Ruhsal çökkünlük hali (depresyon) ya da endişe (anksiyete) tedavisi için depresyona karşı etkili ilaç ya da bitkisel tedaviler

• Mantar ilaçları

• H1V enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar

• Sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan antikonvülsan ilaçlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.EGISAZOL’in saklanması

EGİSAZOL’ü çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında sakldyımz. EGİSAZOL’ü 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklayınız.

Lütfen kalan ilacınızı eczacınıza geri götürünüz. İlaçlar evsel atıklar ile birlikte veyh atık su yoluyla atılmamalıdır. İhtiyacınız olmayan ilaçları nasıl atacağınızı eczacınıza sorunuz. Bu tedbirler çevreyi korumaya yardımcı olacaktır.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EGISAZOL’i kullanmayınız.

Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz EGISAZOL’i kullanmayınız.

Ruhsat sahibi:

EGIS İLAÇLARI LTD. ŞTİ.

Ekinciler Cad. No; 1 Kat; 2 34810, Kavacık – Beykoz/ İSTANBUL Telefon no    :    (0216) 680 29 29

Faks no    :    (0216)680 13 58

E-mail    :    egisinfo@egisturkey.com

Üretim yeri:

NOBELFARMA İLAÇ San. ve Tic. A.Ş.

Sancaklar, 81100 DÜZCE

DEVAMINI OKU

2.EGISAZOL nedir ve ne için kullanılır?

1. EGİSAZOL nedir ve    ne için kullanılır?

EGİSAZOL ant ipsi kot ik ler olarak adlandırılan bir ilaç grubuna dahildir.

EGİSAZOL, bir yüzünde şekilli E ve 564 kodu bulunan yuvarlak, konveks, be;

yaz veya 28 tablet

beyaza yakın, kokusuz veya hemen hemen kokusuz tabletlerdir. Karton kutu içinde içeren OPA-A1-PVC/A1 blisterden oluşan ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

EGİSAZOL, yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş), olmayan şeyleri duyma, görfrıe veya hissetme, şüphecilik, yanlış düşünceler, tutarsız konuşmalar, davranışlar ve duygusal Idurumda durgunluk gibi belirtiler ile karakterize bir hastalığın tedavisi için kullanılır. Bu dürümdaki hastalar aynı zamanda ruhsal çökkünlük içinde olabilir veya kendilerini suçlu, endişeli ya da gergin hissedebilirler.

EGİSAZOL, olağan dışı ve sürekli, taşkın ya da sinirli bir dönemin olması, aşırı Iderecede enerjinin olması, her zamankinden daha az uykuya ihtiyaç duyulması, düşünce içeriğinde hızlanma ile birlikte ve bazen aşırı derecede tepkisel bir şekilde çok hızlı konuşma durumundaki yetişkinlerin tedavisinde ve bu durumun tekrarlamasının engellenmesinde kullanılır.

DEVAMINI OKU

3.EGISAZOL nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

EGİSAZOL'ü her zaman doktorunuzun söylediği şekilde kullanınız. Eğer emin değilseniz doktorunuza veya eczacınıza muhakkak danışmaksınız.

EGİSAZOL'ün yetişkinler için olan normal dozu günde bir kez 15 mg'dır. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşük ya da yüksek bir doz verebilir. Diğer duygudurum belirtileri için size ek bir tedavi reçete edilebilir.

EGİSAZOL, 13-17 yaşları arasındaki ergenlerde, oral solüsyon (likid) dozaj formu :1e düşük bir dozda başlanabilir. Doz, yetişkinlerdeki 10 mg/günlük olağan doza kademeli olarak artırılabilir. Ancak doktorunuz size günde en yüksek 30 mg olacak şekilde daha düşfük ya da yüksek bir doz verebilir.

İlacınızı her gün aynı zamanda almaya özen gösteriniz.

Uygulama yolu ve metodu

Tabletleri yeterli miktarda (örneğin bir bardak) su ile alınız.

EGİSAZOL tabletleri yemeklerden önce veya sonra alabilirsiniz.

Kendinizi daha iyi hissetseniz bile, öncelikle doktorunuza danışmadan EGİSAZOf, günlük dozunu değiştirmeyiniz ya da kesmeyiniz.

Çocuklarda kullanımı

Aripiprazol'ün 13 yaş altındaki çocuklarda, bu yaş grubunda aripiprazol kullanımına yönelik kısıtlı deneyim mevcut olduğundan kullanılmamalıdır. EGİSAZOL kullanmadan önde doktor veya eczacınıza danışınız.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanım durumları

Özel kullanım durumu yoktur.

Eğer EGİSAZOL'ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izlenimini^ var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EGISAZOL kullanırsanız

EGISAZOL'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya e|czacı ile konuşunuz.

Doktorunuza ulaşamazsanız ilacınızın kutusu ile birlikte size en yakın hastaneye gidimiz.

EGISAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

EGISAZOL'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EGİSAZOL ile tedavi sonlandığında oluşabilecek etkiler

Tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler bilinmemektedir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EGISAZOL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

rde yan


Aşağıdakilerden biri olursa EGİSAZOL’ü kullanmayı durdurunuz ve D doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz

• Alerjik reaksiyonlar (ağız, dil, yüz ve boğazın şişmesi, kaşıntı, döküntü)

• Kalp krizi

• İntihar düşüncesi

• İntihar girişimi ve intihar

• Ketoasidoz (kan ve idrarda keton bulunması) (ketoasidoz durumunda; bulantı, kusma, karın ağrısı, halsizlik/yorgunluk, hızlı ve derin nefes alma, nefes darlığı, iştahsızlık, ağız kuruluğu, çok su içme, sık idrara çıkma gibi belirtiler görülür.) veya koma

• Nöbet

ERHAL

Ateş, kas sertliği, hızlı nefes alma, terleme, azalmış bilinç ve kan basıncınd^ ve kalp atımında ani değişikliklerin bir arada görülmesi

Yüksek kan basıncı

Vücudun herhangi bir yerindeki kan pıhtısının bir kan damarını tıkaması (vdnlerdeki kan pıhtıları -özellikle ayaklarda şişme, ağrı ve kırmızılık semptomlarını içeren ayaklardaki pıhtılar- damarlar vasıtasıyla akciğere ulaşarak, gögüs ağrısına İve nefes almada zorluğa neden olabilir.)

Gırtlak çevresindeki kasların spazmı

Zatürre riski ile birliktelik gösterebilen, kazaen yiyeceklerin solukla içeri alınrjıası

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sızın EGİSAZOL'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz ıfeya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

ağrısı

Olağan dışı kalp atımı Yüksek kan şekeri

Şeker hastalığının (diyabetin) oluşması ya da kötüleşmesi Pankreas iltihabı Karaciğer iltihabı El, bilek ya da ayakların şişmesi İdrar yapmada zorluk Uzamış ya da ağrılı ereksiyon (sertleşme)

Vücut ısısının kontrolünde zorluk ya da fazla ısınma Gözlerin ak bölümünün ve cildin sararması Anormal karaciğer test değerleri Bazı kan hücre seviyelerinde değişiklikler Konuşma bozukluğu Deri döküntüsü ve ışığa duyarlılık Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıda kilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Kontrol edilemeyen tik ya da seğirme hareketleri

 • Baş ağrısı
 • Halsizlik, yorgunluk
 • Bulantı, kusma
 • Hazımsızlık
 • Kabızlık
 • Tükürük artışı
 • Sersemlik
 • Uyku zorluğu ya da uyku hali
 • Huzursuzluk
 • Titreme
 • Bulanık görme
 • Oturur ya da yatar pozisyondan kalkarken baş dönmesi hissetme ya da hızlı kalp atımı
 • Ruhsal çökkünlük hali
 • Karın ve mide rahatsızlığı
 • İshal
 • • Olağandışı saç dökülmesi ve incelmesi

 • Aşırı terleme
 • Sertlik ya da kramplar
 • Kas ağrısı
 • İstem dışı idrar kaçırma
 • Kanda düşük sodyum seviyesi
 • Kilo artışı ya da azalması
 • Anoreksi
 • Sinirlilik, ajitasyon
 • Endişeli hissetme
 • Bayılma
 • Yutma zorluğu

Bunlar EGİSAZOL'ün hafif yan etkilerdir.

Bunaması olan yaşlı hastalarda aripiprazol kullanımı esnasında daha fazla ölümcül vaka bildirilmiştir. Ek olarak, felç ya da mini-felç vakaları da bildirilmiştir.

13-17 yaşları arasındaki ergenlerde tip ve sıklık olarak yetişkinlerdekine benzer yaln etkiler görülmüştür. Uyku hali, kontrol edilemeyen tik ve seğirme hareketleri ise çok yaygın (10 hastanın l'inden fazla) olarak görülmüş ve ağız kuruluğu, iştahta artış, özellikle oturur ya da yatar pozisyondan sonra ayağa kalkınca hissedilen baş dönmesi yaygın oranda görülmüştür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU