İlaç Ara

ELEKTRA %1.25 jel 60 gr

Firma Bilgileri
Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.
Satış Fiyatı
17.19 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
60
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ELEKTRA % 1.25 jel Haricen uygulanır.

Etken Madde

1 g jel, etkin madde olarak 12.5 mg deksketoprofene karşılık gelen 18.45 mg deksketoprofen trometamol içerir.

Yardımcı maddeler

Karbopol 940, lavanta esansı, etil alkol (%96), deiyonize su, potasyum hidroksit çözeltisi (%18)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ELEKTRA nedir ve ne için kullanılır?

2. ELEKTRA’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ELEKTRA nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ELEKTRA’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ELEKTRA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ELEKTRA’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • Deksketoprofen trometamole veya ELEKTRA K‘nın içindeki yardımcı maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı duyarlılık) varsa,
 • Asetilsalisilik aside (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlara karşı alerjiniz varsa,
 • Astımınız varsa veya geçmişte asetilsalisilik asit (aspirin) veya diğer steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar kullandıktan sonra astım atağı, akut alerjik rinit (alerjiye bağlı burun içerisinde kısa süreli iltihaplanma), burunda polip (alerjiye bağlı burun içerisinde oluşan kitleler), ürtiker (cilt döküntüsü), alerji sonucu yüz ve boğazda şişme (yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik, veya solunum zorluğu) veya göğüste hırıltı (wheezing) meydana geldiyse,
 • Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemindeyseniz veya emziriyorsanız kullanmayınız.
 • Açık yaralara veya sürekli mevcut cilt lezyonlarına uygulanmamalıdır.
 • Mukoza, göz ve anal ya da genital bölgeye uygulanmamalıdır.
 • ELEKTRA tıkayıcı veya kapayıcı pansumanla uygulanmamalıdır.
 • ELEKTRA’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • Topikal olarak, özellikle uzun süre kullanılan ürünler hassasiyet ve bölgesel tahrişe neden olabilir.
 • Olabilecek ışık hassasiyeti veya aşırı hassasiyet olayının önlenmesi için tedavi sırasında ve tedavinin üzerinden iki hafta geçinceye kadar direkt güneş ışığına, UVA’ya, solaryuma maruz kalınmamalıdır.
 • Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen şiddetli böbrek yetmezliği veya karaciğer hastalığı olanlarda dikkatli kullanılmalıdır.
 • ELEKTRA ’nın uygulanmasından sonra deride bir reaksiyon ortaya çıktığı takdirde tedavi derhal kesilmelidir.
 • Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız

  ELEKTRA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ELEKTRA’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamileliğinizin üçüncü üç aylık dönemi boyunca ELEKTRA8 kullanılması önerilmez. Hamileliğinizin birinci veya ikinci üç aylık döneminde ELEKTRA’yı dikkatli kullanınız.

  Eğer hamileyseniz ya da hamile kalmayı planlıyorsanız ELEKTRA1* kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Bebeğinizi emziriyorsanız ELEKTRA" kullanmadan önce doktorunuza danışınız.

  ELEKTRA ‘nın emzirme döneminde kullanımı önerilmez.

  Araç ve makina kullanımı

  Araç ve makina kullanımı

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Deksketoprofen, topikal uygulama sonucu sistemik dolaşıma çok az miktarlarda geçtiği için, ilaç ve diğer etkileşimler hemen hemen hiç görülmez.

  Steroid yapısında olmayan iltihap giderici diğer ilaçlar (NSAİİ) ile birlikte kullanımı yan etkilerin görülme riskinde artışa neden olabilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.ELEKTRA’in saklanması

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ELEKTRA’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ELEKTRA’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi: Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

  Okmeydanı, Boruçiçeği Sokak, No: 16 34382 Şişli-İSTANBUL Tel: (+90 212) 220 64 00 Fax: (+90 212) 222 57 59

  Üretim Yeri: Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş.

  Sofalıçeşme Sokak, No: 72-74 34091 Edimekapı-İSTANBUL

  Tel: (+90 212)534 79 00 Fax: (+90 212) 521 06 44

DEVAMINI OKU

2.ELEKTRA nedir ve ne için kullanılır?

ELEKTRA8, steroid olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir.

ELEKTRA^ eklem, tendon (kasların kemiklere bağlanmasını sağlayan yapı), ligament (kemikleri bir arada tutan sert bağ dokusu) ve kaslarda travmatik ya da dejeneratif kökenli ağrılı ve iltihaplı durumların tedavisinde kullanılır.

ELEKTRA w eklem, tendon, ligament ve kaslardaki hasarlı bölgelerde ağrı ve iltihaba neden olan maddelerin oluşumunu önleyerek ya da azaltarak etki gösterir. Jel, bölgesel olarak uygulandığında uygulanan bölgede ağrı ve şişliği azaltır.

ELEKTRA jel, etkin madde olarak deksketoprofen (trometamol olarak) içerir ve 60 g jel içeren alüminyum tüp içerisinde sunulur.

DEVAMINI OKU

3.ELEKTRA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Ağrılı bölgeye günde 2-3 kez sürülebilir.

Tedavi süresi 7 günden daha fazla olmamalıdır.

Yaşlılarda kullanımı

Uygulama yolu ve metodu

ELEKTRA" haricen uygulanır.

Hafifçe ovarak jelin tamamen emilmesi sağlanmalıdır. ELEKTRA" kullanımından sonra eller iyice yıkanmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

6 yaşın altındaki çocuklarda endikasyon ya da doz saptanmadığından, bu yaş grubunda kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Sistemik etkisi çok az olmasına rağmen ciddi böbrek yetmezliği veya ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

Eğer ELEKTRA 'nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ELEKTRA kullanırsanız

ELEKTRA " jeli günde 7.5 g’dan (yaklaşık 14 cm civarında jel) daha fazla kullanmayınız. Yanlışlıkla ağız yoluyla alınması halinde derhal doktorunuza bildiriniz ya da size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz.

ELEKTRA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ELEKTRA'i kullanmayı unuttuysanız

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ELEKTRA* ile tedavi sonlandırıldığmda oluşabilecek etkiler:

Bulunmamaktadır.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ELEKTRA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az l’inde; 1000 hastanın en fazla l’inde görülmüştür)
 • Dermatit (Ciltte kızarıklık, şiddetli kaşıntı, şişlik, sulanma, kabuklanma, kepeklenme)
 • Çok seyrek görülen yan etkiler (10.000 hastanın en az l’inde görülmüştür)
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonları (kurdeşen, yüz, gözler, dudaklar veya dilde şişlik veya solunum zorluğu)
 • Sıklığı bilinmeyen yan etkiler
 • Fotosensitivite (ışığa duyarlılık) reaksiyonları (ciltte sıvı dolu kabarcıklar, kızarıklık)
 • Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU