İlaç Ara

Anti Rh Immunglobulin

RhoGAM Ultra-Filtered PLUS 300 pg (1500 IU)IM enjeksiyon için çözelti içeren kullanıma hazır şırıngaKas içine (intramüsküler) uygulamr.Etken Madde: İnsan anti-D...