İlaç Ara

Atrakuryum Bezilat

ATRASYL 50 mg/5 mİ i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır. Steril Etkin madde: 50 mg atrakuryum besilat...
ATRASYL 25 mg/2.5 ml i.v. enjeksiyon ve infüzyon için çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır.SterilEtken Madde25 mg atrakuryum besilat içerir....
TRACRİUM™ 50 mg/5 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti Damar içine uygulanır.SterilEtken MaddeHer bir 5 mriik ampulde, 50 mg atrakuryum besilat içerir. Her...
TRACRİUM™ 25 mg/2.5 ml enjeksiyonluk/infüzyonluk çözelti Damar içine uygulanır.SterilEtken MaddeHer bir 2.5 mriik ampulde, 25 mg atrakuryum besilat içerir. Her...
DEMATRAC 50 mg/5 mL iv enjeksiyon ve infüzyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır.Etken Madde50 mg atrakuryum besilat içerir.Yardımcı...
DEMATRAC 25 mg/2.5 mL iv enjeksiyon ve infüzyon için solüsyon içeren ampul Damar içine uygulanır.Etken Madde25 mg atrakuryum besilat içerir.Yardımcı...