İlaç Ara

Basiliksimap

SIMULECT liyofilize toz içeren 20 mg flakonDamar içine uygulanır.• Etken MaddeHer bir flakon 20 mg basiliksimab içerir.• Yardımcı maddelerPotasyum dihidrojen...