İlaç Ara

Epirubisin Hcl

»RUBENS 50 mg/25 ml Konsantre İnfüzyon Çözeltisi İçeren Flakon Damar içine ve mesane içine uygulanır.• Etken Madde:Her bir flakon 50...
PİRUCİN 10 mg/5 ml İ.V./ intravesikal enjeksiyon için liyofilize toz içeren flakon Damar içine veya mesane içine uygulanır.Etken Madde:Her bir...
EPİRUBİCİN “EBEWE” 50 mg / 25 ml IV intravesikal infüzyon için konsantreçözelti içeren flakonDamar içine ve mesane içine uygulanır.Etken MaddeHer...
EPİRUBİCİN “EBFAV'F." 50 mg / 25 ml IV intrasesikal infUzvon için eııjektabl konsantre çözelti içeren flokun Damar içine ve mesane...
EPİRUBİCİN “EBEWE” 100 mg / 50 mL IV intravesikal infüzyon için konsantreçözelti içeren flakonDamar içine ve mesane içine uygulanır.Etken MaddeHer...
F.PİRl'BİCİN T.BFAVF" 10(1 mu / 50 ml IV intravesikal infü/yun için enjıktabl konsun t rr çözelti içırcıı flakon Dumur içine...
EPİRUBİCİN “EBEWE” 10 mg / 5 mL IV intravesikal infıizyon için konsantreçözelti içeren flakonDamar içine ve mesane içine uygulanır.Etken MaddeHer...
EPİRL'BİCİN "F.BFAVE" 10 me / 5 mi IV intravesikal infü/yon ivin cnjektabl konsantre çn/clti içeren flakon Damar içine ve mesane...
EPİRITU 200 mg/100 mL IV/intravezikal infüzyon için konsantre çözelti içeren flakon Steril, apirojenDamar içine ve mesane içine uygulanır.Etken MaddeHer bir...