İlaç Ara

Meningokok A Polisakkariti + Meningokok C Polisakkariti + Meningokok Y Polisakkariti + Meningokok W135 Polisakkariti

MENACTRA 0,5 mL IM enjeksiyonluk çözelti içeren flakonMeningokokal (A, C, Y ve W-135 grupları) Polisakkarit Difteri Toksoidine Konjuge AşıSterilEtken MaddeMENACTRA...