İlaç Ara

ETOTAC 400 mg 14 film tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Pharmactive İlaç Sanayi ve Tic A.Ş.
Satış Fiyatı
21.48 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
14
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

ETOTAC 400 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her film kaplı tablet 400 mg etodolak içerir.

Yardıma maddeler:Laktoz Monohidrat (Pharmatose 200M), Mikrokristalin selüloz (pH 101), Sodyum nişasta glikolat, Povidon K-30, Mikrokristalin selüloz (pH 102), Magnezyum Stearat, Opadry Pink 02B240003 (HPMC 2910/Hipromeloz (E464), Titanyum dioksit (El 71), Makrogol/PEG, Sarı demir oksit (El 72), Kırmızı demir oksit (El 72)).

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. ETOTAC nedir ve ne için kullanılır?

2. ETOTAC’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. ETOTAC nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. ETOTAC’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.ETOTAC kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ETOTAC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

 • ETOTAC’ın herhangi bir bileşenine alerjiniz varsa,
 • Aspirin veya ETOTAC’ın dahil olduğu ilaç grubundan herhangi bir ilaca (örneğin: ibuprofen, selekoksib) karşı şiddetli alerjik reaksiyon yaşadıysanız (örneğin, şiddetli deri döküntüsü, kurdeşen, nefes alma zorluğu, bronşların daralması ile seyreden burun içinde alerjiden dolayı oluşan şişlik, baş dönmesi),
 • Ciddi bazen ölümcül kalp ve kan damarı sorunları (örneğin; kalp krizi) için yüksek riske neden olabilir. Kalp sorunları yaşıyorsanız, kalp yetmezliği şikayetiniz varsa veya uzun süredir ETOTAC alıyorsanız risk daha yüksek olabilir. Son zamanlarda by-pass kalp ameliyatı geçirdiyseniz veya yakında geçireceksiniz,
 • Hamileliğinizin son 3 ayındaysanız,
 • Mide ülseriniz varsa ya da geçmişte mide ülseri geçirmiş iseniz.
 • ETOTAC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birinden şikayetçiyseniz doktorunuza söyleyiniz.

  Eğer;

 • Sindirim sisteminde kanama, ülserasyon ve perforasyoıı (delinme) şikayetleri olduğunda ilacın kullanımını kesiniz.
 • Hamileyseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız,
 • Herhangi bir reçeteli veya reçetesiz ilaç, bitkisel ürün veya diyet tamamlayıcı ve idrar söktürücü başka bir ilaç alıyorsanız,
 • İlaçlara, besinlere veya diğer maddelere karşı alerjiniz varsa,
 • Böbrek veya karaciğer hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) veya mide veya barsak sorunları geçmişiniz varsa,
 • Şişkinlik veya sıvı birikimi, burun ve yanaklardaki deri hastalığı (lupus), astım, burun içinde alerjiden oluşan şişlik veya ağızda iltihaplanma varsa,
 • Yüksek tansiyon, kan rahatsızlıkları, kanama veya pıhtılaşma sorunları, kalp sorunları (örn; kalp yetmezliği) veya kalp damar hastalığı yaşıyorsanız veya bu hastalıklardan herhangi birinin riskini taşıyorsanız,
 • Sağlığınız bozuksa, su kaybı (dehidrasyon) veya düşük sıvı hacmi veya düşük kan sodyum düzeyiniz varsa, alkol alıyorsanız veya alkol suistimal geçmişiniz varsa,
 • Astım veya soluma güçlüğü gibi sorunlarınız varsa dikkatli kullanınız.
 • Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

  ETOTAC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  ETOTAC’ı alkol ile birlikte almayınız, mide hasarı riski artabilir.

  ETOTAC’ı aç veya tok karnına kullanabilirsiniz.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktonmuza veya eczacınıza danışınız.

  ETOTAC fetusa zarar verebilir. Hamile iseniz, hamilelik planlıyorsanız ve hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız ETOTAC’ı kullanmayınız, doktorunuzla temas kurunuz.

  Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  ETOTAC’m anne sütünde bulunup bulunmadığı bilinmemektedir, ETOTAC alırken emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  ETOTAC baş dönmesi veya sersemliğe neden olabilir. Hastaların, araç ve makine kullanmadan önce bu ilaca nasıl tepki verdikleri konusunda farkındalıkları olmalıdır.

  ETOTAC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

  Eğer daha önce ETOTAC veya içeriğindeki herhangi bir maddeye karşı bir tepkime (reaksiyon) yaşadıysanız, bu ilacı kullanmayınız.

  ETOTAC, 121,9 mg laktoz monohidrat içerir. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerleri tolere edemediğiniz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

  Bu tıbbi ürün her dozunda 25,00 mg sodyum içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Herhangi bir ilaç alıyorsanız özellikle de aşağıdakilerden herhangi birini alıyorsanız, doktorunuza bildiriniz.

 • Kanın pıhtılaşmasını önleyen veya geciktiren ilaçlar (Antikoagülanlar, örnek, varfarin, heparin içeren ilaçlar), aspirin, kortikosteroidler (örnek, prednison içeren ilaçlar), depresyon tedavisinde kullanılan fluoksetin içeren ilaçlar [seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRTler)). Bu ilaçlarla birlikte alındığında mide kanaması riski artabilir.
 • Fenilbutazon (özellikle romatizma! durumlarda kullanılan iltihap giderici bir ilaç) veya probenesid (ürik asit atılımını artırmak suretiyle gut tedavisinde kullanılır) içeren ilaçlar kullanıldığında ETOTAC’m yan etki riski artabilir.
 • ETOTAC ile birlikte kullanıldığında etkileri artabilecek ilaçlar ve gruplar şöyledir: Organ naklinde kullanılan siklosporin, kalp problemlerinde kullanılan digoksin, belirli duygudurum bozuklukların tedavisinde kullanılan lityum, romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ya da sedef hastalığı gibi durumların tedavisi için kullanılan metotreksat, kinolonlar (örnek, siproflaksasin içeren ilaçlar) veya sülfonilüreler (örnek, glipizid içeren ilaçlar).
 • ETOTAC’la kullanıldığında etkileri azalabilecek grup ve ilaçlar Anjiyotensin- dönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri (örnek, enalapril içeren ilaçlar) veya diüretikler (örnek, furosemid, hidroklorotiazit içeren ilaçlar).
 • ETOTAC kullanırken doktorunuza danışmadan ibuprofen, naproksen, diklofenak gibi diğer steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler), mifepriston (gebeliği sonlandırmak için kullanılır), aspirin almayınız.
 • 5.ETOTAC’in saklanması

  ETOTAC’ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

  25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

  Son kullanma tarihi ile uyumlu olarak kullanınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra ETOTAC’i kullanmayınız.

  Eğer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz ETOTAC’i kullanmayınız.

  Ruhsat sahibi:

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

  34218 Bağcılar / İstanbul

  İmaI yeri:

  Pharmactive İlaç San. ve Tic. A.Ş.

DEVAMINI OKU

2.ETOTAC nedir ve ne için kullanılır?

ETOTAC; etkin madde olarak etodolak içeren film kaplı tablettir. ETOTAC iltihapla karakterize durumların tedavisinde kullanılan (steorid içermeyen antiinflamatuvar) ilaç grubundandır.

DEVAMINI OKU

3.ETOTAC nasıl kullanılır ?

Tavsiye edilen dozdan daha fazla almayın ve doktorunuzun tavsiyesinden daha uzun kullanmayın.

Uygulama yolu ve metodu

ETOTAC tamamen dolu bir bardak su ile birlikte ağızdan alınır, doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde alınız.

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı:

ETOTAC yaşlı hastalarda dikkatlice kullanılmalıdır; mide kanaması ve böbrek sorunlarına karşı daha duyarlı olabilirler.

Özel kullanım durumian:

Böbrek veya karaciğer yetmezliği:

Hafif-orta şiddette karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılabilir. Ağır karaciğer ve böbrek yetmezliğinde kullanılmamalıdır.

Eğer ETOTAC ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ETOTAC kullanırsanız

Belirtiler (semptomlar); idrar çıkmada azalma, bilinç kaybı, krizler, şiddetli baş dönmesi veya sersemlik, şiddetli mide bulantısı veya karın ağrısı, yavaş veya sorunlu nefes alma, olağandışı kanama veya berelenme, kahve telvesi gibi kusma gibi belirtiler içerebilir.

ETOTAC'tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ETOTAC'i kullanmayı unuttuysanız

Bir ETOTAC dozunu almayı ihmal ettiyseniz ve düzenli olarak alıyorsanız, mümkün olan en kısa zamanda kaçırdığınız dozu alın. Bir sonraki doz zamanı neredeyse gelmişse, alınmayan dozu atlayın. Sonra düzenli almaya devam edin.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.

ETOTAC ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler

ETOTAC tedavisi sonlandınldığında herhangi bir yoksunluk belirtisi bildirilmemiştir.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ETOTAC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilenden biri olursa, ETOTAC'ı kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• ETOTAC kullanımıyla ciddi mide ülserleri veya kanaması oluşabilir. Yüksek dozlarda veya uzun süre almak, sigara içmek veya alkol almak bu yan etkilerin oluşum riskini arttırır.

ETOTAC'ı yemekle beraber almak bu etkilerin oluşum riskini azaltmaz. Şiddetli mide veya sırt ağrınız; siyah dışkınız (melena) varsa; kan veya kahve telvesi gibi kusuyorsanız; veya olağandışı bir şekilde kilo alıyor veya şişkinlik yaşıyorsanız doktorunuzla veya acil servisle derhal temas kurunuz.

 • Şiddetli alerjik reaksiyonlar (deri döküntüsü; kurdeşen; kaşınma; nefes almada zorluk; göğüste sıkışma hissi; ağız, yüz, dudaklar veya dil şişliği).
 • Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ETOTAC'a karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

  Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Kanlı veya siyah dışkı (melena)
 • İdrar miktarında değişiklik
 • Göğüs ağrısı
 • Akıl karışıklığı
 • Koyu renkte idrar
 • Depresyon
 • Bayılma
 • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
 • Ateş, üşüme veya uzun süren (peısistant) boğaz ağrısı
 • Akılsal veya davranış değişiklikleri
 • Kol veya bacak uyuşukluğu
 • Tek taraflı güçsüzlük
 • Kırmızı, şişmiş, kabarık veya soyulmuş deri
 • Kulaklarda çınlama
 • Krizler
 • Şiddetli baş ağrısı veya baş dönmesi
 • Şiddetli veya uzun süreli (persistant) karın ağrısı veya mide bulantısı
 • Şiddetli kusma
 • Nefes darlığı
 • Ani veya açıklanamayan kilo alımı
 • Eller, bacaklar veya ayakların şişmesi
 • Olağandışı berelenme veya kanama
 • Olağandışı eklem veya kas ağrısı
 • Olağandışı yorgunluk veya güçsüzlük
 • Görme veya konuşma değişiklikleri
 • Kahve telvesi gibi kusma
 • Derinin veya gözlerin sararması
 • Böbrek yetmezliği veya toksisite belirtisi olarak yüksek kan basıncı
 • Kanlı idrar
 • Bazı alerjik belirtiler
 • Bazı alerjik belirtiler
 • Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

  Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

  Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Kabızlık
 • İshal
 • Baş dönmesi
 • Gaz
 • Baş ağrısı
 • Mide yanması
 • Mide bulantısı
 • Mide rahatsızlığı
 • Tıkalı burun
 • Güçsüzlük
 • Bunlar ETOTAC'ın hafif yan etkileridir.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan "İlaç Yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU