İlaç Ara

EXETU 25 mg 30 film kaplı tablet

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Onko Koçsel İlaç San. Tic. A.ş
Satış Fiyatı
166.4 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
30
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

EXETU 25 mg Film Kaplı Tablet Ağızdan alınır.

Etken Madde

25 mg Eksemestan

Yardımcı maddeler

Mannitol, mikrokristalin selüloz, krospovidon, sodyum nişasta glikolat (Tip A), hipromelloz E5, polisorbat 80, kolloidal susuz silika, magnezyum stearat, hipromelloz 6cp (E464), makrogol 400/PEG 400, titanyum dioksit (E171)

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. EXETU nedir ve ne için kullanılır?

2. EXETU’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. EXETU nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. EXETU’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.EXETU kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

EXETU’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer,

• Daha önce, eksemestan veya EXETU’nun içindeki yardımcı maddelerden (yukarıda listelenmiştir) herhangi birine karşı alerjik reaksiyon gösterdiyseniz,

• Henüz menapoza girmediyseniz, yani aylık adet kanamalarınız sürmekteyse,

• Hamileyseniz veya hamile kalma olasılığınız bulunuyorsa,

• Emziriyorsanız.

EXETU’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Eğer,

• Karaciğer veya böbrek probleminiz varsa,

• Yasaklanmış madde içerdiğinden doping kontrol testlerinde pozitif sonuç çıkıyorsa,

• Doktorunuz, bu ilacı almaya başlamadan önce, kemik yoğunluğunuzun ölçülmesini isteyebilir. Bunun nedeni, bu sınıfa ait ilaçların kadınlık hormonları düzeyinde azaltması ve bu durumun, kemiklerin mineral içeriğinde kayıp meydana getirerek kemiğin gücünü azaltabilmesidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

EXETU’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

EXETU yemekten sonra ve her gün yaklaşık olarak aynı saatte alınmalıdır.

Hamilelik

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Hamileyseniz EXETU’yu kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Emziriyorsanız EXETU’ yu kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

EXETU kullanırken kendinizi uyuşuk ve zayıf hissederseniz ya da başınız dönerse araç ve makine kullanmayınız.

EXETU’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

EXETU 90.4 mg mannitol içermektedir. Dozu nedeniyle herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

EXETU her tabletinde 10.50 mg sodyum nişasta glikonat ihtiva eder. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

• EXETU ile aynı zamanda başka ilaç kullanıyorsanız doktorunuza bilgi veriniz.

• EXETU, hormon yerine koyma tedavisi ile aynı zamanda kullanılmamalıdır.

• EXETU kullanırken başka ilaçlar alınıyorsa dikkatli olunmalıdır.

• Rifampisin (bir antibiyotik), karbamazepin veya fenitoin (sara hastalığı tedavisinde kullanılır) alıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.

• Bitkisel ilaç olan sarı kantaron (St Johns Worth, Hypericum perforatum) veya bunu içeren bir ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza bundan da bahsetmelisiniz.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

5.EXETU’in saklanması

EXETU’yu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25°C’nin altında oda sıcaklığında saklayınız.

Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.

Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra EXETU’i kullanmayınız.

Ruhsat Sahibi:

ONKO İLAÇ SANAYİ VE TİCARET AŞ. Koşuyolu Cad. No: 34 34718 Kadıköy-İSTANBUL Tel : 0 216 544 90 00 Faks : 0 216 545 59 99

Üretici:

INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED

Plot No. 457, 458

Village – Matoda,

Bavla Road, Ta1. Sanand,

Dist. Ahmedabad – 382 210

Gujarat, HİNDİSTAN

DEVAMINI OKU

2.EXETU nedir ve ne için kullanılır?

Her bir film kaplı tablet 25 mg eksemestan içerir ve 30 film tabletlik blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Bir yüzünde 'E25' baskılı diğer yüzü düz, beyaz ila beyazımsı renkte, yuvarlak, bikonveks film kaplı tabletlerdir.

EXETU, aromataz inhibitörü olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaçlar, özellikle menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda cinsiyet hormonlarının, östrojenlerin yapılması için gerekli olan aromataz denilen bir maddeyle etkileşirler. Vücuttaki östrojen düzeylerinin azaltılması, hormona bağımlı meme kanseri tedavisinde kullanılan bir yoldur.

Postmenopozal hormon reseptörü pozitif olan erken evredeki meme kanserli hastalarda 2-3 yıl tamoksifen kullanımı sonrasında toplam hormonal tedavi süresi 5 yıla tamamlanacak süre ile endikedir. Postmenopozal hormon reseptörü pozitif olan ileri evre/metastazlı meme kanserinde tamoksifen tedavisini takiben endikedir.

DEVAMINI OKU

3.EXETU nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

• Günlük dozu ve tedavi süresini doktorunuz belirler.

• Tavsiye edilen günlük doz bir kez 25 mg'dır.

Uygulama yolu ve metodu

• EXETU ağızdan alınır.

• Dozlar yemekten sonra, her gün yaklaşık aynı saatte alınmalıdır.

Değişik yaş grupları

Çocuklarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlılarda kullanımı

Özel kullanımı yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek veya karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.

Eğer EXETU'nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla EXETU kullanırsanız

EXETU'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

EXETU'i kullanmayı unuttuysanız

Eğer ilacınızı unutursanız, hatırlar hatırlamaz alınız. Eğer, bir sonraki dozunuza yakın bir zamanda hatırlarsanız, her zamanki saatinizde ilacınızı alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

EXETU tedavisi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

İlacın kullanımı ile ilgili ek sorularınız için doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

DEVAMINI OKU

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi EXETU’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Pek çok kadın EXETU kullanırken herhangi bir problemle karşılaşmayabilir, ancak bazı kadınlarda hafif ila orta derecede değişebilen yan etkiler gözlenebilir.

Aşağıdaki yan etkilerden herhangi birine veya tedaviniz ile ilişkili olabileceğini düşündüğünüz başka yan etkilere sahipseniz, mümkün olan en kısa sürede doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Çok yaygın (> 1/10) yan etkiler

• Sıcak basması

• Hasta hissetme

• Uyumakta zorlanma

• Baş ağrısı

• Mide bulantısı

• Terlemede artış

• Kas ve eklem ağrısı

• Bulantı

Yaygın (> 1/100) yan etkiler

• İştah kaybı

• Depresyon

• Baş dönmesi

• Karpal tünel sendromu (küçük parmak haricinde elin tümünü etkileyen iğnelenme, batma, uyuşukluk ve ağrı)

• Ağrı

• Karın ağrısı

• Kusma

• Kabızlık

• Hazımsızlık

• İshal

• Deri döküntüsü

• Saç dökülmesi

• Kemik erimesi

• Kemik kırılması

• Ellerde ve ayaklarda şişlik

Yaygın olmayan (> 1/1000) yan etkiler

• Uyuşukluk

• Kas güçsüzlüğü

Eğer hastanede herhangi bir test yaptırırsanız, karaciğer fonksiyonlarınızda ve kan dolaşımınızdaki bazı akyuvarlarınızın (lenfositler) miktarında değişiklik olduğu saptanabilir.

EXETU, kadınlık hormonlarının düzeyini azaltır ve bu durum kemiklerin mineral içeriğinin kaybına, kemik gücünün azalmasına ve bazen kırılmalara yol açabilir.

Pazarlama sonrası deneyimlerde, karaciğer iltihabı (hepatit) ve safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı karaciğer iltihabı (kolestatik hepatit) görülmüştür.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

DEVAMINI OKU