İlaç Ara

FERMENTO 80 mg 20 kapsül

Etkin Madde
Firma Bilgileri
Adeka İlaç ve Kimyasal Ürünler San. Ve Tic. A.Ş.
Satış Fiyatı
23.01 TL [ 28 Haziran 2021 ]
Ambalaj Miktarı
20
Reçete Durumu
Normal Reçeteli bir ilaçdır.
Giriş
Bölümü
Ne İçin
Kullanılır
Nasıl
Kullanılır
Yan
Etkileri
Eşdeğerleri
Nelerdir

FERMENTO Enterik Kaplı Pellet İçeren Kapsül Ağızdan alınır.

Etken Madde

Her bir kapsül    Pankreatin (8000 FIP Ünite Lipaz, 8100 FIP Ünite

Amilaz, 500 FIP Ünite Proteaz    enzimatik aktivitelerine eşdeğer) ve 80 mg Dimetikon

içerir.

Yardımcı maddeler

Povidon,    PEG 4000, selülozasetat fıtalat, şellak, magnezyum

stearat, talk, dietilftalat, saflaştırılmış silika, nötr Pellet, %96 Etanol *, Aseton*, izopropil Alkol*, sarı demir oksit, titanyum dioksit, jelatin.

*Bitmiş üründe bulunmamaktadır.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

• Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.

• Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.

• Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. FERMENTO nedir ve ne için kullanılır?

2. FERMENTO’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

3. FERMENTO nasıl kullanılır?

4. Olası yan etkiler nelerdir?

5. FERMENTO’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

2.FERMENTO kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

FERMENTO’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Bileşimindeki maddelere karşı aşın hassasiyetiniz varsa,
 • Akut pankreatit adı verilen pankreas bezinin ani hastalığının başlangıç döneminde.
 • Yüksek bilirubin (sanlık rengine yol açan safradaki bir madde) kan değerleri olan karaciğer bozukluklarında
 • Safra yollarının tıkanıklıklarında, safra kesesini iltihaplannda, karaciğer koması ve barsak düğümlenmelerinde kullanılmamalıdır.
 • FERMENTO’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

  Aşın duyarlık oluştuğunda ilaç kesilmeli ve oluşan şikayetler tedavi edilmelidir.

  Kistik fıbroz adı verilen doğuştan gelen bir salgı bezlerinin bozulduğu hastalık durumlarında, çok yüksek doz pankreas bezi enzimleri, ileo -çekum ve kalın barsak daralmasına karşı doktorun sıkı gözetimi altında kullanılmalıdır. Böyle bir durumunuz varsa, kamınızda daha önceden var olmayan şikayetler ya da karın şikayetlerinizde değişiklik olması halinde mutlaka doktorunuza başvurunuz.

  ‘Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınz’

  FERMENTO’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

  FERMENTO’yu doktorunuz başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde yemeklerle beraber kullanınız.

  Hamilelik

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  FERMENTO kullanımı esnasında hamileliğiniz doğrulanırsa, doktorunuzu bilgilendirin. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Emzirme

  Hamilelik

  Araç ve makina kullanımı

  FERMENTO kullanırken araç ve makine kullanabilirsiniz.

  Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

  Antasit adı verilen mide asidi giderici ilaçlar, dimetikonun gaz giderici etkisini etkileyebilirler. Pankreas enzimlerini içeren preparatların şeker (tip 2 diyabet) hastalığında kullanılan akarboz denen ilaçlarla birlikte kullanımı akarbozun etkisini azaltabilir.

  Famotidin, simetidin, ranitidin, nizatidin grubu ilaçların mide asidini azaltmaları dolayısıyla, birlikte kullanıldıklarında, ağızdan verilen pankreas enzimlerinin etkilerini arttırabilirler. Bu durumda FERMENTO nun daha düşük dozda alınması gerekebilir. Pankreas enzimleri folik asidin emilimini etkileyebileceklerinden uzun süreli kullanımlarda folik asit takviyesi gerekebilir.

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  5.FERMENTO’in saklanması

  FERMENTOyu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. FERMENTO’yu 25 °C’nin altındaki oda sıcaklığında, ışıktan uzakta saklayınız.

  Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FERMENTO’i kullanmayınız.

  Ruhsat Sahibi:

  ADEKAİlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Necipbey Cad. No: 88, 55020 – SAMSUN Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

  Üretici:

  ADEKAİlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

  Necipbey Cad. No: 88, 55020 – SAMSUN Tel: (0362) 431 60 45-46 Fax:(0362) 431 96 72

  DEVAMINI OKU

  2.FERMENTO nedir ve ne için kullanılır?

  • FERMENTO, san başlık, transparan gövde içerisinde açık kahverengimsi yuvarlak granüller ve beyaz enterik kaplı pelletler içeren kapsüller halindedir. Etken madde olarak pankreas bezinin salgıladığı sindirim enzimlerinin ortak adı olan pankreatin ve gaz giderici olarak kullanılan dimetikon içerir.
  • Pankreasın işlev bozuklukları (örneğin pankreatit, kistik fıbroz, achlia gastrica, safra kesesi ve karaciğer hastalıklanndan ileri gelen sindirim bozuklukları); mide-barsak hastalıkları ve ameliyatlarından sonra ortaya çıkan sindirim bozuklukları ve gaz şikayetleri; yemek sonrası şişkinlik ve geğirmelere yol açan dolgunluk hissi, gaz şikayetleri ve sindirim yetersizlikleri; kann bölgesinin radyolojik tetkiklerinden önce mide-barsak kanalındaki gazların giderilmesi amacıyla kullanılan bir ilaçtır.
  DEVAMINI OKU

  3.FERMENTO nasıl kullanılır ?

  Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

  1-2 kapsül alınmalıdır. Röntgen çekimleri sırasında, gaz bulunmaması için çekimden önce 2 gün, günde 3-4 kere 2 kapsül ve çekim günü sabah aç olarak 2 kapsül alınmalıdır.

  Uygulama yolu ve metodu

  FERMENTO ezilmeden ve çiğnenmeden bir bardak su ile birlikte alınmalıdır.

  FERMENTO doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde, yemeklerle beraber kullanılmalıdır.

  FERMENTO yu daima doktorunuzun talimatları doğrultusunda kullanınız. Tamamen emin olmadığınız bir durumda lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız!

  Eğer FERMENTO nun etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

  Değişik yaş grupları

  Çocuklarda kullanımı

  Erişkinlerle aynı şekilde kullanılabilir.

  Yaşlılarda kullanımı

  Erişkinlerle aynı şekilde kullanılabilir.

  Kullanmanız gerekenden daha fazla FERMENTO kullanırsanız

  FERMENTO 'dan kullanmanız ger ekenden'fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

  Zarar verme kapasitesi düşük olduğu için doz aşımı halinde zehirleyici bir etki beklenmez. Hastanın mide-barsak sisteminde bir rahatsızlık olup olmadığı, olası bir aşırı hassasiyet durumu, kanda ve idrarda üre ve ürik asit artışı izlenmelidir. Büyük miktarlarda alındığında seyreltme tedavisi uygulanabilir. Kusturma ve aktif karbon kullanımı kontrendike değildir. Seyreltme tedavisinde hastaya derhal 120 - 240 mililitre su verilmelidir (çocuklarda 15 mİ/ kg’i geçmemelidir).

  Aşırı dozdan şüphelenirseniz doktorunuzu bilgilendirin. Doktorunuz zehirlenmenin derecesine göre muhtemel gerekli önlemeler için karar verecektir.

  FERMENTO'i kullanmayı unuttuysanız

  Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

  FERMENTO ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

  Bulunmamaktadır.

  DEVAMINI OKU

  4. Olası yan etkileriler nelerdir?

  Tüm ilaçlar gibi FERMENTO’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

  Aşağıdakilerden biri olursa, FERMENTO’yu kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

  Ani gelişen ve hızlı ilerleyen, şiddetli alerji belirtileri: kaşıntı, kabarma, kızarıklık, şiddetli solunum güçlüğü, yüz, dil, dudaklar ve boğazda şişme

  ‘Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.’

  Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FERMENTO’ya karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir’

  “Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür”

  ‘Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz’:

  Bulantı, kusma, karında şişkinli, kabızlık veya ishal ‘Bunlar FERMENTO’nun hafif yan etkileridir’.

  Yan etkilerin raporlanması

  Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

  DEVAMINI OKU